Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: STRAXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-16 2.1250 BUSD 70,324.5000 2.1250 BUSD 2.0830 BUSD 2.1050 BUSD 2.1190 BUSD
2021-10-15 2.1624 BUSD 114,649.2000 2.3000 BUSD 2.0860 BUSD 2.1200 BUSD 2.1430 BUSD
2021-10-14 2.2961 BUSD 27,363.4000 2.2840 BUSD 2.2410 BUSD 2.2850 BUSD 2.2850 BUSD
2021-10-13 2.2199 BUSD 74,314.1000 2.2080 BUSD 2.1250 BUSD 2.1670 BUSD 2.2420 BUSD
2021-10-12 2.1997 BUSD 129,057.5000 2.3390 BUSD 2.0840 BUSD 2.1120 BUSD 2.2010 BUSD
2021-10-11 2.3571 BUSD 115,084.9000 2.3520 BUSD 2.2620 BUSD 2.2870 BUSD 2.2620 BUSD
2021-10-10 2.4560 BUSD 709,705.7000 2.2910 BUSD 2.2830 BUSD 2.4000 BUSD 2.3900 BUSD
2021-10-09 2.3337 BUSD 187,210.8000 2.3790 BUSD 2.2130 BUSD 2.2530 BUSD 2.2540 BUSD
2021-10-08 2.5041 BUSD 503,413.3000 2.2740 BUSD 2.2620 BUSD 2.3720 BUSD 2.3890 BUSD
2021-10-07 2.2609 BUSD 104,721.0000 2.2430 BUSD 2.1950 BUSD 2.2250 BUSD 2.2640 BUSD
2021-10-06 2.2658 BUSD 565,192.9000 2.1600 BUSD 2.0810 BUSD 2.1890 BUSD 2.2030 BUSD
2021-10-05 2.0926 BUSD 52,349.2000 2.0280 BUSD 2.0080 BUSD 2.0220 BUSD 2.1300 BUSD
2021-10-04 2.0101 BUSD 73,308.3000 2.0560 BUSD 1.9400 BUSD 1.9700 BUSD 2.0330 BUSD
2021-10-03 2.0371 BUSD 96,464.7000 2.0530 BUSD 1.9660 BUSD 2.0100 BUSD 2.0160 BUSD
2021-10-02 2.0709 BUSD 99,747.7000 2.0120 BUSD 2.0100 BUSD 2.0340 BUSD 2.0920 BUSD
2021-10-01 1.9419 BUSD 201,427.1000 1.8570 BUSD 1.8340 BUSD 1.8730 BUSD 1.9940 BUSD
2021-09-30 1.8463 BUSD 666,979.2000 1.6960 BUSD 1.6960 BUSD 1.7380 BUSD 1.8780 BUSD
2021-09-29 1.7012 BUSD 125,006.5500 1.6770 BUSD 1.6270 BUSD 1.6710 BUSD 1.6960 BUSD
2021-09-28 1.7217 BUSD 132,910.3000 1.8040 BUSD 1.6490 BUSD 1.6980 BUSD 1.7180 BUSD
2021-09-27 1.8593 BUSD 144,231.7000 1.8710 BUSD 1.7830 BUSD 1.8070 BUSD 1.8160 BUSD
2021-09-26 1.8454 BUSD 251,217.1000 1.9390 BUSD 1.7450 BUSD 1.7980 BUSD 1.9090 BUSD
2021-09-25 1.9331 BUSD 177,739.2000 1.9690 BUSD 1.8600 BUSD 1.9230 BUSD 1.9290 BUSD
2021-09-24 1.9743 BUSD 220,096.6000 2.1500 BUSD 1.8420 BUSD 1.9220 BUSD 1.9990 BUSD
2021-09-23 2.0917 BUSD 153,634.1000 2.1100 BUSD 1.9930 BUSD 2.0460 BUSD 2.1260 BUSD
2021-09-22 1.9766 BUSD 339,390.4000 1.9240 BUSD 1.8513 BUSD 1.9650 BUSD 2.1130 BUSD
2021-09-21 2.0767 BUSD 287,600.0000 2.0380 BUSD 1.9110 BUSD 2.0300 BUSD 2.0200 BUSD
2021-09-20 2.1739 BUSD 327,386.2000 2.4600 BUSD 1.9900 BUSD 2.0860 BUSD 2.0810 BUSD
2021-09-19 2.5362 BUSD 110,479.5000 2.5860 BUSD 2.4770 BUSD 2.5030 BUSD 2.4930 BUSD
2021-09-18 2.5718 BUSD 90,819.3000 2.5790 BUSD 2.5100 BUSD 2.5490 BUSD 2.5630 BUSD
2021-09-17 2.6161 BUSD 116,179.7000 2.6230 BUSD 2.4890 BUSD 2.5340 BUSD 2.5490 BUSD
2021-09-16 2.6348 BUSD 92,110.3000 2.6910 BUSD 2.5650 BUSD 2.5910 BUSD 2.6170 BUSD
2021-09-15 2.5971 BUSD 130,951.5000 2.6070 BUSD 2.5140 BUSD 2.5470 BUSD 2.6480 BUSD
2021-09-14 2.5375 BUSD 155,221.3000 2.5100 BUSD 2.4500 BUSD 2.4740 BUSD 2.5540 BUSD
2021-09-13 2.4962 BUSD 226,042.5000 2.7130 BUSD 2.3670 BUSD 2.4720 BUSD 2.5030 BUSD
2021-09-12 2.7097 BUSD 547,299.8000 2.7060 BUSD 2.5680 BUSD 2.6660 BUSD 2.7410 BUSD
2021-09-11 2.5901 BUSD 265,519.4000 2.5620 BUSD 2.3840 BUSD 2.4490 BUSD 2.8180 BUSD
2021-09-10 2.5005 BUSD 362,691.3000 2.4190 BUSD 2.3010 BUSD 2.4720 BUSD 2.5280 BUSD
2021-09-09 2.3789 BUSD 203,043.3000 2.3840 BUSD 2.2930 BUSD 2.3570 BUSD 2.3880 BUSD
2021-09-08 2.2314 BUSD 324,093.4000 2.3370 BUSD 1.9860 BUSD 2.1640 BUSD 2.3320 BUSD
2021-09-07 2.5599 BUSD 265,318.2000 2.9330 BUSD 2.0390 BUSD 2.3240 BUSD 2.2710 BUSD
2021-09-06 2.8766 BUSD 308,804.2000 2.7330 BUSD 2.7190 BUSD 2.8040 BUSD 2.9070 BUSD
2021-09-05 2.9149 BUSD 514,369.3600 2.7250 BUSD 2.6670 BUSD 2.7250 BUSD 2.7450 BUSD
2021-09-04 2.7040 BUSD 437,370.2100 2.5420 BUSD 2.5080 BUSD 2.6620 BUSD 2.6740 BUSD
2021-09-03 2.4801 BUSD 111,925.5000 2.4320 BUSD 2.3700 BUSD 2.3990 BUSD 2.5350 BUSD
2021-09-02 2.4972 BUSD 313,070.9000 2.3900 BUSD 2.3900 BUSD 2.4420 BUSD 2.4580 BUSD
2021-09-01 2.3393 BUSD 230,991.9000 2.3320 BUSD 2.2440 BUSD 2.2720 BUSD 2.3540 BUSD
2021-08-31 2.3684 BUSD 447,832.3700 2.2280 BUSD 2.1660 BUSD 2.1930 BUSD 2.3090 BUSD
2021-08-30 2.2494 BUSD 62,109.5000 2.2580 BUSD 2.1890 BUSD 2.2090 BUSD 2.2600 BUSD
2021-08-29 2.2500 BUSD 45,542.7000 2.3060 BUSD 2.1990 BUSD 2.2270 BUSD 2.2820 BUSD
2021-08-28 2.3010 BUSD 207,268.3000 2.3110 BUSD 2.2570 BUSD 2.2830 BUSD 2.3050 BUSD