Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2024-03-07 1.9115 USDT 79,400.8135 SUSHI 1.9072 USDT 1.8259 USDT 2.0111 USDT 1.9494 USDT
2024-03-06 1.9307 USDT 231,262.9856 SUSHI 1.7076 USDT 1.6264 USDT 2.1369 USDT 1.9208 USDT
2024-03-05 1.7776 USDT 187,252.6112 SUSHI 1.6985 USDT 1.6517 USDT 1.8530 USDT 1.7728 USDT
2024-03-04 1.7199 USDT 164,312.6543 SUSHI 1.7524 USDT 1.6168 USDT 1.8187 USDT 1.6927 USDT
2024-03-03 1.7182 USDT 205,602.3268 SUSHI 1.7323 USDT 1.5592 USDT 1.8000 USDT 1.7833 USDT
2024-03-02 1.6425 USDT 167,297.6934 SUSHI 1.6017 USDT 1.5626 USDT 1.7335 USDT 1.6763 USDT
2024-03-01 1.5572 USDT 115,247.6733 SUSHI 1.5265 USDT 1.5009 USDT 1.6078 USDT 1.5933 USDT
2024-02-29 1.5674 USDT 219,113.4472 SUSHI 1.4928 USDT 1.4673 USDT 1.6406 USDT 1.5791 USDT
2024-02-28 1.5011 USDT 185,470.6922 SUSHI 1.5415 USDT 1.3267 USDT 1.5814 USDT 1.4975 USDT
2024-02-27 1.5522 USDT 91,009.6272 SUSHI 1.5650 USDT 1.5016 USDT 1.6047 USDT 1.5357 USDT
2024-02-26 1.5773 USDT 112,154.4989 SUSHI 1.5963 USDT 1.5291 USDT 1.6870 USDT 1.5667 USDT
2024-02-25 1.6217 USDT 160,583.6273 SUSHI 1.6698 USDT 1.5680 USDT 1.6766 USDT 1.5898 USDT
2024-02-24 1.6857 USDT 634,297.3570 SUSHI 1.4808 USDT 1.4720 USDT 1.8694 USDT 1.6609 USDT
2024-02-23 1.4397 USDT 403,461.8936 SUSHI 1.3012 USDT 1.2618 USDT 1.5570 USDT 1.4523 USDT
2024-02-22 1.3729 USDT 187,085.0102 SUSHI 1.2522 USDT 1.2195 USDT 1.4791 USDT 1.3302 USDT
2024-02-21 1.2459 USDT 63,259.4257 SUSHI 1.3078 USDT 1.2117 USDT 1.3158 USDT 1.2570 USDT
2024-02-20 1.2903 USDT 190,378.2199 SUSHI 1.3044 USDT 1.1891 USDT 1.3400 USDT 1.2965 USDT
2024-02-19 1.2700 USDT 53,394.7342 SUSHI 1.2633 USDT 1.2352 USDT 1.3160 USDT 1.2841 USDT
2024-02-18 1.2577 USDT 27,146.0108 SUSHI 1.2394 USDT 1.2386 USDT 1.2770 USDT 1.2663 USDT
2024-02-17 1.2240 USDT 60,759.1850 SUSHI 1.2697 USDT 1.1935 USDT 1.2827 USDT 1.2390 USDT
2024-02-16 1.2901 USDT 144,687.1979 SUSHI 1.3105 USDT 1.2440 USDT 1.3471 USDT 1.2730 USDT
2024-02-15 1.2181 USDT 71,348.0580 SUSHI 1.2087 USDT 1.1927 USDT 1.2420 USDT 1.2283 USDT
2024-02-14 1.2036 USDT 44,021.1556 SUSHI 1.1777 USDT 1.1683 USDT 1.2342 USDT 1.2048 USDT
2024-02-13 1.1850 USDT 86,521.7572 SUSHI 1.1838 USDT 1.1436 USDT 1.2132 USDT 1.1773 USDT
2024-02-12 1.1535 USDT 48,614.8236 SUSHI 1.1232 USDT 1.1100 USDT 1.1844 USDT 1.1813 USDT
2024-02-11 1.1475 USDT 14,228.7798 SUSHI 1.1414 USDT 1.1363 USDT 1.1580 USDT 1.1380 USDT
2024-02-10 1.1473 USDT 22,183.5979 SUSHI 1.1439 USDT 1.1327 USDT 1.1717 USDT 1.1484 USDT
2024-02-09 1.1444 USDT 122,850.2048 SUSHI 1.1052 USDT 1.1052 USDT 1.1799 USDT 1.1458 USDT
2024-02-08 1.1028 USDT 9,939.6183 SUSHI 1.1081 USDT 1.0920 USDT 1.1158 USDT 1.1050 USDT
2024-02-07 1.0803 USDT 3,618.3275 SUSHI 1.0690 USDT 1.0646 USDT 1.0953 USDT 1.0953 USDT
2024-02-06 1.0638 USDT 4,724.8840 SUSHI 1.0610 USDT 1.0510 USDT 1.0745 USDT 1.0709 USDT
2024-02-05 1.0546 USDT 8,559.5823 SUSHI 1.0442 USDT 1.0361 USDT 1.0726 USDT 1.0589 USDT
2024-02-04 1.0772 USDT 15,846.2139 SUSHI 1.0994 USDT 1.0588 USDT 1.1011 USDT 1.0607 USDT
2024-02-03 1.0998 USDT 14,800.2489 SUSHI 1.1133 USDT 1.0869 USDT 1.1206 USDT 1.1043 USDT
2024-02-02 1.0795 USDT 7,542.0044 SUSHI 1.0618 USDT 1.0610 USDT 1.0947 USDT 1.0947 USDT
2024-02-01 1.0568 USDT 20,254.2301 SUSHI 1.0595 USDT 1.0419 USDT 1.0670 USDT 1.0614 USDT
2024-01-31 1.0867 USDT 16,346.6165 SUSHI 1.1020 USDT 1.0642 USDT 1.1053 USDT 1.0772 USDT
2024-01-30 1.1253 USDT 21,510.1560 SUSHI 1.1220 USDT 1.1127 USDT 1.1404 USDT 1.1156 USDT
2024-01-29 1.1052 USDT 16,746.6617 SUSHI 1.0892 USDT 1.0865 USDT 1.1280 USDT 1.1280 USDT
2024-01-28 1.1026 USDT 8,579.3650 SUSHI 1.1146 USDT 1.0822 USDT 1.1360 USDT 1.0843 USDT
2024-01-27 1.1020 USDT 11,954.4814 SUSHI 1.1001 USDT 1.0880 USDT 1.1180 USDT 1.1162 USDT
2024-01-26 1.0923 USDT 17,350.7651 SUSHI 1.0883 USDT 1.0772 USDT 1.1050 USDT 1.0944 USDT
2024-01-25 1.0727 USDT 9,892.4053 SUSHI 1.0682 USDT 1.0463 USDT 1.0842 USDT 1.0591 USDT
2024-01-24 1.0616 USDT 11,922.5943 SUSHI 1.0575 USDT 1.0472 USDT 1.0830 USDT 1.0522 USDT
2024-01-23 1.0340 USDT 48,503.1060 SUSHI 1.0815 USDT 1.0067 USDT 1.1051 USDT 1.0420 USDT
2024-01-22 1.1026 USDT 53,268.0077 SUSHI 1.1669 USDT 1.0533 USDT 1.1805 USDT 1.0881 USDT
2024-01-21 1.1691 USDT 69,963.7686 SUSHI 1.1559 USDT 1.1420 USDT 1.2085 USDT 1.1647 USDT
2024-01-20 1.1101 USDT 72,952.8142 SUSHI 1.0741 USDT 1.0583 USDT 1.1788 USDT 1.1524 USDT
2024-01-19 1.0311 USDT 37,900.5877 SUSHI 1.0320 USDT 1.0011 USDT 1.0676 USDT 1.0496 USDT
2024-01-18 1.0762 USDT 29,126.8165 SUSHI 1.1083 USDT 1.0336 USDT 1.1328 USDT 1.0336 USDT