Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
123...2223
Date Price Volume Open Low High Close
2023-09-30 4.4311 USDT 6,194.5044 UNI 4.4025 USDT 4.3893 USDT 4.4676 USDT 4.4574 USDT
2023-09-29 4.3979 USDT 18,692.4221 UNI 4.4224 USDT 4.3274 USDT 4.4990 USDT 4.3938 USDT
2023-09-28 4.3718 USDT 12,638.6728 UNI 4.2510 USDT 4.2454 USDT 4.4800 USDT 4.4393 USDT
2023-09-27 4.2917 USDT 18,151.2753 UNI 4.2593 USDT 4.2064 USDT 4.4196 USDT 4.2231 USDT
2023-09-26 4.2554 USDT 7,804.6059 UNI 4.2736 USDT 4.2032 USDT 4.3160 USDT 4.2340 USDT
2023-09-25 4.2530 USDT 8,670.4835 UNI 4.2380 USDT 4.2023 USDT 4.3027 USDT 4.2619 USDT
2023-09-24 4.2671 USDT 4,686.7410 UNI 4.2790 USDT 4.2161 USDT 4.3048 USDT 4.2271 USDT
2023-09-23 4.2669 USDT 6,608.8977 UNI 4.2654 USDT 4.2384 USDT 4.3025 USDT 4.2734 USDT
2023-09-22 4.2388 USDT 8,230.3408 UNI 4.2451 USDT 4.1981 USDT 4.2762 USDT 4.2629 USDT
2023-09-21 4.2860 USDT 17,377.9091 UNI 4.3652 USDT 4.2091 USDT 4.3990 USDT 4.2368 USDT
2023-09-20 4.3911 USDT 27,742.3181 UNI 4.4113 USDT 4.3149 USDT 4.4305 USDT 4.3622 USDT
2023-09-19 4.4086 USDT 15,550.5055 UNI 4.3685 USDT 4.3392 USDT 4.4816 USDT 4.4133 USDT
2023-09-18 4.3831 USDT 31,098.8195 UNI 4.2827 USDT 4.2415 USDT 4.4592 USDT 4.3764 USDT
2023-09-17 4.2995 USDT 22,296.7355 UNI 4.3331 USDT 4.2333 USDT 4.3907 USDT 4.2601 USDT
2023-09-16 4.3614 USDT 16,066.3735 UNI 4.3568 USDT 4.3011 USDT 4.4170 USDT 4.3390 USDT
2023-09-15 4.2744 USDT 16,072.2153 UNI 4.2751 USDT 4.2272 USDT 4.3236 USDT 4.3236 USDT
2023-09-14 4.3005 USDT 19,640.9342 UNI 4.2539 USDT 4.2501 USDT 4.3607 USDT 4.2946 USDT
2023-09-13 4.2532 USDT 19,110.4652 UNI 4.1982 USDT 4.1823 USDT 4.3105 USDT 4.2651 USDT
2023-09-12 4.2107 USDT 38,387.1976 UNI 4.1060 USDT 4.0894 USDT 4.3265 USDT 4.2214 USDT
2023-09-11 4.1407 USDT 35,436.4097 UNI 4.2193 USDT 4.0368 USDT 4.2493 USDT 4.0668 USDT
2023-09-10 4.2206 USDT 38,420.6188 UNI 4.3220 USDT 4.1153 USDT 4.3234 USDT 4.2303 USDT
2023-09-09 4.3381 USDT 11,401.4706 UNI 4.3646 USDT 4.3046 USDT 4.3743 USDT 4.3380 USDT
2023-09-08 4.3825 USDT 55,135.5773 UNI 4.4776 USDT 4.3050 USDT 4.4918 USDT 4.3691 USDT
2023-09-07 4.4527 USDT 19,242.1993 UNI 4.4600 USDT 4.4101 USDT 4.4880 USDT 4.4406 USDT
2023-09-06 4.4145 USDT 24,718.5000 UNI 4.3819 USDT 4.3445 USDT 4.4960 USDT 4.4482 USDT
2023-09-05 4.3458 USDT 64,521.4365 UNI 4.4413 USDT 4.2751 USDT 4.4519 USDT 4.3756 USDT
2023-09-04 4.4382 USDT 22,885.9500 UNI 4.4268 USDT 4.3690 USDT 4.5021 USDT 4.4197 USDT
2023-09-03 4.4081 USDT 18,764.7119 UNI 4.3989 USDT 4.3652 USDT 4.4695 USDT 4.3957 USDT
2023-09-02 4.3339 USDT 13,974.5996 UNI 4.2605 USDT 4.2522 USDT 4.4024 USDT 4.3994 USDT
2023-09-01 4.3726 USDT 30,772.2365 UNI 4.3685 USDT 4.2374 USDT 4.4222 USDT 4.2571 USDT
2023-08-31 4.4703 USDT 70,780.9845 UNI 4.6392 USDT 4.3110 USDT 4.6790 USDT 4.3696 USDT
2023-08-30 4.6970 USDT 14,139.8484 UNI 4.8025 USDT 4.6365 USDT 4.8047 USDT 4.6464 USDT
2023-08-29 4.7356 USDT 40,166.4889 UNI 4.6714 USDT 4.5695 USDT 4.8685 USDT 4.8435 USDT
2023-08-28 4.6453 USDT 22,771.6771 UNI 4.6784 USDT 4.5654 USDT 4.7339 USDT 4.6737 USDT
2023-08-27 4.6413 USDT 30,676.6081 UNI 4.6027 USDT 4.6027 USDT 4.7021 USDT 4.6780 USDT
2023-08-26 4.5840 USDT 27,388.6587 UNI 4.5522 USDT 4.5326 USDT 4.6349 USDT 4.6339 USDT
2023-08-25 4.5947 USDT 34,581.8664 UNI 4.6590 USDT 4.5191 USDT 4.6698 USDT 4.5475 USDT
2023-08-24 4.7448 USDT 38,042.5622 UNI 4.7624 USDT 4.6249 USDT 4.8153 USDT 4.6510 USDT
2023-08-23 4.7338 USDT 56,778.8235 UNI 4.6723 USDT 4.6478 USDT 4.8599 USDT 4.8331 USDT
2023-08-22 4.6542 USDT 48,919.5002 UNI 4.7636 USDT 4.5000 USDT 4.7795 USDT 4.5825 USDT
2023-08-21 4.8094 USDT 47,811.7586 UNI 4.9074 USDT 4.7200 USDT 4.9175 USDT 4.8088 USDT
2023-08-20 4.8967 USDT 23,341.4887 UNI 4.9068 USDT 4.8607 USDT 4.9361 USDT 4.9016 USDT
2023-08-19 4.9166 USDT 22,656.4462 UNI 4.9019 USDT 4.8616 USDT 4.9999 USDT 4.8950 USDT
2023-08-18 4.9715 USDT 56,311.2574 UNI 4.9904 USDT 4.8456 USDT 5.0513 USDT 4.9337 USDT
2023-08-17 5.0777 USDT 178,033.7681 UNI 5.4587 USDT 4.5090 USDT 5.5062 USDT 5.0127 USDT
2023-08-16 5.7295 USDT 78,494.9486 UNI 5.9501 USDT 5.5071 USDT 5.9530 USDT 5.5174 USDT
2023-08-15 6.1003 USDT 48,708.3429 UNI 6.2601 USDT 5.9414 USDT 6.2968 USDT 6.0027 USDT
2023-08-14 6.2412 USDT 28,283.7004 UNI 6.0865 USDT 6.0783 USDT 6.3679 USDT 6.2783 USDT
2023-08-13 6.1633 USDT 24,552.0883 UNI 6.2251 USDT 6.0841 USDT 6.2304 USDT 6.0950 USDT
2023-08-12 6.1815 USDT 10,329.4322 UNI 6.2002 USDT 6.1219 USDT 6.2523 USDT 6.1982 USDT
123...2223