Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-02-24 7.9866 USDT 301,388.4949 UNI 8.7464 USDT 7.5109 USDT 8.7684 USDT 8.3257 USDT
2022-02-23 9.0473 USDT 127,038.6938 UNI 8.8635 USDT 8.7136 USDT 9.4615 USDT 8.8022 USDT
2022-02-22 8.5614 USDT 152,085.5671 UNI 8.5279 USDT 8.1391 USDT 8.9730 USDT 8.7599 USDT
2022-02-21 9.3593 USDT 128,449.0032 UNI 9.3665 USDT 8.9352 USDT 9.7506 USDT 9.1212 USDT
2022-02-20 9.4620 USDT 148,870.5074 UNI 10.0167 USDT 9.1843 USDT 10.0408 USDT 9.2481 USDT
2022-02-19 10.0529 USDT 101,777.7415 UNI 10.1634 USDT 9.7666 USDT 10.4182 USDT 10.0124 USDT
2022-02-18 10.3983 USDT 129,744.8561 UNI 10.3850 USDT 10.1080 USDT 10.6952 USDT 10.1735 USDT
2022-02-17 10.7748 USDT 161,048.2147 UNI 11.2182 USDT 10.2322 USDT 11.3751 USDT 10.4105 USDT
2022-02-16 11.1638 USDT 193,999.5568 UNI 11.4815 USDT 10.7852 USDT 11.5299 USDT 11.3628 USDT
2022-02-15 11.0214 USDT 182,189.2419 UNI 10.6156 USDT 10.6156 USDT 11.5312 USDT 11.4435 USDT
2022-02-14 10.3837 USDT 114,219.1089 UNI 10.3492 USDT 10.1120 USDT 10.7128 USDT 10.4715 USDT
2022-02-13 10.5457 USDT 64,385.9249 UNI 10.6237 USDT 10.2528 USDT 10.8514 USDT 10.3818 USDT
2022-02-12 10.7167 USDT 105,254.7430 UNI 10.6377 USDT 10.4029 USDT 10.9705 USDT 10.7246 USDT
2022-02-11 11.2682 USDT 141,763.5706 UNI 11.4045 USDT 10.6590 USDT 11.6615 USDT 10.6784 USDT
2022-02-10 11.8363 USDT 204,619.2628 UNI 12.3316 USDT 11.3500 USDT 12.3482 USDT 11.5567 USDT
2022-02-09 12.2009 USDT 158,901.7780 UNI 11.9435 USDT 11.5891 USDT 12.6418 USDT 12.3099 USDT
2022-02-08 12.1301 USDT 292,790.7974 UNI 12.3775 USDT 11.5101 USDT 12.9201 USDT 11.8610 USDT
2022-02-07 12.0267 USDT 269,438.6513 UNI 11.6821 USDT 11.3862 USDT 12.6032 USDT 12.3434 USDT
2022-02-06 11.3221 USDT 110,900.4615 UNI 11.2470 USDT 11.0105 USDT 11.6082 USDT 11.2848 USDT
2022-02-05 11.4960 USDT 187,370.3603 UNI 11.1698 USDT 11.1081 USDT 12.0158 USDT 11.3197 USDT
2022-02-04 10.7500 USDT 206,169.5234 UNI 10.3930 USDT 10.3273 USDT 11.1366 USDT 10.9673 USDT
2022-02-03 10.3416 USDT 109,495.1485 UNI 10.5081 USDT 9.9700 USDT 10.5868 USDT 10.3141 USDT
2022-02-02 10.8847 USDT 181,908.5449 UNI 11.1007 USDT 10.4016 USDT 11.3630 USDT 10.5089 USDT
2022-02-01 11.3709 USDT 169,087.2762 UNI 11.7684 USDT 11.0208 USDT 11.8700 USDT 11.1312 USDT
2022-01-31 11.1209 USDT 224,378.5820 UNI 10.7938 USDT 10.3003 USDT 11.8958 USDT 11.6526 USDT
2022-01-30 11.0643 USDT 159,622.0764 UNI 11.1506 USDT 10.6320 USDT 11.4367 USDT 10.8901 USDT
2022-01-29 10.9336 USDT 117,251.3519 UNI 10.6593 USDT 10.5661 USDT 11.1907 USDT 11.1596 USDT
2022-01-28 10.3071 USDT 116,019.7593 UNI 10.3164 USDT 9.8556 USDT 10.7267 USDT 10.7267 USDT
2022-01-27 10.3704 USDT 227,234.6662 UNI 10.5811 USDT 9.8940 USDT 10.9086 USDT 10.2101 USDT
2022-01-26 11.0350 USDT 218,279.5894 UNI 10.5884 USDT 10.4110 USDT 11.7664 USDT 10.8410 USDT
2022-01-25 10.6279 USDT 171,364.9079 UNI 10.6852 USDT 10.3237 USDT 10.9378 USDT 10.6422 USDT
2022-01-24 10.3493 USDT 361,119.0997 UNI 11.4198 USDT 9.5420 USDT 11.4253 USDT 10.7238 USDT
2022-01-23 11.4212 USDT 191,562.7545 UNI 11.1448 USDT 10.8277 USDT 11.9210 USDT 11.0740 USDT
2022-01-22 11.5230 USDT 453,105.2932 UNI 12.6425 USDT 10.3671 USDT 13.0190 USDT 11.3016 USDT
2022-01-21 14.0258 USDT 189,588.8731 UNI 14.4525 USDT 13.4798 USDT 14.6765 USDT 13.6375 USDT
2022-01-20 15.7396 USDT 60,910.9209 UNI 15.1217 USDT 15.0800 USDT 16.1746 USDT 15.8994 USDT
2022-01-19 15.6384 USDT 69,793.0927 UNI 15.9789 USDT 15.2341 USDT 16.2292 USDT 15.3526 USDT
2022-01-18 16.7473 USDT 157,095.7674 UNI 16.6495 USDT 15.6260 USDT 17.7106 USDT 16.0140 USDT
2022-01-17 17.0864 USDT 110,140.8598 UNI 17.8441 USDT 16.3751 USDT 17.9544 USDT 16.5066 USDT
2022-01-16 17.5262 USDT 179,379.6645 UNI 16.4741 USDT 16.2850 USDT 18.2315 USDT 17.7948 USDT
2022-01-15 16.3438 USDT 87,013.1185 UNI 15.8603 USDT 15.7088 USDT 16.7150 USDT 16.4924 USDT
2022-01-14 15.5981 USDT 102,114.8086 UNI 15.4491 USDT 15.1418 USDT 15.9582 USDT 15.7602 USDT
2022-01-13 16.1153 USDT 121,573.7555 UNI 16.2774 USDT 15.4240 USDT 16.5858 USDT 15.5315 USDT
2022-01-12 16.2723 USDT 141,708.4378 UNI 15.9601 USDT 15.9046 USDT 16.6069 USDT 16.3000 USDT
2022-01-11 15.6667 USDT 163,243.8810 UNI 15.1272 USDT 14.9440 USDT 16.3200 USDT 15.9874 USDT
2022-01-10 15.5043 USDT 192,223.6707 UNI 15.8074 USDT 14.6487 USDT 16.4401 USDT 14.9729 USDT
2022-01-09 15.5670 USDT 67,742.9432 UNI 14.9144 USDT 14.8160 USDT 16.1617 USDT 16.1233 USDT
2022-01-08 15.4370 USDT 129,349.3902 UNI 15.7724 USDT 14.5218 USDT 16.1985 USDT 14.9459 USDT
2022-01-07 16.0448 USDT 251,525.1513 UNI 17.0527 USDT 15.2318 USDT 17.1613 USDT 15.7426 USDT
2022-01-06 16.7407 USDT 188,672.0411 UNI 17.1238 USDT 16.0896 USDT 17.2182 USDT 17.0767 USDT