Crypto exchange Poloniex

Market Wrapped NCG (Nine Chronicles Gol (WNCG) / Tether (USDT)

Identifier on Poloniex: USDT_WNCG
Date Price Volume Open Low High Close
2022-10-07 0.0859 USDT 20.3723 WNCG 0.0859 USDT 0.0859 USDT 0.0859 USDT 0.0859 USDT
2022-10-06 0.0984 USDT 9.8007 WNCG 0.0984 USDT 0.0984 USDT 0.0984 USDT 0.0984 USDT
2022-10-05 0.0985 USDT 7.0100 WNCG 0.0985 USDT 0.0985 USDT 0.0985 USDT 0.0985 USDT
2022-10-03 0.0860 USDT 14.9115 WNCG 0.0860 USDT 0.0860 USDT 0.0860 USDT 0.0860 USDT
2022-10-01 0.0987 USDT 0.0000 WNCG 0.0987 USDT 0.0987 USDT 0.0987 USDT 0.0987 USDT
2022-09-28 0.0988 USDT 16.9660 WNCG 0.0991 USDT 0.0987 USDT 0.0991 USDT 0.0987 USDT
2022-09-19 0.0991 USDT 1.8369 WNCG 0.0991 USDT 0.0991 USDT 0.0991 USDT 0.0991 USDT
2022-09-18 0.1056 USDT 9.0370 WNCG 0.1000 USDT 0.1000 USDT 0.1489 USDT 0.1489 USDT
2022-09-13 0.1042 USDT 13.8665 WNCG 0.0987 USDT 0.0987 USDT 0.1498 USDT 0.1498 USDT
2022-09-09 0.1799 USDT 1.0000 WNCG 0.1799 USDT 0.1799 USDT 0.1799 USDT 0.1799 USDT
2022-09-05 0.1001 USDT 21.0945 WNCG 0.1001 USDT 0.1000 USDT 0.1002 USDT 0.1000 USDT
2022-09-04 0.1026 USDT 8.0080 WNCG 0.1200 USDT 0.1001 USDT 0.1200 USDT 0.1001 USDT
2022-08-26 0.0987 USDT 3.0692 WNCG 0.0987 USDT 0.0987 USDT 0.0987 USDT 0.0987 USDT
2022-08-25 0.0991 USDT 3.5392 WNCG 0.1000 USDT 0.0987 USDT 0.1000 USDT 0.0987 USDT
2022-08-24 0.1052 USDT 1.1000 WNCG 0.1052 USDT 0.1052 USDT 0.1052 USDT 0.1052 USDT
2022-08-23 0.1000 USDT 0.9210 WNCG 0.1000 USDT 0.1000 USDT 0.1000 USDT 0.1000 USDT
2022-08-21 0.1000 USDT 54.3629 WNCG 0.0999 USDT 0.0994 USDT 0.1000 USDT 0.0994 USDT
2022-08-20 0.0999 USDT 106.2330 WNCG 0.0999 USDT 0.0999 USDT 0.0999 USDT 0.0999 USDT
2022-08-19 0.1025 USDT 72.1783 WNCG 0.1400 USDT 0.0987 USDT 0.1400 USDT 0.0987 USDT
2022-08-12 0.1014 USDT 1.4379 WNCG 0.1014 USDT 0.1014 USDT 0.1014 USDT 0.1014 USDT
2022-08-11 0.2013 USDT 5.8513 WNCG 0.2013 USDT 0.2013 USDT 0.2013 USDT 0.2013 USDT
2022-08-05 15.5783 USDT 101.2375 WNCG 15.7700 USDT 0.1000 USDT 15.7700 USDT 0.1010 USDT
2022-07-30 0.1423 USDT 1.4213 WNCG 0.1423 USDT 0.1423 USDT 0.1423 USDT 0.1423 USDT
2022-07-29 0.1487 USDT 86.2675 WNCG 0.1514 USDT 0.1445 USDT 0.1604 USDT 0.1445 USDT
2022-07-28 0.1514 USDT 28.0109 WNCG 0.1514 USDT 0.1514 USDT 0.1514 USDT 0.1514 USDT
2022-07-27 0.1533 USDT 42.5537 WNCG 0.1533 USDT 0.1533 USDT 0.1533 USDT 0.1533 USDT
2022-07-26 0.1528 USDT 90.2754 WNCG 0.1512 USDT 0.1512 USDT 0.1588 USDT 0.1533 USDT
2022-07-25 0.1445 USDT 2,007.2658 WNCG 0.1577 USDT 0.1423 USDT 0.1577 USDT 0.1512 USDT
2022-07-24 0.1629 USDT 33.1307 WNCG 0.1629 USDT 0.1629 USDT 0.1629 USDT 0.1629 USDT
2022-07-23 0.1619 USDT 118.5520 WNCG 0.1619 USDT 0.1619 USDT 0.1619 USDT 0.1619 USDT
2022-07-22 0.1591 USDT 93.7063 WNCG 0.1579 USDT 0.1579 USDT 0.1635 USDT 0.1635 USDT
2022-07-21 0.1572 USDT 119.3628 WNCG 0.1580 USDT 0.1570 USDT 0.1580 USDT 0.1574 USDT
2022-07-20 0.1567 USDT 86.0769 WNCG 0.1549 USDT 0.1549 USDT 0.1580 USDT 0.1580 USDT
2022-07-19 0.1537 USDT 82.3991 WNCG 0.1534 USDT 0.1534 USDT 0.1549 USDT 0.1549 USDT
2022-07-18 0.1534 USDT 42.3116 WNCG 0.1534 USDT 0.1534 USDT 0.1534 USDT 0.1534 USDT
2022-07-17 0.1531 USDT 231.8631 WNCG 0.1479 USDT 0.1479 USDT 0.1589 USDT 0.1534 USDT
2022-07-16 0.1473 USDT 217.0566 WNCG 0.1472 USDT 0.1465 USDT 0.1479 USDT 0.1479 USDT
2022-07-15 0.1470 USDT 65.4307 WNCG 0.1465 USDT 0.1465 USDT 0.1472 USDT 0.1472 USDT
2022-07-14 0.1446 USDT 101.7679 WNCG 0.1452 USDT 0.1431 USDT 0.1452 USDT 0.1431 USDT
2022-07-13 0.1452 USDT 21.4479 WNCG 0.1452 USDT 0.1452 USDT 0.1452 USDT 0.1452 USDT
2022-07-12 0.1460 USDT 65.0221 WNCG 0.1479 USDT 0.1424 USDT 0.1479 USDT 0.1452 USDT
2022-07-11 0.1400 USDT 74.5472 WNCG 0.1370 USDT 0.1370 USDT 0.1479 USDT 0.1479 USDT
2022-07-10 0.1429 USDT 133.2407 WNCG 0.1467 USDT 0.1370 USDT 0.1470 USDT 0.1370 USDT
2022-07-09 0.1444 USDT 29.5468 WNCG 0.1466 USDT 0.1370 USDT 0.1472 USDT 0.1370 USDT
2022-07-08 0.1370 USDT 7.5191 WNCG 0.1370 USDT 0.1370 USDT 0.1370 USDT 0.1370 USDT
2022-07-07 0.1589 USDT 15.0861 WNCG 0.1589 USDT 0.1589 USDT 0.1589 USDT 0.1589 USDT
2022-07-06 0.1227 USDT 43.3528 WNCG 0.0956 USDT 0.0956 USDT 0.1590 USDT 0.1484 USDT
2022-07-05 0.1401 USDT 29.7926 WNCG 0.1401 USDT 0.1401 USDT 0.1401 USDT 0.1401 USDT
2022-06-27 0.1783 USDT 1,537.3898 WNCG 0.1400 USDT 0.1400 USDT 0.1801 USDT 0.1611 USDT
2022-06-26 0.1400 USDT 17.1015 WNCG 0.1400 USDT 0.1400 USDT 0.1400 USDT 0.1400 USDT