Crypto exchange Binance

Market Trust Wallet Token (TWT) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: TWTBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-20 0.6831 BUSD 2,984,755.0400 TWT 0.6600 BUSD 0.6041 BUSD 0.6274 BUSD 0.7021 BUSD
2021-04-19 0.7052 BUSD 1,503,435.9200 TWT 0.6979 BUSD 0.6454 BUSD 0.6652 BUSD 0.6598 BUSD
2021-04-18 0.7070 BUSD 1,641,180.6000 TWT 0.7910 BUSD 0.6532 BUSD 0.6932 BUSD 0.7019 BUSD
2021-04-17 0.7973 BUSD 1,305,669.0100 TWT 0.7667 BUSD 0.7603 BUSD 0.7739 BUSD 0.7949 BUSD
2021-04-16 0.7794 BUSD 1,715,404.8500 TWT 0.7991 BUSD 0.7318 BUSD 0.7650 BUSD 0.7658 BUSD
2021-04-15 0.8052 BUSD 1,236,145.4600 TWT 0.7932 BUSD 0.7801 BUSD 0.7899 BUSD 0.8048 BUSD
2021-04-14 0.8119 BUSD 1,709,427.5400 TWT 0.8246 BUSD 0.7700 BUSD 0.7889 BUSD 0.7882 BUSD
2021-04-13 0.8101 BUSD 2,415,893.4500 TWT 0.8435 BUSD 0.7720 BUSD 0.7917 BUSD 0.8208 BUSD
2021-04-12 0.8232 BUSD 3,686,278.1900 TWT 0.8139 BUSD 0.7710 BUSD 0.7861 BUSD 0.8540 BUSD
2021-04-11 0.7642 BUSD 2,635,281.6500 TWT 0.7094 BUSD 0.6948 BUSD 0.7036 BUSD 0.8087 BUSD
2021-04-10 0.7267 BUSD 1,413,051.8300 TWT 0.7299 BUSD 0.6798 BUSD 0.7023 BUSD 0.7094 BUSD
2021-04-09 0.7175 BUSD 1,078,582.3100 TWT 0.7180 BUSD 0.6930 BUSD 0.7036 BUSD 0.7190 BUSD
2021-04-08 0.7044 BUSD 1,228,011.7200 TWT 0.6610 BUSD 0.6517 BUSD 0.6805 BUSD 0.7149 BUSD
2021-04-07 0.6828 BUSD 1,501,884.7500 TWT 0.7400 BUSD 0.6318 BUSD 0.6553 BUSD 0.6840 BUSD
2021-04-06 0.7307 BUSD 1,561,362.1800 TWT 0.7329 BUSD 0.6851 BUSD 0.7105 BUSD 0.7389 BUSD
2021-04-05 0.7370 BUSD 2,203,098.1700 TWT 0.7475 BUSD 0.6765 BUSD 0.7063 BUSD 0.7211 BUSD
2021-04-04 0.6959 BUSD 3,200,914.2100 TWT 0.5923 BUSD 0.5800 BUSD 0.5976 BUSD 0.7387 BUSD
2021-04-03 0.6294 BUSD 1,974,648.6300 TWT 0.6060 BUSD 0.5754 BUSD 0.5921 BUSD 0.5938 BUSD
2021-04-02 0.6271 BUSD 815,395.5800 TWT 0.6206 BUSD 0.6026 BUSD 0.6078 BUSD 0.6027 BUSD
2021-04-01 0.6348 BUSD 1,019,958.3600 TWT 0.6172 BUSD 0.6112 BUSD 0.6291 BUSD 0.6283 BUSD
2021-03-31 0.6155 BUSD 1,199,082.5400 TWT 0.6555 BUSD 0.5750 BUSD 0.6086 BUSD 0.6143 BUSD
2021-03-30 0.6428 BUSD 1,206,761.3600 TWT 0.6463 BUSD 0.6100 BUSD 0.6195 BUSD 0.6542 BUSD
2021-03-29 0.6102 BUSD 1,636,017.8100 TWT 0.5669 BUSD 0.5565 BUSD 0.5685 BUSD 0.6351 BUSD
2021-03-28 0.5760 BUSD 927,473.6300 TWT 0.5707 BUSD 0.5504 BUSD 0.5640 BUSD 0.5679 BUSD
2021-03-27 0.5637 BUSD 886,764.2200 TWT 0.5635 BUSD 0.5460 BUSD 0.5559 BUSD 0.5811 BUSD
2021-03-26 0.5509 BUSD 1,003,780.3300 TWT 0.5079 BUSD 0.5079 BUSD 0.5214 BUSD 0.5584 BUSD
2021-03-25 0.5169 BUSD 1,105,529.4200 TWT 0.5421 BUSD 0.4863 BUSD 0.5068 BUSD 0.5079 BUSD
2021-03-24 0.5731 BUSD 1,650,785.8200 TWT 0.5739 BUSD 0.5160 BUSD 0.5402 BUSD 0.5392 BUSD
2021-03-23 0.5778 BUSD 1,336,938.2000 TWT 0.5964 BUSD 0.5519 BUSD 0.5733 BUSD 0.5810 BUSD
2021-03-22 0.6311 BUSD 1,395,731.5400 TWT 0.6154 BUSD 0.5835 BUSD 0.6002 BUSD 0.6033 BUSD
2021-03-21 0.6187 BUSD 820,197.8200 TWT 0.6225 BUSD 0.5920 BUSD 0.6078 BUSD 0.6123 BUSD
2021-03-20 0.6645 BUSD 1,686,636.2500 TWT 0.6480 BUSD 0.6275 BUSD 0.6343 BUSD 0.6312 BUSD
2021-03-19 0.6167 BUSD 1,186,551.2600 TWT 0.5947 BUSD 0.5751 BUSD 0.5866 BUSD 0.6425 BUSD
2021-03-18 0.6060 BUSD 1,325,172.6700 TWT 0.6254 BUSD 0.5873 BUSD 0.5926 BUSD 0.5910 BUSD
2021-03-17 0.6112 BUSD 1,664,097.7200 TWT 0.6366 BUSD 0.5873 BUSD 0.5958 BUSD 0.6066 BUSD
2021-03-16 0.6061 BUSD 4,581,306.7300 TWT 0.5605 BUSD 0.5235 BUSD 0.5366 BUSD 0.6344 BUSD
2021-03-15 0.5528 BUSD 2,271,221.2700 TWT 0.5374 BUSD 0.5113 BUSD 0.5301 BUSD 0.5605 BUSD
2021-03-14 0.5505 BUSD 2,114,091.5300 TWT 0.5322 BUSD 0.5101 BUSD 0.5181 BUSD 0.5524 BUSD
2021-03-13 0.5212 BUSD 1,038,314.7500 TWT 0.4970 BUSD 0.4834 BUSD 0.4922 BUSD 0.5289 BUSD
2021-03-12 0.5099 BUSD 1,264,805.5700 TWT 0.5312 BUSD 0.4849 BUSD 0.4964 BUSD 0.5018 BUSD
2021-03-11 0.5350 BUSD 1,565,258.9100 TWT 0.5513 BUSD 0.5064 BUSD 0.5316 BUSD 0.5294 BUSD
2021-03-10 0.5597 BUSD 1,847,275.0700 TWT 0.5898 BUSD 0.5309 BUSD 0.5586 BUSD 0.5513 BUSD
2021-03-09 0.5889 BUSD 1,995,043.5000 TWT 0.5409 BUSD 0.5349 BUSD 0.5428 BUSD 0.5877 BUSD
2021-03-08 0.5397 BUSD 951,990.1500 TWT 0.5514 BUSD 0.5270 BUSD 0.5336 BUSD 0.5387 BUSD
2021-03-07 0.5255 BUSD 917,137.1100 TWT 0.5092 BUSD 0.5074 BUSD 0.5172 BUSD 0.5387 BUSD
2021-03-06 0.5023 BUSD 848,841.4100 TWT 0.4999 BUSD 0.4861 BUSD 0.4940 BUSD 0.5100 BUSD
2021-03-05 0.4984 BUSD 1,001,087.0400 TWT 0.5081 BUSD 0.4807 BUSD 0.4894 BUSD 0.5005 BUSD
2021-03-04 0.5197 BUSD 1,353,122.3100 TWT 0.5401 BUSD 0.4911 BUSD 0.5055 BUSD 0.5070 BUSD
2021-03-03 0.5472 BUSD 1,805,489.0100 TWT 0.5212 BUSD 0.5123 BUSD 0.5302 BUSD 0.5501 BUSD
2021-03-02 0.5320 BUSD 2,008,078.4600 TWT 0.5346 BUSD 0.4911 BUSD 0.5039 BUSD 0.5241 BUSD