Tether markets

123...7374
Market Exchange Processed volume Volume Price
SHIB USDT Binance 3,322,616,033.00 16,183,135,834,327.00 SHIB 0.00 USDT
BTC USDT Binance 1,318,650,842.00 8,752.25 BTC 61,777.64 USDT
BTC USDT OKEx 1,180,579,255.00 3,895.21 BTC 60,868.95 USDT
ETH USDT Binance 990,357,816.00 75,078.90 ETH 4,125.56 USDT
DOGE USDT Binance 811,485,566.00 1,061,963,760.00 DOGE 0.27 USDT
shib usdt Huobi 731,377,321.00 2,619,374,647,173.60 SHIB 0.00 USDT
btc usdt Huobi 492,567,371.00 2,237.86 BTC 61,742.96 USDT
eth usdt Huobi 488,637,111.00 28,543.05 ETH 4,124.71 USDT
SOL USDT Binance 479,279,650.00 1,039,400.56 SOL 202.40 USDT
SHIB USDT Kucoin 455,221,904.00 1,698,708,714,183.10 SHIB 0.00 USDT
BTT USDT OKEx 428,203,700.00 10,546,036,682.09 BTT 0.00 USDT
FTM USDT Binance 295,858,392.00 38,713,305.60 FTM 2.86 USDT
ONE USDT Binance 261,941,542.00 207,019,346.20 ONE 0.30 USDT
DOGE USDT OKEx 240,253,400.00 1,066,549,676.71 DOGE 0.26 USDT
doge usdt Huobi 227,816,875.00 301,866,281.37 DOGE 0.27 USDT
DOT USDT Binance 215,977,252.00 2,021,467.61 DOT 43.18 USDT
SHIB USDT Coinbase Pro 206,941,152.00 844,892,961,905.00 SHIB 0.00 USDT
BNB USDT Binance 194,269,476.00 164,611.78 BNB 480.08 USDT
4LTC USDT Bibox 192,981,261.00 23,600.80 1.00 USDT
ETH USDT OKEx 191,888,029.00 36,761.39 ETH 4,059.64 USDT
SOL USDT OKEx 183,261,851.00 827,026.68 SOL 196.66 USDT
XRP USDT Binance 175,753,973.00 63,564,984.00 XRP 1.09 USDT
FIL USDT Binance 173,668,502.00 489,967.80 FIL 63.28 USDT
TRX USDT OKEx 149,891,594.00 607,835,411.33 TRX 0.10 USDT
ADA USDT Binance 143,304,746.00 22,031,410.90 ADA 2.13 USDT
DOT USDT OKEx 141,788,497.00 1,863,206.37 DOT 42.55 USDT
MATIC USDT Binance 121,109,230.00 26,965,411.90 MATIC 1.62 USDT
LINK USDT Binance 120,258,238.00 1,154,103.40 LINK 30.21 USDT
USDT TRY Binance 118,703,981.00 21,578,676.00 USDT 9.71 TRY
trx usdt Huobi 117,756,490.00 264,221,974.42 TRX 0.10 USDT
LUNA USDT Binance 105,782,304.00 1,149,747.08 LUNA 42.71 USDT
EOS USDT Binance 103,339,450.00 3,625,812.60 EOS 4.79 USDT
ZEC USDT Binance 94,808,241.00 93,020.72 ZEC 173.46 USDT
fil usdt Huobi 92,460,763.00 329,109.49 FIL 63.31 USDT
USDT USD Coinbase Pro 90,852,811.00 13,712,685.99 USDT 1.00 USD
btt usdt Huobi 88,947,349.00 7,204,433,618.95 BTT 0.00 USDT
JST USDT OKEx 85,193,152.00 364,153,329.41 JST 0.08 USDT
LTC USDT Binance 76,189,229.00 78,218.44 LTC 193.02 USDT
TRX USDT Binance 75,738,599.00 706,215,503.30 TRX 0.10 USDT
VET USDT Binance 74,151,869.00 137,339,310.20 VET 0.13 USDT
dot usdt Huobi 70,507,835.00 608,575.10 DOT 43.02 USDT
DOGE USDT Kucoin 70,383,938.00 94,688,929.26 DOGE 0.27 USDT
NEAR USDT Binance 70,293,964.00 4,165,452.30 NEAR 10.17 USDT
ZEC USDT OKEx 70,206,658.00 174,264.47 ZEC 174.35 USDT
FIL USDT OKEx 70,046,608.00 641,028.92 FIL 62.73 USDT
DYDX USDT Binance 70,026,068.00 1,136,602.12 DYDX 18.12 USDT
OMG USDT Binance 68,952,172.00 1,172,681.10 OMG 14.39 USDT
CRV USDT Binance 68,240,158.00 17,498,425.22 CRV 3.99 USDT
MATIC USDT OKEx 67,331,467.00 20,609,394.53 MATIC 1.59 USDT
USDC USDT Binance 65,815,232.00 16,971,008.00 USDC 1.00 USDT
123...7374