Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AVAXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-08-20 35.6774 BUSD 766,449.7550 30.6900 BUSD 29.9530 BUSD 31.2360 BUSD 38.5020 BUSD
2021-08-19 31.1671 BUSD 1,067,883.4010 30.0010 BUSD 28.7770 BUSD 30.2040 BUSD 30.5500 BUSD
2021-08-18 25.1319 BUSD 1,132,161.9950 23.4470 BUSD 21.4580 BUSD 22.2680 BUSD 28.5610 BUSD
2021-08-17 23.1390 BUSD 788,539.9800 19.0630 BUSD 18.3680 BUSD 19.1510 BUSD 22.5980 BUSD
2021-08-16 19.8481 BUSD 263,359.2170 18.7950 BUSD 18.4450 BUSD 19.0490 BUSD 20.2600 BUSD
2021-08-15 17.6401 BUSD 83,520.9100 18.1160 BUSD 17.1330 BUSD 17.4990 BUSD 17.9790 BUSD
2021-08-14 17.8860 BUSD 117,108.1350 18.0430 BUSD 17.1880 BUSD 17.6270 BUSD 18.0790 BUSD
2021-08-13 17.7463 BUSD 108,320.7400 16.5930 BUSD 16.4020 BUSD 16.9930 BUSD 18.1480 BUSD
2021-08-12 16.3764 BUSD 195,454.3480 16.7060 BUSD 15.4500 BUSD 15.8160 BUSD 16.5410 BUSD
2021-08-11 17.1650 BUSD 164,593.8240 16.4200 BUSD 16.3950 BUSD 16.6190 BUSD 16.6500 BUSD
2021-08-10 16.4921 BUSD 143,553.2260 16.1670 BUSD 15.8160 BUSD 16.1650 BUSD 16.7570 BUSD
2021-08-09 15.7638 BUSD 197,854.5090 14.8440 BUSD 14.4420 BUSD 14.6440 BUSD 15.9150 BUSD
2021-08-08 15.4546 BUSD 108,011.1020 15.8650 BUSD 14.5730 BUSD 14.8440 BUSD 14.9000 BUSD
2021-08-07 15.2567 BUSD 262,884.7420 14.7880 BUSD 14.6200 BUSD 14.9840 BUSD 15.8230 BUSD
2021-08-06 14.3740 BUSD 215,600.3340 13.8330 BUSD 13.3780 BUSD 13.5160 BUSD 14.7900 BUSD
2021-08-05 13.4629 BUSD 116,701.8220 13.7050 BUSD 12.8790 BUSD 13.1850 BUSD 13.7460 BUSD
2021-08-04 13.1200 BUSD 126,214.4450 12.5700 BUSD 12.4200 BUSD 12.5620 BUSD 13.6750 BUSD
2021-08-03 12.7529 BUSD 69,499.3780 13.0030 BUSD 12.3270 BUSD 12.5700 BUSD 12.6190 BUSD
2021-08-02 13.0912 BUSD 62,695.2400 12.8560 BUSD 12.6230 BUSD 12.9600 BUSD 12.9840 BUSD
2021-08-01 13.5231 BUSD 162,664.0610 13.5420 BUSD 12.9230 BUSD 13.1590 BUSD 13.0450 BUSD
2021-07-31 12.9744 BUSD 112,477.7700 12.9970 BUSD 12.6040 BUSD 12.7790 BUSD 13.5490 BUSD
2021-07-30 12.4425 BUSD 83,859.0380 12.4340 BUSD 11.9320 BUSD 12.1040 BUSD 12.8780 BUSD
2021-07-29 12.3655 BUSD 97,203.2750 12.3250 BUSD 11.9890 BUSD 12.1260 BUSD 12.4610 BUSD
2021-07-28 12.1679 BUSD 113,051.7880 11.9350 BUSD 11.7010 BUSD 11.9300 BUSD 12.2500 BUSD
2021-07-27 11.7153 BUSD 92,008.3170 11.4800 BUSD 11.1820 BUSD 11.3640 BUSD 11.8990 BUSD
2021-07-26 12.0911 BUSD 127,768.4550 11.2580 BUSD 11.2390 BUSD 11.5730 BUSD 11.4820 BUSD
2021-07-25 11.0196 BUSD 70,845.8890 11.1450 BUSD 10.7700 BUSD 10.9040 BUSD 11.0900 BUSD
2021-07-24 11.2055 BUSD 78,473.7320 11.0940 BUSD 10.9580 BUSD 11.0460 BUSD 11.0160 BUSD
2021-07-23 10.8602 BUSD 44,430.5900 10.8410 BUSD 10.5320 BUSD 10.6250 BUSD 10.7760 BUSD
2021-07-22 10.6046 BUSD 69,299.3320 10.4320 BUSD 10.2430 BUSD 10.3690 BUSD 10.8950 BUSD
2021-07-21 10.3317 BUSD 84,382.1490 9.6380 BUSD 9.4760 BUSD 9.7040 BUSD 10.4530 BUSD
2021-07-20 9.5949 BUSD 81,668.8620 10.2010 BUSD 9.3290 BUSD 9.4710 BUSD 9.5360 BUSD
2021-07-19 10.3565 BUSD 52,477.5360 10.6940 BUSD 10.0250 BUSD 10.1650 BUSD 10.2240 BUSD
2021-07-18 10.9599 BUSD 47,145.0110 10.9490 BUSD 10.6600 BUSD 10.8120 BUSD 10.7960 BUSD
2021-07-17 10.8805 BUSD 55,322.8120 10.8170 BUSD 10.7220 BUSD 10.8460 BUSD 10.9620 BUSD
2021-07-16 11.2764 BUSD 68,826.7440 11.3810 BUSD 10.9100 BUSD 11.1200 BUSD 10.9100 BUSD
2021-07-15 11.5068 BUSD 56,455.2310 11.8150 BUSD 11.1230 BUSD 11.2920 BUSD 11.4170 BUSD
2021-07-14 11.6265 BUSD 103,642.4720 11.9150 BUSD 11.1240 BUSD 11.3400 BUSD 11.9580 BUSD
2021-07-13 12.1435 BUSD 76,155.7800 12.1490 BUSD 11.7510 BUSD 11.8410 BUSD 11.8220 BUSD
2021-07-12 12.3751 BUSD 64,518.7240 12.4250 BUSD 11.7090 BUSD 11.9270 BUSD 12.0260 BUSD
2021-07-11 12.1704 BUSD 28,826.0360 12.0300 BUSD 11.9240 BUSD 12.0000 BUSD 12.2340 BUSD
2021-07-10 12.2708 BUSD 53,469.2440 12.5440 BUSD 11.8380 BUSD 12.0440 BUSD 12.0320 BUSD
2021-07-09 12.1962 BUSD 85,536.2540 12.0740 BUSD 11.6430 BUSD 11.8450 BUSD 12.6350 BUSD
2021-07-08 12.3501 BUSD 115,260.3320 13.0860 BUSD 11.8500 BUSD 12.1070 BUSD 12.1010 BUSD
2021-07-07 13.7107 BUSD 141,085.7800 13.3820 BUSD 13.1350 BUSD 13.3880 BUSD 13.6880 BUSD
2021-07-06 13.4295 BUSD 171,499.2180 12.0500 BUSD 12.0460 BUSD 12.5700 BUSD 13.3470 BUSD
2021-07-05 12.0473 BUSD 95,395.3550 12.3430 BUSD 11.5420 BUSD 11.7570 BUSD 12.2290 BUSD
2021-07-04 12.1275 BUSD 88,713.5740 11.5000 BUSD 11.2000 BUSD 11.3160 BUSD 12.4920 BUSD
2021-07-03 11.4067 BUSD 75,330.8980 11.1320 BUSD 10.8910 BUSD 11.0130 BUSD 11.4990 BUSD
2021-07-02 10.8647 BUSD 64,282.0250 11.2020 BUSD 10.5750 BUSD 10.6400 BUSD 11.0520 BUSD