Crypto exchange Binance

Market JOE (JOE) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: JOEBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-03-28 1.1088 BUSD 2,946,537.8700 JOE 1.0010 BUSD 0.9960 BUSD 1.0120 BUSD 1.0990 BUSD
2022-03-27 0.9724 BUSD 721,458.2000 JOE 0.9830 BUSD 0.9470 BUSD 0.9650 BUSD 0.9930 BUSD
2022-03-26 0.9689 BUSD 282,958.8700 JOE 0.9580 BUSD 0.9510 BUSD 0.9570 BUSD 0.9850 BUSD
2022-03-25 0.9954 BUSD 554,086.6800 JOE 1.0190 BUSD 0.9500 BUSD 0.9590 BUSD 0.9570 BUSD
2022-03-24 1.0023 BUSD 301,147.9600 JOE 1.0020 BUSD 0.9750 BUSD 0.9820 BUSD 1.0200 BUSD
2022-03-23 0.9906 BUSD 362,030.6900 JOE 0.9970 BUSD 0.9690 BUSD 0.9840 BUSD 0.9940 BUSD
2022-03-22 1.0388 BUSD 383,481.3300 JOE 1.0160 BUSD 0.9980 BUSD 1.0100 BUSD 1.0000 BUSD
2022-03-21 1.0120 BUSD 313,733.2700 JOE 0.9820 BUSD 0.9550 BUSD 0.9690 BUSD 1.0190 BUSD
2022-03-20 0.9997 BUSD 193,487.3400 JOE 1.0390 BUSD 0.9680 BUSD 0.9820 BUSD 0.9810 BUSD
2022-03-19 1.0311 BUSD 436,047.5500 JOE 1.0150 BUSD 1.0030 BUSD 1.0150 BUSD 1.0390 BUSD
2022-03-18 0.9728 BUSD 654,921.1200 JOE 0.9920 BUSD 0.9250 BUSD 0.9330 BUSD 1.0020 BUSD
2022-03-17 0.9987 BUSD 3,280,590.5400 JOE 0.9130 BUSD 0.8980 BUSD 0.9130 BUSD 0.9910 BUSD
2022-03-16 0.8618 BUSD 617,360.0400 JOE 0.8340 BUSD 0.8220 BUSD 0.8280 BUSD 0.9120 BUSD
2022-03-15 0.8363 BUSD 466,483.1200 JOE 0.8400 BUSD 0.7990 BUSD 0.8120 BUSD 0.8380 BUSD
2022-03-14 0.8317 BUSD 678,545.9100 JOE 0.8340 BUSD 0.7980 BUSD 0.8100 BUSD 0.8340 BUSD
2022-03-13 0.8879 BUSD 313,974.0700 JOE 0.9160 BUSD 0.8330 BUSD 0.8410 BUSD 0.8400 BUSD
2022-03-12 0.9232 BUSD 698,429.0500 JOE 0.8990 BUSD 0.8990 BUSD 0.9120 BUSD 0.9310 BUSD
2022-03-11 0.9543 BUSD 926,208.0900 JOE 0.9760 BUSD 0.8870 BUSD 0.8990 BUSD 0.9010 BUSD
2022-03-10 0.9868 BUSD 704,812.9100 JOE 1.0140 BUSD 0.9520 BUSD 0.9640 BUSD 0.9790 BUSD
2022-03-09 1.0489 BUSD 1,727,040.7600 JOE 0.9840 BUSD 0.9750 BUSD 0.9890 BUSD 1.0090 BUSD
2022-03-08 0.9923 BUSD 651,225.7100 JOE 0.9930 BUSD 0.9690 BUSD 0.9840 BUSD 0.9770 BUSD
2022-03-07 1.0242 BUSD 581,175.9700 JOE 1.0410 BUSD 0.9690 BUSD 0.9930 BUSD 1.0030 BUSD
2022-03-06 1.0533 BUSD 348,246.0100 JOE 1.0780 BUSD 1.0210 BUSD 1.0420 BUSD 1.0520 BUSD
2022-03-05 1.0704 BUSD 338,166.6500 JOE 1.0730 BUSD 1.0410 BUSD 1.0560 BUSD 1.0790 BUSD
2022-03-04 1.1020 BUSD 971,695.5700 JOE 1.0800 BUSD 1.0240 BUSD 1.0630 BUSD 1.0790 BUSD
2022-03-03 1.0833 BUSD 670,758.7300 JOE 1.1360 BUSD 1.0420 BUSD 1.0530 BUSD 1.0810 BUSD
2022-03-02 1.1358 BUSD 1,012,758.4600 JOE 1.1420 BUSD 1.0720 BUSD 1.1070 BUSD 1.1430 BUSD
2022-03-01 1.1425 BUSD 1,964,026.3900 JOE 1.2120 BUSD 1.0580 BUSD 1.1070 BUSD 1.1210 BUSD
2022-02-28 1.1767 BUSD 1,454,947.4400 JOE 1.0370 BUSD 1.0220 BUSD 1.0390 BUSD 1.2070 BUSD
2022-02-27 1.0836 BUSD 701,437.0300 JOE 1.1030 BUSD 1.0220 BUSD 1.0440 BUSD 1.0340 BUSD
2022-02-26 1.1401 BUSD 638,155.7300 JOE 1.1420 BUSD 1.1010 BUSD 1.1110 BUSD 1.1020 BUSD
2022-02-25 1.0510 BUSD 1,129,350.5400 JOE 1.0190 BUSD 0.9720 BUSD 1.0070 BUSD 1.1650 BUSD
2022-02-24 0.9335 BUSD 1,574,762.4200 JOE 1.0350 BUSD 0.8440 BUSD 0.8910 BUSD 1.0300 BUSD
2022-02-23 1.1275 BUSD 1,247,324.3600 JOE 1.0740 BUSD 1.0220 BUSD 1.0560 BUSD 1.0420 BUSD
2022-02-22 1.0122 BUSD 751,609.5300 JOE 0.9860 BUSD 0.9500 BUSD 0.9670 BUSD 1.0370 BUSD
2022-02-21 1.0988 BUSD 1,712,129.7300 JOE 1.0100 BUSD 1.0050 BUSD 1.0190 BUSD 1.0060 BUSD
2022-02-20 1.0293 BUSD 635,109.3900 JOE 1.1570 BUSD 0.9680 BUSD 0.9840 BUSD 1.0200 BUSD
2022-02-19 1.1559 BUSD 163,200.0600 JOE 1.1580 BUSD 1.1280 BUSD 1.1440 BUSD 1.1580 BUSD
2022-02-18 1.1823 BUSD 356,177.5300 JOE 1.1860 BUSD 1.1440 BUSD 1.1580 BUSD 1.1580 BUSD
2022-02-17 1.2276 BUSD 328,365.6900 JOE 1.2760 BUSD 1.1640 BUSD 1.1900 BUSD 1.1850 BUSD
2022-02-16 1.2893 BUSD 698,597.8500 JOE 1.3330 BUSD 1.2390 BUSD 1.2590 BUSD 1.2830 BUSD
2022-02-15 1.2459 BUSD 512,721.7300 JOE 1.1900 BUSD 1.1830 BUSD 1.1910 BUSD 1.3120 BUSD
2022-02-14 1.1606 BUSD 462,354.9800 JOE 1.1570 BUSD 1.1150 BUSD 1.1240 BUSD 1.1890 BUSD
2022-02-13 1.2260 BUSD 500,943.1300 JOE 1.2090 BUSD 1.1520 BUSD 1.1680 BUSD 1.1550 BUSD
2022-02-12 1.2249 BUSD 697,840.7100 JOE 1.2500 BUSD 1.1800 BUSD 1.2090 BUSD 1.2080 BUSD
2022-02-11 1.3807 BUSD 614,943.6000 JOE 1.4000 BUSD 1.2240 BUSD 1.2480 BUSD 1.2310 BUSD
2022-02-10 1.4411 BUSD 1,151,600.2200 JOE 1.3920 BUSD 1.3570 BUSD 1.4010 BUSD 1.4200 BUSD
2022-02-09 1.3868 BUSD 960,402.5300 JOE 1.3360 BUSD 1.3020 BUSD 1.3130 BUSD 1.3950 BUSD
2022-02-08 1.3487 BUSD 1,226,596.0100 JOE 1.3800 BUSD 1.2730 BUSD 1.2900 BUSD 1.3370 BUSD
2022-02-07 1.4150 BUSD 628,112.5800 JOE 1.3880 BUSD 1.3730 BUSD 1.3890 BUSD 1.3800 BUSD