Crypto exchange Bitfinex

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Bitfinex: tSUSHI:UST
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-20 1.4723 USDT 185,152.9270 SUSHI 1.4229 USDT 1.3812 USDT 1.5114 USDT 1.4999 USDT
2023-02-19 1.4655 USDT 204,845.1569 SUSHI 1.4415 USDT 1.4125 USDT 1.5178 USDT 1.4363 USDT
2023-02-18 1.4363 USDT 121,117.6990 SUSHI 1.4187 USDT 1.4020 USDT 1.4696 USDT 1.4316 USDT
2023-02-17 1.3830 USDT 157,942.5618 SUSHI 1.3222 USDT 1.3139 USDT 1.4287 USDT 1.4110 USDT
2023-02-16 1.3987 USDT 263,259.8416 SUSHI 1.4179 USDT 1.3214 USDT 1.4384 USDT 1.3266 USDT
2023-02-15 1.3336 USDT 170,478.8064 SUSHI 1.3097 USDT 1.2867 USDT 1.3917 USDT 1.3857 USDT
2023-02-14 1.2867 USDT 130,461.0333 SUSHI 1.2835 USDT 1.2479 USDT 1.3256 USDT 1.2995 USDT
2023-02-13 1.2499 USDT 257,001.6953 SUSHI 1.2664 USDT 1.2047 USDT 1.2864 USDT 1.2864 USDT
2023-02-12 1.3002 USDT 79,840.2524 SUSHI 1.3067 USDT 1.2452 USDT 1.3221 USDT 1.2657 USDT
2023-02-11 1.2888 USDT 76,546.7411 SUSHI 1.2909 USDT 1.2692 USDT 1.3287 USDT 1.3176 USDT
2023-02-10 1.2787 USDT 286,469.9362 SUSHI 1.2574 USDT 1.2359 USDT 1.3141 USDT 1.2916 USDT
2023-02-09 1.3574 USDT 450,412.0138 SUSHI 1.4454 USDT 1.2231 USDT 1.4699 USDT 1.2595 USDT
2023-02-08 1.4505 USDT 262,996.7615 SUSHI 1.5064 USDT 1.3751 USDT 1.5454 USDT 1.4234 USDT
2023-02-07 1.4632 USDT 247,110.8206 SUSHI 1.4325 USDT 1.4272 USDT 1.4953 USDT 1.4916 USDT
2023-02-06 1.4840 USDT 257,216.7078 SUSHI 1.4382 USDT 1.3928 USDT 1.5527 USDT 1.4657 USDT
2023-02-05 1.4696 USDT 197,648.6100 SUSHI 1.5032 USDT 1.4088 USDT 1.5335 USDT 1.4362 USDT
2023-02-04 1.5480 USDT 152,501.3131 SUSHI 1.5500 USDT 1.5063 USDT 1.5786 USDT 1.5063 USDT
2023-02-03 1.5494 USDT 345,412.6701 SUSHI 1.5174 USDT 1.4686 USDT 1.6364 USDT 1.5685 USDT
2023-02-02 1.4653 USDT 547,719.3351 SUSHI 1.3114 USDT 1.3056 USDT 1.6272 USDT 1.5490 USDT
2023-02-01 1.2531 USDT 313,909.7844 SUSHI 1.2646 USDT 1.1906 USDT 1.3174 USDT 1.3144 USDT
2023-01-31 1.2509 USDT 148,078.0662 SUSHI 1.2460 USDT 1.2355 USDT 1.2773 USDT 1.2623 USDT
2023-01-30 1.2677 USDT 202,989.0407 SUSHI 1.3573 USDT 1.2191 USDT 1.3634 USDT 1.2398 USDT
2023-01-29 1.3253 USDT 110,904.8643 SUSHI 1.2905 USDT 1.2789 USDT 1.3557 USDT 1.3556 USDT
2023-01-28 1.3109 USDT 146,988.9419 SUSHI 1.3536 USDT 1.2785 USDT 1.3641 USDT 1.2826 USDT
2023-01-27 1.3150 USDT 147,258.6489 SUSHI 1.3260 USDT 1.2685 USDT 1.3596 USDT 1.3377 USDT
2023-01-26 1.3060 USDT 155,873.2572 SUSHI 1.3060 USDT 1.2722 USDT 1.3351 USDT 1.3221 USDT
2023-01-25 1.2688 USDT 185,690.0302 SUSHI 1.2428 USDT 1.2199 USDT 1.3233 USDT 1.2886 USDT
2023-01-24 1.3190 USDT 149,799.3005 SUSHI 1.3378 USDT 1.2206 USDT 1.3747 USDT 1.2434 USDT
2023-01-23 1.3507 USDT 137,730.9440 SUSHI 1.3372 USDT 1.3184 USDT 1.3774 USDT 1.3426 USDT
2023-01-22 1.3567 USDT 275,478.4148 SUSHI 1.3103 USDT 1.2789 USDT 1.4101 USDT 1.3160 USDT
2023-01-21 1.3183 USDT 282,019.6853 SUSHI 1.3142 USDT 1.2684 USDT 1.3566 USDT 1.3157 USDT
2023-01-20 1.2349 USDT 159,452.9272 SUSHI 1.1913 USDT 1.1659 USDT 1.3125 USDT 1.3037 USDT
2023-01-19 1.1729 USDT 100,712.8048 SUSHI 1.1815 USDT 1.1464 USDT 1.2008 USDT 1.1856 USDT
2023-01-18 1.2137 USDT 351,879.2167 SUSHI 1.2327 USDT 1.1297 USDT 1.3193 USDT 1.1697 USDT
2023-01-17 1.2622 USDT 135,901.3149 SUSHI 1.2519 USDT 1.2301 USDT 1.2951 USDT 1.2569 USDT
2023-01-16 1.2595 USDT 314,219.6492 SUSHI 1.2867 USDT 1.1943 USDT 1.3353 USDT 1.2546 USDT
2023-01-15 1.2796 USDT 267,074.7021 SUSHI 1.2449 USDT 1.2115 USDT 1.3337 USDT 1.3014 USDT
2023-01-14 1.2429 USDT 515,351.7093 SUSHI 1.2051 USDT 1.1797 USDT 1.3284 USDT 1.2469 USDT
2023-01-13 1.1536 USDT 270,382.0783 SUSHI 1.1411 USDT 1.0963 USDT 1.2213 USDT 1.2013 USDT
2023-01-12 1.1111 USDT 223,361.5442 SUSHI 1.0993 USDT 1.0665 USDT 1.1426 USDT 1.1355 USDT
2023-01-11 1.0850 USDT 217,037.2152 SUSHI 1.1202 USDT 1.0498 USDT 1.1243 USDT 1.0721 USDT
2023-01-10 1.1079 USDT 263,961.0108 SUSHI 1.0857 USDT 1.0648 USDT 1.1474 USDT 1.1212 USDT
2023-01-09 1.1094 USDT 256,090.1453 SUSHI 1.0922 USDT 1.0796 USDT 1.1357 USDT 1.0909 USDT
2023-01-08 1.0695 USDT 218,602.4884 SUSHI 1.0624 USDT 1.0457 USDT 1.0948 USDT 1.0722 USDT
2023-01-07 1.0506 USDT 70,959.2174 SUSHI 1.0406 USDT 1.0258 USDT 1.0665 USDT 1.0554 USDT
2023-01-06 0.9887 USDT 93,158.7971 SUSHI 0.9843 USDT 0.9581 USDT 1.0197 USDT 1.0197 USDT
2023-01-05 0.9869 USDT 107,143.8939 SUSHI 0.9945 USDT 0.9697 USDT 1.0081 USDT 0.9853 USDT
2023-01-04 0.9957 USDT 139,554.7976 SUSHI 0.9651 USDT 0.9636 USDT 1.0119 USDT 0.9908 USDT
2023-01-03 0.9664 USDT 124,773.4414 SUSHI 0.9591 USDT 0.9498 USDT 0.9830 USDT 0.9606 USDT
2023-01-02 0.9488 USDT 103,331.6702 SUSHI 0.9433 USDT 0.9226 USDT 0.9718 USDT 0.9666 USDT