Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: SRMBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2020-11-08 1.0905 BUSD 206,491.0900 1.0724 BUSD 1.0303 BUSD 1.1389 BUSD 1.1149 BUSD
2020-11-07 1.1017 BUSD 394,860.3800 0.9975 BUSD 0.9975 BUSD 1.2017 BUSD 1.0779 BUSD
2020-11-06 0.9357 BUSD 152,760.4500 0.8638 BUSD 0.8621 BUSD 1.0086 BUSD 0.9955 BUSD
2020-11-05 0.8468 BUSD 136,890.2800 0.8366 BUSD 0.8049 BUSD 0.8813 BUSD 0.8645 BUSD
2020-11-04 0.8278 BUSD 93,894.4400 0.8562 BUSD 0.7945 BUSD 0.8562 BUSD 0.8327 BUSD
2020-11-03 0.8780 BUSD 57,356.4600 0.9365 BUSD 0.8436 BUSD 0.9366 BUSD 0.8535 BUSD
2020-11-02 0.9743 BUSD 48,373.6900 0.9856 BUSD 0.9378 BUSD 1.0114 BUSD 0.9378 BUSD
2020-11-01 0.9924 BUSD 49,366.9000 0.9767 BUSD 0.9592 BUSD 1.0133 BUSD 0.9845 BUSD
2020-10-31 0.9977 BUSD 80,226.2600 0.9897 BUSD 0.9709 BUSD 1.0160 BUSD 0.9749 BUSD
2020-10-30 0.9919 BUSD 159,999.6000 1.0250 BUSD 0.9494 BUSD 1.0308 BUSD 0.9925 BUSD
2020-10-29 1.0203 BUSD 357,382.9400 1.0036 BUSD 0.9375 BUSD 1.0767 BUSD 1.0278 BUSD
2020-10-28 1.0675 BUSD 1,256,455.8000 1.1100 BUSD 0.9679 BUSD 1.1825 BUSD 1.0055 BUSD
2020-10-27 1.1245 BUSD 837,710.7600 1.0330 BUSD 0.9920 BUSD 1.2499 BUSD 1.1069 BUSD
2020-10-26 1.0241 BUSD 250,818.9000 1.0913 BUSD 0.9293 BUSD 1.1293 BUSD 1.0319 BUSD
2020-10-25 1.0972 BUSD 99,342.5600 1.0493 BUSD 1.0443 BUSD 1.1338 BUSD 1.0935 BUSD
2020-10-24 1.0772 BUSD 29,872.1600 1.0701 BUSD 1.0445 BUSD 1.1013 BUSD 1.0502 BUSD
2020-10-23 1.1027 BUSD 82,095.9500 1.1152 BUSD 1.0436 BUSD 1.1311 BUSD 1.0717 BUSD
2020-10-22 1.1320 BUSD 90,412.0400 1.1028 BUSD 1.0941 BUSD 1.1596 BUSD 1.1154 BUSD
2020-10-21 1.1031 BUSD 104,262.9200 1.0389 BUSD 1.0350 BUSD 1.1518 BUSD 1.1060 BUSD
2020-10-20 1.1002 BUSD 70,509.3200 1.1882 BUSD 1.0386 BUSD 1.1973 BUSD 1.0397 BUSD
2020-10-19 1.2408 BUSD 33,886.9500 1.2958 BUSD 1.1808 BUSD 1.2958 BUSD 1.1886 BUSD
2020-10-18 1.2946 BUSD 25,738.0400 1.2798 BUSD 1.2763 BUSD 1.3161 BUSD 1.2940 BUSD
2020-10-17 1.2758 BUSD 38,257.4400 1.2724 BUSD 1.2434 BUSD 1.3186 BUSD 1.2809 BUSD
2020-10-16 1.3343 BUSD 49,632.0100 1.3979 BUSD 1.2650 BUSD 1.4062 BUSD 1.2776 BUSD
2020-10-15 1.4761 BUSD 407,658.3400 1.3704 BUSD 1.3258 BUSD 1.7444 BUSD 1.4015 BUSD
2020-10-14 1.3519 BUSD 99,704.1700 1.3221 BUSD 1.3098 BUSD 1.3804 BUSD 1.3682 BUSD
2020-10-13 1.3149 BUSD 64,907.9000 1.3135 BUSD 1.2581 BUSD 1.3568 BUSD 1.3247 BUSD
2020-10-12 1.3237 BUSD 135,151.7700 1.2908 BUSD 1.2770 BUSD 1.3692 BUSD 1.3120 BUSD
2020-10-11 1.2794 BUSD 86,370.1400 1.2589 BUSD 1.2124 BUSD 1.3514 BUSD 1.2884 BUSD
2020-10-10 1.3361 BUSD 81,426.0300 1.3686 BUSD 1.2530 BUSD 1.4022 BUSD 1.2632 BUSD
2020-10-09 1.3384 BUSD 180,017.4600 1.2611 BUSD 1.2365 BUSD 1.4471 BUSD 1.3695 BUSD
2020-10-08 1.2241 BUSD 153,052.6600 1.2439 BUSD 1.1204 BUSD 1.3104 BUSD 1.2633 BUSD
2020-10-07 1.2440 BUSD 285,095.9500 1.1510 BUSD 1.0902 BUSD 1.3700 BUSD 1.2453 BUSD
2020-10-06 1.3483 BUSD 139,611.3600 1.5493 BUSD 1.1463 BUSD 1.5683 BUSD 1.1517 BUSD
2020-10-05 1.5682 BUSD 57,942.4700 1.5866 BUSD 1.5043 BUSD 1.6361 BUSD 1.5475 BUSD
2020-10-04 1.5640 BUSD 50,343.8500 1.5806 BUSD 1.5218 BUSD 1.6196 BUSD 1.5886 BUSD
2020-10-03 1.6402 BUSD 26,386.4000 1.6515 BUSD 1.5796 BUSD 1.6707 BUSD 1.5834 BUSD
2020-10-02 1.6561 BUSD 129,916.7600 1.7759 BUSD 1.5627 BUSD 1.7820 BUSD 1.6501 BUSD
2020-10-01 1.7961 BUSD 177,161.7100 1.8473 BUSD 1.6600 BUSD 1.9228 BUSD 1.7741 BUSD
2020-09-30 1.7697 BUSD 86,285.7400 1.7692 BUSD 1.6789 BUSD 1.8850 BUSD 1.8461 BUSD
2020-09-29 1.7689 BUSD 44,722.0600 1.7810 BUSD 1.7181 BUSD 1.8050 BUSD 1.7749 BUSD
2020-09-28 1.8282 BUSD 52,209.8200 1.8836 BUSD 1.7650 BUSD 1.8936 BUSD 1.7846 BUSD
2020-09-27 1.8629 BUSD 62,401.8800 1.8919 BUSD 1.8113 BUSD 1.9250 BUSD 1.8813 BUSD
2020-09-26 1.9209 BUSD 60,891.3500 1.9745 BUSD 1.8513 BUSD 2.0080 BUSD 1.8946 BUSD
2020-09-25 1.9493 BUSD 148,365.7500 1.9787 BUSD 1.8315 BUSD 2.0486 BUSD 1.9667 BUSD
2020-09-24 1.8677 BUSD 91,303.9600 1.7403 BUSD 1.7379 BUSD 1.9946 BUSD 1.9765 BUSD
2020-09-23 1.8061 BUSD 117,660.7600 1.8584 BUSD 1.7361 BUSD 1.8979 BUSD 1.7398 BUSD
2020-09-22 1.7798 BUSD 131,059.2900 1.7380 BUSD 1.6632 BUSD 1.8775 BUSD 1.8633 BUSD
2020-09-21 1.7523 BUSD 185,997.8500 1.8800 BUSD 1.6222 BUSD 1.9303 BUSD 1.7325 BUSD
2020-09-20 1.9216 BUSD 81,776.1600 1.9994 BUSD 1.7500 BUSD 2.0065 BUSD 1.8863 BUSD