Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-02-05 11.4960 USDT 187,370.3603 UNI 11.1698 USDT 11.1081 USDT 12.0158 USDT 11.3197 USDT
2022-02-04 10.7500 USDT 206,169.5234 UNI 10.3930 USDT 10.3273 USDT 11.1366 USDT 10.9673 USDT
2022-02-03 10.3416 USDT 109,495.1485 UNI 10.5081 USDT 9.9700 USDT 10.5868 USDT 10.3141 USDT
2022-02-02 10.8847 USDT 181,908.5449 UNI 11.1007 USDT 10.4016 USDT 11.3630 USDT 10.5089 USDT
2022-02-01 11.3709 USDT 169,087.2762 UNI 11.7684 USDT 11.0208 USDT 11.8700 USDT 11.1312 USDT
2022-01-31 11.1209 USDT 224,378.5820 UNI 10.7938 USDT 10.3003 USDT 11.8958 USDT 11.6526 USDT
2022-01-30 11.0643 USDT 159,622.0764 UNI 11.1506 USDT 10.6320 USDT 11.4367 USDT 10.8901 USDT
2022-01-29 10.9336 USDT 117,251.3519 UNI 10.6593 USDT 10.5661 USDT 11.1907 USDT 11.1596 USDT
2022-01-28 10.3071 USDT 116,019.7593 UNI 10.3164 USDT 9.8556 USDT 10.7267 USDT 10.7267 USDT
2022-01-27 10.3704 USDT 227,234.6662 UNI 10.5811 USDT 9.8940 USDT 10.9086 USDT 10.2101 USDT
2022-01-26 11.0350 USDT 218,279.5894 UNI 10.5884 USDT 10.4110 USDT 11.7664 USDT 10.8410 USDT
2022-01-25 10.6279 USDT 171,364.9079 UNI 10.6852 USDT 10.3237 USDT 10.9378 USDT 10.6422 USDT
2022-01-24 10.3493 USDT 361,119.0997 UNI 11.4198 USDT 9.5420 USDT 11.4253 USDT 10.7238 USDT
2022-01-23 11.4212 USDT 191,562.7545 UNI 11.1448 USDT 10.8277 USDT 11.9210 USDT 11.0740 USDT
2022-01-22 11.5230 USDT 453,105.2932 UNI 12.6425 USDT 10.3671 USDT 13.0190 USDT 11.3016 USDT
2022-01-21 14.0258 USDT 189,588.8731 UNI 14.4525 USDT 13.4798 USDT 14.6765 USDT 13.6375 USDT
2022-01-20 15.7396 USDT 60,910.9209 UNI 15.1217 USDT 15.0800 USDT 16.1746 USDT 15.8994 USDT
2022-01-19 15.6384 USDT 69,793.0927 UNI 15.9789 USDT 15.2341 USDT 16.2292 USDT 15.3526 USDT
2022-01-18 16.7473 USDT 157,095.7674 UNI 16.6495 USDT 15.6260 USDT 17.7106 USDT 16.0140 USDT
2022-01-17 17.0864 USDT 110,140.8598 UNI 17.8441 USDT 16.3751 USDT 17.9544 USDT 16.5066 USDT
2022-01-16 17.5262 USDT 179,379.6645 UNI 16.4741 USDT 16.2850 USDT 18.2315 USDT 17.7948 USDT
2022-01-15 16.3438 USDT 87,013.1185 UNI 15.8603 USDT 15.7088 USDT 16.7150 USDT 16.4924 USDT
2022-01-14 15.5981 USDT 102,114.8086 UNI 15.4491 USDT 15.1418 USDT 15.9582 USDT 15.7602 USDT
2022-01-13 16.1153 USDT 121,573.7555 UNI 16.2774 USDT 15.4240 USDT 16.5858 USDT 15.5315 USDT
2022-01-12 16.2723 USDT 141,708.4378 UNI 15.9601 USDT 15.9046 USDT 16.6069 USDT 16.3000 USDT
2022-01-11 15.6667 USDT 163,243.8810 UNI 15.1272 USDT 14.9440 USDT 16.3200 USDT 15.9874 USDT
2022-01-10 15.5043 USDT 192,223.6707 UNI 15.8074 USDT 14.6487 USDT 16.4401 USDT 14.9729 USDT
2022-01-09 15.5670 USDT 67,742.9432 UNI 14.9144 USDT 14.8160 USDT 16.1617 USDT 16.1233 USDT
2022-01-08 15.4370 USDT 129,349.3902 UNI 15.7724 USDT 14.5218 USDT 16.1985 USDT 14.9459 USDT
2022-01-07 16.0448 USDT 251,525.1513 UNI 17.0527 USDT 15.2318 USDT 17.1613 USDT 15.7426 USDT
2022-01-06 16.7407 USDT 188,672.0411 UNI 17.1238 USDT 16.0896 USDT 17.2182 USDT 17.0767 USDT
2022-01-05 18.7564 USDT 287,648.5202 UNI 18.2450 USDT 16.8524 USDT 19.8657 USDT 16.8853 USDT
2022-01-04 18.5690 USDT 271,057.0250 UNI 18.4746 USDT 17.6925 USDT 19.1398 USDT 18.3389 USDT
2022-01-03 18.5776 USDT 179,334.6497 UNI 18.4108 USDT 18.0100 USDT 19.1784 USDT 18.3900 USDT
2022-01-02 17.4608 USDT 120,026.0882 UNI 17.4862 USDT 17.0209 USDT 18.0369 USDT 17.7932 USDT
2022-01-01 17.2150 USDT 116,763.4228 UNI 17.0053 USDT 16.8642 USDT 17.5728 USDT 17.2692 USDT
2021-12-31 17.7620 USDT 259,401.4111 UNI 17.7797 USDT 16.7715 USDT 18.6506 USDT 17.0616 USDT
2021-12-30 17.2570 USDT 122,236.7139 UNI 17.1314 USDT 16.7000 USDT 17.7676 USDT 17.7179 USDT
2021-12-29 18.5909 USDT 217,098.9974 UNI 18.3817 USDT 17.4648 USDT 19.4790 USDT 17.5193 USDT
2021-12-28 18.7062 USDT 330,426.0432 UNI 19.1202 USDT 17.7446 USDT 19.9145 USDT 18.4538 USDT
2021-12-27 19.4154 USDT 216,808.6264 UNI 18.6718 USDT 18.5293 USDT 20.0859 USDT 19.6556 USDT
2021-12-26 17.5535 USDT 112,975.3271 UNI 17.4500 USDT 16.7039 USDT 18.4965 USDT 18.2963 USDT
2021-12-25 17.5078 USDT 80,381.4954 UNI 17.5000 USDT 17.0838 USDT 17.8385 USDT 17.3645 USDT
2021-12-24 17.8480 USDT 180,507.5241 UNI 18.1789 USDT 17.3985 USDT 18.2816 USDT 17.8522 USDT
2021-12-23 17.0800 USDT 444,216.9565 UNI 16.2036 USDT 15.8635 USDT 18.1528 USDT 18.0335 USDT
2021-12-22 15.4101 USDT 163,907.2073 UNI 15.0516 USDT 14.9088 USDT 15.9477 USDT 15.8924 USDT
2021-12-21 14.8326 USDT 123,654.5532 UNI 14.5089 USDT 14.3173 USDT 15.0920 USDT 14.9427 USDT
2021-12-20 14.4253 USDT 93,848.3794 UNI 14.9695 USDT 13.9750 USDT 15.1734 USDT 14.5113 USDT
2021-12-19 15.3605 USDT 141,404.5028 UNI 15.5764 USDT 14.8335 USDT 15.9585 USDT 15.0285 USDT
2021-12-18 15.3757 USDT 297,725.1715 UNI 14.9765 USDT 14.6791 USDT 16.1135 USDT 15.6513 USDT