Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AVAXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-02-08 29.0933 BUSD 328,713.0309 23.7204 BUSD 23.6457 BUSD 33.8162 BUSD 30.1216 BUSD
2021-02-07 21.6357 BUSD 377,831.0700 18.1400 BUSD 17.9405 BUSD 24.4828 BUSD 23.7203 BUSD
2021-02-06 17.4748 BUSD 229,215.7200 17.9206 BUSD 15.9000 BUSD 18.6455 BUSD 18.1105 BUSD
2021-02-05 16.8485 BUSD 261,913.8300 15.2850 BUSD 15.1606 BUSD 18.0256 BUSD 17.9007 BUSD
2021-02-04 14.9966 BUSD 338,401.9300 14.8727 BUSD 13.8583 BUSD 15.9011 BUSD 15.2941 BUSD
2021-02-03 14.2911 BUSD 129,048.1300 13.5334 BUSD 13.2210 BUSD 14.9552 BUSD 14.8407 BUSD
2021-02-02 13.1717 BUSD 49,949.1300 13.2463 BUSD 12.7811 BUSD 13.6791 BUSD 13.5334 BUSD
2021-02-01 13.0512 BUSD 118,975.4600 13.4579 BUSD 12.5488 BUSD 13.6305 BUSD 13.1840 BUSD
2021-01-31 13.5218 BUSD 311,337.2200 12.0131 BUSD 11.8519 BUSD 15.3357 BUSD 13.4639 BUSD
2021-01-30 11.8226 BUSD 223,362.6000 11.6323 BUSD 11.3000 BUSD 12.6655 BUSD 12.0644 BUSD
2021-01-29 11.8207 BUSD 183,811.1600 11.9879 BUSD 11.3169 BUSD 12.8000 BUSD 11.6401 BUSD
2021-01-28 12.1536 BUSD 97,434.2200 11.1787 BUSD 10.8248 BUSD 12.7999 BUSD 11.9879 BUSD
2021-01-27 11.3949 BUSD 68,852.9300 12.1637 BUSD 10.7840 BUSD 12.1637 BUSD 11.1787 BUSD
2021-01-26 12.0839 BUSD 83,112.0400 12.1549 BUSD 11.3979 BUSD 12.7356 BUSD 12.1822 BUSD
2021-01-25 12.6012 BUSD 49,869.3700 12.5097 BUSD 12.0695 BUSD 12.9613 BUSD 12.1766 BUSD
2021-01-24 12.7258 BUSD 67,416.4600 12.8756 BUSD 12.2005 BUSD 13.1938 BUSD 12.4880 BUSD
2021-01-23 12.9344 BUSD 121,498.6500 12.7442 BUSD 12.5310 BUSD 13.4781 BUSD 12.8665 BUSD
2021-01-22 12.1087 BUSD 221,414.0900 11.2968 BUSD 10.6691 BUSD 13.4102 BUSD 12.7197 BUSD
2021-01-21 12.0357 BUSD 152,484.6700 12.3678 BUSD 11.0578 BUSD 13.0000 BUSD 11.2977 BUSD
2021-01-20 12.0632 BUSD 175,043.4400 11.7801 BUSD 10.9138 BUSD 13.0644 BUSD 12.3678 BUSD
2021-01-19 12.3523 BUSD 174,448.1500 12.6874 BUSD 11.4379 BUSD 13.4000 BUSD 11.7597 BUSD
2021-01-18 13.2703 BUSD 93,129.4300 13.1758 BUSD 12.6000 BUSD 13.8760 BUSD 12.6874 BUSD
2021-01-17 13.2875 BUSD 307,446.1500 12.8012 BUSD 12.3500 BUSD 14.6272 BUSD 13.1663 BUSD
2021-01-16 11.8863 BUSD 326,138.2200 9.3860 BUSD 9.1566 BUSD 13.5000 BUSD 12.8659 BUSD
2021-01-15 9.3263 BUSD 194,534.9400 9.3342 BUSD 8.5620 BUSD 9.9445 BUSD 9.3638 BUSD
2021-01-14 8.9514 BUSD 207,883.5300 8.4918 BUSD 8.2090 BUSD 9.5904 BUSD 9.2957 BUSD
2021-01-13 7.8586 BUSD 142,027.0000 7.7238 BUSD 7.1440 BUSD 8.5264 BUSD 8.4914 BUSD
2021-01-12 7.6064 BUSD 222,493.1500 6.4621 BUSD 6.3616 BUSD 8.2200 BUSD 7.7376 BUSD
2021-01-11 6.1940 BUSD 141,894.1700 6.5433 BUSD 5.7100 BUSD 7.0000 BUSD 6.4736 BUSD
2021-01-10 6.9078 BUSD 140,094.3700 7.2322 BUSD 6.1500 BUSD 7.5178 BUSD 6.5536 BUSD
2021-01-09 6.6380 BUSD 259,708.7400 5.7436 BUSD 5.6030 BUSD 7.5000 BUSD 7.2005 BUSD
2021-01-08 5.1730 BUSD 160,189.2100 4.4944 BUSD 4.0099 BUSD 5.8975 BUSD 5.7000 BUSD
2021-01-07 4.6172 BUSD 98,067.1700 4.5930 BUSD 4.2000 BUSD 4.8259 BUSD 4.4773 BUSD
2021-01-06 4.6076 BUSD 145,753.7400 4.2667 BUSD 4.1477 BUSD 4.9900 BUSD 4.5897 BUSD
2021-01-05 4.0486 BUSD 137,559.1300 3.6123 BUSD 3.4827 BUSD 4.3600 BUSD 4.2605 BUSD
2021-01-04 3.5647 BUSD 107,533.8200 3.4833 BUSD 3.2261 BUSD 3.8565 BUSD 3.6057 BUSD
2021-01-03 3.5935 BUSD 97,106.4200 3.4995 BUSD 3.3993 BUSD 3.8367 BUSD 3.4793 BUSD
2021-01-02 3.5712 BUSD 139,395.7400 3.6682 BUSD 3.2601 BUSD 3.9481 BUSD 3.4941 BUSD
2021-01-01 3.4712 BUSD 237,787.4100 3.1648 BUSD 3.0004 BUSD 3.8638 BUSD 3.6664 BUSD
2020-12-31 2.9602 BUSD 66,915.9300 2.9092 BUSD 2.7900 BUSD 3.2663 BUSD 3.1853 BUSD
2020-12-30 2.8874 BUSD 103,670.7900 2.9226 BUSD 2.8325 BUSD 2.9377 BUSD 2.9112 BUSD
2020-12-29 2.9024 BUSD 283,881.1000 2.9590 BUSD 2.8314 BUSD 3.0079 BUSD 2.9158 BUSD
2020-12-28 2.9708 BUSD 121,692.4100 2.9107 BUSD 2.8757 BUSD 3.0434 BUSD 2.9532 BUSD
2020-12-27 2.9470 BUSD 98,450.4800 2.9184 BUSD 2.8391 BUSD 3.0625 BUSD 2.9056 BUSD
2020-12-26 2.9264 BUSD 79,210.3100 2.9587 BUSD 2.8501 BUSD 2.9900 BUSD 2.9082 BUSD
2020-12-25 3.0109 BUSD 69,038.7400 3.1166 BUSD 2.8420 BUSD 3.1244 BUSD 2.9500 BUSD
2020-12-24 2.9612 BUSD 130,711.1600 2.9457 BUSD 2.7600 BUSD 3.1061 BUSD 3.1045 BUSD
2020-12-23 3.1844 BUSD 194,100.5000 3.0726 BUSD 2.7436 BUSD 3.6874 BUSD 2.9429 BUSD
2020-12-22 3.0531 BUSD 82,726.4500 3.0964 BUSD 2.9193 BUSD 3.1315 BUSD 3.0818 BUSD
2020-12-21 3.1419 BUSD 50,181.2200 3.3021 BUSD 3.0046 BUSD 3.3538 BUSD 3.0906 BUSD