Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-30 0.9720 USDT 2,732.6000 SUSHI 1.0280 USDT 0.9250 USDT 0.9250 USDT 0.9530 USDT
2024-04-29 1.0117 USDT 2,210.5000 SUSHI 1.0400 USDT 0.9920 USDT 0.9960 USDT 1.0240 USDT
2024-04-28 1.0549 USDT 1,484.2000 SUSHI 1.0120 USDT 1.0120 USDT 1.0120 USDT 1.0410 USDT
2024-04-27 1.0057 USDT 898.6000 SUSHI 1.0110 USDT 0.9710 USDT 0.9920 USDT 1.0120 USDT
2024-04-26 1.0259 USDT 2,402.9000 SUSHI 1.0260 USDT 0.9970 USDT 1.0010 USDT 1.0110 USDT
2024-04-25 1.0064 USDT 2,507.8000 SUSHI 0.9920 USDT 0.9740 USDT 0.9740 USDT 1.0270 USDT
2024-04-24 1.0457 USDT 3,413.9000 SUSHI 1.0260 USDT 0.9920 USDT 0.9920 USDT 0.9920 USDT
2024-04-23 1.0300 USDT 52,224.0000 SUSHI 1.0580 USDT 1.0250 USDT 1.0250 USDT 1.0260 USDT
2024-04-22 1.0429 USDT 369.6000 SUSHI 1.0390 USDT 1.0200 USDT 1.0200 USDT 1.0580 USDT
2024-04-21 1.0343 USDT 991.2000 SUSHI 1.0290 USDT 1.0170 USDT 1.0170 USDT 1.0390 USDT
2024-04-20 1.0129 USDT 2,716.4000 SUSHI 0.9320 USDT 0.9240 USDT 0.9390 USDT 1.0330 USDT
2024-04-19 0.9422 USDT 2,489.5000 SUSHI 0.9670 USDT 0.8840 USDT 0.9120 USDT 0.9380 USDT
2024-04-18 0.9762 USDT 3,944.4000 SUSHI 0.9450 USDT 0.9240 USDT 0.9420 USDT 0.9670 USDT
2024-04-17 0.9545 USDT 2,464.1000 SUSHI 0.9680 USDT 0.9100 USDT 0.9250 USDT 0.9440 USDT
2024-04-16 0.9521 USDT 4,294.1000 SUSHI 0.9540 USDT 0.9240 USDT 0.9380 USDT 0.9960 USDT
2024-04-15 1.0077 USDT 4,888.4000 SUSHI 0.9970 USDT 0.9430 USDT 0.9660 USDT 0.9530 USDT
2024-04-14 0.9726 USDT 7,546.6000 SUSHI 0.9210 USDT 0.9100 USDT 0.9100 USDT 1.0120 USDT
2024-04-13 1.0625 USDT 73,387.9000 SUSHI 1.1050 USDT 0.8520 USDT 0.9250 USDT 0.9130 USDT
2024-04-12 1.2589 USDT 31,566.1000 SUSHI 1.4070 USDT 1.0000 USDT 1.1120 USDT 1.1120 USDT
2024-04-11 1.4846 USDT 14,452.2000 SUSHI 1.5340 USDT 1.4160 USDT 1.4160 USDT 1.4160 USDT
2024-04-10 1.5420 USDT 2,507.1000 SUSHI 1.6200 USDT 1.4900 USDT 1.5220 USDT 1.5340 USDT
2024-04-09 1.6158 USDT 39,960.9000 SUSHI 1.7090 USDT 1.5840 USDT 1.6010 USDT 1.6300 USDT
2024-04-08 1.6455 USDT 1,019.2000 SUSHI 1.5750 USDT 1.5600 USDT 1.5660 USDT 1.7020 USDT
2024-04-07 1.6025 USDT 1,195.1000 SUSHI 1.5600 USDT 1.5600 USDT 1.5600 USDT 1.5760 USDT
2024-04-06 1.5797 USDT 1,272.6000 SUSHI 1.5820 USDT 1.5360 USDT 1.5360 USDT 1.5600 USDT
2024-04-05 1.5236 USDT 2,737.7000 SUSHI 1.5470 USDT 1.4830 USDT 1.4970 USDT 1.5820 USDT
2024-04-04 1.5673 USDT 1,397.1000 SUSHI 1.6020 USDT 1.5220 USDT 1.5350 USDT 1.5830 USDT
2024-04-03 1.6042 USDT 1,619.5000 SUSHI 1.6560 USDT 1.5620 USDT 1.5620 USDT 1.6020 USDT
2024-04-02 1.6852 USDT 3,953.1000 SUSHI 1.8180 USDT 1.6220 USDT 1.6300 USDT 1.6580 USDT
2024-04-01 1.8265 USDT 2,128.5000 SUSHI 1.8550 USDT 1.7710 USDT 1.7710 USDT 1.7890 USDT
2024-03-31 1.8696 USDT 1,781.8000 SUSHI 1.8190 USDT 1.8180 USDT 1.8190 USDT 1.8820 USDT
2024-03-30 1.8611 USDT 3,088.0000 SUSHI 1.8750 USDT 1.8190 USDT 1.8190 USDT 1.8190 USDT
2024-03-29 1.8430 USDT 7,761.3000 SUSHI 1.8390 USDT 1.7800 USDT 1.8160 USDT 1.8160 USDT
2024-03-28 1.8027 USDT 14,363.2000 SUSHI 1.7900 USDT 1.7160 USDT 1.7190 USDT 1.8390 USDT
2024-03-27 1.7623 USDT 1,640.3000 SUSHI 1.7780 USDT 1.7100 USDT 1.7290 USDT 1.7900 USDT
2024-03-26 1.7791 USDT 2,353.0000 SUSHI 1.7690 USDT 1.7620 USDT 1.7630 USDT 1.7970 USDT
2024-03-25 1.7372 USDT 4,083.6000 SUSHI 1.6900 USDT 1.6830 USDT 1.6850 USDT 1.7950 USDT
2024-03-24 1.6770 USDT 7,526.8000 SUSHI 1.6810 USDT 1.6530 USDT 1.6570 USDT 1.6860 USDT
2024-03-23 1.6770 USDT 2,271.1000 SUSHI 1.6960 USDT 1.6580 USDT 1.6620 USDT 1.6820 USDT
2024-03-22 1.6440 USDT 4,308.7000 SUSHI 1.7080 USDT 1.6300 USDT 1.6370 USDT 1.6850 USDT
2024-03-21 1.7303 USDT 3,670.3000 SUSHI 1.7130 USDT 1.6850 USDT 1.6890 USDT 1.7090 USDT
2024-03-20 1.6638 USDT 5,845.1000 SUSHI 1.5590 USDT 1.5050 USDT 1.5350 USDT 1.7450 USDT
2024-03-19 1.5962 USDT 8,846.2000 SUSHI 1.6960 USDT 1.5220 USDT 1.5350 USDT 1.5220 USDT
2024-03-18 1.7378 USDT 26,673.8000 SUSHI 1.7880 USDT 1.6160 USDT 1.6160 USDT 1.6570 USDT
2024-03-17 1.7750 USDT 6,120.0000 SUSHI 1.7830 USDT 1.6820 USDT 1.7330 USDT 1.8020 USDT
2024-03-16 1.8617 USDT 15,375.0000 SUSHI 1.9700 USDT 1.7270 USDT 1.7430 USDT 1.7630 USDT
2024-03-15 1.9038 USDT 13,608.1000 SUSHI 2.0520 USDT 1.7880 USDT 1.8990 USDT 1.9360 USDT
2024-03-14 2.0016 USDT 11,085.0000 SUSHI 2.0710 USDT 1.9000 USDT 1.9290 USDT 2.0310 USDT
2024-03-13 2.0304 USDT 10,343.2000 SUSHI 2.0610 USDT 1.9280 USDT 1.9880 USDT 2.0520 USDT
2024-03-12 1.9955 USDT 6,763.2000 SUSHI 2.0650 USDT 1.8620 USDT 1.9320 USDT 2.0510 USDT