Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: SRMBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-06-29 0.8966 BUSD 310,727.8000 0.9200 BUSD 0.8640 BUSD 0.8770 BUSD 0.8810 BUSD
2022-06-28 0.9779 BUSD 595,878.8000 0.9630 BUSD 0.9170 BUSD 0.9220 BUSD 0.9190 BUSD
2022-06-27 0.9573 BUSD 417,380.9000 0.9220 BUSD 0.9200 BUSD 0.9320 BUSD 0.9630 BUSD
2022-06-26 0.9934 BUSD 1,344,250.2000 0.9680 BUSD 0.9240 BUSD 0.9380 BUSD 0.9350 BUSD
2022-06-25 0.9505 BUSD 511,230.2000 0.9390 BUSD 0.9120 BUSD 0.9210 BUSD 0.9610 BUSD
2022-06-24 0.9256 BUSD 564,188.6000 0.9090 BUSD 0.8840 BUSD 0.8960 BUSD 0.9440 BUSD
2022-06-23 0.8805 BUSD 434,120.3000 0.8520 BUSD 0.8480 BUSD 0.8680 BUSD 0.9010 BUSD
2022-06-22 0.8631 BUSD 401,391.4000 0.8920 BUSD 0.8420 BUSD 0.8520 BUSD 0.8530 BUSD
2022-06-21 0.9062 BUSD 537,044.5000 0.8850 BUSD 0.8660 BUSD 0.8810 BUSD 0.8910 BUSD
2022-06-20 0.8625 BUSD 660,332.8000 0.8580 BUSD 0.8110 BUSD 0.8300 BUSD 0.8810 BUSD
2022-06-19 0.7839 BUSD 1,520,584.6000 0.8310 BUSD 0.7380 BUSD 0.7600 BUSD 0.8580 BUSD
2022-06-18 0.8370 BUSD 657,064.0000 0.8900 BUSD 0.7810 BUSD 0.8070 BUSD 0.8330 BUSD
2022-06-17 0.8908 BUSD 625,363.1000 0.8500 BUSD 0.8450 BUSD 0.8640 BUSD 0.8950 BUSD
2022-06-16 0.8961 BUSD 532,545.6000 0.9690 BUSD 0.8400 BUSD 0.8520 BUSD 0.8440 BUSD
2022-06-15 0.9070 BUSD 1,357,526.0000 0.9180 BUSD 0.8360 BUSD 0.8470 BUSD 0.9650 BUSD
2022-06-14 0.8853 BUSD 1,112,956.1000 0.8740 BUSD 0.8120 BUSD 0.8350 BUSD 0.9020 BUSD
2022-06-13 0.8842 BUSD 1,313,102.1000 0.9610 BUSD 0.8350 BUSD 0.8610 BUSD 0.8710 BUSD
2022-06-12 1.0113 BUSD 3,814,345.3000 0.9460 BUSD 0.8880 BUSD 0.9100 BUSD 0.9750 BUSD
2022-06-11 0.9303 BUSD 439,494.6000 0.9390 BUSD 0.8630 BUSD 0.8790 BUSD 0.9470 BUSD
2022-06-10 0.9731 BUSD 457,186.8000 1.0240 BUSD 0.9220 BUSD 0.9460 BUSD 0.9340 BUSD
2022-06-09 1.0438 BUSD 452,313.8000 1.0200 BUSD 1.0130 BUSD 1.0210 BUSD 1.0270 BUSD
2022-06-08 1.0315 BUSD 339,497.5000 1.0450 BUSD 1.0100 BUSD 1.0240 BUSD 1.0210 BUSD
2022-06-07 1.0397 BUSD 507,320.5000 1.1010 BUSD 1.0070 BUSD 1.0170 BUSD 1.0400 BUSD
2022-06-06 1.0854 BUSD 439,120.1000 1.0370 BUSD 1.0330 BUSD 1.0510 BUSD 1.0950 BUSD
2022-06-05 1.0310 BUSD 239,404.0000 1.0260 BUSD 1.0030 BUSD 1.0150 BUSD 1.0400 BUSD
2022-06-04 1.0138 BUSD 263,580.9000 1.0240 BUSD 0.9920 BUSD 1.0020 BUSD 1.0240 BUSD
2022-06-03 1.0406 BUSD 274,958.5000 1.0860 BUSD 1.0130 BUSD 1.0190 BUSD 1.0180 BUSD
2022-06-02 1.0586 BUSD 326,557.2000 1.0220 BUSD 1.0190 BUSD 1.0410 BUSD 1.0830 BUSD
2022-06-01 1.0988 BUSD 651,778.4000 1.1280 BUSD 1.0040 BUSD 1.0240 BUSD 1.0280 BUSD
2022-05-31 1.1405 BUSD 415,422.1000 1.1500 BUSD 1.0950 BUSD 1.1200 BUSD 1.1260 BUSD
2022-05-30 1.1055 BUSD 446,108.9000 1.0370 BUSD 1.0260 BUSD 1.0390 BUSD 1.1590 BUSD
2022-05-29 1.0277 BUSD 168,513.0000 1.0270 BUSD 0.9980 BUSD 1.0070 BUSD 1.0340 BUSD
2022-05-28 1.0208 BUSD 165,943.7000 1.0070 BUSD 0.9940 BUSD 1.0070 BUSD 1.0270 BUSD
2022-05-27 1.0184 BUSD 397,243.2000 1.0430 BUSD 0.9950 BUSD 1.0070 BUSD 1.0010 BUSD
2022-05-26 1.0644 BUSD 340,206.8000 1.1270 BUSD 1.0050 BUSD 1.0480 BUSD 1.0490 BUSD
2022-05-25 1.1260 BUSD 280,238.2000 1.1370 BUSD 1.1000 BUSD 1.1160 BUSD 1.1280 BUSD
2022-05-24 1.1138 BUSD 241,439.5000 1.1240 BUSD 1.0750 BUSD 1.0930 BUSD 1.1360 BUSD
2022-05-23 1.1815 BUSD 318,976.1000 1.1610 BUSD 1.1190 BUSD 1.1310 BUSD 1.1190 BUSD
2022-05-22 1.1478 BUSD 230,202.3000 1.1060 BUSD 1.1060 BUSD 1.1170 BUSD 1.1680 BUSD
2022-05-21 1.1050 BUSD 185,878.1000 1.0890 BUSD 1.0690 BUSD 1.0860 BUSD 1.1070 BUSD
2022-05-20 1.1290 BUSD 363,087.1000 1.1530 BUSD 1.0750 BUSD 1.0900 BUSD 1.0940 BUSD
2022-05-19 1.1297 BUSD 297,068.5000 1.1190 BUSD 1.0850 BUSD 1.1030 BUSD 1.1370 BUSD
2022-05-18 1.2091 BUSD 255,251.8000 1.2560 BUSD 1.1260 BUSD 1.1500 BUSD 1.1310 BUSD
2022-05-17 1.2481 BUSD 363,444.6000 1.2120 BUSD 1.1920 BUSD 1.2250 BUSD 1.2550 BUSD
2022-05-16 1.2435 BUSD 448,435.6000 1.3610 BUSD 1.1950 BUSD 1.2190 BUSD 1.2200 BUSD
2022-05-15 1.3020 BUSD 416,622.4000 1.3060 BUSD 1.2600 BUSD 1.2740 BUSD 1.3480 BUSD
2022-05-14 1.2501 BUSD 891,529.1000 1.1890 BUSD 1.1820 BUSD 1.2190 BUSD 1.3100 BUSD
2022-05-13 1.1628 BUSD 812,992.7000 1.0330 BUSD 1.0210 BUSD 1.0520 BUSD 1.1910 BUSD
2022-05-12 1.0356 BUSD 808,921.1000 1.1530 BUSD 0.9020 BUSD 1.0150 BUSD 1.0250 BUSD
2022-05-11 1.2342 BUSD 654,031.9000 1.4530 BUSD 1.0960 BUSD 1.1550 BUSD 1.1470 BUSD