Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: GRTBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-05-27 0.7940 BUSD 1,325,749.8100 0.8431 BUSD 0.7500 BUSD 0.7724 BUSD 0.7759 BUSD
2021-05-26 0.8473 BUSD 957,036.2500 0.8249 BUSD 0.8040 BUSD 0.8311 BUSD 0.8376 BUSD
2021-05-25 0.7851 BUSD 1,306,378.0200 0.8219 BUSD 0.7212 BUSD 0.7511 BUSD 0.8014 BUSD
2021-05-24 0.7567 BUSD 1,936,735.7600 0.6542 BUSD 0.6312 BUSD 0.6584 BUSD 0.8133 BUSD
2021-05-23 0.6266 BUSD 3,100,729.9800 0.7848 BUSD 0.5002 BUSD 0.5811 BUSD 0.6420 BUSD
2021-05-22 0.8049 BUSD 1,079,945.5200 0.8524 BUSD 0.7615 BUSD 0.7878 BUSD 0.8093 BUSD
2021-05-21 0.8311 BUSD 2,371,881.1200 0.9096 BUSD 0.7432 BUSD 0.7947 BUSD 0.8466 BUSD
2021-05-20 0.8612 BUSD 3,155,138.8300 0.7511 BUSD 0.6900 BUSD 0.7687 BUSD 0.9093 BUSD
2021-05-19 0.8484 BUSD 6,182,137.6200 1.2277 BUSD 0.5350 BUSD 0.8293 BUSD 0.8291 BUSD
2021-05-18 1.2206 BUSD 807,972.0500 1.1963 BUSD 1.1777 BUSD 1.2153 BUSD 1.2341 BUSD
2021-05-17 1.2326 BUSD 1,726,140.7900 1.3000 BUSD 1.1655 BUSD 1.2121 BUSD 1.1899 BUSD
2021-05-16 1.3250 BUSD 1,113,817.6800 1.3201 BUSD 1.2301 BUSD 1.2783 BUSD 1.2746 BUSD
2021-05-15 1.4146 BUSD 1,735,227.3600 1.3663 BUSD 1.3069 BUSD 1.3554 BUSD 1.3165 BUSD
2021-05-14 1.3459 BUSD 837,872.4800 1.3114 BUSD 1.2854 BUSD 1.3235 BUSD 1.3442 BUSD
2021-05-13 1.3049 BUSD 1,351,989.1600 1.2864 BUSD 1.2115 BUSD 1.2800 BUSD 1.3105 BUSD
2021-05-12 1.4712 BUSD 1,617,258.2700 1.4623 BUSD 1.3685 BUSD 1.4193 BUSD 1.4364 BUSD
2021-05-11 1.4001 BUSD 1,013,376.0900 1.3827 BUSD 1.3265 BUSD 1.3673 BUSD 1.4471 BUSD
2021-05-10 1.4389 BUSD 1,987,881.0300 1.5351 BUSD 1.2599 BUSD 1.4021 BUSD 1.3872 BUSD
2021-05-09 1.5343 BUSD 1,280,131.1900 1.5894 BUSD 1.4760 BUSD 1.5168 BUSD 1.5320 BUSD
2021-05-08 1.6088 BUSD 991,947.0700 1.6003 BUSD 1.5615 BUSD 1.5868 BUSD 1.5816 BUSD
2021-05-07 1.6349 BUSD 1,984,344.0700 1.6073 BUSD 1.5250 BUSD 1.5641 BUSD 1.5847 BUSD
2021-05-06 1.5995 BUSD 2,315,552.5400 1.5407 BUSD 1.5100 BUSD 1.5332 BUSD 1.6010 BUSD
2021-05-05 1.5216 BUSD 1,312,629.8700 1.4293 BUSD 1.4210 BUSD 1.4924 BUSD 1.5249 BUSD
2021-05-04 1.5053 BUSD 1,264,744.8100 1.5898 BUSD 1.4176 BUSD 1.4728 BUSD 1.4379 BUSD
2021-05-03 1.6392 BUSD 1,441,018.9700 1.6101 BUSD 1.5724 BUSD 1.6008 BUSD 1.5994 BUSD
2021-05-02 1.6149 BUSD 1,528,225.5400 1.6767 BUSD 1.5440 BUSD 1.5891 BUSD 1.6081 BUSD
2021-05-01 1.6487 BUSD 2,094,551.1600 1.5605 BUSD 1.5519 BUSD 1.5713 BUSD 1.6750 BUSD
2021-04-30 1.5450 BUSD 1,750,002.6500 1.4954 BUSD 1.4720 BUSD 1.5030 BUSD 1.5501 BUSD
2021-04-29 1.5067 BUSD 1,267,005.2100 1.5341 BUSD 1.4426 BUSD 1.4743 BUSD 1.4998 BUSD
2021-04-28 1.5435 BUSD 1,146,973.2900 1.5623 BUSD 1.4844 BUSD 1.5182 BUSD 1.5169 BUSD
2021-04-27 1.5215 BUSD 1,478,471.1500 1.4583 BUSD 1.4479 BUSD 1.4874 BUSD 1.5439 BUSD
2021-04-26 1.4302 BUSD 1,983,010.3300 1.2618 BUSD 1.2500 BUSD 1.3244 BUSD 1.4581 BUSD
2021-04-25 1.2768 BUSD 729,309.1100 1.2601 BUSD 1.1939 BUSD 1.2374 BUSD 1.2419 BUSD
2021-04-24 1.3190 BUSD 631,396.3600 1.3961 BUSD 1.2525 BUSD 1.2821 BUSD 1.2803 BUSD
2021-04-23 1.2867 BUSD 2,260,694.5600 1.4074 BUSD 1.1389 BUSD 1.2587 BUSD 1.3552 BUSD
2021-04-22 1.5235 BUSD 1,490,104.2300 1.5282 BUSD 1.3942 BUSD 1.4601 BUSD 1.4460 BUSD
2021-04-21 1.5920 BUSD 1,244,085.4000 1.5915 BUSD 1.4928 BUSD 1.5408 BUSD 1.5408 BUSD
2021-04-20 1.5435 BUSD 1,219,671.6200 1.5653 BUSD 1.4250 BUSD 1.4772 BUSD 1.5730 BUSD
2021-04-19 1.6581 BUSD 1,082,514.3100 1.7102 BUSD 1.5288 BUSD 1.5948 BUSD 1.5769 BUSD
2021-04-18 1.6717 BUSD 2,657,857.9000 1.9296 BUSD 1.4750 BUSD 1.6364 BUSD 1.7079 BUSD
2021-04-17 2.0200 BUSD 1,128,761.9500 1.9938 BUSD 1.9225 BUSD 1.9820 BUSD 1.9653 BUSD
2021-04-16 2.0167 BUSD 1,124,965.0300 2.1030 BUSD 1.9117 BUSD 1.9906 BUSD 2.0186 BUSD
2021-04-15 2.0794 BUSD 1,415,640.4800 2.0282 BUSD 1.9600 BUSD 2.0184 BUSD 2.1097 BUSD
2021-04-14 1.9921 BUSD 2,239,852.5400 1.9262 BUSD 1.7996 BUSD 1.9271 BUSD 1.9993 BUSD
2021-04-13 1.9702 BUSD 1,744,125.5400 2.0142 BUSD 1.9049 BUSD 1.9395 BUSD 1.9287 BUSD
2021-04-12 2.0192 BUSD 2,999,755.6100 1.8995 BUSD 1.8800 BUSD 1.9080 BUSD 2.0384 BUSD
2021-04-11 1.8524 BUSD 1,076,697.0800 1.8885 BUSD 1.7930 BUSD 1.8277 BUSD 1.9026 BUSD
2021-04-10 1.8308 BUSD 1,836,366.7100 1.7376 BUSD 1.7125 BUSD 1.7369 BUSD 1.9024 BUSD
2021-04-09 1.7636 BUSD 720,833.1700 1.7508 BUSD 1.7146 BUSD 1.7415 BUSD 1.7376 BUSD
2021-04-08 1.7048 BUSD 805,560.7000 1.6574 BUSD 1.6399 BUSD 1.6736 BUSD 1.7284 BUSD