Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: SRMBUSD
123...1516
Date Price Volume Open Low High Close
2022-10-07 0.7757 BUSD 14,007.1000 0.7750 BUSD 0.7720 BUSD 0.7740 BUSD 0.7740 BUSD
2022-10-06 0.7900 BUSD 237,029.2000 0.7860 BUSD 0.7720 BUSD 0.7750 BUSD 0.7750 BUSD
2022-10-05 0.7772 BUSD 118,398.6000 0.7890 BUSD 0.7650 BUSD 0.7720 BUSD 0.7850 BUSD
2022-10-04 0.7836 BUSD 120,543.5000 0.7820 BUSD 0.7730 BUSD 0.7740 BUSD 0.7880 BUSD
2022-10-03 0.7554 BUSD 123,971.8000 0.7380 BUSD 0.7340 BUSD 0.7420 BUSD 0.7820 BUSD
2022-10-02 0.7508 BUSD 102,974.6000 0.7600 BUSD 0.7360 BUSD 0.7450 BUSD 0.7380 BUSD
2022-10-01 0.7705 BUSD 80,771.0000 0.7640 BUSD 0.7560 BUSD 0.7590 BUSD 0.7600 BUSD
2022-09-30 0.7722 BUSD 230,163.1000 0.7780 BUSD 0.7540 BUSD 0.7600 BUSD 0.7650 BUSD
2022-09-29 0.7613 BUSD 173,030.8000 0.7610 BUSD 0.7490 BUSD 0.7550 BUSD 0.7750 BUSD
2022-09-28 0.7491 BUSD 178,298.9000 0.7570 BUSD 0.7290 BUSD 0.7380 BUSD 0.7610 BUSD
2022-09-27 0.7730 BUSD 346,340.4000 0.7660 BUSD 0.7440 BUSD 0.7530 BUSD 0.7560 BUSD
2022-09-26 0.7520 BUSD 123,054.5000 0.7440 BUSD 0.7310 BUSD 0.7400 BUSD 0.7600 BUSD
2022-09-25 0.7548 BUSD 65,919.4000 0.7610 BUSD 0.7350 BUSD 0.7480 BUSD 0.7490 BUSD
2022-09-24 0.7767 BUSD 70,451.3000 0.7840 BUSD 0.7580 BUSD 0.7630 BUSD 0.7600 BUSD
2022-09-23 0.7710 BUSD 206,866.0000 0.7830 BUSD 0.7460 BUSD 0.7540 BUSD 0.7850 BUSD
2022-09-22 0.7592 BUSD 146,430.7000 0.7360 BUSD 0.7330 BUSD 0.7390 BUSD 0.7820 BUSD
2022-09-21 0.7612 BUSD 469,336.6000 0.7730 BUSD 0.7240 BUSD 0.7370 BUSD 0.7390 BUSD
2022-09-20 0.7873 BUSD 545,818.2000 0.7720 BUSD 0.7560 BUSD 0.7700 BUSD 0.7670 BUSD
2022-09-19 0.7388 BUSD 276,031.0000 0.7480 BUSD 0.7190 BUSD 0.7260 BUSD 0.7720 BUSD
2022-09-18 0.7741 BUSD 301,548.4000 0.8050 BUSD 0.7400 BUSD 0.7500 BUSD 0.7560 BUSD
2022-09-17 0.7846 BUSD 145,159.4000 0.7780 BUSD 0.7770 BUSD 0.7810 BUSD 0.8080 BUSD
2022-09-16 0.7739 BUSD 151,403.5000 0.7920 BUSD 0.7550 BUSD 0.7650 BUSD 0.7760 BUSD
2022-09-15 0.7983 BUSD 273,416.8000 0.8300 BUSD 0.7760 BUSD 0.7900 BUSD 0.7940 BUSD
2022-09-14 0.8217 BUSD 210,981.7000 0.8070 BUSD 0.8010 BUSD 0.8120 BUSD 0.8290 BUSD
2022-09-13 0.8383 BUSD 472,012.1000 0.8690 BUSD 0.7910 BUSD 0.8040 BUSD 0.8040 BUSD
2022-09-12 0.8823 BUSD 612,944.9000 0.8560 BUSD 0.8390 BUSD 0.8530 BUSD 0.8680 BUSD
2022-09-11 0.8603 BUSD 85,309.7000 0.8690 BUSD 0.8430 BUSD 0.8510 BUSD 0.8510 BUSD
2022-09-10 0.8653 BUSD 126,551.3000 0.8620 BUSD 0.8510 BUSD 0.8580 BUSD 0.8730 BUSD
2022-09-09 0.8587 BUSD 232,814.6000 0.8300 BUSD 0.8290 BUSD 0.8340 BUSD 0.8530 BUSD
2022-09-08 0.8125 BUSD 406,457.8000 0.7900 BUSD 0.7810 BUSD 0.7880 BUSD 0.8240 BUSD
2022-09-07 0.7616 BUSD 183,673.7000 0.7430 BUSD 0.7280 BUSD 0.7400 BUSD 0.7930 BUSD
2022-09-06 0.7796 BUSD 322,240.4000 0.8080 BUSD 0.7450 BUSD 0.7530 BUSD 0.7450 BUSD
2022-09-05 0.7941 BUSD 103,939.2000 0.8210 BUSD 0.7780 BUSD 0.7830 BUSD 0.7990 BUSD
2022-09-04 0.8140 BUSD 363,018.1000 0.7800 BUSD 0.7800 BUSD 0.7810 BUSD 0.8170 BUSD
2022-09-03 0.7786 BUSD 69,375.5000 0.7780 BUSD 0.7710 BUSD 0.7770 BUSD 0.7800 BUSD
2022-09-02 0.7909 BUSD 179,267.2000 0.8020 BUSD 0.7730 BUSD 0.7780 BUSD 0.7780 BUSD
2022-09-01 0.7802 BUSD 135,035.6000 0.7770 BUSD 0.7660 BUSD 0.7730 BUSD 0.7990 BUSD
2022-08-31 0.7923 BUSD 179,134.3000 0.7810 BUSD 0.7780 BUSD 0.7850 BUSD 0.7820 BUSD
2022-08-30 0.7858 BUSD 83,344.8000 0.8010 BUSD 0.7580 BUSD 0.7650 BUSD 0.7800 BUSD
2022-08-29 0.7770 BUSD 131,072.7000 0.7530 BUSD 0.7470 BUSD 0.7560 BUSD 0.7940 BUSD
2022-08-28 0.7770 BUSD 62,910.0000 0.7740 BUSD 0.7640 BUSD 0.7690 BUSD 0.7670 BUSD
2022-08-27 0.7672 BUSD 150,339.4000 0.7710 BUSD 0.7540 BUSD 0.7660 BUSD 0.7770 BUSD
2022-08-26 0.8163 BUSD 508,735.6000 0.8520 BUSD 0.7610 BUSD 0.7800 BUSD 0.7660 BUSD
2022-08-25 0.8504 BUSD 149,971.2000 0.8390 BUSD 0.8380 BUSD 0.8450 BUSD 0.8510 BUSD
2022-08-24 0.8512 BUSD 161,993.8000 0.8600 BUSD 0.8290 BUSD 0.8360 BUSD 0.8380 BUSD
2022-08-23 0.8357 BUSD 212,515.9000 0.8260 BUSD 0.8000 BUSD 0.8100 BUSD 0.8590 BUSD
2022-08-22 0.8119 BUSD 209,017.5000 0.8420 BUSD 0.7940 BUSD 0.8020 BUSD 0.8160 BUSD
2022-08-21 0.8391 BUSD 181,389.8000 0.8310 BUSD 0.8170 BUSD 0.8310 BUSD 0.8480 BUSD
2022-08-20 0.8414 BUSD 271,250.4000 0.8370 BUSD 0.8060 BUSD 0.8230 BUSD 0.8350 BUSD
2022-08-19 0.8784 BUSD 395,561.7000 0.9610 BUSD 0.8270 BUSD 0.8430 BUSD 0.8390 BUSD
123...1516