Crypto exchange Bitvavo

Market Bitcoin (BTC) / EUR

Identifier on Bitvavo: BTC-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2019-05-12 6,269.1500 EUR 452.8033 BTC 6,321.0000 EUR 6,001.9000 EUR 6,744.2000 EUR 6,217.3000 EUR
2019-05-11 5,987.1000 EUR 347.0987 BTC 5,655.1000 EUR 5,655.1000 EUR 6,545.0000 EUR 6,319.1000 EUR
2019-05-10 5,567.7000 EUR 158.9652 BTC 5,482.2000 EUR 5,450.7000 EUR 5,717.6000 EUR 5,653.2000 EUR
2019-05-09 5,392.6000 EUR 71.7828 BTC 5,309.0000 EUR 5,297.9000 EUR 5,500.5000 EUR 5,476.2000 EUR
2019-05-08 5,201.2000 EUR 43.9313 BTC 5,100.0000 EUR 5,100.0000 EUR 5,309.8000 EUR 5,302.4000 EUR
2019-05-07 5,134.5000 EUR 101.4504 BTC 5,116.8000 EUR 5,113.6000 EUR 5,325.0000 EUR 5,152.2000 EUR
2019-05-06 5,086.8500 EUR 43.4379 BTC 5,089.0000 EUR 4,988.2000 EUR 5,136.6000 EUR 5,084.7000 EUR
2019-05-05 5,140.4500 EUR 40.3294 BTC 5,155.0000 EUR 5,055.3000 EUR 5,170.7000 EUR 5,125.9000 EUR
2019-05-04 5,111.6500 EUR 77.6508 BTC 5,085.0000 EUR 4,917.5000 EUR 5,193.9000 EUR 5,138.3000 EUR
2019-05-03 4,931.9000 EUR 126.8613 BTC 4,809.9000 EUR 4,804.0000 EUR 5,180.3000 EUR 5,053.9000 EUR
2019-05-02 4,787.5500 EUR 40.3715 BTC 4,747.5000 EUR 4,736.5000 EUR 4,846.3000 EUR 4,827.6000 EUR
2019-05-01 4,729.7000 EUR 25.2269 BTC 4,703.4000 EUR 4,698.9000 EUR 4,757.2000 EUR 4,756.0000 EUR
2019-04-30 4,655.7500 EUR 43.0113 BTC 4,604.9000 EUR 4,586.4000 EUR 4,717.4000 EUR 4,706.6000 EUR
2019-04-29 4,617.4000 EUR 24.3305 BTC 4,629.8000 EUR 4,574.8000 EUR 4,650.9000 EUR 4,605.0000 EUR
2019-04-28 4,644.1000 EUR 17.4038 BTC 4,667.3000 EUR 4,580.7000 EUR 4,687.2000 EUR 4,620.9000 EUR
2019-04-27 4,640.5500 EUR 28.0141 BTC 4,631.7000 EUR 4,600.4000 EUR 4,685.8000 EUR 4,649.4000 EUR
2019-04-26 4,616.2000 EUR 84.8411 BTC 4,619.0000 EUR 4,542.0000 EUR 4,739.0000 EUR 4,613.4000 EUR
2019-04-25 4,757.4000 EUR 48.5523 BTC 4,903.6000 EUR 4,500.9000 EUR 4,957.0000 EUR 4,611.2000 EUR
2019-04-24 4,920.2500 EUR 72.9650 BTC 4,950.0000 EUR 4,824.0000 EUR 5,017.8000 EUR 4,890.5000 EUR
2019-04-23 4,865.0000 EUR 93.2340 BTC 4,782.8000 EUR 4,782.8000 EUR 5,014.5000 EUR 4,947.2000 EUR
2019-04-22 4,748.5500 EUR 25.5230 BTC 4,719.8000 EUR 4,698.4000 EUR 4,832.9000 EUR 4,777.3000 EUR
2019-04-21 4,731.0000 EUR 30.8705 BTC 4,736.6000 EUR 4,654.0000 EUR 4,749.9000 EUR 4,725.4000 EUR
2019-04-20 4,725.8000 EUR 23.4178 BTC 4,715.5000 EUR 4,687.9000 EUR 4,750.7000 EUR 4,736.1000 EUR
2019-04-19 4,704.9000 EUR 18.9680 BTC 4,696.4000 EUR 4,657.5000 EUR 4,746.5000 EUR 4,713.4000 EUR
2019-04-18 4,667.8500 EUR 51.8230 BTC 4,638.0000 EUR 4,638.0000 EUR 4,744.3000 EUR 4,697.7000 EUR
2019-04-17 4,633.8500 EUR 27.0541 BTC 4,650.0000 EUR 4,597.1000 EUR 4,667.1000 EUR 4,617.7000 EUR
2019-04-16 4,533.1500 EUR 26.2795 BTC 4,451.9000 EUR 4,451.9000 EUR 4,641.1000 EUR 4,614.4000 EUR
2019-04-15 4,518.6000 EUR 26.3615 BTC 4,573.8000 EUR 4,394.5000 EUR 4,581.8000 EUR 4,463.4000 EUR
2019-04-14 4,536.4000 EUR 10.6994 BTC 4,505.9000 EUR 4,455.0000 EUR 4,583.1000 EUR 4,566.9000 EUR
2019-04-13 4,489.6000 EUR 13.9055 BTC 4,497.5000 EUR 4,475.4000 EUR 4,536.8000 EUR 4,481.7000 EUR
2019-04-12 4,478.1000 EUR 34.8904 BTC 4,456.2000 EUR 4,389.9000 EUR 4,526.5000 EUR 4,500.0000 EUR
2019-04-11 4,621.8000 EUR 85.6170 BTC 4,746.0000 EUR 4,399.9000 EUR 4,746.0000 EUR 4,497.6000 EUR
2019-04-10 4,677.3000 EUR 94.8675 BTC 4,629.9000 EUR 4,629.9000 EUR 4,841.9000 EUR 4,724.7000 EUR
2019-04-09 4,644.8000 EUR 47.7716 BTC 4,680.7000 EUR 4,581.1000 EUR 4,685.7000 EUR 4,608.9000 EUR
2019-04-08 4,662.5500 EUR 66.7432 BTC 4,624.1000 EUR 4,571.5000 EUR 4,732.6000 EUR 4,701.0000 EUR
2019-04-07 4,568.2500 EUR 31.3412 BTC 4,500.4000 EUR 4,493.7000 EUR 4,679.9000 EUR 4,636.1000 EUR
2019-04-06 4,479.5000 EUR 81.1614 BTC 4,463.4000 EUR 4,390.1000 EUR 4,675.6000 EUR 4,495.6000 EUR
2019-04-05 4,432.7000 EUR 57.6977 BTC 4,376.2000 EUR 4,376.2000 EUR 4,519.7000 EUR 4,489.2000 EUR
2019-04-04 4,378.3000 EUR 139.8578 BTC 4,399.9000 EUR 4,250.6000 EUR 4,508.1000 EUR 4,356.7000 EUR
2019-04-03 4,400.2500 EUR 149.6592 BTC 4,374.0000 EUR 3,900.0000 EUR 4,753.0000 EUR 4,426.5000 EUR
2019-04-02 4,034.2000 EUR 209.5639 BTC 3,692.6000 EUR 3,691.3000 EUR 4,531.7000 EUR 4,375.8000 EUR
2019-04-01 3,658.9500 EUR 23.8332 BTC 3,620.0000 EUR 3,620.0000 EUR 3,703.1000 EUR 3,697.9000 EUR
2019-03-31 3,646.4000 EUR 12.5511 BTC 3,649.0000 EUR 3,635.6000 EUR 3,655.1000 EUR 3,643.8000 EUR
2019-03-30 3,646.3000 EUR 13.3245 BTC 3,647.4000 EUR 3,618.6000 EUR 3,672.6000 EUR 3,645.2000 EUR
2019-03-29 3,610.1500 EUR 34.4199 BTC 3,572.0000 EUR 3,567.4000 EUR 3,649.2000 EUR 3,648.3000 EUR
2019-03-28 3,572.5500 EUR 19.2976 BTC 3,575.0000 EUR 3,555.6000 EUR 3,580.5000 EUR 3,570.1000 EUR
2019-03-27 3,529.6000 EUR 20.5965 BTC 3,479.5000 EUR 3,479.5000 EUR 3,581.5000 EUR 3,579.7000 EUR
2019-03-26 3,471.8500 EUR 23.5375 BTC 3,463.9000 EUR 3,441.6000 EUR 3,482.3000 EUR 3,479.8000 EUR
2019-03-25 3,486.9500 EUR 25.4716 BTC 3,515.5000 EUR 3,420.1000 EUR 3,521.6000 EUR 3,458.4000 EUR
2019-03-24 3,519.7500 EUR 19.1357 BTC 3,520.4000 EUR 3,505.2000 EUR 3,525.3000 EUR 3,519.1000 EUR