Crypto exchange Binance

Market NKN (NKN) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: NKNBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-01 0.0915 BUSD 559,254.0000 NKN 0.0905 BUSD 0.0896 BUSD 0.0896 BUSD 0.0896 BUSD
2022-10-31 0.0903 BUSD 814,961.0000 NKN 0.0913 BUSD 0.0886 BUSD 0.0894 BUSD 0.0904 BUSD
2022-10-30 0.0927 BUSD 567,965.0000 NKN 0.0911 BUSD 0.0897 BUSD 0.0908 BUSD 0.0908 BUSD
2022-10-29 0.0917 BUSD 1,375,038.0000 NKN 0.0895 BUSD 0.0895 BUSD 0.0896 BUSD 0.0904 BUSD
2022-10-28 0.0876 BUSD 485,215.0000 NKN 0.0861 BUSD 0.0843 BUSD 0.0860 BUSD 0.0899 BUSD
2022-10-27 0.0886 BUSD 961,564.0000 NKN 0.0877 BUSD 0.0858 BUSD 0.0865 BUSD 0.0866 BUSD
2022-10-26 0.0868 BUSD 1,126,951.0000 NKN 0.0857 BUSD 0.0854 BUSD 0.0857 BUSD 0.0879 BUSD
2022-10-25 0.0855 BUSD 565,182.0000 NKN 0.0834 BUSD 0.0831 BUSD 0.0832 BUSD 0.0854 BUSD
2022-10-24 0.0837 BUSD 270,042.0000 NKN 0.0855 BUSD 0.0828 BUSD 0.0832 BUSD 0.0831 BUSD
2022-10-23 0.0835 BUSD 195,802.0000 NKN 0.0842 BUSD 0.0820 BUSD 0.0826 BUSD 0.0855 BUSD
2022-10-22 0.0841 BUSD 565,429.0000 NKN 0.0843 BUSD 0.0830 BUSD 0.0834 BUSD 0.0840 BUSD
2022-10-21 0.0827 BUSD 640,871.0000 NKN 0.0839 BUSD 0.0796 BUSD 0.0816 BUSD 0.0843 BUSD
2022-10-20 0.0840 BUSD 1,062,382.0000 NKN 0.0822 BUSD 0.0818 BUSD 0.0826 BUSD 0.0839 BUSD
2022-10-19 0.0838 BUSD 684,042.0000 NKN 0.0858 BUSD 0.0811 BUSD 0.0829 BUSD 0.0829 BUSD
2022-10-18 0.0861 BUSD 692,999.0000 NKN 0.0865 BUSD 0.0841 BUSD 0.0850 BUSD 0.0857 BUSD
2022-10-17 0.0853 BUSD 826,219.0000 NKN 0.0860 BUSD 0.0845 BUSD 0.0850 BUSD 0.0863 BUSD
2022-10-16 0.0869 BUSD 3,365,577.0000 NKN 0.0829 BUSD 0.0829 BUSD 0.0836 BUSD 0.0863 BUSD
2022-10-15 0.0823 BUSD 833,201.0000 NKN 0.0817 BUSD 0.0812 BUSD 0.0817 BUSD 0.0822 BUSD
2022-10-14 0.0839 BUSD 214,322.0000 NKN 0.0831 BUSD 0.0808 BUSD 0.0813 BUSD 0.0814 BUSD
2022-10-13 0.0806 BUSD 733,574.0000 NKN 0.0849 BUSD 0.0767 BUSD 0.0790 BUSD 0.0838 BUSD
2022-10-12 0.0860 BUSD 1,201,037.0000 NKN 0.0859 BUSD 0.0844 BUSD 0.0849 BUSD 0.0849 BUSD
2022-10-11 0.0857 BUSD 325,976.0000 NKN 0.0876 BUSD 0.0827 BUSD 0.0853 BUSD 0.0850 BUSD
2022-10-10 0.0902 BUSD 344,967.0000 NKN 0.0907 BUSD 0.0877 BUSD 0.0885 BUSD 0.0885 BUSD
2022-10-09 0.0905 BUSD 229,276.0000 NKN 0.0903 BUSD 0.0900 BUSD 0.0900 BUSD 0.0904 BUSD
2022-10-08 0.0908 BUSD 162,956.0000 NKN 0.0908 BUSD 0.0896 BUSD 0.0897 BUSD 0.0897 BUSD
2022-10-07 0.0905 BUSD 369,859.0000 NKN 0.0913 BUSD 0.0890 BUSD 0.0901 BUSD 0.0907 BUSD
2022-10-06 0.0924 BUSD 321,434.0000 NKN 0.0919 BUSD 0.0910 BUSD 0.0913 BUSD 0.0913 BUSD
2022-10-05 0.0919 BUSD 344,485.0000 NKN 0.0933 BUSD 0.0903 BUSD 0.0908 BUSD 0.0920 BUSD
2022-10-04 0.0928 BUSD 333,103.0000 NKN 0.0933 BUSD 0.0920 BUSD 0.0924 BUSD 0.0929 BUSD
2022-10-03 0.0915 BUSD 546,804.0000 NKN 0.0894 BUSD 0.0885 BUSD 0.0899 BUSD 0.0929 BUSD
2022-10-02 0.0911 BUSD 572,416.0000 NKN 0.0910 BUSD 0.0884 BUSD 0.0900 BUSD 0.0898 BUSD
2022-10-01 0.0913 BUSD 224,120.0000 NKN 0.0918 BUSD 0.0908 BUSD 0.0909 BUSD 0.0909 BUSD
2022-09-30 0.0956 BUSD 6,904,969.0000 NKN 0.0911 BUSD 0.0894 BUSD 0.0908 BUSD 0.0915 BUSD
2022-09-29 0.0899 BUSD 578,106.0000 NKN 0.0906 BUSD 0.0883 BUSD 0.0893 BUSD 0.0902 BUSD
2022-09-28 0.0901 BUSD 565,043.0000 NKN 0.0922 BUSD 0.0876 BUSD 0.0882 BUSD 0.0906 BUSD
2022-09-27 0.0916 BUSD 590,533.0000 NKN 0.0903 BUSD 0.0897 BUSD 0.0910 BUSD 0.0926 BUSD
2022-09-26 0.0893 BUSD 568,801.0000 NKN 0.0890 BUSD 0.0874 BUSD 0.0885 BUSD 0.0902 BUSD
2022-09-25 0.0903 BUSD 692,900.0000 NKN 0.0913 BUSD 0.0880 BUSD 0.0896 BUSD 0.0896 BUSD
2022-09-24 0.0931 BUSD 618,378.0000 NKN 0.0941 BUSD 0.0915 BUSD 0.0916 BUSD 0.0916 BUSD
2022-09-23 0.0944 BUSD 1,589,027.0000 NKN 0.0933 BUSD 0.0902 BUSD 0.0921 BUSD 0.0940 BUSD
2022-09-22 0.0919 BUSD 716,811.0000 NKN 0.0898 BUSD 0.0898 BUSD 0.0907 BUSD 0.0932 BUSD
2022-09-21 0.0907 BUSD 1,119,173.0000 NKN 0.0901 BUSD 0.0881 BUSD 0.0896 BUSD 0.0896 BUSD
2022-09-20 0.0926 BUSD 2,362,621.0000 NKN 0.0919 BUSD 0.0883 BUSD 0.0898 BUSD 0.0902 BUSD
2022-09-19 0.0879 BUSD 992,012.0000 NKN 0.0877 BUSD 0.0854 BUSD 0.0867 BUSD 0.0925 BUSD
2022-09-18 0.0918 BUSD 906,578.0000 NKN 0.0947 BUSD 0.0854 BUSD 0.0879 BUSD 0.0873 BUSD
2022-09-17 0.0940 BUSD 696,975.0000 NKN 0.0934 BUSD 0.0928 BUSD 0.0934 BUSD 0.0946 BUSD
2022-09-16 0.0915 BUSD 630,206.0000 NKN 0.0915 BUSD 0.0897 BUSD 0.0906 BUSD 0.0926 BUSD
2022-09-15 0.0937 BUSD 1,284,461.0000 NKN 0.0963 BUSD 0.0904 BUSD 0.0914 BUSD 0.0907 BUSD
2022-09-14 0.0955 BUSD 1,117,751.0000 NKN 0.0946 BUSD 0.0926 BUSD 0.0950 BUSD 0.0962 BUSD
2022-09-13 0.1003 BUSD 1,880,721.0000 NKN 0.1047 BUSD 0.0945 BUSD 0.0952 BUSD 0.0947 BUSD