Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: SRMBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-01-01 1.0762 BUSD 176,274.8600 1.0436 BUSD 1.0266 BUSD 1.1351 BUSD 1.1331 BUSD
2020-12-31 1.0220 BUSD 153,762.5900 1.0361 BUSD 0.9896 BUSD 1.0493 BUSD 1.0428 BUSD
2020-12-30 1.0419 BUSD 93,129.3000 1.0820 BUSD 1.0206 BUSD 1.0890 BUSD 1.0350 BUSD
2020-12-29 1.0707 BUSD 319,852.2100 1.0134 BUSD 1.0134 BUSD 1.1350 BUSD 1.0820 BUSD
2020-12-28 1.0293 BUSD 142,438.9500 1.0010 BUSD 0.9936 BUSD 1.0932 BUSD 1.0133 BUSD
2020-12-27 0.9886 BUSD 101,612.8400 0.9833 BUSD 0.9431 BUSD 1.0273 BUSD 0.9979 BUSD
2020-12-26 0.9962 BUSD 65,470.7200 1.0282 BUSD 0.9726 BUSD 1.0284 BUSD 0.9835 BUSD
2020-12-25 1.0336 BUSD 43,534.0000 1.0421 BUSD 0.9999 BUSD 1.0618 BUSD 1.0325 BUSD
2020-12-24 0.9855 BUSD 109,344.0900 0.9776 BUSD 0.9411 BUSD 1.0483 BUSD 1.0450 BUSD
2020-12-23 0.9983 BUSD 196,428.7100 1.1125 BUSD 0.8750 BUSD 1.1248 BUSD 0.9776 BUSD
2020-12-22 1.1262 BUSD 259,900.2700 1.0663 BUSD 1.0574 BUSD 1.1869 BUSD 1.1162 BUSD
2020-12-21 1.1143 BUSD 126,122.2500 1.1306 BUSD 1.0500 BUSD 1.1657 BUSD 1.0662 BUSD
2020-12-20 1.1680 BUSD 112,701.2200 1.2135 BUSD 1.1169 BUSD 1.2136 BUSD 1.1379 BUSD
2020-12-19 1.2100 BUSD 149,466.8700 1.1541 BUSD 1.1503 BUSD 1.2567 BUSD 1.2152 BUSD
2020-12-18 1.1576 BUSD 248,673.1100 1.1342 BUSD 1.1128 BUSD 1.1770 BUSD 1.1550 BUSD
2020-12-17 1.1614 BUSD 174,769.4800 1.1873 BUSD 1.1215 BUSD 1.2086 BUSD 1.1386 BUSD
2020-12-16 1.1617 BUSD 284,348.1700 1.1294 BUSD 1.0925 BUSD 1.2076 BUSD 1.1860 BUSD
2020-12-15 1.0903 BUSD 89,366.0100 1.0588 BUSD 1.0554 BUSD 1.1353 BUSD 1.1279 BUSD
2020-12-14 1.0476 BUSD 69,772.6800 1.0708 BUSD 1.0333 BUSD 1.0727 BUSD 1.0583 BUSD
2020-12-13 1.0598 BUSD 96,362.4200 1.0518 BUSD 1.0326 BUSD 1.0910 BUSD 1.0708 BUSD
2020-12-12 1.0436 BUSD 61,383.3700 1.0192 BUSD 1.0158 BUSD 1.0680 BUSD 1.0508 BUSD
2020-12-11 1.0165 BUSD 104,235.5000 1.0521 BUSD 0.9772 BUSD 1.0521 BUSD 1.0200 BUSD
2020-12-10 1.0657 BUSD 62,501.1800 1.1014 BUSD 1.0187 BUSD 1.1026 BUSD 1.0494 BUSD
2020-12-09 1.0772 BUSD 116,895.0400 1.0706 BUSD 1.0341 BUSD 1.1032 BUSD 1.0947 BUSD
2020-12-08 1.1549 BUSD 182,647.5600 1.1869 BUSD 1.0633 BUSD 1.2339 BUSD 1.0701 BUSD
2020-12-07 1.1663 BUSD 90,188.1000 1.1520 BUSD 1.1222 BUSD 1.1978 BUSD 1.1856 BUSD
2020-12-06 1.1515 BUSD 68,112.5800 1.1751 BUSD 1.1140 BUSD 1.1827 BUSD 1.1519 BUSD
2020-12-05 1.1723 BUSD 148,510.4600 1.1138 BUSD 1.1028 BUSD 1.1937 BUSD 1.1765 BUSD
2020-12-04 1.1608 BUSD 125,418.9400 1.2467 BUSD 1.1050 BUSD 1.2578 BUSD 1.1149 BUSD
2020-12-03 1.2302 BUSD 134,613.8300 1.2149 BUSD 1.1840 BUSD 1.2625 BUSD 1.2486 BUSD
2020-12-02 1.2218 BUSD 182,774.7200 1.2025 BUSD 1.1703 BUSD 1.2840 BUSD 1.2093 BUSD
2020-12-01 1.2013 BUSD 589,344.3700 1.0662 BUSD 1.0592 BUSD 1.3500 BUSD 1.2051 BUSD
2020-11-30 1.0600 BUSD 144,558.1800 1.0323 BUSD 1.0109 BUSD 1.0932 BUSD 1.0650 BUSD
2020-11-29 1.0157 BUSD 42,639.2400 1.0150 BUSD 0.9942 BUSD 1.0365 BUSD 1.0321 BUSD
2020-11-28 1.0020 BUSD 55,538.8100 1.0000 BUSD 0.9634 BUSD 1.0355 BUSD 1.0150 BUSD
2020-11-27 1.0053 BUSD 106,171.0500 1.0296 BUSD 0.9592 BUSD 1.0455 BUSD 0.9977 BUSD
2020-11-26 1.0082 BUSD 314,020.7600 1.1526 BUSD 0.9026 BUSD 1.1750 BUSD 1.0283 BUSD
2020-11-25 1.2042 BUSD 170,593.5300 1.2341 BUSD 1.1171 BUSD 1.2704 BUSD 1.1561 BUSD
2020-11-24 1.2567 BUSD 188,279.2900 1.2855 BUSD 1.1924 BUSD 1.3359 BUSD 1.2312 BUSD
2020-11-23 1.2745 BUSD 265,160.3400 1.1897 BUSD 1.1651 BUSD 1.3612 BUSD 1.2867 BUSD
2020-11-22 1.2003 BUSD 196,750.7200 1.2608 BUSD 1.1247 BUSD 1.2668 BUSD 1.1857 BUSD
2020-11-21 1.2089 BUSD 200,134.4700 1.1461 BUSD 1.1210 BUSD 1.2915 BUSD 1.2606 BUSD
2020-11-20 1.1676 BUSD 155,143.3400 1.1230 BUSD 1.1128 BUSD 1.2161 BUSD 1.1393 BUSD
2020-11-19 1.1257 BUSD 97,920.1700 1.1329 BUSD 1.0740 BUSD 1.1670 BUSD 1.1130 BUSD
2020-11-18 1.1919 BUSD 274,070.7400 1.2448 BUSD 1.0855 BUSD 1.2684 BUSD 1.1350 BUSD
2020-11-17 1.2359 BUSD 256,336.3600 1.2621 BUSD 1.1649 BUSD 1.3042 BUSD 1.2451 BUSD
2020-11-16 1.2741 BUSD 421,481.9500 1.1837 BUSD 1.1592 BUSD 1.3459 BUSD 1.2625 BUSD
2020-11-15 1.1147 BUSD 276,550.1200 1.0367 BUSD 1.0367 BUSD 1.1937 BUSD 1.1830 BUSD
2020-11-14 1.0350 BUSD 123,131.4800 1.0750 BUSD 1.0016 BUSD 1.0818 BUSD 1.0363 BUSD
2020-11-13 1.0760 BUSD 142,965.4800 1.0424 BUSD 1.0324 BUSD 1.0995 BUSD 1.0684 BUSD