Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-27 1.0447 USDT 254,394.7248 SUSHI 1.0283 USDT 1.0246 USDT 1.0677 USDT 1.0549 USDT
2023-04-26 1.0544 USDT 241,894.8478 SUSHI 1.0650 USDT 0.9826 USDT 1.0944 USDT 1.0250 USDT
2023-04-25 1.0366 USDT 246,223.7980 SUSHI 1.0469 USDT 1.0168 USDT 1.0666 USDT 1.0652 USDT
2023-04-24 1.0462 USDT 171,399.0798 SUSHI 1.0445 USDT 1.0299 USDT 1.0588 USDT 1.0481 USDT
2023-04-23 1.0439 USDT 187,953.5437 SUSHI 1.0505 USDT 1.0209 USDT 1.0604 USDT 1.0351 USDT
2023-04-22 1.0371 USDT 108,237.9893 SUSHI 1.0279 USDT 1.0234 USDT 1.0487 USDT 1.0467 USDT
2023-04-21 1.0522 USDT 204,501.7236 SUSHI 1.0722 USDT 1.0144 USDT 1.0805 USDT 1.0223 USDT
2023-04-20 1.0833 USDT 206,591.6188 SUSHI 1.1025 USDT 1.0515 USDT 1.1121 USDT 1.0727 USDT
2023-04-19 1.1330 USDT 232,266.9493 SUSHI 1.2063 USDT 1.0900 USDT 1.2074 USDT 1.0946 USDT
2023-04-18 1.1950 USDT 140,152.6912 SUSHI 1.1664 USDT 1.1576 USDT 1.2198 USDT 1.2009 USDT
2023-04-17 1.1721 USDT 161,489.5167 SUSHI 1.1977 USDT 1.1569 USDT 1.1977 USDT 1.1654 USDT
2023-04-16 1.1912 USDT 78,886.9032 SUSHI 1.1791 USDT 1.1619 USDT 1.2163 USDT 1.2023 USDT
2023-04-15 1.1787 USDT 73,281.2864 SUSHI 1.1877 USDT 1.1691 USDT 1.1893 USDT 1.1835 USDT
2023-04-14 1.1783 USDT 134,433.3607 SUSHI 1.1684 USDT 1.1490 USDT 1.1991 USDT 1.1827 USDT
2023-04-13 1.1540 USDT 75,414.1124 SUSHI 1.1178 USDT 1.1132 USDT 1.1710 USDT 1.1609 USDT
2023-04-12 1.1129 USDT 56,197.6419 SUSHI 1.1415 USDT 1.0940 USDT 1.1436 USDT 1.1188 USDT
2023-04-11 1.1448 USDT 70,185.7021 SUSHI 1.1473 USDT 1.1334 USDT 1.1559 USDT 1.1379 USDT
2023-04-10 1.1169 USDT 118,113.7102 SUSHI 1.1130 USDT 1.0928 USDT 1.1450 USDT 1.1354 USDT
2023-04-09 1.0835 USDT 110,950.6497 SUSHI 1.1033 USDT 1.0585 USDT 1.1172 USDT 1.0997 USDT
2023-04-08 1.1175 USDT 33,273.5177 SUSHI 1.1088 USDT 1.0939 USDT 1.1321 USDT 1.0966 USDT
2023-04-07 1.1256 USDT 64,199.2624 SUSHI 1.1435 USDT 1.0990 USDT 1.1470 USDT 1.1051 USDT
2023-04-06 1.1263 USDT 49,866.4815 SUSHI 1.1319 USDT 1.1113 USDT 1.1414 USDT 1.1367 USDT
2023-04-05 1.1405 USDT 48,927.7258 SUSHI 1.1387 USDT 1.1175 USDT 1.1597 USDT 1.1318 USDT
2023-04-04 1.1236 USDT 110,524.1867 SUSHI 1.0859 USDT 1.0761 USDT 1.1564 USDT 1.1443 USDT
2023-04-03 1.0630 USDT 105,753.1266 SUSHI 1.0549 USDT 1.0183 USDT 1.1006 USDT 1.0673 USDT
2023-04-02 1.0753 USDT 65,949.8526 SUSHI 1.0926 USDT 1.0498 USDT 1.1051 USDT 1.0589 USDT
2023-04-01 1.1047 USDT 46,145.8131 SUSHI 1.1061 USDT 1.0787 USDT 1.1215 USDT 1.0931 USDT
2023-03-31 1.0867 USDT 78,397.5020 SUSHI 1.0805 USDT 1.0589 USDT 1.1086 USDT 1.0971 USDT
2023-03-30 1.0699 USDT 34,297.7963 SUSHI 1.0849 USDT 1.0432 USDT 1.0981 USDT 1.0786 USDT
2023-03-29 1.0751 USDT 118,528.5798 SUSHI 1.0492 USDT 1.0472 USDT 1.0906 USDT 1.0896 USDT
2023-03-28 1.0213 USDT 121,730.7337 SUSHI 1.0074 USDT 0.9923 USDT 1.0536 USDT 1.0497 USDT
2023-03-27 1.0146 USDT 109,855.3071 SUSHI 1.0537 USDT 0.9687 USDT 1.0616 USDT 0.9970 USDT
2023-03-26 1.0352 USDT 83,736.8095 SUSHI 1.0182 USDT 1.0119 USDT 1.0571 USDT 1.0545 USDT
2023-03-25 1.0196 USDT 97,589.3079 SUSHI 1.0314 USDT 1.0000 USDT 1.0430 USDT 1.0140 USDT
2023-03-24 1.0480 USDT 55,139.2955 SUSHI 1.0771 USDT 1.0145 USDT 1.0844 USDT 1.0312 USDT
2023-03-23 1.0850 USDT 65,051.8186 SUSHI 1.0547 USDT 1.0465 USDT 1.1166 USDT 1.0750 USDT
2023-03-22 1.0942 USDT 136,334.9154 SUSHI 1.1717 USDT 1.0308 USDT 1.1756 USDT 1.0407 USDT
2023-03-21 1.1626 USDT 98,848.8891 SUSHI 1.1693 USDT 1.1337 USDT 1.2176 USDT 1.1537 USDT
2023-03-20 1.2075 USDT 71,479.9555 SUSHI 1.2265 USDT 1.1489 USDT 1.2474 USDT 1.1680 USDT
2023-03-19 1.2286 USDT 59,051.0021 SUSHI 1.2042 USDT 1.1975 USDT 1.2604 USDT 1.2385 USDT
2023-03-18 1.2527 USDT 131,623.3292 SUSHI 1.2504 USDT 1.1954 USDT 1.2986 USDT 1.2095 USDT
2023-03-17 1.1899 USDT 142,483.1044 SUSHI 1.1602 USDT 1.1533 USDT 1.2334 USDT 1.2279 USDT
2023-03-16 1.1346 USDT 105,681.2641 SUSHI 1.1259 USDT 1.1112 USDT 1.1835 USDT 1.1646 USDT
2023-03-15 1.1916 USDT 253,599.8620 SUSHI 1.2482 USDT 1.1011 USDT 1.2760 USDT 1.1316 USDT
2023-03-14 1.2332 USDT 282,408.8245 SUSHI 1.2287 USDT 1.1814 USDT 1.2853 USDT 1.2542 USDT
2023-03-13 1.1887 USDT 308,374.7671 SUSHI 1.1646 USDT 1.1105 USDT 1.2826 USDT 1.2245 USDT
2023-03-12 1.1133 USDT 355,392.0816 SUSHI 1.0705 USDT 1.0522 USDT 1.1692 USDT 1.1543 USDT
2023-03-11 1.0566 USDT 307,525.7076 SUSHI 1.0858 USDT 1.0167 USDT 1.1050 USDT 1.0576 USDT
2023-03-10 1.0505 USDT 235,584.9174 SUSHI 1.0572 USDT 0.9991 USDT 1.0965 USDT 1.0890 USDT
2023-03-09 1.0827 USDT 102,222.3127 SUSHI 1.1175 USDT 1.0318 USDT 1.1665 USDT 1.0474 USDT