Kusama markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
KSM USDT Binance 27,837.00 5,704.48 KSM 21.16 USDT
KSM BTC Binance 307.00 82.80 KSM 0.00 BTC
KSM USDT Binance US 10.00 4.66 KSM 22.00 USDT
KSMUSD Kraken 0.00 529.11 KSM 21.03 USD
KSM USDC OKEx outdated outdated outdated
KSM USD Coinbase Pro 0.00 398.39 KSM 21.11 USD
KSM USDT Coinbase Pro outdated outdated outdated
KSM EUR Bitvavo 0.00 37.30 KSM 19.86 EUR
KSMDOT Kraken 0.00 0.00 KSM 0.00 DOT
KSMGBP Kraken 0.00 0.00 KSM 0.00 GBP
ksm usdt DigiFinex outdated outdated outdated
KSMXBT Kraken 0.00 0.00 KSM 0.00 BTC
KSM USDT Bibox outdated outdated outdated
KSMEUR Kraken 0.00 78.35 KSM 19.50 EUR
KSMETH Kraken 0.00 84.75 KSM 0.01 ETH
KSM USDT OKEx outdated outdated outdated
KSM UST Bitfinex outdated outdated outdated
KSM USD Bitfinex outdated outdated outdated
ksm usdt Huobi outdated outdated outdated
KSM BTC Bibox outdated outdated outdated