Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-01-28 14.4423 USDT 399,938.8189 UNI 14.7500 USDT 13.5384 USDT 15.4525 USDT 14.1601 USDT
2021-01-27 14.2156 USDT 462,873.1689 UNI 13.9044 USDT 13.0517 USDT 15.5000 USDT 14.7500 USDT
2021-01-26 12.8653 USDT 451,061.2709 UNI 11.3000 USDT 11.1798 USDT 14.2437 USDT 13.9010 USDT
2021-01-25 11.8766 USDT 280,736.0781 UNI 11.9917 USDT 10.8863 USDT 12.8982 USDT 11.3016 USDT
2021-01-24 10.9962 USDT 374,255.7582 UNI 9.2729 USDT 9.1678 USDT 12.2916 USDT 11.9788 USDT
2021-01-23 9.0939 USDT 114,311.9673 UNI 8.6844 USDT 8.4999 USDT 9.5415 USDT 9.3320 USDT
2021-01-22 8.3712 USDT 150,284.6214 UNI 7.5796 USDT 7.0435 USDT 9.0258 USDT 8.7327 USDT
2021-01-21 7.9850 USDT 155,801.9865 UNI 9.0082 USDT 7.3342 USDT 9.0415 USDT 7.5934 USDT
2021-01-20 8.3549 USDT 137,400.5862 UNI 8.5862 USDT 7.6524 USDT 9.0439 USDT 8.9680 USDT
2021-01-19 9.1129 USDT 183,727.8526 UNI 9.2037 USDT 8.4202 USDT 9.6712 USDT 8.5943 USDT
2021-01-18 9.1346 USDT 205,834.7150 UNI 8.6662 USDT 8.2937 USDT 9.8548 USDT 9.1992 USDT
2021-01-17 8.6411 USDT 283,854.4278 UNI 8.3966 USDT 8.0715 USDT 9.1692 USDT 8.6593 USDT
2021-01-16 8.2870 USDT 278,633.4163 UNI 7.3888 USDT 7.1890 USDT 9.3500 USDT 8.4036 USDT
2021-01-15 7.0352 USDT 410,729.4440 UNI 6.9631 USDT 6.3635 USDT 7.4777 USDT 7.3934 USDT
2021-01-14 6.6495 USDT 207,704.0167 UNI 6.3458 USDT 6.1830 USDT 7.1400 USDT 6.9677 USDT
2021-01-13 5.8273 USDT 136,515.8089 UNI 5.5836 USDT 5.2756 USDT 6.3800 USDT 6.3558 USDT
2021-01-12 5.4425 USDT 113,594.9087 UNI 5.2291 USDT 4.9642 USDT 5.8151 USDT 5.5881 USDT
2021-01-11 5.1485 USDT 274,022.8206 UNI 5.9801 USDT 4.4040 USDT 5.9890 USDT 5.2500 USDT
2021-01-10 6.1146 USDT 153,431.7794 UNI 6.2233 USDT 5.5516 USDT 6.5814 USDT 5.9818 USDT
2021-01-09 6.0866 USDT 90,108.8238 UNI 5.8723 USDT 5.6699 USDT 6.3453 USDT 6.2120 USDT
2021-01-08 5.8614 USDT 279,505.9124 UNI 6.2601 USDT 5.2112 USDT 6.3639 USDT 5.8723 USDT
2021-01-07 6.2631 USDT 208,745.6096 UNI 6.4308 USDT 5.3321 USDT 6.8026 USDT 6.2653 USDT
2021-01-06 6.2212 USDT 283,659.8185 UNI 6.2813 USDT 6.0000 USDT 6.5984 USDT 6.4079 USDT
2021-01-05 6.0543 USDT 293,652.6499 UNI 5.4300 USDT 5.2006 USDT 6.5665 USDT 6.2418 USDT
2021-01-04 5.4822 USDT 384,064.1031 UNI 5.5306 USDT 4.7127 USDT 6.2468 USDT 5.4324 USDT
2021-01-03 5.1194 USDT 371,305.5961 UNI 4.8592 USDT 4.6767 USDT 5.6300 USDT 5.5244 USDT
2021-01-02 4.8154 USDT 424,592.1262 UNI 4.7142 USDT 4.3469 USDT 5.1858 USDT 4.8543 USDT
2021-01-01 4.8996 USDT 319,035.9228 UNI 5.1546 USDT 4.6156 USDT 5.2649 USDT 4.7351 USDT
2020-12-31 4.6866 USDT 378,899.8680 UNI 4.1566 USDT 3.9400 USDT 5.2874 USDT 5.1566 USDT
2020-12-30 4.0321 USDT 180,745.2931 UNI 3.6783 USDT 3.6352 USDT 4.3734 USDT 4.1538 USDT
2020-12-29 3.6375 USDT 92,825.1965 UNI 3.7286 USDT 3.5015 USDT 3.8404 USDT 3.6786 USDT
2020-12-28 3.7933 USDT 151,600.8391 UNI 3.6020 USDT 3.5775 USDT 3.9434 USDT 3.7329 USDT
2020-12-27 3.5758 USDT 182,219.5632 UNI 3.4177 USDT 3.3614 USDT 3.8000 USDT 3.5950 USDT
2020-12-26 3.4735 USDT 77,458.1776 UNI 3.4992 USDT 3.3614 USDT 3.5995 USDT 3.4128 USDT
2020-12-25 3.4839 USDT 96,926.2845 UNI 3.5252 USDT 3.3740 USDT 3.6473 USDT 3.5105 USDT
2020-12-24 3.3527 USDT 74,623.5878 UNI 3.3039 USDT 3.1590 USDT 3.5248 USDT 3.5132 USDT
2020-12-23 3.4338 USDT 108,146.5088 UNI 3.7245 USDT 3.0114 USDT 3.7731 USDT 3.3185 USDT
2020-12-22 3.5590 USDT 77,154.9976 UNI 3.5162 USDT 3.2876 USDT 3.7750 USDT 3.7373 USDT
2020-12-21 3.6012 USDT 139,712.6190 UNI 3.7481 USDT 3.4116 USDT 3.9226 USDT 3.5167 USDT
2020-12-20 3.8723 USDT 150,001.3655 UNI 3.9544 USDT 3.6100 USDT 4.0276 USDT 3.7685 USDT
2020-12-19 4.0333 USDT 206,036.5375 UNI 3.7587 USDT 3.7021 USDT 4.2399 USDT 3.9603 USDT
2020-12-18 3.6984 USDT 287,633.5059 UNI 3.6899 USDT 3.5412 USDT 3.8537 USDT 3.7638 USDT
2020-12-17 3.7374 USDT 283,557.6105 UNI 3.5411 USDT 3.4373 USDT 3.9950 USDT 3.6959 USDT
2020-12-16 3.4280 USDT 159,073.6973 UNI 3.3303 USDT 3.2453 USDT 3.5411 USDT 3.5411 USDT
2020-12-15 3.4042 USDT 98,281.7503 UNI 3.4914 USDT 3.3100 USDT 3.5196 USDT 3.3307 USDT
2020-12-14 3.3548 USDT 108,615.1908 UNI 3.3198 USDT 3.2397 USDT 3.5411 USDT 3.4794 USDT
2020-12-13 3.2475 USDT 80,644.9507 UNI 3.1189 USDT 3.0753 USDT 3.3644 USDT 3.3271 USDT
2020-12-12 3.1180 USDT 98,354.9906 UNI 2.9580 USDT 2.9580 USDT 3.1800 USDT 3.1139 USDT
2020-12-11 3.0051 USDT 69,091.9200 UNI 3.2356 USDT 2.9131 USDT 3.2356 USDT 2.9589 USDT
2020-12-10 3.2648 USDT 57,270.6438 UNI 3.3563 USDT 3.1890 USDT 3.3696 USDT 3.2318 USDT