Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: C98BUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-12-20 1.9185 BUSD 598,106.1000 1.9780 BUSD 1.8610 BUSD 1.9060 BUSD 1.9350 BUSD
2021-12-19 1.9968 BUSD 383,190.5000 2.0030 BUSD 1.9570 BUSD 1.9770 BUSD 1.9990 BUSD
2021-12-18 1.9978 BUSD 396,577.1000 1.9820 BUSD 1.9500 BUSD 1.9820 BUSD 2.0080 BUSD
2021-12-17 1.9942 BUSD 425,458.9000 2.0460 BUSD 1.9040 BUSD 1.9860 BUSD 1.9820 BUSD
2021-12-16 2.1099 BUSD 578,232.0000 2.1150 BUSD 2.0490 BUSD 2.0650 BUSD 2.0630 BUSD
2021-12-15 2.0780 BUSD 842,013.6000 2.0610 BUSD 1.9550 BUSD 1.9810 BUSD 2.1170 BUSD
2021-12-14 2.0272 BUSD 383,149.1000 2.0210 BUSD 1.9820 BUSD 2.0190 BUSD 2.0620 BUSD
2021-12-13 2.1230 BUSD 917,828.1000 2.2310 BUSD 1.9630 BUSD 2.0220 BUSD 2.0160 BUSD
2021-12-12 2.1992 BUSD 725,788.1000 2.1820 BUSD 2.1400 BUSD 2.1640 BUSD 2.2260 BUSD
2021-12-11 2.1421 BUSD 584,564.4000 2.0740 BUSD 2.0350 BUSD 2.1160 BUSD 2.1720 BUSD
2021-12-10 2.1454 BUSD 698,496.8000 2.1060 BUSD 2.0810 BUSD 2.1220 BUSD 2.1420 BUSD
2021-12-09 2.2575 BUSD 1,108,811.4000 2.3330 BUSD 2.1140 BUSD 2.1410 BUSD 2.1550 BUSD
2021-12-08 2.2444 BUSD 1,612,989.7000 2.2230 BUSD 2.1220 BUSD 2.1820 BUSD 2.3230 BUSD
2021-12-07 2.2618 BUSD 1,109,663.3000 2.2400 BUSD 2.1810 BUSD 2.1980 BUSD 2.1970 BUSD
2021-12-06 2.1277 BUSD 1,798,632.1000 2.2140 BUSD 2.0090 BUSD 2.1110 BUSD 2.2420 BUSD
2021-12-05 2.2798 BUSD 991,612.9000 2.3890 BUSD 2.1030 BUSD 2.1970 BUSD 2.2070 BUSD
2021-12-04 2.3669 BUSD 3,166,694.9000 2.9530 BUSD 1.9180 BUSD 2.2450 BUSD 2.3650 BUSD
2021-12-03 3.0516 BUSD 1,367,808.3000 3.1810 BUSD 2.8270 BUSD 2.9400 BUSD 2.9750 BUSD
2021-12-02 3.3218 BUSD 4,719,818.6000 3.1330 BUSD 3.0590 BUSD 3.1380 BUSD 3.1990 BUSD
2021-12-01 3.1415 BUSD 1,743,084.3000 3.0200 BUSD 3.0170 BUSD 3.0470 BUSD 3.1290 BUSD
2021-11-30 3.0078 BUSD 1,116,361.1000 3.0280 BUSD 2.9020 BUSD 2.9670 BUSD 3.0290 BUSD
2021-11-29 3.0287 BUSD 763,793.0000 3.0070 BUSD 2.9700 BUSD 2.9900 BUSD 3.0380 BUSD
2021-11-28 2.8842 BUSD 766,426.9000 2.9880 BUSD 2.7570 BUSD 2.8480 BUSD 2.9940 BUSD
2021-11-27 2.9956 BUSD 933,197.2000 2.9780 BUSD 2.9240 BUSD 2.9540 BUSD 2.9960 BUSD
2021-11-26 3.0681 BUSD 2,235,110.5000 3.3040 BUSD 2.8680 BUSD 3.0020 BUSD 2.9870 BUSD
2021-11-25 3.2892 BUSD 1,250,998.3000 3.1770 BUSD 3.1580 BUSD 3.2360 BUSD 3.3400 BUSD
2021-11-24 3.1845 BUSD 1,264,595.8000 3.1880 BUSD 3.1000 BUSD 3.1400 BUSD 3.1740 BUSD
2021-11-23 3.2111 BUSD 1,137,825.3000 3.1510 BUSD 3.0590 BUSD 3.1490 BUSD 3.2430 BUSD
2021-11-22 3.1791 BUSD 947,788.0000 3.2560 BUSD 3.0780 BUSD 3.1280 BUSD 3.1540 BUSD
2021-11-21 3.2986 BUSD 1,435,631.0000 3.3070 BUSD 3.1880 BUSD 3.2350 BUSD 3.2800 BUSD
2021-11-20 3.2614 BUSD 872,919.5000 3.2840 BUSD 3.1410 BUSD 3.1860 BUSD 3.3170 BUSD
2021-11-19 3.1866 BUSD 1,077,982.2000 3.0420 BUSD 3.0080 BUSD 3.0460 BUSD 3.2590 BUSD
2021-11-18 3.1329 BUSD 1,785,412.0000 3.3150 BUSD 2.9130 BUSD 3.0380 BUSD 3.0380 BUSD
2021-11-17 3.2304 BUSD 1,186,843.9000 3.2340 BUSD 3.0900 BUSD 3.1790 BUSD 3.2910 BUSD
2021-11-16 3.3648 BUSD 2,211,581.8000 3.7040 BUSD 3.0200 BUSD 3.2800 BUSD 3.2500 BUSD
2021-11-15 3.7702 BUSD 539,158.9000 3.7860 BUSD 3.6790 BUSD 3.7120 BUSD 3.7300 BUSD
2021-11-14 3.7680 BUSD 697,872.4000 3.7790 BUSD 3.6820 BUSD 3.7210 BUSD 3.7750 BUSD
2021-11-13 3.7551 BUSD 724,709.9000 3.7700 BUSD 3.6910 BUSD 3.7270 BUSD 3.7900 BUSD
2021-11-12 3.7553 BUSD 1,554,254.4000 3.8930 BUSD 3.6140 BUSD 3.7170 BUSD 3.7550 BUSD
2021-11-11 3.8681 BUSD 1,540,326.7000 3.8210 BUSD 3.7640 BUSD 3.8400 BUSD 3.8840 BUSD
2021-11-10 4.0427 BUSD 4,282,611.4000 4.2120 BUSD 3.5550 BUSD 3.8250 BUSD 3.8070 BUSD
2021-11-09 4.2248 BUSD 7,260,897.8000 4.0060 BUSD 3.9130 BUSD 3.9770 BUSD 4.2610 BUSD
2021-11-08 3.9690 BUSD 2,752,954.6000 3.9060 BUSD 3.8700 BUSD 3.9090 BUSD 3.9890 BUSD
2021-11-07 3.9193 BUSD 1,815,825.8000 3.8790 BUSD 3.8560 BUSD 3.8880 BUSD 3.9040 BUSD
2021-11-06 3.8367 BUSD 1,845,238.5000 3.8530 BUSD 3.7000 BUSD 3.7910 BUSD 3.8570 BUSD
2021-11-05 3.8974 BUSD 2,276,580.0000 3.9320 BUSD 3.8020 BUSD 3.8520 BUSD 3.8560 BUSD
2021-11-04 3.9807 BUSD 3,561,941.2000 4.1600 BUSD 3.8010 BUSD 3.8870 BUSD 3.9170 BUSD
2021-11-03 4.0480 BUSD 7,083,743.4000 3.7320 BUSD 3.6660 BUSD 3.7370 BUSD 4.1640 BUSD
2021-11-02 3.8602 BUSD 5,465,406.2000 3.7350 BUSD 3.6350 BUSD 3.7080 BUSD 3.7280 BUSD
2021-11-01 3.6848 BUSD 2,328,857.1000 3.6790 BUSD 3.5500 BUSD 3.6350 BUSD 3.7370 BUSD