Crypto exchange Kucoin

Market Uniswap (UNI) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: UNI-USDT
Date Price Volume Open Low High Close
2021-07-22 16.7456 USDT 92,657.7814 UNI 16.7267 USDT 16.0798 USDT 17.6100 USDT 17.2891 USDT
2021-07-21 15.6337 USDT 125,501.2396 UNI 14.5654 USDT 14.0223 USDT 16.8660 USDT 16.5401 USDT
2021-07-20 14.7981 USDT 94,261.4551 UNI 15.7423 USDT 14.4028 USDT 15.9594 USDT 14.5107 USDT
2021-07-19 15.9197 USDT 101,519.7797 UNI 16.3170 USDT 15.4014 USDT 16.7765 USDT 15.8286 USDT
2021-07-18 16.6356 USDT 65,016.2700 UNI 16.1048 USDT 16.0343 USDT 17.1604 USDT 16.3978 USDT
2021-07-17 16.3139 USDT 62,820.4303 UNI 16.3332 USDT 15.9430 USDT 16.7382 USDT 16.2215 USDT
2021-07-16 16.5440 USDT 129,382.8493 UNI 17.0514 USDT 15.9218 USDT 17.5947 USDT 16.3719 USDT
2021-07-15 17.4426 USDT 94,967.9858 UNI 17.8956 USDT 16.7955 USDT 18.3839 USDT 17.0853 USDT
2021-07-14 17.6981 USDT 115,435.3960 UNI 18.4579 USDT 16.7417 USDT 18.5404 USDT 17.8395 USDT
2021-07-13 18.9366 USDT 76,607.1080 UNI 19.5339 USDT 18.1680 USDT 19.7339 USDT 18.3529 USDT
2021-07-12 20.3365 USDT 96,416.5874 UNI 20.6984 USDT 19.2037 USDT 21.4302 USDT 19.5580 USDT
2021-07-11 20.4100 USDT 37,876.5960 UNI 20.3000 USDT 19.9860 USDT 20.9417 USDT 20.5200 USDT
2021-07-10 20.4773 USDT 47,283.6497 UNI 20.9679 USDT 19.9397 USDT 21.5357 USDT 20.2540 USDT
2021-07-09 20.7060 USDT 81,480.2798 UNI 20.3428 USDT 19.7884 USDT 21.5933 USDT 21.0802 USDT
2021-07-08 20.9413 USDT 77,018.2975 UNI 22.2699 USDT 20.0000 USDT 22.3103 USDT 20.0732 USDT
2021-07-07 22.6835 USDT 87,416.2743 UNI 22.3367 USDT 21.6832 USDT 23.4595 USDT 22.2871 USDT
2021-07-06 21.9476 USDT 196,266.7463 UNI 20.0806 USDT 20.0382 USDT 23.2017 USDT 22.2252 USDT
2021-07-05 19.9899 USDT 78,494.9810 UNI 20.7614 USDT 19.1219 USDT 20.8891 USDT 20.3342 USDT
2021-07-04 20.6374 USDT 116,726.4901 UNI 19.4710 USDT 18.9440 USDT 21.4916 USDT 20.9227 USDT
2021-07-03 18.6888 USDT 38,507.6669 UNI 18.2318 USDT 17.7958 USDT 19.2138 USDT 18.9492 USDT
2021-07-02 17.4977 USDT 49,699.1492 UNI 17.7847 USDT 16.9442 USDT 18.2557 USDT 18.1220 USDT
2021-07-01 18.2415 USDT 43,506.4159 UNI 19.2769 USDT 17.5584 USDT 19.2861 USDT 17.9336 USDT
2021-06-30 17.9750 USDT 50,511.8401 UNI 18.6385 USDT 17.1724 USDT 18.8500 USDT 18.6400 USDT
2021-06-29 18.7103 USDT 44,349.2679 UNI 17.7345 USDT 17.6724 USDT 19.1912 USDT 18.7742 USDT
2021-06-28 17.4476 USDT 40,762.3890 UNI 17.0956 USDT 16.8666 USDT 18.1330 USDT 17.6346 USDT
2021-06-27 16.2449 USDT 35,205.9357 UNI 16.1277 USDT 15.6250 USDT 16.8592 USDT 16.8331 USDT
2021-06-26 15.7644 USDT 63,562.9549 UNI 15.8281 USDT 15.1194 USDT 16.4616 USDT 16.0121 USDT
2021-06-25 16.8885 USDT 99,664.5122 UNI 18.0618 USDT 15.7142 USDT 18.3477 USDT 16.0026 USDT
2021-06-24 17.5942 USDT 72,195.1079 UNI 17.8096 USDT 16.6120 USDT 18.5627 USDT 17.9192 USDT
2021-06-23 17.5572 USDT 85,637.1135 UNI 16.4106 USDT 15.7764 USDT 18.4836 USDT 17.5194 USDT
2021-06-22 15.6314 USDT 183,902.7423 UNI 15.8646 USDT 13.9272 USDT 17.1000 USDT 16.3351 USDT
2021-06-21 18.0567 USDT 117,148.6625 UNI 20.6993 USDT 15.7544 USDT 20.8629 USDT 16.2060 USDT
2021-06-20 19.6374 USDT 48,562.2231 UNI 19.7756 USDT 18.6350 USDT 21.0200 USDT 20.8027 USDT
2021-06-19 20.4253 USDT 42,918.0982 UNI 20.4003 USDT 19.7913 USDT 20.9715 USDT 19.8514 USDT
2021-06-18 20.8119 USDT 58,302.5245 UNI 22.1738 USDT 19.5609 USDT 22.2650 USDT 20.3748 USDT
2021-06-17 22.2543 USDT 22,063.0457 UNI 21.8265 USDT 21.4251 USDT 22.9395 USDT 22.0778 USDT
2021-06-16 22.3947 USDT 51,011.3457 UNI 23.4200 USDT 21.6554 USDT 23.5430 USDT 21.7211 USDT
2021-06-15 23.9123 USDT 33,884.7621 UNI 24.1525 USDT 23.1200 USDT 24.6708 USDT 23.5146 USDT
2021-06-14 23.4243 USDT 65,830.0044 UNI 23.2534 USDT 22.5072 USDT 24.1536 USDT 23.7495 USDT
2021-06-13 22.0308 USDT 69,359.0258 UNI 21.3192 USDT 20.4580 USDT 23.6195 USDT 23.1501 USDT
2021-06-12 21.1714 USDT 35,376.5375 UNI 21.8363 USDT 20.2368 USDT 21.8800 USDT 21.4760 USDT
2021-06-11 22.6136 USDT 40,354.6850 UNI 23.6287 USDT 21.3013 USDT 23.8570 USDT 21.8944 USDT
2021-06-10 24.0838 USDT 44,703.8281 UNI 25.1692 USDT 23.1052 USDT 25.2512 USDT 23.7143 USDT
2021-06-09 23.8794 USDT 120,479.6214 UNI 23.4277 USDT 22.2077 USDT 25.2385 USDT 25.0502 USDT
2021-06-08 22.6904 USDT 112,554.7301 UNI 24.1682 USDT 20.6948 USDT 24.6262 USDT 23.4958 USDT
2021-06-07 25.8830 USDT 86,388.6214 UNI 25.8538 USDT 23.9704 USDT 27.3252 USDT 24.2313 USDT
2021-06-06 25.9057 USDT 21,514.9503 UNI 25.6152 USDT 25.3669 USDT 26.4674 USDT 25.6709 USDT
2021-06-05 26.1620 USDT 56,454.8780 UNI 26.4255 USDT 25.1666 USDT 27.6686 USDT 25.4791 USDT
2021-06-04 26.5196 USDT 81,365.6088 UNI 28.6774 USDT 25.0020 USDT 28.6774 USDT 26.5919 USDT
2021-06-03 28.3085 USDT 74,963.4904 UNI 27.6094 USDT 26.9235 USDT 29.3803 USDT 28.5500 USDT