Crypto exchange Binance

Market JOE (JOE) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: JOEBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-17 0.4928 BUSD 1,032,138.3300 JOE 0.4690 BUSD 0.4600 BUSD 0.4790 BUSD 0.4990 BUSD
2022-05-16 0.4991 BUSD 2,047,449.4100 JOE 0.5150 BUSD 0.4600 BUSD 0.4740 BUSD 0.4760 BUSD
2022-05-15 0.5003 BUSD 1,498,566.3700 JOE 0.4870 BUSD 0.4630 BUSD 0.4710 BUSD 0.5150 BUSD
2022-05-14 0.4792 BUSD 11,226,886.5100 JOE 0.4630 BUSD 0.4120 BUSD 0.4240 BUSD 0.4740 BUSD
2022-05-13 0.4939 BUSD 9,407,561.9300 JOE 0.4060 BUSD 0.3950 BUSD 0.4180 BUSD 0.4640 BUSD
2022-05-12 0.3552 BUSD 2,501,486.6300 JOE 0.3540 BUSD 0.2650 BUSD 0.3280 BUSD 0.4080 BUSD
2022-05-11 0.4372 BUSD 1,759,172.3400 JOE 0.5900 BUSD 0.3150 BUSD 0.3580 BUSD 0.3610 BUSD
2022-05-10 0.6304 BUSD 761,011.0300 JOE 0.6020 BUSD 0.5690 BUSD 0.5940 BUSD 0.5960 BUSD
2022-05-09 0.7262 BUSD 1,075,875.8900 JOE 0.7970 BUSD 0.6230 BUSD 0.6420 BUSD 0.6240 BUSD
2022-05-08 0.7778 BUSD 501,169.3800 JOE 0.7880 BUSD 0.7500 BUSD 0.7600 BUSD 0.8130 BUSD
2022-05-07 0.8300 BUSD 1,039,476.5300 JOE 0.8200 BUSD 0.7710 BUSD 0.7870 BUSD 0.7900 BUSD
2022-05-06 0.8331 BUSD 211,993.3400 JOE 0.8710 BUSD 0.8020 BUSD 0.8230 BUSD 0.8250 BUSD
2022-05-05 0.9216 BUSD 442,127.0900 JOE 1.0080 BUSD 0.8400 BUSD 0.8630 BUSD 0.8720 BUSD
2022-05-04 0.9490 BUSD 289,995.7000 JOE 0.8900 BUSD 0.8900 BUSD 0.8940 BUSD 0.9990 BUSD
2022-05-03 0.9023 BUSD 441,757.4200 JOE 0.9000 BUSD 0.8630 BUSD 0.8870 BUSD 0.8890 BUSD
2022-05-02 0.8976 BUSD 913,842.9400 JOE 0.8440 BUSD 0.8200 BUSD 0.8400 BUSD 0.9130 BUSD
2022-05-01 0.8395 BUSD 375,297.4900 JOE 0.8140 BUSD 0.8020 BUSD 0.8200 BUSD 0.8400 BUSD
2022-04-30 0.8467 BUSD 283,992.9600 JOE 0.8970 BUSD 0.7920 BUSD 0.8170 BUSD 0.8090 BUSD
2022-04-29 0.9381 BUSD 246,146.3400 JOE 0.9790 BUSD 0.8820 BUSD 0.8930 BUSD 0.8950 BUSD
2022-04-28 0.9868 BUSD 566,196.0500 JOE 1.0360 BUSD 0.9510 BUSD 0.9720 BUSD 0.9800 BUSD
2022-04-27 1.0396 BUSD 223,237.8000 JOE 1.0220 BUSD 1.0080 BUSD 1.0190 BUSD 1.0360 BUSD
2022-04-26 1.0526 BUSD 305,158.5400 JOE 1.1090 BUSD 0.9700 BUSD 0.9930 BUSD 1.0140 BUSD
2022-04-25 1.0184 BUSD 380,728.9700 JOE 1.0510 BUSD 0.9660 BUSD 0.9830 BUSD 1.0880 BUSD
2022-04-24 1.0602 BUSD 93,760.0700 JOE 1.0660 BUSD 1.0310 BUSD 1.0540 BUSD 1.0500 BUSD
2022-04-23 1.0833 BUSD 288,403.9500 JOE 1.1200 BUSD 1.0570 BUSD 1.0740 BUSD 1.0770 BUSD
2022-04-22 1.1582 BUSD 93,304.6400 JOE 1.1710 BUSD 1.1190 BUSD 1.1330 BUSD 1.1350 BUSD
2022-04-21 1.2011 BUSD 170,755.5800 JOE 1.2250 BUSD 1.1370 BUSD 1.1590 BUSD 1.1780 BUSD
2022-04-20 1.2222 BUSD 129,685.9400 JOE 1.2590 BUSD 1.1860 BUSD 1.2050 BUSD 1.2310 BUSD
2022-04-19 1.2109 BUSD 435,949.8500 JOE 1.1470 BUSD 1.1390 BUSD 1.1530 BUSD 1.2590 BUSD
2022-04-18 1.0783 BUSD 262,737.8900 JOE 1.1180 BUSD 1.0220 BUSD 1.0320 BUSD 1.1500 BUSD
2022-04-17 1.1381 BUSD 123,767.2800 JOE 1.1520 BUSD 1.1150 BUSD 1.1230 BUSD 1.1200 BUSD
2022-04-16 1.1606 BUSD 85,217.8500 JOE 1.1840 BUSD 1.1390 BUSD 1.1450 BUSD 1.1580 BUSD
2022-04-15 1.1910 BUSD 68,905.5300 JOE 1.2050 BUSD 1.1650 BUSD 1.1830 BUSD 1.1870 BUSD
2022-04-14 1.2355 BUSD 153,720.4900 JOE 1.2660 BUSD 1.1850 BUSD 1.1930 BUSD 1.1930 BUSD
2022-04-13 1.2285 BUSD 283,430.7200 JOE 1.1960 BUSD 1.1910 BUSD 1.2160 BUSD 1.2670 BUSD
2022-04-12 1.2023 BUSD 408,204.3600 JOE 1.1470 BUSD 1.1340 BUSD 1.1450 BUSD 1.2000 BUSD
2022-04-11 1.1909 BUSD 451,153.4200 JOE 1.3060 BUSD 1.1090 BUSD 1.1310 BUSD 1.1350 BUSD
2022-04-10 1.3508 BUSD 207,334.6200 JOE 1.3640 BUSD 1.3150 BUSD 1.3240 BUSD 1.3270 BUSD
2022-04-09 1.2963 BUSD 196,811.6100 JOE 1.2810 BUSD 1.2610 BUSD 1.2730 BUSD 1.3340 BUSD
2022-04-08 1.4282 BUSD 1,394,801.3200 JOE 1.3820 BUSD 1.2740 BUSD 1.3190 BUSD 1.2800 BUSD
2022-04-07 1.2643 BUSD 587,420.9500 JOE 1.2350 BUSD 1.1760 BUSD 1.2150 BUSD 1.3770 BUSD
2022-04-06 1.3283 BUSD 524,347.4300 JOE 1.4080 BUSD 1.2320 BUSD 1.2680 BUSD 1.2600 BUSD
2022-04-05 1.4786 BUSD 1,266,477.0500 JOE 1.3680 BUSD 1.3680 BUSD 1.3860 BUSD 1.4260 BUSD
2022-04-04 1.3396 BUSD 421,844.9800 JOE 1.3790 BUSD 1.2630 BUSD 1.2990 BUSD 1.3690 BUSD
2022-04-03 1.3205 BUSD 427,701.8500 JOE 1.2710 BUSD 1.2500 BUSD 1.2750 BUSD 1.3830 BUSD
2022-04-02 1.3091 BUSD 539,081.5300 JOE 1.2570 BUSD 1.2530 BUSD 1.2840 BUSD 1.2930 BUSD
2022-04-01 1.2026 BUSD 878,981.6500 JOE 1.2140 BUSD 1.1080 BUSD 1.1480 BUSD 1.2530 BUSD
2022-03-31 1.3127 BUSD 1,970,129.0000 JOE 1.2710 BUSD 1.1750 BUSD 1.2070 BUSD 1.2020 BUSD
2022-03-30 1.2177 BUSD 1,382,367.5400 JOE 1.1160 BUSD 1.0730 BUSD 1.1020 BUSD 1.2900 BUSD
2022-03-29 1.1535 BUSD 1,007,682.6600 JOE 1.0950 BUSD 1.0840 BUSD 1.1060 BUSD 1.1060 BUSD