Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-08-08 1.5793 USDT 5,135.7000 SUSHI 1.5090 USDT 1.5090 USDT 1.5160 USDT 1.5650 USDT
2022-08-07 1.5052 USDT 4,626.4000 SUSHI 1.5090 USDT 1.4770 USDT 1.4930 USDT 1.5000 USDT
2022-08-06 1.5224 USDT 13,033.8000 SUSHI 1.5140 USDT 1.4910 USDT 1.5050 USDT 1.5080 USDT
2022-08-05 1.4962 USDT 17,598.5000 SUSHI 1.4720 USDT 1.4620 USDT 1.4720 USDT 1.5030 USDT
2022-08-04 1.4653 USDT 21,620.8000 SUSHI 1.4350 USDT 1.4170 USDT 1.4470 USDT 1.4680 USDT
2022-08-03 1.4331 USDT 19,817.8000 SUSHI 1.3580 USDT 1.3200 USDT 1.3470 USDT 1.4280 USDT
2022-08-02 1.3732 USDT 10,381.2000 SUSHI 1.4250 USDT 1.3310 USDT 1.3380 USDT 1.3640 USDT
2022-08-01 1.4469 USDT 15,687.4000 SUSHI 1.4410 USDT 1.3990 USDT 1.4080 USDT 1.4270 USDT
2022-07-31 1.5165 USDT 35,864.6000 SUSHI 1.4940 USDT 1.4260 USDT 1.4510 USDT 1.4440 USDT
2022-07-30 1.5168 USDT 43,209.3000 SUSHI 1.5010 USDT 1.4590 USDT 1.4860 USDT 1.4790 USDT
2022-07-29 1.5237 USDT 36,236.7000 SUSHI 1.5770 USDT 1.4530 USDT 1.4770 USDT 1.5140 USDT
2022-07-28 1.5379 USDT 95,156.2000 SUSHI 1.3780 USDT 1.3510 USDT 1.3780 USDT 1.5740 USDT
2022-07-27 1.2930 USDT 43,460.8000 SUSHI 1.2760 USDT 1.2480 USDT 1.2620 USDT 1.3800 USDT
2022-07-26 1.2797 USDT 48,516.8000 SUSHI 1.3580 USDT 1.2180 USDT 1.2360 USDT 1.2690 USDT
2022-07-25 1.5390 USDT 157,987.3000 SUSHI 1.3510 USDT 1.2670 USDT 1.2760 USDT 1.3640 USDT
2022-07-24 1.3520 USDT 14,908.5000 SUSHI 1.3530 USDT 1.3240 USDT 1.3380 USDT 1.3700 USDT
2022-07-23 1.3344 USDT 17,873.2000 SUSHI 1.3240 USDT 1.2920 USDT 1.2990 USDT 1.3430 USDT
2022-07-22 1.3903 USDT 8,746.9000 SUSHI 1.4120 USDT 1.3110 USDT 1.3190 USDT 1.3310 USDT
2022-07-21 1.3803 USDT 31,563.3000 SUSHI 1.3330 USDT 1.2790 USDT 1.3010 USDT 1.4190 USDT
2022-07-20 1.3897 USDT 22,131.3000 SUSHI 1.4210 USDT 1.3110 USDT 1.3350 USDT 1.3350 USDT
2022-07-19 1.4606 USDT 18,093.6000 SUSHI 1.4990 USDT 1.4190 USDT 1.4440 USDT 1.4190 USDT
2022-07-18 1.5415 USDT 18,818.8000 SUSHI 1.3990 USDT 1.3990 USDT 1.4280 USDT 1.4900 USDT
2022-07-17 1.4184 USDT 11,507.6000 SUSHI 1.4650 USDT 1.3510 USDT 1.3710 USDT 1.4120 USDT
2022-07-16 1.3967 USDT 12,601.1000 SUSHI 1.3990 USDT 1.3510 USDT 1.3580 USDT 1.4580 USDT
2022-07-15 1.3990 USDT 18,693.1000 SUSHI 1.4010 USDT 1.3560 USDT 1.3800 USDT 1.4120 USDT
2022-07-14 1.2546 USDT 16,673.8000 SUSHI 1.2440 USDT 1.2040 USDT 1.2240 USDT 1.3870 USDT
2022-07-13 1.1625 USDT 5,317.0000 SUSHI 1.1170 USDT 1.1060 USDT 1.1090 USDT 1.2380 USDT
2022-07-12 1.1497 USDT 12,978.8000 SUSHI 1.1430 USDT 1.1210 USDT 1.1210 USDT 1.1410 USDT
2022-07-11 1.2343 USDT 168,118.3000 SUSHI 1.3180 USDT 1.1320 USDT 1.1780 USDT 1.1380 USDT
2022-07-10 1.2542 USDT 113,374.9000 SUSHI 1.2360 USDT 1.2060 USDT 1.2290 USDT 1.3120 USDT
2022-07-09 1.2089 USDT 68,082.1000 SUSHI 1.1670 USDT 1.1670 USDT 1.1870 USDT 1.2420 USDT
2022-07-08 1.1774 USDT 48,099.5000 SUSHI 1.1810 USDT 1.1380 USDT 1.1520 USDT 1.1840 USDT
2022-07-07 1.1706 USDT 58,147.6000 SUSHI 1.1520 USDT 1.1420 USDT 1.1480 USDT 1.1870 USDT
2022-07-06 1.1059 USDT 62,212.7000 SUSHI 1.0930 USDT 1.0780 USDT 1.0960 USDT 1.1520 USDT
2022-07-05 1.0732 USDT 34,620.1000 SUSHI 1.0880 USDT 1.0220 USDT 1.0350 USDT 1.0870 USDT
2022-07-04 1.0488 USDT 3,473.6000 SUSHI 1.0190 USDT 0.9870 USDT 0.9880 USDT 1.0880 USDT
2022-07-03 0.9741 USDT 5,936.5000 SUSHI 0.9870 USDT 0.9410 USDT 0.9500 USDT 1.0210 USDT
2022-07-02 0.9735 USDT 4,124.6000 SUSHI 0.9760 USDT 0.9490 USDT 0.9540 USDT 0.9800 USDT
2022-07-01 0.9931 USDT 2,975.5000 SUSHI 1.0150 USDT 0.9560 USDT 0.9560 USDT 0.9710 USDT
2022-06-30 0.9749 USDT 8,841.8000 SUSHI 1.0340 USDT 0.9500 USDT 0.9500 USDT 0.9550 USDT
2022-06-29 1.0688 USDT 2,189.4000 SUSHI 1.0810 USDT 1.0360 USDT 1.0370 USDT 1.0490 USDT
2022-06-28 1.1358 USDT 2,109.7000 SUSHI 1.1560 USDT 1.0810 USDT 1.0810 USDT 1.0810 USDT
2022-06-27 1.1878 USDT 4,461.7000 SUSHI 1.1670 USDT 1.1320 USDT 1.1510 USDT 1.1560 USDT
2022-06-26 1.2170 USDT 9,538.2000 SUSHI 1.2490 USDT 1.1570 USDT 1.1660 USDT 1.1660 USDT
2022-06-25 1.2609 USDT 4,065.6000 SUSHI 1.2790 USDT 1.2000 USDT 1.2200 USDT 1.2380 USDT
2022-06-24 1.2693 USDT 31,606.6000 SUSHI 1.2620 USDT 1.2360 USDT 1.2400 USDT 1.3010 USDT
2022-06-23 1.2452 USDT 7,242.4000 SUSHI 1.1960 USDT 1.1820 USDT 1.1820 USDT 1.2620 USDT
2022-06-22 1.2423 USDT 21,030.5000 SUSHI 1.2300 USDT 1.1590 USDT 1.1590 USDT 1.2320 USDT
2022-06-21 1.2181 USDT 19,417.0000 SUSHI 1.0990 USDT 1.0920 USDT 1.0990 USDT 1.2360 USDT
2022-06-20 1.1024 USDT 26,675.1000 SUSHI 1.0300 USDT 1.0030 USDT 1.0030 USDT 1.1140 USDT