Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-08 1.1558 USDT 76,699.7082 SUSHI 1.1901 USDT 1.1052 USDT 1.1949 USDT 1.1213 USDT
2023-03-07 1.1940 USDT 41,576.9619 SUSHI 1.2149 USDT 1.1567 USDT 1.2364 USDT 1.1897 USDT
2023-03-06 1.1976 USDT 31,789.9836 SUSHI 1.2051 USDT 1.1833 USDT 1.2228 USDT 1.2118 USDT
2023-03-05 1.2105 USDT 20,349.9663 SUSHI 1.1990 USDT 1.1924 USDT 1.2275 USDT 1.2076 USDT
2023-03-04 1.1904 USDT 93,780.8809 SUSHI 1.2375 USDT 1.1677 USDT 1.2473 USDT 1.1799 USDT
2023-03-03 1.2092 USDT 73,643.6195 SUSHI 1.3156 USDT 1.1698 USDT 1.3156 USDT 1.2186 USDT
2023-03-02 1.3129 USDT 58,733.5031 SUSHI 1.3656 USDT 1.2907 USDT 1.3656 USDT 1.3040 USDT
2023-03-01 1.3173 USDT 29,777.3324 SUSHI 1.2764 USDT 1.2650 USDT 1.3580 USDT 1.3540 USDT
2023-02-28 1.2961 USDT 35,080.9895 SUSHI 1.2951 USDT 1.2601 USDT 1.3383 USDT 1.2795 USDT
2023-02-27 1.3240 USDT 31,699.2509 SUSHI 1.3406 USDT 1.2764 USDT 1.3628 USDT 1.2862 USDT
2023-02-26 1.3261 USDT 15,934.7518 SUSHI 1.3143 USDT 1.3107 USDT 1.3474 USDT 1.3434 USDT
2023-02-25 1.3208 USDT 53,823.2536 SUSHI 1.3584 USDT 1.2739 USDT 1.3824 USDT 1.2916 USDT
2023-02-24 1.4427 USDT 137,885.0495 SUSHI 1.4773 USDT 1.3560 USDT 1.5135 USDT 1.3654 USDT
2023-02-23 1.4306 USDT 160,899.7166 SUSHI 1.3991 USDT 1.3875 USDT 1.4858 USDT 1.4636 USDT
2023-02-22 1.3955 USDT 53,180.9040 SUSHI 1.4527 USDT 1.3391 USDT 1.4673 USDT 1.3893 USDT
2023-02-21 1.4508 USDT 238,540.7285 SUSHI 1.5051 USDT 1.4002 USDT 1.5134 USDT 1.4163 USDT
2023-02-20 1.4723 USDT 185,152.9270 SUSHI 1.4229 USDT 1.3812 USDT 1.5114 USDT 1.4999 USDT
2023-02-19 1.4655 USDT 204,845.1569 SUSHI 1.4415 USDT 1.4125 USDT 1.5178 USDT 1.4363 USDT
2023-02-18 1.4363 USDT 121,117.6990 SUSHI 1.4187 USDT 1.4020 USDT 1.4696 USDT 1.4316 USDT
2023-02-17 1.3830 USDT 157,942.5618 SUSHI 1.3222 USDT 1.3139 USDT 1.4287 USDT 1.4110 USDT
2023-02-16 1.3987 USDT 263,259.8416 SUSHI 1.4179 USDT 1.3214 USDT 1.4384 USDT 1.3266 USDT
2023-02-15 1.3336 USDT 170,478.8064 SUSHI 1.3097 USDT 1.2867 USDT 1.3917 USDT 1.3857 USDT
2023-02-14 1.2867 USDT 130,461.0333 SUSHI 1.2835 USDT 1.2479 USDT 1.3256 USDT 1.2995 USDT
2023-02-13 1.2499 USDT 257,001.6953 SUSHI 1.2664 USDT 1.2047 USDT 1.2864 USDT 1.2864 USDT
2023-02-12 1.3002 USDT 79,840.2524 SUSHI 1.3067 USDT 1.2452 USDT 1.3221 USDT 1.2657 USDT
2023-02-11 1.2888 USDT 76,546.7411 SUSHI 1.2909 USDT 1.2692 USDT 1.3287 USDT 1.3176 USDT
2023-02-10 1.2787 USDT 286,469.9362 SUSHI 1.2574 USDT 1.2359 USDT 1.3141 USDT 1.2916 USDT
2023-02-09 1.3574 USDT 450,412.0138 SUSHI 1.4454 USDT 1.2231 USDT 1.4699 USDT 1.2595 USDT
2023-02-08 1.4505 USDT 262,996.7615 SUSHI 1.5064 USDT 1.3751 USDT 1.5454 USDT 1.4234 USDT
2023-02-07 1.4632 USDT 247,110.8206 SUSHI 1.4325 USDT 1.4272 USDT 1.4953 USDT 1.4916 USDT
2023-02-06 1.4840 USDT 257,216.7078 SUSHI 1.4382 USDT 1.3928 USDT 1.5527 USDT 1.4657 USDT
2023-02-05 1.4696 USDT 197,648.6100 SUSHI 1.5032 USDT 1.4088 USDT 1.5335 USDT 1.4362 USDT
2023-02-04 1.5480 USDT 152,501.3131 SUSHI 1.5500 USDT 1.5063 USDT 1.5786 USDT 1.5063 USDT
2023-02-03 1.5494 USDT 345,412.6701 SUSHI 1.5174 USDT 1.4686 USDT 1.6364 USDT 1.5685 USDT
2023-02-02 1.4653 USDT 547,719.3351 SUSHI 1.3114 USDT 1.3056 USDT 1.6272 USDT 1.5490 USDT
2023-02-01 1.2531 USDT 313,909.7844 SUSHI 1.2646 USDT 1.1906 USDT 1.3174 USDT 1.3144 USDT
2023-01-31 1.2509 USDT 148,078.0662 SUSHI 1.2460 USDT 1.2355 USDT 1.2773 USDT 1.2623 USDT
2023-01-30 1.2677 USDT 202,989.0407 SUSHI 1.3573 USDT 1.2191 USDT 1.3634 USDT 1.2398 USDT
2023-01-29 1.3253 USDT 110,904.8643 SUSHI 1.2905 USDT 1.2789 USDT 1.3557 USDT 1.3556 USDT
2023-01-28 1.3109 USDT 146,988.9419 SUSHI 1.3536 USDT 1.2785 USDT 1.3641 USDT 1.2826 USDT
2023-01-27 1.3150 USDT 147,258.6489 SUSHI 1.3260 USDT 1.2685 USDT 1.3596 USDT 1.3377 USDT
2023-01-26 1.3060 USDT 155,873.2572 SUSHI 1.3060 USDT 1.2722 USDT 1.3351 USDT 1.3221 USDT
2023-01-25 1.2688 USDT 185,690.0302 SUSHI 1.2428 USDT 1.2199 USDT 1.3233 USDT 1.2886 USDT
2023-01-24 1.3190 USDT 149,799.3005 SUSHI 1.3378 USDT 1.2206 USDT 1.3747 USDT 1.2434 USDT
2023-01-23 1.3507 USDT 137,730.9440 SUSHI 1.3372 USDT 1.3184 USDT 1.3774 USDT 1.3426 USDT
2023-01-22 1.3567 USDT 275,478.4148 SUSHI 1.3103 USDT 1.2789 USDT 1.4101 USDT 1.3160 USDT
2023-01-21 1.3183 USDT 282,019.6853 SUSHI 1.3142 USDT 1.2684 USDT 1.3566 USDT 1.3157 USDT
2023-01-20 1.2349 USDT 159,452.9272 SUSHI 1.1913 USDT 1.1659 USDT 1.3125 USDT 1.3037 USDT
2023-01-19 1.1729 USDT 100,712.8048 SUSHI 1.1815 USDT 1.1464 USDT 1.2008 USDT 1.1856 USDT
2023-01-18 1.2137 USDT 351,879.2167 SUSHI 1.2327 USDT 1.1297 USDT 1.3193 USDT 1.1697 USDT