Crypto exchange Bitvavo

Market Bitcoin (BTC) / EUR

Identifier on Bitvavo: BTC-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2019-07-01 9,454.9500 EUR 518.4433 BTC 9,536.1000 EUR 8,814.5000 EUR 9,852.2000 EUR 9,373.8000 EUR
2019-06-30 10,003.0500 EUR 316.2525 BTC 10,470.0000 EUR 9,527.6000 EUR 10,733.0000 EUR 9,536.1000 EUR
2019-06-29 10,680.5000 EUR 319.3001 BTC 10,869.0000 EUR 10,002.0000 EUR 10,869.0000 EUR 10,492.0000 EUR
2019-06-28 10,348.0500 EUR 471.3066 BTC 9,812.1000 EUR 9,550.0000 EUR 10,953.0000 EUR 10,884.0000 EUR
2019-06-27 10,443.8500 EUR 954.1664 BTC 11,080.0000 EUR 9,046.4000 EUR 11,600.0000 EUR 9,807.7000 EUR
2019-06-26 10,744.0000 EUR 815.3742 BTC 10,352.0000 EUR 9,400.0000 EUR 12,072.0000 EUR 11,136.0000 EUR
2019-06-25 10,030.0000 EUR 260.5402 BTC 9,725.0000 EUR 9,653.2000 EUR 10,373.0000 EUR 10,335.0000 EUR
2019-06-24 9,573.5000 EUR 164.0323 BTC 9,481.8000 EUR 9,264.5000 EUR 9,734.4000 EUR 9,665.2000 EUR
2019-06-23 9,390.7000 EUR 214.6815 BTC 9,350.0000 EUR 9,191.0000 EUR 9,872.2000 EUR 9,431.4000 EUR
2019-06-22 9,176.4000 EUR 386.2298 BTC 8,971.7000 EUR 8,800.0000 EUR 9,871.7000 EUR 9,381.1000 EUR
2019-06-21 8,717.7000 EUR 132.2060 BTC 8,456.9000 EUR 8,456.9000 EUR 8,979.8000 EUR 8,978.5000 EUR
2019-06-20 8,356.4000 EUR 119.8053 BTC 8,259.9000 EUR 8,180.9000 EUR 8,510.6000 EUR 8,452.9000 EUR
2019-06-19 8,189.2000 EUR 52.8509 BTC 8,109.7000 EUR 8,078.8000 EUR 8,284.3000 EUR 8,268.7000 EUR
2019-06-18 8,184.5000 EUR 162.2543 BTC 8,330.2000 EUR 7,998.9000 EUR 8,336.0000 EUR 8,038.8000 EUR
2019-06-17 8,176.3000 EUR 183.0278 BTC 8,047.3000 EUR 8,040.1000 EUR 8,437.0000 EUR 8,305.3000 EUR
2019-06-16 7,964.1000 EUR 261.3291 BTC 7,898.2000 EUR 7,845.4000 EUR 8,377.8000 EUR 8,030.0000 EUR
2019-06-15 7,827.7500 EUR 137.8212 BTC 7,759.9000 EUR 7,689.9000 EUR 7,930.6000 EUR 7,895.6000 EUR
2019-06-14 7,536.5000 EUR 152.4043 BTC 7,320.3000 EUR 7,274.5000 EUR 7,783.6000 EUR 7,752.7000 EUR
2019-06-13 7,269.1000 EUR 116.1108 BTC 7,237.0000 EUR 7,161.7000 EUR 7,407.7000 EUR 7,301.2000 EUR
2019-06-12 7,105.4500 EUR 131.4997 BTC 6,993.0000 EUR 6,923.8000 EUR 7,316.8000 EUR 7,217.9000 EUR
2019-06-11 7,047.3500 EUR 109.3973 BTC 7,104.1000 EUR 6,850.0000 EUR 7,120.0000 EUR 6,990.6000 EUR
2019-06-10 6,918.4000 EUR 123.5683 BTC 6,757.1000 EUR 6,666.7000 EUR 7,140.3000 EUR 7,079.7000 EUR
2019-06-09 6,895.9000 EUR 81.1299 BTC 7,024.3000 EUR 6,668.0000 EUR 7,030.0000 EUR 6,767.5000 EUR
2019-06-08 7,044.1000 EUR 68.3344 BTC 7,075.8000 EUR 6,880.9000 EUR 7,106.9000 EUR 7,012.4000 EUR
2019-06-07 7,023.1000 EUR 140.2868 BTC 6,948.7000 EUR 6,902.2000 EUR 7,180.5000 EUR 7,097.5000 EUR
2019-06-06 6,925.4000 EUR 90.1288 BTC 6,929.5000 EUR 6,609.0000 EUR 7,009.0000 EUR 6,921.3000 EUR
2019-06-05 6,901.9000 EUR 184.9079 BTC 6,840.3000 EUR 6,750.0000 EUR 7,052.1000 EUR 6,963.5000 EUR
2019-06-04 7,047.9000 EUR 305.6924 BTC 7,260.0000 EUR 6,400.0000 EUR 7,260.0000 EUR 6,835.8000 EUR
2019-06-03 7,542.1500 EUR 104.9410 BTC 7,824.2000 EUR 7,260.0000 EUR 7,829.7000 EUR 7,260.1000 EUR
2019-06-02 7,748.4000 EUR 59.1693 BTC 7,669.5000 EUR 7,660.5000 EUR 7,905.7000 EUR 7,827.3000 EUR
2019-06-01 7,670.6000 EUR 73.2638 BTC 7,676.6000 EUR 7,566.1000 EUR 7,719.9000 EUR 7,664.6000 EUR
2019-05-31 7,577.5500 EUR 93.1716 BTC 7,480.7000 EUR 7,315.2000 EUR 7,689.6000 EUR 7,674.4000 EUR
2019-05-30 7,616.0000 EUR 212.8903 BTC 7,780.9000 EUR 7,209.0000 EUR 8,140.0000 EUR 7,451.1000 EUR
2019-05-29 7,785.6000 EUR 107.1416 BTC 7,790.9000 EUR 7,555.6000 EUR 7,869.9000 EUR 7,780.3000 EUR
2019-05-28 7,844.5000 EUR 78.6236 BTC 7,863.7000 EUR 7,639.3000 EUR 7,880.5000 EUR 7,825.3000 EUR
2019-05-27 7,849.7500 EUR 159.6195 BTC 7,830.2000 EUR 7,400.0000 EUR 7,977.6000 EUR 7,869.3000 EUR
2019-05-26 7,520.0500 EUR 221.0881 BTC 7,220.1000 EUR 7,070.0000 EUR 7,860.5000 EUR 7,820.0000 EUR
2019-05-25 7,181.6000 EUR 69.3291 BTC 7,143.1000 EUR 7,088.1000 EUR 7,290.0000 EUR 7,220.1000 EUR
2019-05-24 7,095.1500 EUR 126.1376 BTC 7,044.2000 EUR 6,980.0000 EUR 7,300.0000 EUR 7,146.1000 EUR
2019-05-23 6,945.5000 EUR 105.2325 BTC 6,844.1000 EUR 6,750.0000 EUR 7,131.9000 EUR 7,046.9000 EUR
2019-05-22 7,005.6500 EUR 92.8235 BTC 7,145.0000 EUR 6,792.0000 EUR 7,193.7000 EUR 6,866.3000 EUR
2019-05-21 7,177.9500 EUR 111.7789 BTC 7,196.4000 EUR 7,033.8000 EUR 7,266.0000 EUR 7,159.5000 EUR
2019-05-20 7,250.5500 EUR 160.7558 BTC 7,321.0000 EUR 6,802.1000 EUR 7,321.9000 EUR 7,180.1000 EUR
2019-05-19 6,951.1000 EUR 233.3059 BTC 6,539.8000 EUR 6,539.8000 EUR 7,430.0000 EUR 7,362.4000 EUR
2019-05-18 6,586.5000 EUR 140.4587 BTC 6,636.8000 EUR 6,486.0000 EUR 6,735.3000 EUR 6,536.2000 EUR
2019-05-17 6,844.6500 EUR 352.1902 BTC 7,074.5000 EUR 6,111.4000 EUR 7,074.5000 EUR 6,614.8000 EUR
2019-05-16 7,181.4500 EUR 224.4229 BTC 7,309.7000 EUR 6,875.0000 EUR 7,456.2000 EUR 7,053.2000 EUR
2019-05-15 7,237.4500 EUR 223.3680 BTC 7,157.4000 EUR 6,997.4000 EUR 7,373.9000 EUR 7,317.5000 EUR
2019-05-14 7,044.9000 EUR 382.0877 BTC 6,954.3000 EUR 6,808.0000 EUR 7,418.6000 EUR 7,135.5000 EUR
2019-05-13 6,552.0000 EUR 365.4149 BTC 6,153.8000 EUR 6,136.1000 EUR 7,242.3000 EUR 6,950.2000 EUR