Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: STRAXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-05-19 2.0823 BUSD 403,399.5100 2.6977 BUSD 1.3616 BUSD 1.8740 BUSD 1.8413 BUSD
2021-05-18 2.7756 BUSD 197,077.4700 2.6923 BUSD 2.6250 BUSD 2.7410 BUSD 2.7251 BUSD
2021-05-17 2.6416 BUSD 237,200.2300 2.7522 BUSD 2.3042 BUSD 2.5137 BUSD 2.6229 BUSD
2021-05-16 2.8120 BUSD 220,752.9900 2.7579 BUSD 2.5239 BUSD 2.6522 BUSD 2.7253 BUSD
2021-05-15 2.9657 BUSD 185,897.6100 3.1455 BUSD 2.7414 BUSD 2.8689 BUSD 2.8802 BUSD
2021-05-14 3.1925 BUSD 311,203.0600 3.0257 BUSD 2.9561 BUSD 3.0701 BUSD 3.0928 BUSD
2021-05-13 3.2644 BUSD 430,122.2900 3.1441 BUSD 2.8747 BUSD 3.0149 BUSD 2.9953 BUSD
2021-05-12 3.7765 BUSD 506,624.4400 3.5491 BUSD 3.3015 BUSD 3.6169 BUSD 3.3732 BUSD
2021-05-11 3.5864 BUSD 480,216.0800 3.7396 BUSD 3.3644 BUSD 3.4922 BUSD 3.5635 BUSD
2021-05-10 3.9267 BUSD 2,216,342.0500 3.2927 BUSD 3.0442 BUSD 3.3837 BUSD 3.7991 BUSD
2021-05-09 3.1846 BUSD 236,854.1000 3.0988 BUSD 2.9203 BUSD 3.0873 BUSD 3.3560 BUSD
2021-05-08 3.2935 BUSD 435,363.1200 3.2152 BUSD 3.0775 BUSD 3.1344 BUSD 3.1240 BUSD
2021-05-07 3.0314 BUSD 261,606.1900 2.9690 BUSD 2.8413 BUSD 2.9201 BUSD 2.9226 BUSD
2021-05-06 3.0124 BUSD 258,891.7400 2.9614 BUSD 2.8401 BUSD 2.9398 BUSD 2.9885 BUSD
2021-05-05 3.1769 BUSD 1,103,225.0400 2.8033 BUSD 2.8033 BUSD 2.9623 BUSD 2.9579 BUSD
2021-05-04 2.8154 BUSD 605,709.0300 2.5743 BUSD 2.3451 BUSD 2.4123 BUSD 2.8897 BUSD
2021-05-03 2.6439 BUSD 259,598.6500 2.6490 BUSD 2.4891 BUSD 2.6108 BUSD 2.6161 BUSD
2021-05-02 2.5262 BUSD 485,474.9800 2.3488 BUSD 2.2813 BUSD 2.3495 BUSD 2.6093 BUSD
2021-05-01 2.2902 BUSD 136,028.7700 2.2698 BUSD 2.2200 BUSD 2.2437 BUSD 2.3193 BUSD
2021-04-30 2.2468 BUSD 165,400.8700 2.1211 BUSD 2.0936 BUSD 2.1502 BUSD 2.2363 BUSD
2021-04-29 2.0754 BUSD 144,976.0900 2.1443 BUSD 1.9536 BUSD 2.0192 BUSD 2.1214 BUSD
2021-04-28 2.0924 BUSD 195,277.8300 2.1912 BUSD 1.8931 BUSD 2.0527 BUSD 2.0936 BUSD
2021-04-27 2.1027 BUSD 183,825.3300 1.8650 BUSD 1.8447 BUSD 1.8718 BUSD 2.2734 BUSD
2021-04-26 1.8427 BUSD 118,023.9200 1.6785 BUSD 1.6284 BUSD 1.7670 BUSD 1.8594 BUSD
2021-04-25 1.6540 BUSD 128,248.1000 1.4907 BUSD 1.4410 BUSD 1.4670 BUSD 1.6544 BUSD
2021-04-24 1.5648 BUSD 59,415.9300 1.6307 BUSD 1.4641 BUSD 1.4972 BUSD 1.4972 BUSD
2021-04-23 1.5182 BUSD 195,929.4600 1.6899 BUSD 1.3507 BUSD 1.4518 BUSD 1.5835 BUSD
2021-04-22 1.8860 BUSD 202,240.2800 1.8730 BUSD 1.6559 BUSD 1.7294 BUSD 1.6934 BUSD
2021-04-21 2.0123 BUSD 125,185.5900 2.0798 BUSD 1.8500 BUSD 1.9281 BUSD 1.8904 BUSD
2021-04-20 1.9751 BUSD 163,066.9400 2.0297 BUSD 1.8170 BUSD 1.8873 BUSD 2.0594 BUSD
2021-04-19 2.1807 BUSD 127,629.1900 2.3170 BUSD 1.9504 BUSD 2.0776 BUSD 2.0325 BUSD
2021-04-18 2.2496 BUSD 171,341.4400 2.5581 BUSD 1.9840 BUSD 2.1054 BUSD 2.3175 BUSD
2021-04-17 2.6965 BUSD 190,062.1700 2.5246 BUSD 2.5097 BUSD 2.6181 BUSD 2.5461 BUSD
2021-04-16 2.3915 BUSD 167,984.1900 2.4109 BUSD 2.2338 BUSD 2.3189 BUSD 2.4956 BUSD
2021-04-15 2.4135 BUSD 39,410.8800 2.3582 BUSD 2.3571 BUSD 2.3881 BUSD 2.4043 BUSD
2021-04-14 2.4051 BUSD 106,549.1300 2.5181 BUSD 2.2750 BUSD 2.3113 BUSD 2.3731 BUSD
2021-04-13 2.5235 BUSD 111,360.5200 2.5450 BUSD 2.4030 BUSD 2.4689 BUSD 2.5348 BUSD
2021-04-12 2.7281 BUSD 294,499.9400 2.4561 BUSD 2.3808 BUSD 2.4404 BUSD 2.5339 BUSD
2021-04-11 2.3903 BUSD 65,761.8700 2.3830 BUSD 2.2895 BUSD 2.3575 BUSD 2.4278 BUSD
2021-04-10 2.4584 BUSD 112,206.3100 2.4126 BUSD 2.3342 BUSD 2.3967 BUSD 2.4122 BUSD
2021-04-09 2.4699 BUSD 83,350.5900 2.5153 BUSD 2.3967 BUSD 2.4000 BUSD 2.4000 BUSD
2021-04-08 2.5187 BUSD 91,183.1400 2.4054 BUSD 2.3419 BUSD 2.4316 BUSD 2.4923 BUSD
2021-04-07 2.2853 BUSD 159,412.2800 2.5122 BUSD 2.0403 BUSD 2.1782 BUSD 2.3594 BUSD
2021-04-06 2.4662 BUSD 195,731.5700 2.4253 BUSD 2.2437 BUSD 2.3420 BUSD 2.5013 BUSD
2021-04-05 2.3279 BUSD 221,312.7600 2.2582 BUSD 2.0324 BUSD 2.1355 BUSD 2.4049 BUSD
2021-04-04 2.1483 BUSD 98,643.6700 1.9840 BUSD 1.9408 BUSD 1.9993 BUSD 2.2810 BUSD
2021-04-03 2.1607 BUSD 110,217.6700 2.0867 BUSD 1.9903 BUSD 2.0459 BUSD 1.9992 BUSD
2021-04-02 2.1278 BUSD 437,596.3400 2.0662 BUSD 1.9516 BUSD 1.9919 BUSD 2.1283 BUSD
2021-04-01 1.9723 BUSD 105,391.7100 1.9092 BUSD 1.8414 BUSD 1.8651 BUSD 2.0404 BUSD
2021-03-31 1.8467 BUSD 426,783.5900 1.9710 BUSD 1.7273 BUSD 1.8198 BUSD 1.8670 BUSD