Crypto exchange Binance

Market Trust Wallet Token (TWT) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: TWTBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-30 1.6878 BUSD 8,498,672.0000 TWT 1.7502 BUSD 1.5819 BUSD 1.6200 BUSD 1.6342 BUSD
2023-01-29 1.7914 BUSD 4,966,680.0000 TWT 1.7740 BUSD 1.7200 BUSD 1.7338 BUSD 1.7555 BUSD
2023-01-28 1.7443 BUSD 7,087,284.0000 TWT 1.6993 BUSD 1.6700 BUSD 1.7202 BUSD 1.7628 BUSD
2023-01-27 1.6969 BUSD 12,796,773.0000 TWT 1.5085 BUSD 1.4801 BUSD 1.5003 BUSD 1.7021 BUSD
2023-01-26 1.5192 BUSD 1,690,966.0000 TWT 1.5094 BUSD 1.4875 BUSD 1.5045 BUSD 1.5146 BUSD
2023-01-25 1.4882 BUSD 1,372,909.0000 TWT 1.4827 BUSD 1.4452 BUSD 1.4660 BUSD 1.5218 BUSD
2023-01-24 1.5290 BUSD 2,212,330.0000 TWT 1.5267 BUSD 1.4511 BUSD 1.4822 BUSD 1.4795 BUSD
2023-01-23 1.5296 BUSD 1,667,040.0000 TWT 1.5142 BUSD 1.5099 BUSD 1.5243 BUSD 1.5300 BUSD
2023-01-22 1.5184 BUSD 1,917,747.0000 TWT 1.5125 BUSD 1.4800 BUSD 1.5011 BUSD 1.5162 BUSD
2023-01-21 1.5339 BUSD 2,335,167.0000 TWT 1.5276 BUSD 1.4966 BUSD 1.5151 BUSD 1.5200 BUSD
2023-01-20 1.4797 BUSD 2,673,748.0000 TWT 1.4479 BUSD 1.4250 BUSD 1.4362 BUSD 1.5130 BUSD
2023-01-19 1.4351 BUSD 1,626,021.0000 TWT 1.4026 BUSD 1.3794 BUSD 1.4186 BUSD 1.4455 BUSD
2023-01-18 1.4651 BUSD 2,789,459.0000 TWT 1.5210 BUSD 1.3438 BUSD 1.4298 BUSD 1.4234 BUSD
2023-01-17 1.5461 BUSD 1,466,209.0000 TWT 1.5390 BUSD 1.5200 BUSD 1.5360 BUSD 1.5433 BUSD
2023-01-16 1.5610 BUSD 2,859,521.0000 TWT 1.5539 BUSD 1.5050 BUSD 1.5396 BUSD 1.5406 BUSD
2023-01-15 1.5467 BUSD 2,601,984.0000 TWT 1.5778 BUSD 1.5110 BUSD 1.5301 BUSD 1.5528 BUSD
2023-01-14 1.5930 BUSD 6,565,323.0000 TWT 1.5387 BUSD 1.5160 BUSD 1.5647 BUSD 1.5759 BUSD
2023-01-13 1.5082 BUSD 3,554,209.0000 TWT 1.4811 BUSD 1.4700 BUSD 1.4823 BUSD 1.5355 BUSD
2023-01-12 1.4688 BUSD 2,947,000.0000 TWT 1.4860 BUSD 1.4360 BUSD 1.4545 BUSD 1.4784 BUSD
2023-01-11 1.4613 BUSD 1,837,380.0000 TWT 1.4938 BUSD 1.4139 BUSD 1.4366 BUSD 1.4825 BUSD
2023-01-10 1.4716 BUSD 2,723,080.0000 TWT 1.4797 BUSD 1.4454 BUSD 1.4594 BUSD 1.4960 BUSD
2023-01-09 1.4835 BUSD 5,003,736.0000 TWT 1.4235 BUSD 1.4174 BUSD 1.4298 BUSD 1.4792 BUSD
2023-01-08 1.4014 BUSD 1,590,179.0000 TWT 1.4126 BUSD 1.3863 BUSD 1.3935 BUSD 1.4187 BUSD
2023-01-07 1.4141 BUSD 1,060,035.0000 TWT 1.4100 BUSD 1.4030 BUSD 1.4081 BUSD 1.4086 BUSD
2023-01-06 1.4062 BUSD 3,078,406.0000 TWT 1.4016 BUSD 1.3555 BUSD 1.3806 BUSD 1.4088 BUSD
2023-01-05 1.4169 BUSD 1,710,188.0000 TWT 1.4471 BUSD 1.3993 BUSD 1.4083 BUSD 1.4003 BUSD
2023-01-04 1.4545 BUSD 2,619,254.0000 TWT 1.4477 BUSD 1.4269 BUSD 1.4411 BUSD 1.4459 BUSD
2023-01-03 1.4611 BUSD 2,238,784.0000 TWT 1.4789 BUSD 1.4188 BUSD 1.4340 BUSD 1.4406 BUSD
2023-01-02 1.4692 BUSD 3,306,959.0000 TWT 1.4163 BUSD 1.4117 BUSD 1.4315 BUSD 1.4838 BUSD
2023-01-01 1.4193 BUSD 2,301,241.0000 TWT 1.4206 BUSD 1.3870 BUSD 1.3994 BUSD 1.4105 BUSD
2022-12-31 1.4142 BUSD 5,735,961.0000 TWT 1.3540 BUSD 1.3477 BUSD 1.3554 BUSD 1.4165 BUSD
2022-12-30 1.3268 BUSD 2,684,431.0000 TWT 1.3351 BUSD 1.2850 BUSD 1.3021 BUSD 1.3550 BUSD
2022-12-29 1.3308 BUSD 6,386,613.0000 TWT 1.2534 BUSD 1.2390 BUSD 1.2535 BUSD 1.3407 BUSD
2022-12-28 1.2926 BUSD 2,481,095.0000 TWT 1.3421 BUSD 1.2432 BUSD 1.2543 BUSD 1.2592 BUSD
2022-12-27 1.3466 BUSD 2,478,526.0000 TWT 1.3627 BUSD 1.3060 BUSD 1.3265 BUSD 1.3480 BUSD
2022-12-26 1.3692 BUSD 3,608,130.0000 TWT 1.3667 BUSD 1.3280 BUSD 1.3483 BUSD 1.3457 BUSD
2022-12-25 1.3496 BUSD 6,323,343.0000 TWT 1.4423 BUSD 1.2700 BUSD 1.3100 BUSD 1.3633 BUSD
2022-12-24 1.4575 BUSD 1,889,975.0000 TWT 1.4894 BUSD 1.4251 BUSD 1.4378 BUSD 1.4441 BUSD
2022-12-23 1.5009 BUSD 2,065,910.0000 TWT 1.4950 BUSD 1.4680 BUSD 1.4926 BUSD 1.4865 BUSD
2022-12-22 1.4989 BUSD 2,711,806.0000 TWT 1.5277 BUSD 1.4500 BUSD 1.4689 BUSD 1.4959 BUSD
2022-12-21 1.5451 BUSD 2,932,794.0000 TWT 1.6272 BUSD 1.4909 BUSD 1.5157 BUSD 1.5285 BUSD
2022-12-20 1.5675 BUSD 5,577,329.0000 TWT 1.4690 BUSD 1.4655 BUSD 1.5348 BUSD 1.6173 BUSD
2022-12-19 1.5742 BUSD 6,750,756.0000 TWT 1.7093 BUSD 1.4156 BUSD 1.4886 BUSD 1.4700 BUSD
2022-12-18 1.6911 BUSD 7,969,706.0000 TWT 1.6782 BUSD 1.6068 BUSD 1.6596 BUSD 1.7204 BUSD
2022-12-17 1.5409 BUSD 17,420,452.0000 TWT 1.7248 BUSD 1.2450 BUSD 1.5340 BUSD 1.6945 BUSD
2022-12-16 1.9238 BUSD 7,421,784.0000 TWT 2.1431 BUSD 1.6591 BUSD 1.7471 BUSD 1.6702 BUSD
2022-12-15 2.1466 BUSD 2,796,859.0000 TWT 2.2109 BUSD 2.0900 BUSD 2.1273 BUSD 2.1415 BUSD
2022-12-14 2.2679 BUSD 4,954,440.0000 TWT 2.2403 BUSD 2.1470 BUSD 2.2396 BUSD 2.2148 BUSD
2022-12-13 2.2023 BUSD 11,206,224.0000 TWT 2.3527 BUSD 2.0611 BUSD 2.1440 BUSD 2.2398 BUSD
2022-12-12 2.3909 BUSD 12,334,746.0000 TWT 2.6424 BUSD 2.1277 BUSD 2.2856 BUSD 2.3515 BUSD