Crypto exchange Binance

Market Trust Wallet Token (TWT) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: TWTBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-06-09 0.3408 BUSD 11,724,803.6800 TWT 0.3206 BUSD 0.2947 BUSD 0.3062 BUSD 0.3532 BUSD
2021-06-08 0.3076 BUSD 15,954,323.2600 TWT 0.3434 BUSD 0.2759 BUSD 0.2969 BUSD 0.3215 BUSD
2021-06-07 0.3868 BUSD 11,785,227.1700 TWT 0.3860 BUSD 0.3450 BUSD 0.3649 BUSD 0.3575 BUSD
2021-06-06 0.4319 BUSD 4,193,817.5200 TWT 0.4181 BUSD 0.4174 BUSD 0.4246 BUSD 0.4320 BUSD
2021-06-05 0.4521 BUSD 4,770,006.2200 TWT 0.4547 BUSD 0.4068 BUSD 0.4151 BUSD 0.4104 BUSD
2021-06-04 0.4720 BUSD 4,468,396.2800 TWT 0.5318 BUSD 0.4463 BUSD 0.4621 BUSD 0.4635 BUSD
2021-06-03 0.5310 BUSD 7,860,794.3800 TWT 0.5230 BUSD 0.5124 BUSD 0.5244 BUSD 0.5261 BUSD
2021-06-02 0.5486 BUSD 6,153,212.0600 TWT 0.5015 BUSD 0.4835 BUSD 0.4911 BUSD 0.5266 BUSD
2021-06-01 0.5147 BUSD 3,348,609.6700 TWT 0.5207 BUSD 0.4924 BUSD 0.4986 BUSD 0.4931 BUSD
2021-05-31 0.5154 BUSD 1,941,271.7100 TWT 0.5101 BUSD 0.4874 BUSD 0.4953 BUSD 0.5144 BUSD
2021-05-30 0.5071 BUSD 1,497,889.9100 TWT 0.4820 BUSD 0.4630 BUSD 0.4744 BUSD 0.5172 BUSD
2021-05-29 0.5107 BUSD 1,365,149.4900 TWT 0.5195 BUSD 0.4645 BUSD 0.4790 BUSD 0.4851 BUSD
2021-05-28 0.5287 BUSD 1,106,526.1800 TWT 0.5725 BUSD 0.4837 BUSD 0.5012 BUSD 0.4925 BUSD
2021-05-27 0.5908 BUSD 1,756,763.2600 TWT 0.6082 BUSD 0.5387 BUSD 0.5529 BUSD 0.5770 BUSD
2021-05-26 0.5785 BUSD 2,787,895.7900 TWT 0.5187 BUSD 0.5068 BUSD 0.5229 BUSD 0.5977 BUSD
2021-05-25 0.4975 BUSD 2,221,063.2200 TWT 0.5332 BUSD 0.4633 BUSD 0.4883 BUSD 0.5096 BUSD
2021-05-24 0.4758 BUSD 2,126,638.1200 TWT 0.4215 BUSD 0.4112 BUSD 0.4297 BUSD 0.5299 BUSD
2021-05-23 0.4161 BUSD 3,896,831.6900 TWT 0.4804 BUSD 0.3397 BUSD 0.3858 BUSD 0.4129 BUSD
2021-05-22 0.5292 BUSD 1,562,540.3700 TWT 0.5420 BUSD 0.4778 BUSD 0.4944 BUSD 0.4952 BUSD
2021-05-21 0.5461 BUSD 2,227,826.0600 TWT 0.5886 BUSD 0.4444 BUSD 0.5080 BUSD 0.5330 BUSD
2021-05-20 0.5573 BUSD 2,407,345.4300 TWT 0.5024 BUSD 0.4500 BUSD 0.4922 BUSD 0.5854 BUSD
2021-05-19 0.6064 BUSD 3,569,905.5100 TWT 0.7500 BUSD 0.4176 BUSD 0.5595 BUSD 0.5614 BUSD
2021-05-18 0.7687 BUSD 1,854,823.3500 TWT 0.7304 BUSD 0.7179 BUSD 0.7471 BUSD 0.7530 BUSD
2021-05-17 0.7408 BUSD 1,886,361.9100 TWT 0.7922 BUSD 0.6903 BUSD 0.7336 BUSD 0.7214 BUSD
2021-05-16 0.8062 BUSD 1,616,068.0500 TWT 0.7915 BUSD 0.7193 BUSD 0.7486 BUSD 0.7724 BUSD
2021-05-15 0.8419 BUSD 1,814,595.7600 TWT 0.8688 BUSD 0.7577 BUSD 0.7963 BUSD 0.7852 BUSD
2021-05-14 0.8644 BUSD 1,678,498.7400 TWT 0.8022 BUSD 0.8001 BUSD 0.8218 BUSD 0.8552 BUSD
2021-05-13 0.8540 BUSD 3,169,736.6200 TWT 0.8664 BUSD 0.7445 BUSD 0.7930 BUSD 0.8004 BUSD
2021-05-12 1.0292 BUSD 4,986,274.3200 TWT 0.9721 BUSD 0.9222 BUSD 0.9576 BUSD 0.9987 BUSD
2021-05-11 0.9093 BUSD 1,751,726.9900 TWT 0.9062 BUSD 0.8670 BUSD 0.8833 BUSD 0.9450 BUSD
2021-05-10 0.9407 BUSD 2,888,770.0000 TWT 0.9347 BUSD 0.8316 BUSD 0.9218 BUSD 0.9192 BUSD
2021-05-09 0.9385 BUSD 1,555,933.6700 TWT 0.9709 BUSD 0.9099 BUSD 0.9274 BUSD 0.9369 BUSD
2021-05-08 0.9881 BUSD 3,372,241.0300 TWT 0.9524 BUSD 0.9408 BUSD 0.9671 BUSD 0.9642 BUSD
2021-05-07 0.9824 BUSD 3,816,612.1300 TWT 0.9487 BUSD 0.8937 BUSD 0.9108 BUSD 0.9463 BUSD
2021-05-06 0.9653 BUSD 3,384,718.0900 TWT 0.9978 BUSD 0.8900 BUSD 0.9474 BUSD 0.9477 BUSD
2021-05-05 1.0184 BUSD 3,784,721.0000 TWT 0.9502 BUSD 0.9450 BUSD 0.9955 BUSD 0.9956 BUSD
2021-05-04 1.0585 BUSD 9,080,433.3400 TWT 1.0698 BUSD 0.9380 BUSD 0.9821 BUSD 0.9708 BUSD
2021-05-03 1.1770 BUSD 24,051,564.9100 TWT 1.0840 BUSD 1.0174 BUSD 1.0631 BUSD 1.0576 BUSD
2021-05-02 0.9914 BUSD 40,152,722.5000 TWT 0.7488 BUSD 0.7400 BUSD 0.7730 BUSD 1.0781 BUSD
2021-05-01 0.7873 BUSD 7,066,858.9400 TWT 0.6834 BUSD 0.6620 BUSD 0.6783 BUSD 0.7643 BUSD
2021-04-30 0.6624 BUSD 1,394,728.9900 TWT 0.6392 BUSD 0.6290 BUSD 0.6419 BUSD 0.6841 BUSD
2021-04-29 0.6456 BUSD 2,082,272.1200 TWT 0.6268 BUSD 0.6110 BUSD 0.6235 BUSD 0.6382 BUSD
2021-04-28 0.6329 BUSD 1,401,742.5100 TWT 0.6683 BUSD 0.5980 BUSD 0.6244 BUSD 0.6253 BUSD
2021-04-27 0.6594 BUSD 1,335,493.4200 TWT 0.6503 BUSD 0.6337 BUSD 0.6486 BUSD 0.6617 BUSD
2021-04-26 0.6278 BUSD 2,106,236.8400 TWT 0.5497 BUSD 0.5472 BUSD 0.5716 BUSD 0.6377 BUSD
2021-04-25 0.5563 BUSD 1,105,913.9100 TWT 0.5441 BUSD 0.5153 BUSD 0.5346 BUSD 0.5524 BUSD
2021-04-24 0.5623 BUSD 876,125.7500 TWT 0.5853 BUSD 0.5300 BUSD 0.5470 BUSD 0.5556 BUSD
2021-04-23 0.5566 BUSD 2,247,335.4700 TWT 0.6185 BUSD 0.5000 BUSD 0.5356 BUSD 0.5760 BUSD
2021-04-22 0.6602 BUSD 1,536,791.4200 TWT 0.6577 BUSD 0.6002 BUSD 0.6295 BUSD 0.6286 BUSD
2021-04-21 0.6974 BUSD 1,683,614.8200 TWT 0.7113 BUSD 0.6457 BUSD 0.6637 BUSD 0.6581 BUSD