Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AVAXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-09 60.9081 BUSD 249,162.9600 60.5100 BUSD 59.7400 BUSD 60.7100 BUSD 60.8300 BUSD
2021-10-08 63.0825 BUSD 538,388.2600 61.5600 BUSD 61.1700 BUSD 62.7100 BUSD 61.6800 BUSD
2021-10-07 59.8883 BUSD 749,366.0400 60.0600 BUSD 57.4200 BUSD 59.0400 BUSD 60.9000 BUSD
2021-10-06 61.4139 BUSD 701,326.4800 64.6800 BUSD 58.2300 BUSD 59.7500 BUSD 60.1900 BUSD
2021-10-05 64.7943 BUSD 461,356.3600 65.3100 BUSD 62.8000 BUSD 63.8500 BUSD 66.1900 BUSD
2021-10-04 66.2612 BUSD 586,383.9700 68.7100 BUSD 63.4000 BUSD 64.8200 BUSD 64.5700 BUSD
2021-10-03 70.0086 BUSD 637,904.7400 69.1200 BUSD 67.6300 BUSD 69.1100 BUSD 68.5100 BUSD
2021-10-02 69.7236 BUSD 881,735.2700 67.7000 BUSD 65.8500 BUSD 66.6500 BUSD 69.4600 BUSD
2021-10-01 66.9546 BUSD 914,051.8000 66.6400 BUSD 63.1500 BUSD 64.6500 BUSD 67.6400 BUSD
2021-09-30 66.0568 BUSD 757,756.3100 65.4600 BUSD 64.3100 BUSD 65.1600 BUSD 65.3700 BUSD
2021-09-29 65.0441 BUSD 1,006,766.2900 61.5400 BUSD 61.2700 BUSD 63.5500 BUSD 64.5100 BUSD
2021-09-28 65.7552 BUSD 630,238.7800 66.3800 BUSD 61.7300 BUSD 63.4100 BUSD 63.6700 BUSD
2021-09-27 69.6279 BUSD 855,896.2800 66.8000 BUSD 65.3800 BUSD 68.1500 BUSD 67.8300 BUSD
2021-09-26 66.8914 BUSD 893,650.4800 68.3200 BUSD 61.7000 BUSD 64.4500 BUSD 68.3400 BUSD
2021-09-25 70.3530 BUSD 702,192.5900 72.3800 BUSD 67.5900 BUSD 68.8300 BUSD 68.4000 BUSD
2021-09-24 72.0890 BUSD 1,510,193.7000 76.4900 BUSD 66.6600 BUSD 70.3400 BUSD 72.4400 BUSD
2021-09-23 75.8881 BUSD 1,480,524.8090 74.0700 BUSD 72.8400 BUSD 74.5300 BUSD 74.1300 BUSD
2021-09-22 65.0773 BUSD 1,887,778.9100 59.0600 BUSD 57.7100 BUSD 62.3500 BUSD 70.6500 BUSD
2021-09-21 60.8205 BUSD 1,627,749.7000 57.2800 BUSD 52.5800 BUSD 57.0500 BUSD 59.2500 BUSD
2021-09-20 62.1790 BUSD 2,096,619.0600 70.1000 BUSD 55.0100 BUSD 60.3900 BUSD 60.1300 BUSD
2021-09-19 71.9487 BUSD 1,258,791.7040 69.0400 BUSD 66.4000 BUSD 69.1900 BUSD 72.3500 BUSD
2021-09-18 71.7612 BUSD 1,266,429.5570 70.1400 BUSD 67.1500 BUSD 68.9900 BUSD 68.0400 BUSD
2021-09-17 65.6589 BUSD 1,597,613.0660 67.6000 BUSD 60.4700 BUSD 62.2000 BUSD 70.1200 BUSD
2021-09-16 62.7517 BUSD 1,989,608.1470 57.8600 BUSD 57.2200 BUSD 59.9500 BUSD 66.6900 BUSD
2021-09-15 53.0243 BUSD 765,827.4500 51.5500 BUSD 50.3500 BUSD 51.2800 BUSD 56.5800 BUSD
2021-09-14 53.3991 BUSD 977,996.3000 53.1100 BUSD 49.0000 BUSD 51.5100 BUSD 49.7100 BUSD
2021-09-13 53.2883 BUSD 2,183,937.8500 59.2800 BUSD 48.0500 BUSD 51.8400 BUSD 54.0400 BUSD
2021-09-12 60.5271 BUSD 1,901,364.6180 57.0100 BUSD 53.6500 BUSD 56.4500 BUSD 59.8700 BUSD
2021-09-11 51.8487 BUSD 1,765,404.8690 49.4400 BUSD 48.1200 BUSD 50.1400 BUSD 55.3000 BUSD
2021-09-10 46.4676 BUSD 2,239,097.6800 40.7500 BUSD 40.4400 BUSD 43.0900 BUSD 46.5100 BUSD
2021-09-09 41.7302 BUSD 1,355,822.1400 37.0700 BUSD 36.2100 BUSD 37.2200 BUSD 40.8800 BUSD
2021-09-08 36.2288 BUSD 925,364.0000 37.9300 BUSD 33.1300 BUSD 35.4900 BUSD 36.2600 BUSD
2021-09-07 40.3567 BUSD 1,547,794.5670 47.1400 BUSD 32.3800 BUSD 37.7000 BUSD 35.8000 BUSD
2021-09-06 47.7552 BUSD 815,208.1900 48.2000 BUSD 42.7900 BUSD 46.9800 BUSD 47.0700 BUSD
2021-09-05 47.0677 BUSD 568,092.5000 47.2000 BUSD 45.4300 BUSD 46.5700 BUSD 48.7400 BUSD
2021-09-04 46.9565 BUSD 535,587.6100 45.9000 BUSD 44.1200 BUSD 45.5800 BUSD 47.8700 BUSD
2021-09-03 48.3154 BUSD 930,994.5000 47.6100 BUSD 44.5000 BUSD 45.6700 BUSD 45.6600 BUSD
2021-09-02 43.2929 BUSD 535,712.8200 42.4900 BUSD 41.0500 BUSD 42.5700 BUSD 45.1200 BUSD
2021-09-01 43.2114 BUSD 725,133.9870 39.5500 BUSD 38.5700 BUSD 39.3600 BUSD 43.1100 BUSD
2021-08-31 41.8265 BUSD 710,120.3520 41.4000 BUSD 38.2200 BUSD 39.7800 BUSD 39.1200 BUSD
2021-08-30 44.5204 BUSD 625,105.5300 47.4200 BUSD 42.2800 BUSD 43.6600 BUSD 42.5700 BUSD
2021-08-29 49.1623 BUSD 425,824.4970 50.2700 BUSD 46.7200 BUSD 47.3600 BUSD 48.4500 BUSD
2021-08-28 48.5879 BUSD 777,808.4450 50.2000 BUSD 46.1600 BUSD 47.1100 BUSD 50.3200 BUSD
2021-08-27 45.3298 BUSD 1,018,620.4750 41.3300 BUSD 40.2900 BUSD 42.6100 BUSD 49.8000 BUSD
2021-08-26 44.4886 BUSD 796,662.1500 46.2060 BUSD 41.5380 BUSD 43.0800 BUSD 43.1200 BUSD
2021-08-25 51.1456 BUSD 1,018,709.8760 55.4650 BUSD 46.4060 BUSD 49.0500 BUSD 46.5420 BUSD
2021-08-24 50.1374 BUSD 1,021,741.6510 46.3900 BUSD 44.2140 BUSD 46.1940 BUSD 54.9480 BUSD
2021-08-23 48.9900 BUSD 920,369.7910 43.6820 BUSD 43.6810 BUSD 46.4620 BUSD 46.4420 BUSD
2021-08-22 42.7901 BUSD 620,041.8410 43.6790 BUSD 40.5450 BUSD 42.1350 BUSD 42.4240 BUSD
2021-08-21 45.5624 BUSD 1,434,268.1520 39.1690 BUSD 37.7000 BUSD 41.0000 BUSD 43.8060 BUSD