Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: C98BUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-02-11 1.8850 BUSD 867,068.1000 1.9770 BUSD 1.6830 BUSD 1.7190 BUSD 1.7040 BUSD
2022-02-10 1.9731 BUSD 1,710,620.6000 1.9070 BUSD 1.8210 BUSD 1.8650 BUSD 1.9730 BUSD
2022-02-09 1.8427 BUSD 775,147.5000 1.7760 BUSD 1.7400 BUSD 1.7730 BUSD 1.9060 BUSD
2022-02-08 1.8286 BUSD 528,267.9000 1.8870 BUSD 1.7360 BUSD 1.7580 BUSD 1.7830 BUSD
2022-02-07 1.8554 BUSD 696,525.8000 1.8120 BUSD 1.7740 BUSD 1.7990 BUSD 1.8800 BUSD
2022-02-06 1.7837 BUSD 420,643.1000 1.7610 BUSD 1.7400 BUSD 1.7680 BUSD 1.7680 BUSD
2022-02-05 1.7970 BUSD 671,410.2000 1.7720 BUSD 1.7140 BUSD 1.7610 BUSD 1.7800 BUSD
2022-02-04 1.7120 BUSD 515,884.6000 1.6560 BUSD 1.6510 BUSD 1.6750 BUSD 1.7700 BUSD
2022-02-03 1.6016 BUSD 308,489.8000 1.5770 BUSD 1.5460 BUSD 1.5690 BUSD 1.6390 BUSD
2022-02-02 1.6583 BUSD 317,073.6000 1.6940 BUSD 1.5620 BUSD 1.5910 BUSD 1.5850 BUSD
2022-02-01 1.6928 BUSD 500,425.0000 1.6450 BUSD 1.6420 BUSD 1.6640 BUSD 1.6920 BUSD
2022-01-31 1.6036 BUSD 357,461.8000 1.5820 BUSD 1.5110 BUSD 1.5400 BUSD 1.6540 BUSD
2022-01-30 1.6220 BUSD 309,441.8000 1.6160 BUSD 1.5470 BUSD 1.5640 BUSD 1.5760 BUSD
2022-01-29 1.6201 BUSD 358,138.4000 1.5910 BUSD 1.5770 BUSD 1.6050 BUSD 1.6180 BUSD
2022-01-28 1.5560 BUSD 485,858.0000 1.5230 BUSD 1.4950 BUSD 1.5310 BUSD 1.5980 BUSD
2022-01-27 1.5207 BUSD 626,843.7000 1.5840 BUSD 1.4470 BUSD 1.4860 BUSD 1.5110 BUSD
2022-01-26 1.6748 BUSD 2,484,770.2000 1.5310 BUSD 1.5060 BUSD 1.5280 BUSD 1.5940 BUSD
2022-01-25 1.5081 BUSD 472,753.3000 1.5010 BUSD 1.4490 BUSD 1.4730 BUSD 1.5340 BUSD
2022-01-24 1.4414 BUSD 820,352.8000 1.6160 BUSD 1.3410 BUSD 1.3850 BUSD 1.5030 BUSD
2022-01-23 1.6264 BUSD 609,918.2000 1.5730 BUSD 1.5170 BUSD 1.5560 BUSD 1.6000 BUSD
2022-01-22 1.6373 BUSD 1,451,842.4000 1.8480 BUSD 1.4170 BUSD 1.5600 BUSD 1.5550 BUSD
2022-01-21 1.9963 BUSD 1,031,922.7000 2.1210 BUSD 1.7910 BUSD 1.8740 BUSD 1.8510 BUSD
2022-01-20 2.2414 BUSD 391,847.1000 2.2020 BUSD 2.1190 BUSD 2.1520 BUSD 2.1480 BUSD
2022-01-19 2.2328 BUSD 422,980.4000 2.3050 BUSD 2.1680 BUSD 2.1950 BUSD 2.2320 BUSD
2022-01-18 2.2366 BUSD 474,430.4000 2.2580 BUSD 2.1800 BUSD 2.2220 BUSD 2.3140 BUSD
2022-01-17 2.3215 BUSD 525,797.1000 2.4540 BUSD 2.2160 BUSD 2.2520 BUSD 2.2550 BUSD
2022-01-16 2.4181 BUSD 576,560.6000 2.3970 BUSD 2.3540 BUSD 2.3890 BUSD 2.4480 BUSD
2022-01-15 2.4539 BUSD 480,410.7000 2.4350 BUSD 2.3830 BUSD 2.4150 BUSD 2.3980 BUSD
2022-01-14 2.3467 BUSD 661,516.7000 2.3110 BUSD 2.2670 BUSD 2.3130 BUSD 2.4310 BUSD
2022-01-13 2.4184 BUSD 1,199,542.5000 2.5240 BUSD 2.3040 BUSD 2.3270 BUSD 2.3210 BUSD
2022-01-12 2.4928 BUSD 862,540.1000 2.4430 BUSD 2.4090 BUSD 2.4390 BUSD 2.5190 BUSD
2022-01-11 2.3647 BUSD 1,046,903.3000 2.2460 BUSD 2.2280 BUSD 2.2770 BUSD 2.4370 BUSD
2022-01-10 2.2261 BUSD 1,199,070.3000 2.2960 BUSD 2.0630 BUSD 2.2000 BUSD 2.2460 BUSD
2022-01-09 2.3155 BUSD 815,806.6000 2.3230 BUSD 2.2350 BUSD 2.2700 BUSD 2.2840 BUSD
2022-01-08 2.4892 BUSD 1,402,628.4000 2.5410 BUSD 2.2860 BUSD 2.3280 BUSD 2.3260 BUSD
2022-01-07 2.4523 BUSD 2,140,153.3000 2.3990 BUSD 2.2690 BUSD 2.3510 BUSD 2.5250 BUSD
2022-01-06 2.3917 BUSD 1,308,475.5000 2.4500 BUSD 2.3110 BUSD 2.3770 BUSD 2.4060 BUSD
2022-01-05 2.7190 BUSD 4,526,966.1000 2.5270 BUSD 2.2970 BUSD 2.5040 BUSD 2.4640 BUSD
2022-01-04 2.5309 BUSD 1,521,177.6000 2.3740 BUSD 2.3290 BUSD 2.3630 BUSD 2.5570 BUSD
2022-01-03 2.3881 BUSD 428,604.2000 2.4600 BUSD 2.3040 BUSD 2.3540 BUSD 2.3730 BUSD
2022-01-02 2.4629 BUSD 439,003.3000 2.5240 BUSD 2.4160 BUSD 2.4470 BUSD 2.4640 BUSD
2022-01-01 2.4570 BUSD 362,626.4000 2.3860 BUSD 2.3860 BUSD 2.4280 BUSD 2.4920 BUSD
2021-12-31 2.4501 BUSD 644,607.2000 2.4510 BUSD 2.3250 BUSD 2.3720 BUSD 2.3960 BUSD
2021-12-30 2.4813 BUSD 692,250.0000 2.4840 BUSD 2.4010 BUSD 2.4440 BUSD 2.4440 BUSD
2021-12-29 2.6404 BUSD 1,583,976.4000 2.7760 BUSD 2.4830 BUSD 2.5350 BUSD 2.5100 BUSD
2021-12-28 2.7564 BUSD 3,352,703.1000 2.6710 BUSD 2.5020 BUSD 2.6150 BUSD 2.8160 BUSD
2021-12-27 2.7671 BUSD 2,534,155.3000 2.5620 BUSD 2.5540 BUSD 2.5870 BUSD 2.6670 BUSD
2021-12-26 2.5249 BUSD 1,865,828.0000 2.3950 BUSD 2.3440 BUSD 2.3910 BUSD 2.5570 BUSD
2021-12-25 2.3949 BUSD 674,556.1000 2.4400 BUSD 2.3480 BUSD 2.3870 BUSD 2.3960 BUSD
2021-12-24 2.4219 BUSD 1,781,786.9000 2.4170 BUSD 2.2940 BUSD 2.3700 BUSD 2.3730 BUSD