Crypto exchange HitBTC

Market Mind Gene (MG) / EOS (EOS)

Identifier on HitBTC: MGEOS
12
Date Price Volume Open Low High Close
2020-12-03 0.0327 EOS 6.7000 MG 0.0327 EOS 0.0327 EOS 0.0327 EOS 0.0327 EOS
2020-11-17 0.0373 EOS 4.4000 MG 0.0373 EOS 0.0372 EOS 0.0373 EOS 0.0372 EOS
2020-11-14 0.0392 EOS 7.9000 MG 0.0392 EOS 0.0392 EOS 0.0396 EOS 0.0396 EOS
2020-11-06 0.0398 EOS 7.9000 MG 0.0404 EOS 0.0380 EOS 0.0405 EOS 0.0380 EOS
2020-11-05 0.0409 EOS 33.4000 MG 0.0409 EOS 0.0408 EOS 0.0410 EOS 0.0408 EOS
2020-09-08 0.0332 EOS 5.0000 MG 0.0332 EOS 0.0332 EOS 0.0332 EOS 0.0332 EOS
2020-08-31 0.0277 EOS 0.5000 MG 0.0277 EOS 0.0277 EOS 0.0277 EOS 0.0277 EOS
2020-08-30 0.0286 EOS 41.1000 MG 0.0286 EOS 0.0286 EOS 0.0286 EOS 0.0286 EOS
2020-08-15 0.0272 EOS 0.1000 MG 0.0272 EOS 0.0272 EOS 0.0272 EOS 0.0272 EOS
2020-08-02 0.0307 EOS 2,806.9000 MG 0.0307 EOS 0.0307 EOS 0.0307 EOS 0.0307 EOS
2020-07-28 0.0329 EOS 28.1000 MG 0.0329 EOS 0.0329 EOS 0.0329 EOS 0.0329 EOS
2020-07-27 0.0366 EOS 17.6000 MG 0.0366 EOS 0.0366 EOS 0.0366 EOS 0.0366 EOS
2020-07-13 0.0380 EOS 0.5000 MG 0.0380 EOS 0.0380 EOS 0.0380 EOS 0.0380 EOS
2020-07-09 0.0333 EOS 954.8000 MG 0.0333 EOS 0.0333 EOS 0.0333 EOS 0.0333 EOS
2020-06-22 0.0388 EOS 2.1000 MG 0.0388 EOS 0.0388 EOS 0.0388 EOS 0.0388 EOS
2020-06-11 0.0369 EOS 89.5000 MG 0.0356 EOS 0.0356 EOS 0.0369 EOS 0.0369 EOS
2020-05-29 0.0363 EOS 0.3000 MG 0.0356 EOS 0.0356 EOS 0.0378 EOS 0.0378 EOS
2020-04-22 0.0354 EOS 951.9000 MG 0.0355 EOS 0.0354 EOS 0.0355 EOS 0.0354 EOS
2020-04-06 0.0360 EOS 48.6000 MG 0.0362 EOS 0.0358 EOS 0.0362 EOS 0.0358 EOS
2020-03-29 0.0425 EOS 72.3000 MG 0.0425 EOS 0.0425 EOS 0.0425 EOS 0.0425 EOS
2020-03-24 0.0425 EOS 0.1000 MG 0.0425 EOS 0.0425 EOS 0.0425 EOS 0.0425 EOS
2020-03-19 0.0463 EOS 23.6000 MG 0.0464 EOS 0.0458 EOS 0.0464 EOS 0.0458 EOS
2020-03-18 0.0459 EOS 0.5000 MG 0.0459 EOS 0.0459 EOS 0.0459 EOS 0.0459 EOS
2020-03-13 0.0477 EOS 42.6000 MG 0.0475 EOS 0.0475 EOS 0.0480 EOS 0.0480 EOS
2020-03-12 0.0358 EOS 11.2000 MG 0.0354 EOS 0.0354 EOS 0.0398 EOS 0.0398 EOS
2020-03-11 0.0310 EOS 51.8000 MG 0.0310 EOS 0.0310 EOS 0.0315 EOS 0.0315 EOS
2020-03-10 0.0298 EOS 6.2000 MG 0.0298 EOS 0.0298 EOS 0.0298 EOS 0.0298 EOS
2020-03-09 0.0300 EOS 7.9000 MG 0.0299 EOS 0.0296 EOS 0.0314 EOS 0.0300 EOS
2020-03-02 0.0256 EOS 0.1000 MG 0.0256 EOS 0.0256 EOS 0.0256 EOS 0.0256 EOS
2020-02-29 0.0252 EOS 56.2000 MG 0.0252 EOS 0.0252 EOS 0.0252 EOS 0.0252 EOS
2020-02-23 0.0229 EOS 0.1000 MG 0.0229 EOS 0.0229 EOS 0.0229 EOS 0.0229 EOS
2020-02-15 0.0190 EOS 0.4000 MG 0.0190 EOS 0.0190 EOS 0.0190 EOS 0.0190 EOS
2020-02-13 0.0187 EOS 54.1000 MG 0.0187 EOS 0.0187 EOS 0.0187 EOS 0.0187 EOS
2020-02-12 0.0185 EOS 0.4000 MG 0.0184 EOS 0.0184 EOS 0.0186 EOS 0.0186 EOS
2020-02-10 0.0195 EOS 6.2000 MG 0.0205 EOS 0.0184 EOS 0.0205 EOS 0.0184 EOS
2020-02-09 0.0189 EOS 0.1000 MG 0.0189 EOS 0.0189 EOS 0.0189 EOS 0.0189 EOS
2020-01-25 0.0250 EOS 0.1000 MG 0.0250 EOS 0.0250 EOS 0.0250 EOS 0.0250 EOS
2020-01-24 0.0272 EOS 20.0000 MG 0.0272 EOS 0.0272 EOS 0.0272 EOS 0.0272 EOS
2020-01-05 0.0371 EOS 35.0000 MG 0.0371 EOS 0.0371 EOS 0.0371 EOS 0.0371 EOS
2019-12-29 0.0332 EOS 0.1000 MG 0.0332 EOS 0.0332 EOS 0.0332 EOS 0.0332 EOS
2019-12-02 0.0336 EOS 13.8000 MG 0.0336 EOS 0.0336 EOS 0.0336 EOS 0.0336 EOS
2019-11-30 0.0322 EOS 25.0000 MG 0.0322 EOS 0.0322 EOS 0.0322 EOS 0.0322 EOS
2019-11-29 0.0327 EOS 14.2000 MG 0.0328 EOS 0.0323 EOS 0.0328 EOS 0.0323 EOS
2019-11-22 0.0195 EOS 11,246.0000 MG 0.0572 EOS 0.0036 EOS 0.0572 EOS 0.0036 EOS
2019-11-14 0.0265 EOS 2,271.5000 MG 0.0265 EOS 0.0265 EOS 0.0265 EOS 0.0265 EOS
2019-11-10 0.0250 EOS 1.0000 MG 0.0250 EOS 0.0250 EOS 0.0250 EOS 0.0250 EOS
2019-10-25 0.0285 EOS 48.0000 MG 0.0285 EOS 0.0285 EOS 0.0285 EOS 0.0285 EOS
2019-10-10 0.0316 EOS 0.2000 MG 0.0316 EOS 0.0316 EOS 0.0316 EOS 0.0316 EOS
2019-10-06 0.0304 EOS 107.1000 MG 0.0305 EOS 0.0304 EOS 0.0305 EOS 0.0304 EOS
2019-09-24 0.0315 EOS 12,813.0000 MG 0.0315 EOS 0.0315 EOS 0.0315 EOS 0.0315 EOS
12