Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AVAXBUSD
12...78910
Date Price Volume Open Low High Close
2020-12-14 3.2553 BUSD 98,853.2400 3.3305 BUSD 3.1327 BUSD 3.3425 BUSD 3.1388 BUSD
2020-12-13 3.3525 BUSD 73,209.3500 3.3467 BUSD 3.2829 BUSD 3.4182 BUSD 3.3355 BUSD
2020-12-12 3.3689 BUSD 94,613.0700 3.2429 BUSD 3.2429 BUSD 3.4593 BUSD 3.3360 BUSD
2020-12-11 3.1529 BUSD 137,715.5500 3.1575 BUSD 3.0100 BUSD 3.3135 BUSD 3.2277 BUSD
2020-12-10 3.1659 BUSD 108,629.1600 3.2831 BUSD 3.0607 BUSD 3.3556 BUSD 3.1382 BUSD
2020-12-09 3.0559 BUSD 77,537.2300 3.1112 BUSD 2.8000 BUSD 3.4493 BUSD 3.2671 BUSD
2020-12-08 3.2090 BUSD 36,341.7100 3.3800 BUSD 3.0881 BUSD 3.3848 BUSD 3.1154 BUSD
2020-12-07 3.4560 BUSD 21,276.6900 3.6120 BUSD 3.3265 BUSD 3.6120 BUSD 3.3930 BUSD
2020-12-06 3.5898 BUSD 19,428.5600 3.6463 BUSD 3.5143 BUSD 3.6871 BUSD 3.5938 BUSD
2020-12-05 3.6361 BUSD 14,448.3300 3.5461 BUSD 3.5137 BUSD 3.7085 BUSD 3.6415 BUSD
2020-12-04 3.6672 BUSD 36,200.6700 3.8243 BUSD 3.5100 BUSD 3.8502 BUSD 3.5646 BUSD
2020-12-03 3.7786 BUSD 25,019.8700 3.7489 BUSD 3.7205 BUSD 3.8974 BUSD 3.7982 BUSD
2020-12-02 3.7288 BUSD 20,223.5200 3.5631 BUSD 3.5254 BUSD 3.8397 BUSD 3.7607 BUSD
2020-12-01 3.6300 BUSD 32,925.3500 3.7090 BUSD 3.4157 BUSD 3.8069 BUSD 3.5631 BUSD
2020-11-30 3.7452 BUSD 48,948.1000 3.7186 BUSD 3.6500 BUSD 3.8311 BUSD 3.7045 BUSD
2020-11-29 3.6663 BUSD 15,243.7900 3.6440 BUSD 3.5434 BUSD 3.7653 BUSD 3.7173 BUSD
2020-11-28 3.6216 BUSD 26,342.8400 3.5759 BUSD 3.4800 BUSD 3.7000 BUSD 3.6374 BUSD
2020-11-27 3.5673 BUSD 13,688.7100 3.5696 BUSD 3.4466 BUSD 3.7500 BUSD 3.5706 BUSD
2020-11-26 3.5319 BUSD 117,797.4300 4.0336 BUSD 3.1769 BUSD 4.0879 BUSD 3.5111 BUSD
2020-11-25 4.2265 BUSD 40,006.0300 4.2912 BUSD 3.9230 BUSD 4.3886 BUSD 4.0407 BUSD
2020-11-24 4.1255 BUSD 60,819.6200 4.0796 BUSD 3.8688 BUSD 4.3160 BUSD 4.2616 BUSD
2020-11-23 4.0945 BUSD 34,699.0800 3.9233 BUSD 3.8560 BUSD 4.2524 BUSD 4.0695 BUSD
2020-11-22 3.8774 BUSD 32,909.9000 4.0310 BUSD 3.7279 BUSD 4.0763 BUSD 3.8905 BUSD
2020-11-21 3.8511 BUSD 36,002.2800 3.7384 BUSD 3.6852 BUSD 4.1000 BUSD 4.0310 BUSD
2020-11-20 3.7915 BUSD 42,601.4500 3.6475 BUSD 3.6310 BUSD 4.0052 BUSD 3.7171 BUSD
2020-11-19 3.6922 BUSD 19,317.6600 3.7679 BUSD 3.5658 BUSD 3.8203 BUSD 3.6427 BUSD
2020-11-18 3.7121 BUSD 43,684.3700 3.8485 BUSD 3.5700 BUSD 3.8714 BUSD 3.7526 BUSD
2020-11-17 3.8130 BUSD 27,466.0800 3.7182 BUSD 3.7075 BUSD 3.9168 BUSD 3.8562 BUSD
2020-11-16 3.7087 BUSD 51,793.6300 3.4893 BUSD 3.4610 BUSD 3.8186 BUSD 3.7096 BUSD
2020-11-15 3.5389 BUSD 9,916.4900 3.5001 BUSD 3.4182 BUSD 3.6341 BUSD 3.5390 BUSD
2020-11-14 3.5563 BUSD 31,137.7800 3.6953 BUSD 3.4079 BUSD 3.6957 BUSD 3.4997 BUSD
2020-11-13 3.5286 BUSD 42,132.3900 3.4291 BUSD 3.3880 BUSD 3.7075 BUSD 3.6716 BUSD
2020-11-12 3.4285 BUSD 18,474.2500 3.4913 BUSD 3.3308 BUSD 3.5552 BUSD 3.4178 BUSD
2020-11-11 3.6389 BUSD 22,641.1400 3.5790 BUSD 3.4627 BUSD 3.8139 BUSD 3.4839 BUSD
2020-11-10 3.5134 BUSD 56,170.1900 3.4252 BUSD 3.3741 BUSD 3.6282 BUSD 3.5790 BUSD
2020-11-09 3.3943 BUSD 13,368.5100 3.4586 BUSD 3.2626 BUSD 3.5298 BUSD 3.4066 BUSD
2020-11-08 3.5215 BUSD 16,695.1100 3.4276 BUSD 3.3741 BUSD 3.6611 BUSD 3.4752 BUSD
2020-11-07 3.6826 BUSD 128,816.2400 3.6020 BUSD 3.3809 BUSD 3.9128 BUSD 3.4168 BUSD
2020-11-06 3.5141 BUSD 104,570.9000 3.3481 BUSD 3.3343 BUSD 3.6649 BUSD 3.5986 BUSD
2020-11-05 3.2213 BUSD 82,426.5800 3.1752 BUSD 3.0291 BUSD 3.3778 BUSD 3.3586 BUSD
2020-11-04 3.1671 BUSD 32,967.1400 3.3366 BUSD 3.0079 BUSD 3.3524 BUSD 3.1770 BUSD
2020-11-03 3.3948 BUSD 80,433.1100 3.6227 BUSD 3.2627 BUSD 3.6521 BUSD 3.2997 BUSD
2020-11-02 3.7041 BUSD 45,361.4000 3.6953 BUSD 3.5991 BUSD 3.8762 BUSD 3.6158 BUSD
2020-11-01 3.6580 BUSD 50,239.3100 3.6410 BUSD 3.5648 BUSD 3.7103 BUSD 3.6903 BUSD
2020-10-31 3.6708 BUSD 22,101.3500 3.7149 BUSD 3.5893 BUSD 3.7596 BUSD 3.6406 BUSD
2020-10-30 3.6873 BUSD 114,835.4100 3.7597 BUSD 3.5798 BUSD 3.8243 BUSD 3.7358 BUSD
2020-10-29 3.9382 BUSD 62,574.3200 4.0605 BUSD 3.7210 BUSD 4.1044 BUSD 3.7842 BUSD
2020-10-28 4.0312 BUSD 36,504.1200 4.1244 BUSD 3.9357 BUSD 4.1774 BUSD 4.0574 BUSD
2020-10-27 4.1695 BUSD 17,841.9800 4.1509 BUSD 4.0434 BUSD 4.3368 BUSD 4.1252 BUSD
2020-10-26 4.2457 BUSD 27,532.1300 4.1352 BUSD 4.0500 BUSD 4.4737 BUSD 4.1637 BUSD
12...78910