Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2020-12-10 3.2648 USDT 57,270.6438 UNI 3.3563 USDT 3.1890 USDT 3.3696 USDT 3.2318 USDT
2020-12-09 3.2790 USDT 128,788.8612 UNI 3.2877 USDT 3.0973 USDT 3.3928 USDT 3.3586 USDT
2020-12-08 3.4868 USDT 115,142.0974 UNI 3.7530 USDT 3.2757 USDT 3.7646 USDT 3.3017 USDT
2020-12-07 3.7169 USDT 224,229.9927 UNI 3.6506 USDT 3.5637 USDT 3.8813 USDT 3.7636 USDT
2020-12-06 3.6605 USDT 107,233.9939 UNI 3.6940 USDT 3.5100 USDT 3.7811 USDT 3.6500 USDT
2020-12-05 3.5639 USDT 113,398.8522 UNI 3.5124 USDT 3.4500 USDT 3.6958 USDT 3.6800 USDT
2020-12-04 3.6939 USDT 168,186.3612 UNI 3.8757 USDT 3.4931 USDT 3.9250 USDT 3.5408 USDT
2020-12-03 3.9211 USDT 184,332.1954 UNI 3.9431 USDT 3.8000 USDT 4.0214 USDT 3.8900 USDT
2020-12-02 3.9532 USDT 189,140.4775 UNI 3.5478 USDT 3.5000 USDT 4.1752 USDT 3.9494 USDT
2020-12-01 3.6666 USDT 171,887.6323 UNI 3.7771 USDT 3.3930 USDT 3.9848 USDT 3.5471 USDT
2020-11-30 3.6765 USDT 288,087.2174 UNI 3.5600 USDT 3.2356 USDT 4.0511 USDT 3.7735 USDT
2020-11-29 3.4792 USDT 158,078.3605 UNI 3.4570 USDT 3.3671 USDT 3.5708 USDT 3.5503 USDT
2020-11-28 3.3911 USDT 163,786.1152 UNI 3.3057 USDT 3.2553 USDT 3.5327 USDT 3.4595 USDT
2020-11-27 3.3904 USDT 237,667.8990 UNI 3.4360 USDT 3.1664 USDT 3.5417 USDT 3.3057 USDT
2020-11-26 3.3516 USDT 279,492.2309 UNI 3.6690 USDT 3.0910 USDT 3.7642 USDT 3.4307 USDT
2020-11-25 3.8903 USDT 329,224.7067 UNI 4.0619 USDT 3.4595 USDT 4.2000 USDT 3.6717 USDT
2020-11-24 4.1588 USDT 502,398.4735 UNI 4.1793 USDT 3.9355 USDT 4.4826 USDT 4.0595 USDT
2020-11-23 3.9298 USDT 431,491.8474 UNI 3.6941 USDT 3.6292 USDT 4.2286 USDT 4.1761 USDT
2020-11-22 3.7038 USDT 300,691.8041 UNI 3.8417 USDT 3.4039 USDT 3.9368 USDT 3.6853 USDT
2020-11-21 3.7815 USDT 404,332.1359 UNI 3.8622 USDT 3.6000 USDT 3.9345 USDT 3.8350 USDT
2020-11-20 3.8870 USDT 282,445.9983 UNI 3.7417 USDT 3.6794 USDT 4.0893 USDT 3.8526 USDT
2020-11-19 3.5620 USDT 499,438.3121 UNI 3.4627 USDT 3.2255 USDT 3.8863 USDT 3.7409 USDT
2020-11-18 3.4941 USDT 416,070.8856 UNI 3.8078 USDT 3.2722 USDT 3.8507 USDT 3.4583 USDT
2020-11-17 3.6846 USDT 529,559.4550 UNI 3.5638 USDT 3.4812 USDT 3.8532 USDT 3.8147 USDT
2020-11-16 3.7147 USDT 413,287.7299 UNI 3.8384 USDT 3.4506 USDT 3.9509 USDT 3.5653 USDT
2020-11-15 3.9458 USDT 718,006.6927 UNI 3.8217 USDT 3.6164 USDT 4.2937 USDT 3.8385 USDT
2020-11-14 3.7588 USDT 398,740.9955 UNI 3.8573 USDT 3.5169 USDT 3.9760 USDT 3.8118 USDT
2020-11-13 3.5511 USDT 370,459.0177 UNI 2.9551 USDT 2.9356 USDT 3.9847 USDT 3.8576 USDT
2020-11-12 2.9905 USDT 99,138.8214 UNI 2.9343 USDT 2.8385 USDT 3.1355 USDT 2.9701 USDT
2020-11-11 3.0738 USDT 171,285.3243 UNI 3.0728 USDT 2.8848 USDT 3.2142 USDT 2.9356 USDT
2020-11-10 2.9552 USDT 140,820.4576 UNI 2.6792 USDT 2.6295 USDT 3.1712 USDT 3.0778 USDT
2020-11-09 2.6980 USDT 51,458.5344 UNI 2.8635 USDT 2.5791 USDT 2.8691 USDT 2.6795 USDT
2020-11-08 2.6993 USDT 58,188.4155 UNI 2.4591 USDT 2.4358 USDT 2.9183 USDT 2.8670 USDT
2020-11-07 2.7211 USDT 251,944.6678 UNI 2.5689 USDT 2.4285 USDT 3.0227 USDT 2.4714 USDT
2020-11-06 2.4710 USDT 208,379.1043 UNI 2.1885 USDT 2.1769 USDT 2.6877 USDT 2.5642 USDT
2020-11-05 2.1818 USDT 188,340.2365 UNI 1.9253 USDT 1.7600 USDT 2.4200 USDT 2.1880 USDT
2020-11-04 2.0348 USDT 73,135.9282 UNI 2.1382 USDT 1.8826 USDT 2.1628 USDT 1.9244 USDT
2020-11-03 2.1284 USDT 42,748.0095 UNI 2.2477 USDT 2.0542 USDT 2.2769 USDT 2.1343 USDT
2020-11-02 2.2872 USDT 66,819.9900 UNI 2.3770 USDT 2.2271 USDT 2.4541 USDT 2.2550 USDT
2020-11-01 2.2986 USDT 67,830.9550 UNI 2.2561 USDT 2.2218 USDT 2.4576 USDT 2.3736 USDT
2020-10-31 2.3490 USDT 36,960.1864 UNI 2.4118 USDT 2.2467 USDT 2.4118 USDT 2.2688 USDT
2020-10-30 2.3447 USDT 86,569.1120 UNI 2.5341 USDT 2.2500 USDT 2.5631 USDT 2.4161 USDT
2020-10-29 2.5929 USDT 36,600.5288 UNI 2.6619 USDT 2.4905 USDT 2.7378 USDT 2.5388 USDT
2020-10-28 2.6923 USDT 44,886.1434 UNI 2.8085 USDT 2.5991 USDT 2.8563 USDT 2.6671 USDT
2020-10-27 2.8264 USDT 45,810.9710 UNI 2.7116 USDT 2.7060 USDT 2.9055 USDT 2.8119 USDT
2020-10-26 2.7129 USDT 53,263.5388 UNI 2.7749 USDT 2.5307 USDT 2.8815 USDT 2.7201 USDT
2020-10-25 2.8594 USDT 53,660.4441 UNI 2.9415 USDT 2.7145 USDT 2.9636 USDT 2.7795 USDT
2020-10-24 2.9928 USDT 29,516.5194 UNI 3.0143 USDT 2.9297 USDT 3.0810 USDT 2.9400 USDT
2020-10-23 3.0200 USDT 44,536.5969 UNI 3.0383 USDT 2.9636 USDT 3.1161 USDT 3.0119 USDT
2020-10-22 3.0480 USDT 32,027.6370 UNI 2.9338 USDT 2.9243 USDT 3.1441 USDT 3.0403 USDT