Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-08 1.1175 USDT 33,273.5177 SUSHI 1.1088 USDT 1.0939 USDT 1.1321 USDT 1.0966 USDT
2023-04-07 1.1256 USDT 64,199.2624 SUSHI 1.1435 USDT 1.0990 USDT 1.1470 USDT 1.1051 USDT
2023-04-06 1.1263 USDT 49,866.4815 SUSHI 1.1319 USDT 1.1113 USDT 1.1414 USDT 1.1367 USDT
2023-04-05 1.1405 USDT 48,927.7258 SUSHI 1.1387 USDT 1.1175 USDT 1.1597 USDT 1.1318 USDT
2023-04-04 1.1236 USDT 110,524.1867 SUSHI 1.0859 USDT 1.0761 USDT 1.1564 USDT 1.1443 USDT
2023-04-03 1.0630 USDT 105,753.1266 SUSHI 1.0549 USDT 1.0183 USDT 1.1006 USDT 1.0673 USDT
2023-04-02 1.0753 USDT 65,949.8526 SUSHI 1.0926 USDT 1.0498 USDT 1.1051 USDT 1.0589 USDT
2023-04-01 1.1047 USDT 46,145.8131 SUSHI 1.1061 USDT 1.0787 USDT 1.1215 USDT 1.0931 USDT
2023-03-31 1.0867 USDT 78,397.5020 SUSHI 1.0805 USDT 1.0589 USDT 1.1086 USDT 1.0971 USDT
2023-03-30 1.0699 USDT 34,297.7963 SUSHI 1.0849 USDT 1.0432 USDT 1.0981 USDT 1.0786 USDT
2023-03-29 1.0751 USDT 118,528.5798 SUSHI 1.0492 USDT 1.0472 USDT 1.0906 USDT 1.0896 USDT
2023-03-28 1.0213 USDT 121,730.7337 SUSHI 1.0074 USDT 0.9923 USDT 1.0536 USDT 1.0497 USDT
2023-03-27 1.0146 USDT 109,855.3071 SUSHI 1.0537 USDT 0.9687 USDT 1.0616 USDT 0.9970 USDT
2023-03-26 1.0352 USDT 83,736.8095 SUSHI 1.0182 USDT 1.0119 USDT 1.0571 USDT 1.0545 USDT
2023-03-25 1.0196 USDT 97,589.3079 SUSHI 1.0314 USDT 1.0000 USDT 1.0430 USDT 1.0140 USDT
2023-03-24 1.0480 USDT 55,139.2955 SUSHI 1.0771 USDT 1.0145 USDT 1.0844 USDT 1.0312 USDT
2023-03-23 1.0850 USDT 65,051.8186 SUSHI 1.0547 USDT 1.0465 USDT 1.1166 USDT 1.0750 USDT
2023-03-22 1.0942 USDT 136,334.9154 SUSHI 1.1717 USDT 1.0308 USDT 1.1756 USDT 1.0407 USDT
2023-03-21 1.1626 USDT 98,848.8891 SUSHI 1.1693 USDT 1.1337 USDT 1.2176 USDT 1.1537 USDT
2023-03-20 1.2075 USDT 71,479.9555 SUSHI 1.2265 USDT 1.1489 USDT 1.2474 USDT 1.1680 USDT
2023-03-19 1.2286 USDT 59,051.0021 SUSHI 1.2042 USDT 1.1975 USDT 1.2604 USDT 1.2385 USDT
2023-03-18 1.2527 USDT 131,623.3292 SUSHI 1.2504 USDT 1.1954 USDT 1.2986 USDT 1.2095 USDT
2023-03-17 1.1899 USDT 142,483.1044 SUSHI 1.1602 USDT 1.1533 USDT 1.2334 USDT 1.2279 USDT
2023-03-16 1.1346 USDT 105,681.2641 SUSHI 1.1259 USDT 1.1112 USDT 1.1835 USDT 1.1646 USDT
2023-03-15 1.1916 USDT 253,599.8620 SUSHI 1.2482 USDT 1.1011 USDT 1.2760 USDT 1.1316 USDT
2023-03-14 1.2332 USDT 282,408.8245 SUSHI 1.2287 USDT 1.1814 USDT 1.2853 USDT 1.2542 USDT
2023-03-13 1.1887 USDT 308,374.7671 SUSHI 1.1646 USDT 1.1105 USDT 1.2826 USDT 1.2245 USDT
2023-03-12 1.1133 USDT 355,392.0816 SUSHI 1.0705 USDT 1.0522 USDT 1.1692 USDT 1.1543 USDT
2023-03-11 1.0566 USDT 307,525.7076 SUSHI 1.0858 USDT 1.0167 USDT 1.1050 USDT 1.0576 USDT
2023-03-10 1.0505 USDT 235,584.9174 SUSHI 1.0572 USDT 0.9991 USDT 1.0965 USDT 1.0890 USDT
2023-03-09 1.0827 USDT 102,222.3127 SUSHI 1.1175 USDT 1.0318 USDT 1.1665 USDT 1.0474 USDT
2023-03-08 1.1558 USDT 76,699.7082 SUSHI 1.1901 USDT 1.1052 USDT 1.1949 USDT 1.1213 USDT
2023-03-07 1.1940 USDT 41,576.9619 SUSHI 1.2149 USDT 1.1567 USDT 1.2364 USDT 1.1897 USDT
2023-03-06 1.1976 USDT 31,789.9836 SUSHI 1.2051 USDT 1.1833 USDT 1.2228 USDT 1.2118 USDT
2023-03-05 1.2105 USDT 20,349.9663 SUSHI 1.1990 USDT 1.1924 USDT 1.2275 USDT 1.2076 USDT
2023-03-04 1.1904 USDT 93,780.8809 SUSHI 1.2375 USDT 1.1677 USDT 1.2473 USDT 1.1799 USDT
2023-03-03 1.2092 USDT 73,643.6195 SUSHI 1.3156 USDT 1.1698 USDT 1.3156 USDT 1.2186 USDT
2023-03-02 1.3129 USDT 58,733.5031 SUSHI 1.3656 USDT 1.2907 USDT 1.3656 USDT 1.3040 USDT
2023-03-01 1.3173 USDT 29,777.3324 SUSHI 1.2764 USDT 1.2650 USDT 1.3580 USDT 1.3540 USDT
2023-02-28 1.2961 USDT 35,080.9895 SUSHI 1.2951 USDT 1.2601 USDT 1.3383 USDT 1.2795 USDT
2023-02-27 1.3240 USDT 31,699.2509 SUSHI 1.3406 USDT 1.2764 USDT 1.3628 USDT 1.2862 USDT
2023-02-26 1.3261 USDT 15,934.7518 SUSHI 1.3143 USDT 1.3107 USDT 1.3474 USDT 1.3434 USDT
2023-02-25 1.3208 USDT 53,823.2536 SUSHI 1.3584 USDT 1.2739 USDT 1.3824 USDT 1.2916 USDT
2023-02-24 1.4427 USDT 137,885.0495 SUSHI 1.4773 USDT 1.3560 USDT 1.5135 USDT 1.3654 USDT
2023-02-23 1.4306 USDT 160,899.7166 SUSHI 1.3991 USDT 1.3875 USDT 1.4858 USDT 1.4636 USDT
2023-02-22 1.3955 USDT 53,180.9040 SUSHI 1.4527 USDT 1.3391 USDT 1.4673 USDT 1.3893 USDT
2023-02-21 1.4508 USDT 238,540.7285 SUSHI 1.5051 USDT 1.4002 USDT 1.5134 USDT 1.4163 USDT
2023-02-20 1.4723 USDT 185,152.9270 SUSHI 1.4229 USDT 1.3812 USDT 1.5114 USDT 1.4999 USDT
2023-02-19 1.4655 USDT 204,845.1569 SUSHI 1.4415 USDT 1.4125 USDT 1.5178 USDT 1.4363 USDT
2023-02-18 1.4363 USDT 121,117.6990 SUSHI 1.4187 USDT 1.4020 USDT 1.4696 USDT 1.4316 USDT