Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-06-19 0.9897 USDT 11,821.0000 SUSHI 0.9410 USDT 0.9030 USDT 0.9030 USDT 1.0360 USDT
2022-06-18 0.9231 USDT 29,426.9000 SUSHI 1.0350 USDT 0.8630 USDT 0.8970 USDT 0.9410 USDT
2022-06-17 1.0097 USDT 14,420.9000 SUSHI 0.9330 USDT 0.9330 USDT 0.9330 USDT 1.0320 USDT
2022-06-16 1.0682 USDT 3,621.2000 SUSHI 1.1140 USDT 0.9330 USDT 0.9330 USDT 0.9330 USDT
2022-06-15 0.9741 USDT 12,594.0000 SUSHI 1.0040 USDT 0.8840 USDT 0.8920 USDT 1.1100 USDT
2022-06-14 0.9755 USDT 12,545.7000 SUSHI 0.9900 USDT 0.8910 USDT 0.9100 USDT 1.0020 USDT
2022-06-13 0.9879 USDT 21,739.7000 SUSHI 1.1240 USDT 0.9140 USDT 0.9380 USDT 0.9640 USDT
2022-06-12 1.1659 USDT 5,238.0000 SUSHI 1.1960 USDT 1.1000 USDT 1.1000 USDT 1.1460 USDT
2022-06-11 1.2173 USDT 13,403.5000 SUSHI 1.3720 USDT 1.1650 USDT 1.2140 USDT 1.1670 USDT
2022-06-10 1.4070 USDT 7,126.0000 SUSHI 1.4770 USDT 1.3570 USDT 1.3730 USDT 1.3730 USDT
2022-06-09 1.5064 USDT 4,637.6000 SUSHI 1.4910 USDT 1.4520 USDT 1.4720 USDT 1.4840 USDT
2022-06-08 1.5242 USDT 1,887.4000 SUSHI 1.5520 USDT 1.4810 USDT 1.4940 USDT 1.5010 USDT
2022-06-07 1.5150 USDT 70,694.7000 SUSHI 1.5980 USDT 1.4790 USDT 1.4840 USDT 1.5540 USDT
2022-06-06 1.6230 USDT 3,731.9000 SUSHI 1.5620 USDT 1.5620 USDT 1.5830 USDT 1.6090 USDT
2022-06-05 1.5495 USDT 3,714.7000 SUSHI 1.5860 USDT 1.5210 USDT 1.5210 USDT 1.5520 USDT
2022-06-04 1.5520 USDT 9,469.3000 SUSHI 1.5370 USDT 1.5100 USDT 1.5360 USDT 1.5750 USDT
2022-06-03 1.5910 USDT 6,221.7000 SUSHI 1.6790 USDT 1.5290 USDT 1.5460 USDT 1.5440 USDT
2022-06-02 1.6310 USDT 5,350.2000 SUSHI 1.6220 USDT 1.5830 USDT 1.6170 USDT 1.6740 USDT
2022-06-01 1.7401 USDT 12,060.8000 SUSHI 1.8660 USDT 1.5980 USDT 1.6270 USDT 1.6300 USDT
2022-05-31 1.8092 USDT 28,517.8000 SUSHI 1.6980 USDT 1.6140 USDT 1.6660 USDT 1.8730 USDT
2022-05-30 1.5950 USDT 14,052.6000 SUSHI 1.4920 USDT 1.4920 USDT 1.5000 USDT 1.6960 USDT
2022-05-29 1.4791 USDT 1,001.8000 SUSHI 1.5320 USDT 1.4650 USDT 1.4650 USDT 1.4650 USDT
2022-05-28 1.4700 USDT 3,059.5000 SUSHI 1.4310 USDT 1.4180 USDT 1.4180 USDT 1.5320 USDT
2022-05-27 1.4545 USDT 5,946.9000 SUSHI 1.4620 USDT 1.4060 USDT 1.4060 USDT 1.4120 USDT
2022-05-26 1.5378 USDT 4,539.9000 SUSHI 1.6780 USDT 1.4310 USDT 1.4800 USDT 1.4820 USDT
2022-05-25 1.6953 USDT 13,420.6000 SUSHI 1.6550 USDT 1.5940 USDT 1.6090 USDT 1.6460 USDT
2022-05-24 1.6049 USDT 65,688.4000 SUSHI 1.5270 USDT 1.5110 USDT 1.5430 USDT 1.6820 USDT
2022-05-23 1.6191 USDT 30,804.1000 SUSHI 1.4690 USDT 1.4600 USDT 1.4730 USDT 1.5420 USDT
2022-05-22 1.4515 USDT 22,089.3000 SUSHI 1.4480 USDT 1.4080 USDT 1.4340 USDT 1.4520 USDT
2022-05-21 1.3961 USDT 4,651.0000 SUSHI 1.3020 USDT 1.2870 USDT 1.2880 USDT 1.4630 USDT
2022-05-20 1.3593 USDT 13,078.8000 SUSHI 1.3570 USDT 1.2640 USDT 1.2720 USDT 1.3140 USDT
2022-05-19 1.2816 USDT 18,691.6000 SUSHI 1.2610 USDT 1.2150 USDT 1.2160 USDT 1.3260 USDT
2022-05-18 1.3509 USDT 17,026.6000 SUSHI 1.4560 USDT 1.2840 USDT 1.2980 USDT 1.3090 USDT
2022-05-17 1.3904 USDT 14,256.3000 SUSHI 1.2760 USDT 1.2760 USDT 1.3290 USDT 1.4300 USDT
2022-05-16 1.2824 USDT 8,591.5000 SUSHI 1.3790 USDT 1.2380 USDT 1.2550 USDT 1.2650 USDT
2022-05-15 1.3162 USDT 18,730.8000 SUSHI 1.3100 USDT 1.2660 USDT 1.2720 USDT 1.3720 USDT
2022-05-14 1.2919 USDT 21,039.1000 SUSHI 1.4030 USDT 1.1860 USDT 1.1870 USDT 1.3060 USDT
2022-05-13 1.3937 USDT 54,447.3000 SUSHI 1.1420 USDT 1.1190 USDT 1.2390 USDT 1.2650 USDT
2022-05-12 1.2229 USDT 81,521.6000 SUSHI 1.3380 USDT 1.1190 USDT 1.1800 USDT 1.1610 USDT
2022-05-11 1.4962 USDT 153,040.5000 SUSHI 1.7880 USDT 1.2400 USDT 1.3200 USDT 1.3240 USDT
2022-05-10 1.8027 USDT 58,073.8000 SUSHI 1.7360 USDT 1.6860 USDT 1.7670 USDT 1.8000 USDT
2022-05-09 1.9807 USDT 20,051.2000 SUSHI 2.1140 USDT 1.7220 USDT 1.7560 USDT 1.8380 USDT
2022-05-08 2.1106 USDT 23,165.3000 SUSHI 2.1540 USDT 2.0610 USDT 2.0930 USDT 2.1530 USDT
2022-05-07 2.1524 USDT 9,661.2000 SUSHI 2.2430 USDT 2.0760 USDT 2.1370 USDT 2.1430 USDT
2022-05-06 2.2221 USDT 23,603.0000 SUSHI 2.2720 USDT 2.1720 USDT 2.2210 USDT 2.2470 USDT
2022-05-05 2.3156 USDT 40,531.6000 SUSHI 2.6230 USDT 2.2070 USDT 2.2470 USDT 2.2480 USDT
2022-05-04 2.4210 USDT 20,310.4000 SUSHI 2.3380 USDT 2.3380 USDT 2.3380 USDT 2.6230 USDT
2022-05-03 2.3723 USDT 8,108.0000 SUSHI 2.3390 USDT 2.3130 USDT 2.3160 USDT 2.3230 USDT
2022-05-02 2.3397 USDT 38,852.9000 SUSHI 2.3930 USDT 2.2720 USDT 2.3020 USDT 2.3800 USDT
2022-05-01 2.3384 USDT 14,739.9000 SUSHI 2.3010 USDT 2.2700 USDT 2.3060 USDT 2.3930 USDT