Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-24 1.0343 USDT 45,102.2644 SUSHI 1.0190 USDT 0.9925 USDT 1.0761 USDT 1.0110 USDT
2024-04-23 1.0466 USDT 15,868.0071 SUSHI 1.0480 USDT 1.0200 USDT 1.0635 USDT 1.0385 USDT
2024-04-22 1.0353 USDT 20,693.7659 SUSHI 1.0249 USDT 1.0168 USDT 1.0613 USDT 1.0428 USDT
2024-04-21 1.0383 USDT 29,330.4743 SUSHI 1.0430 USDT 1.0144 USDT 1.0583 USDT 1.0201 USDT
2024-04-20 0.9786 USDT 39,987.3072 SUSHI 0.9431 USDT 0.9256 USDT 1.0425 USDT 1.0379 USDT
2024-04-19 0.9318 USDT 142,018.2841 SUSHI 0.9611 USDT 0.8734 USDT 0.9672 USDT 0.9630 USDT
2024-04-18 0.9677 USDT 131,947.8155 SUSHI 0.9428 USDT 0.9301 USDT 0.9891 USDT 0.9577 USDT
2024-04-17 0.9405 USDT 62,600.0308 SUSHI 0.9654 USDT 0.9107 USDT 0.9831 USDT 0.9667 USDT
2024-04-16 0.9616 USDT 90,573.1405 SUSHI 0.9619 USDT 0.9234 USDT 0.9852 USDT 0.9836 USDT
2024-04-15 1.0197 USDT 100,048.4622 SUSHI 0.9920 USDT 0.9651 USDT 1.0614 USDT 0.9839 USDT
2024-04-14 0.9549 USDT 440,687.7192 SUSHI 0.9224 USDT 0.8890 USDT 1.0110 USDT 0.9560 USDT
2024-04-13 0.9643 USDT 521,000.9022 SUSHI 1.1028 USDT 0.7539 USDT 1.1286 USDT 0.8127 USDT
2024-04-12 1.2342 USDT 266,912.6518 SUSHI 1.4035 USDT 1.0153 USDT 1.4127 USDT 1.1268 USDT
2024-04-11 1.4610 USDT 66,946.5329 SUSHI 1.5164 USDT 1.4194 USDT 1.5254 USDT 1.4215 USDT
2024-04-10 1.5294 USDT 42,967.7566 SUSHI 1.5877 USDT 1.4947 USDT 1.5924 USDT 1.5143 USDT
2024-04-09 1.6341 USDT 13,932.6817 SUSHI 1.7030 USDT 1.6029 USDT 1.7115 USDT 1.6035 USDT
2024-04-08 1.6534 USDT 22,143.5307 SUSHI 1.6027 USDT 1.5832 USDT 1.7038 USDT 1.6984 USDT
2024-04-07 1.5946 USDT 3,828.0080 SUSHI 1.5748 USDT 1.5748 USDT 1.6053 USDT 1.5922 USDT
2024-04-06 1.5740 USDT 5,535.4306 SUSHI 1.5543 USDT 1.5543 USDT 1.5945 USDT 1.5879 USDT
2024-04-05 1.5245 USDT 30,917.2433 SUSHI 1.5684 USDT 1.4810 USDT 1.5778 USDT 1.5410 USDT
2024-04-04 1.5741 USDT 43,218.9403 SUSHI 1.5774 USDT 1.5172 USDT 1.6189 USDT 1.5698 USDT
2024-04-03 1.6244 USDT 33,947.2401 SUSHI 1.6332 USDT 1.5613 USDT 1.6540 USDT 1.5768 USDT
2024-04-02 1.6730 USDT 23,967.0009 SUSHI 1.8067 USDT 1.6246 USDT 1.8067 USDT 1.6374 USDT
2024-04-01 1.8164 USDT 19,098.4831 SUSHI 1.8932 USDT 1.7685 USDT 1.8978 USDT 1.7859 USDT
2024-03-31 1.8796 USDT 14,051.8133 SUSHI 1.8266 USDT 1.8266 USDT 1.9201 USDT 1.9015 USDT
2024-03-30 1.8769 USDT 47,819.0658 SUSHI 1.8713 USDT 1.8335 USDT 1.9182 USDT 1.8436 USDT
2024-03-29 1.8519 USDT 31,453.4446 SUSHI 1.8274 USDT 1.8123 USDT 1.8870 USDT 1.8376 USDT
2024-03-28 1.7800 USDT 26,974.7999 SUSHI 1.7745 USDT 1.7264 USDT 1.8446 USDT 1.8419 USDT
2024-03-27 1.7772 USDT 48,974.6759 SUSHI 1.8005 USDT 1.7160 USDT 1.8188 USDT 1.7487 USDT
2024-03-26 1.7910 USDT 29,424.3010 SUSHI 1.7696 USDT 1.7599 USDT 1.8287 USDT 1.8003 USDT
2024-03-25 1.7418 USDT 13,253.8585 SUSHI 1.7107 USDT 1.6932 USDT 1.7827 USDT 1.7782 USDT
2024-03-24 1.6807 USDT 4,105.8455 SUSHI 1.6681 USDT 1.6562 USDT 1.7051 USDT 1.7050 USDT
2024-03-23 1.6978 USDT 16,950.5466 SUSHI 1.6854 USDT 1.6630 USDT 1.7165 USDT 1.6842 USDT
2024-03-22 1.6820 USDT 8,914.3527 SUSHI 1.7174 USDT 1.6304 USDT 1.7404 USDT 1.6835 USDT
2024-03-21 1.7261 USDT 33,448.4813 SUSHI 1.7489 USDT 1.6861 USDT 1.7670 USDT 1.7055 USDT
2024-03-20 1.6429 USDT 53,786.8388 SUSHI 1.5569 USDT 1.5090 USDT 1.7543 USDT 1.7460 USDT
2024-03-19 1.6083 USDT 16,516.7587 SUSHI 1.6787 USDT 1.5141 USDT 1.7052 USDT 1.6428 USDT
2024-03-18 1.7079 USDT 33,546.5653 SUSHI 1.7627 USDT 1.6083 USDT 1.7627 USDT 1.6547 USDT
2024-03-17 1.7716 USDT 67,769.7045 SUSHI 1.7775 USDT 1.6801 USDT 1.8164 USDT 1.8096 USDT
2024-03-16 1.8996 USDT 52,408.3210 SUSHI 1.9672 USDT 1.7513 USDT 2.0323 USDT 1.7562 USDT
2024-03-15 1.9359 USDT 86,796.8873 SUSHI 2.0464 USDT 1.7827 USDT 2.0772 USDT 1.9609 USDT
2024-03-14 1.9943 USDT 39,317.0193 SUSHI 2.0748 USDT 1.9110 USDT 2.0950 USDT 1.9662 USDT
2024-03-13 2.0341 USDT 31,237.2419 SUSHI 2.0519 USDT 1.9264 USDT 2.1344 USDT 2.0372 USDT
2024-03-12 1.9876 USDT 80,423.5514 SUSHI 2.0767 USDT 1.8590 USDT 2.0780 USDT 2.0234 USDT
2024-03-11 2.0049 USDT 73,082.5484 SUSHI 1.9996 USDT 1.8557 USDT 2.0712 USDT 2.0357 USDT
2024-03-10 2.0440 USDT 87,311.8910 SUSHI 1.9505 USDT 1.9493 USDT 2.1426 USDT 2.0469 USDT
2024-03-09 1.9605 USDT 39,303.7316 SUSHI 1.9551 USDT 1.9188 USDT 2.0110 USDT 1.9602 USDT
2024-03-08 1.9623 USDT 71,593.4921 SUSHI 2.0100 USDT 1.8522 USDT 2.0302 USDT 1.9776 USDT
2024-03-07 1.9115 USDT 79,400.8135 SUSHI 1.9072 USDT 1.8259 USDT 2.0111 USDT 1.9494 USDT
2024-03-06 1.9307 USDT 231,262.9856 SUSHI 1.7076 USDT 1.6264 USDT 2.1369 USDT 1.9208 USDT