Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-02-22 26.3254 USDT 385,255.7561 UNI 28.8230 USDT 21.9561 USDT 29.1291 USDT 27.7281 USDT
2021-02-21 30.0539 USDT 287,280.6600 UNI 28.7782 USDT 27.7757 USDT 32.0723 USDT 28.8295 USDT
2021-02-20 27.5091 USDT 642,571.3334 UNI 20.1200 USDT 19.5849 USDT 32.9992 USDT 28.9330 USDT
2021-02-19 20.2476 USDT 184,046.5044 UNI 21.1790 USDT 19.2858 USDT 21.5298 USDT 20.1244 USDT
2021-02-18 21.4146 USDT 108,059.4184 UNI 21.5298 USDT 20.6414 USDT 22.2900 USDT 21.1565 USDT
2021-02-17 20.4228 USDT 92,211.8314 UNI 20.4938 USDT 19.1890 USDT 21.7792 USDT 21.5255 USDT
2021-02-16 20.5312 USDT 145,909.9720 UNI 20.0996 USDT 19.3668 USDT 21.3127 USDT 20.4885 USDT
2021-02-15 19.6208 USDT 208,738.5676 UNI 20.8469 USDT 17.1069 USDT 21.5099 USDT 20.0480 USDT
2021-02-14 21.6360 USDT 89,178.2214 UNI 21.7863 USDT 20.7000 USDT 22.5914 USDT 20.8239 USDT
2021-02-13 22.3712 USDT 138,023.1727 UNI 22.6488 USDT 21.2222 USDT 23.5078 USDT 21.7504 USDT
2021-02-12 22.5855 USDT 218,902.7914 UNI 21.4717 USDT 21.2500 USDT 23.7975 USDT 22.6488 USDT
2021-02-11 20.9080 USDT 135,677.8947 UNI 20.6966 USDT 20.1296 USDT 22.0000 USDT 21.4946 USDT
2021-02-10 20.6939 USDT 229,320.5354 UNI 19.4965 USDT 19.4965 USDT 22.3980 USDT 20.6904 USDT
2021-02-09 19.3046 USDT 152,328.3355 UNI 19.3222 USDT 18.8935 USDT 19.8800 USDT 19.5033 USDT
2021-02-08 19.1691 USDT 166,711.0313 UNI 18.6853 USDT 18.1134 USDT 20.1400 USDT 19.3222 USDT
2021-02-07 18.3410 USDT 213,485.2835 UNI 19.2809 USDT 17.0804 USDT 19.6605 USDT 18.6623 USDT
2021-02-06 19.9055 USDT 163,929.4925 UNI 21.1650 USDT 19.2232 USDT 21.6475 USDT 19.2305 USDT
2021-02-05 20.8586 USDT 208,673.7020 UNI 20.1227 USDT 19.6468 USDT 22.4284 USDT 21.1732 USDT
2021-02-04 20.6137 USDT 337,365.7290 UNI 19.7437 USDT 19.1500 USDT 21.5872 USDT 20.1288 USDT
2021-02-03 19.7923 USDT 241,397.2595 UNI 18.9601 USDT 18.7200 USDT 20.5118 USDT 19.7016 USDT
2021-02-02 19.0529 USDT 202,611.2056 UNI 20.4716 USDT 18.0595 USDT 20.5704 USDT 19.0175 USDT
2021-02-01 18.9170 USDT 407,546.7471 UNI 17.7275 USDT 16.6203 USDT 20.7500 USDT 20.4291 USDT
2021-01-31 18.9153 USDT 468,539.5205 UNI 19.5394 USDT 17.4205 USDT 20.5000 USDT 17.7000 USDT
2021-01-30 17.2816 USDT 457,227.6814 UNI 15.6538 USDT 15.0943 USDT 19.6499 USDT 19.5588 USDT
2021-01-29 14.8975 USDT 359,229.6157 UNI 14.1601 USDT 14.1015 USDT 15.7637 USDT 15.6295 USDT
2021-01-28 14.4423 USDT 399,938.8189 UNI 14.7500 USDT 13.5384 USDT 15.4525 USDT 14.1601 USDT
2021-01-27 14.2156 USDT 462,873.1689 UNI 13.9044 USDT 13.0517 USDT 15.5000 USDT 14.7500 USDT
2021-01-26 12.8653 USDT 451,061.2709 UNI 11.3000 USDT 11.1798 USDT 14.2437 USDT 13.9010 USDT
2021-01-25 11.8766 USDT 280,736.0781 UNI 11.9917 USDT 10.8863 USDT 12.8982 USDT 11.3016 USDT
2021-01-24 10.9962 USDT 374,255.7582 UNI 9.2729 USDT 9.1678 USDT 12.2916 USDT 11.9788 USDT
2021-01-23 9.0939 USDT 114,311.9673 UNI 8.6844 USDT 8.4999 USDT 9.5415 USDT 9.3320 USDT
2021-01-22 8.3712 USDT 150,284.6214 UNI 7.5796 USDT 7.0435 USDT 9.0258 USDT 8.7327 USDT
2021-01-21 7.9850 USDT 155,801.9865 UNI 9.0082 USDT 7.3342 USDT 9.0415 USDT 7.5934 USDT
2021-01-20 8.3549 USDT 137,400.5862 UNI 8.5862 USDT 7.6524 USDT 9.0439 USDT 8.9680 USDT
2021-01-19 9.1129 USDT 183,727.8526 UNI 9.2037 USDT 8.4202 USDT 9.6712 USDT 8.5943 USDT
2021-01-18 9.1346 USDT 205,834.7150 UNI 8.6662 USDT 8.2937 USDT 9.8548 USDT 9.1992 USDT
2021-01-17 8.6411 USDT 283,854.4278 UNI 8.3966 USDT 8.0715 USDT 9.1692 USDT 8.6593 USDT
2021-01-16 8.2870 USDT 278,633.4163 UNI 7.3888 USDT 7.1890 USDT 9.3500 USDT 8.4036 USDT
2021-01-15 7.0352 USDT 410,729.4440 UNI 6.9631 USDT 6.3635 USDT 7.4777 USDT 7.3934 USDT
2021-01-14 6.6495 USDT 207,704.0167 UNI 6.3458 USDT 6.1830 USDT 7.1400 USDT 6.9677 USDT
2021-01-13 5.8273 USDT 136,515.8089 UNI 5.5836 USDT 5.2756 USDT 6.3800 USDT 6.3558 USDT
2021-01-12 5.4425 USDT 113,594.9087 UNI 5.2291 USDT 4.9642 USDT 5.8151 USDT 5.5881 USDT
2021-01-11 5.1485 USDT 274,022.8206 UNI 5.9801 USDT 4.4040 USDT 5.9890 USDT 5.2500 USDT
2021-01-10 6.1146 USDT 153,431.7794 UNI 6.2233 USDT 5.5516 USDT 6.5814 USDT 5.9818 USDT
2021-01-09 6.0866 USDT 90,108.8238 UNI 5.8723 USDT 5.6699 USDT 6.3453 USDT 6.2120 USDT
2021-01-08 5.8614 USDT 279,505.9124 UNI 6.2601 USDT 5.2112 USDT 6.3639 USDT 5.8723 USDT
2021-01-07 6.2631 USDT 208,745.6096 UNI 6.4308 USDT 5.3321 USDT 6.8026 USDT 6.2653 USDT
2021-01-06 6.2212 USDT 283,659.8185 UNI 6.2813 USDT 6.0000 USDT 6.5984 USDT 6.4079 USDT
2021-01-05 6.0543 USDT 293,652.6499 UNI 5.4300 USDT 5.2006 USDT 6.5665 USDT 6.2418 USDT
2021-01-04 5.4822 USDT 384,064.1031 UNI 5.5306 USDT 4.7127 USDT 6.2468 USDT 5.4324 USDT