Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-08 5.9680 USDT 47,059.0434 UNI 5.9999 USDT 5.8910 USDT 6.0497 USDT 5.8942 USDT
2023-04-07 6.0061 USDT 32,678.9612 UNI 6.0736 USDT 5.9471 USDT 6.0954 USDT 5.9715 USDT
2023-04-06 6.1436 USDT 36,751.9898 UNI 6.2358 USDT 6.0556 USDT 6.2379 USDT 6.1049 USDT
2023-04-05 6.2607 USDT 82,227.0909 UNI 6.1534 USDT 6.1257 USDT 6.3420 USDT 6.2169 USDT
2023-04-04 6.0441 USDT 69,642.4953 UNI 5.9433 USDT 5.8766 USDT 6.1581 USDT 6.1465 USDT
2023-04-03 5.9926 USDT 60,010.2143 UNI 5.9459 USDT 5.8199 USDT 6.0882 USDT 6.0649 USDT
2023-04-02 6.0075 USDT 44,433.1439 UNI 6.0978 USDT 5.8864 USDT 6.1171 USDT 5.9341 USDT
2023-04-01 6.1102 USDT 52,638.1737 UNI 6.0660 USDT 6.0226 USDT 6.1918 USDT 6.0985 USDT
2023-03-31 6.0131 USDT 67,409.1358 UNI 5.8980 USDT 5.8712 USDT 6.1242 USDT 6.0789 USDT
2023-03-30 5.9271 USDT 77,910.2825 UNI 5.9466 USDT 5.8316 USDT 6.0652 USDT 5.9086 USDT
2023-03-29 5.9653 USDT 69,276.1150 UNI 5.8082 USDT 5.8082 USDT 6.0279 USDT 5.9526 USDT
2023-03-28 5.7211 USDT 67,974.5818 UNI 5.6483 USDT 5.5767 USDT 5.8871 USDT 5.8323 USDT
2023-03-27 5.6794 USDT 142,262.5789 UNI 5.7897 USDT 5.5005 USDT 5.8228 USDT 5.6092 USDT
2023-03-26 5.7759 USDT 73,853.4429 UNI 5.7133 USDT 5.6845 USDT 5.8662 USDT 5.8063 USDT
2023-03-25 5.8021 USDT 96,785.0331 UNI 5.8840 USDT 5.6750 USDT 5.9114 USDT 5.7144 USDT
2023-03-24 5.9671 USDT 123,504.6045 UNI 6.2415 USDT 5.8036 USDT 6.2850 USDT 5.8618 USDT
2023-03-23 6.2602 USDT 126,283.6329 UNI 6.0681 USDT 6.0130 USDT 6.4403 USDT 6.2468 USDT
2023-03-22 6.2271 USDT 146,658.9417 UNI 6.4238 USDT 5.9050 USDT 6.4459 USDT 6.0606 USDT
2023-03-21 6.3183 USDT 141,910.0438 UNI 6.1781 USDT 6.0343 USDT 6.5090 USDT 6.4187 USDT
2023-03-20 6.3864 USDT 126,218.9997 UNI 6.4888 USDT 6.1747 USDT 6.5837 USDT 6.2691 USDT
2023-03-19 6.5761 USDT 173,254.5627 UNI 6.5089 USDT 6.4076 USDT 6.7129 USDT 6.5415 USDT
2023-03-18 6.5032 USDT 142,883.8591 UNI 6.4052 USDT 6.2920 USDT 6.6228 USDT 6.4829 USDT
2023-03-17 6.1375 USDT 160,559.5436 UNI 5.9032 USDT 5.8299 USDT 6.3202 USDT 6.2970 USDT
2023-03-16 5.8953 USDT 100,965.9675 UNI 5.9074 USDT 5.7856 USDT 5.9934 USDT 5.9041 USDT
2023-03-15 6.0649 USDT 134,194.3516 UNI 6.3223 USDT 5.7302 USDT 6.4263 USDT 5.8912 USDT
2023-03-14 6.3000 USDT 161,656.4206 UNI 6.0922 USDT 5.9760 USDT 6.5925 USDT 6.3454 USDT
2023-03-13 6.0373 USDT 201,056.9918 UNI 5.8991 USDT 5.8043 USDT 6.2023 USDT 6.1368 USDT
2023-03-12 5.5313 USDT 81,787.5442 UNI 5.4303 USDT 5.3763 USDT 5.8826 USDT 5.8579 USDT
2023-03-11 5.4498 USDT 131,879.9926 UNI 5.6213 USDT 5.2292 USDT 5.7786 USDT 5.4043 USDT
2023-03-10 5.5606 USDT 95,809.7132 UNI 5.7133 USDT 5.3646 USDT 5.7292 USDT 5.6285 USDT
2023-03-09 6.0207 USDT 72,537.3042 UNI 6.1056 USDT 5.6900 USDT 6.2040 USDT 5.7376 USDT
2023-03-08 6.3497 USDT 62,383.0029 UNI 6.4346 USDT 6.0721 USDT 6.4944 USDT 6.1224 USDT
2023-03-07 6.3806 USDT 60,223.2430 UNI 6.3458 USDT 6.2638 USDT 6.4801 USDT 6.4049 USDT
2023-03-06 6.3568 USDT 38,951.9341 UNI 6.3473 USDT 6.2456 USDT 6.4375 USDT 6.3257 USDT
2023-03-05 6.2559 USDT 43,337.6846 UNI 6.1592 USDT 6.1232 USDT 6.3501 USDT 6.3286 USDT
2023-03-04 6.1433 USDT 49,979.6219 UNI 6.2692 USDT 6.0080 USDT 6.2946 USDT 6.1581 USDT
2023-03-03 6.2494 USDT 105,274.9580 UNI 6.6378 USDT 6.0885 USDT 6.6427 USDT 6.2320 USDT
2023-03-02 6.7111 USDT 48,900.5107 UNI 6.8479 USDT 6.5600 USDT 6.8923 USDT 6.5761 USDT
2023-03-01 6.7629 USDT 99,826.9530 UNI 6.4962 USDT 6.4678 USDT 6.8685 USDT 6.7252 USDT
2023-02-28 6.5218 USDT 58,632.6834 UNI 6.4474 USDT 6.4021 USDT 6.6230 USDT 6.4420 USDT
2023-02-27 6.5360 USDT 51,494.4624 UNI 6.6054 USDT 6.3760 USDT 6.6453 USDT 6.4126 USDT
2023-02-26 6.5417 USDT 34,307.0004 UNI 6.4681 USDT 6.4260 USDT 6.6552 USDT 6.6093 USDT
2023-02-25 6.4662 USDT 67,839.4156 UNI 6.5706 USDT 6.2763 USDT 6.6184 USDT 6.4610 USDT
2023-02-24 6.7651 USDT 152,836.3820 UNI 6.9369 USDT 6.4689 USDT 7.0497 USDT 6.5792 USDT
2023-02-23 6.9546 USDT 116,960.2064 UNI 6.9366 USDT 6.8152 USDT 7.0483 USDT 6.9144 USDT
2023-02-22 6.8685 USDT 137,077.2342 UNI 7.0375 USDT 6.7112 USDT 7.0482 USDT 6.8297 USDT
2023-02-21 7.1703 USDT 146,842.0294 UNI 7.3709 USDT 6.9644 USDT 7.4383 USDT 7.0304 USDT
2023-02-20 7.2535 USDT 128,382.3597 UNI 7.2079 USDT 7.0418 USDT 7.3677 USDT 7.1839 USDT
2023-02-19 7.2804 USDT 335,063.4220 UNI 6.9674 USDT 6.9577 USDT 7.6120 USDT 7.2698 USDT
2023-02-18 6.9692 USDT 227,792.4094 UNI 6.7329 USDT 6.7292 USDT 7.1477 USDT 6.9825 USDT