Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
12...464748
Date Price Volume Open Low High Close
2018-02-05 0.0044 BTC 10,799.9602 GAS 0.0049 BTC 0.0040 BTC 0.0051 BTC 0.0042 BTC
2018-02-04 0.0051 BTC 4,805.3621 GAS 0.0055 BTC 0.0049 BTC 0.0055 BTC 0.0049 BTC
2018-02-03 0.0056 BTC 4,178.2150 GAS 0.0054 BTC 0.0052 BTC 0.0058 BTC 0.0055 BTC
2018-02-02 0.0052 BTC 6,883.4395 GAS 0.0054 BTC 0.0046 BTC 0.0057 BTC 0.0054 BTC
2018-02-01 0.0056 BTC 10,268.9338 GAS 0.0056 BTC 0.0048 BTC 0.0061 BTC 0.0050 BTC
2018-01-31 0.0056 BTC 6,417.1524 GAS 0.0057 BTC 0.0052 BTC 0.0060 BTC 0.0055 BTC
2018-01-30 0.0060 BTC 11,294.1611 GAS 0.0061 BTC 0.0055 BTC 0.0066 BTC 0.0058 BTC
2018-01-29 0.0060 BTC 23,963.8233 GAS 0.0049 BTC 0.0049 BTC 0.0067 BTC 0.0061 BTC
2018-01-28 0.0046 BTC 8,899.8736 GAS 0.0042 BTC 0.0042 BTC 0.0050 BTC 0.0049 BTC
2018-01-27 0.0043 BTC 4,811.2555 GAS 0.0044 BTC 0.0041 BTC 0.0045 BTC 0.0042 BTC
2018-01-26 0.0044 BTC 3,322.3207 GAS 0.0045 BTC 0.0043 BTC 0.0046 BTC 0.0044 BTC
2018-01-25 0.0044 BTC 3,518.7776 GAS 0.0046 BTC 0.0041 BTC 0.0046 BTC 0.0044 BTC
2018-01-24 0.0045 BTC 5,395.8361 GAS 0.0042 BTC 0.0042 BTC 0.0050 BTC 0.0045 BTC
2018-01-23 0.0042 BTC 3,733.6485 GAS 0.0042 BTC 0.0041 BTC 0.0045 BTC 0.0043 BTC
2018-01-22 0.0043 BTC 3,130.6301 GAS 0.0045 BTC 0.0041 BTC 0.0045 BTC 0.0042 BTC
2018-01-21 0.0044 BTC 4,272.7244 GAS 0.0045 BTC 0.0042 BTC 0.0046 BTC 0.0045 BTC
2018-01-20 0.0047 BTC 4,494.5640 GAS 0.0045 BTC 0.0045 BTC 0.0057 BTC 0.0045 BTC
2018-01-19 0.0048 BTC 4,823.6704 GAS 0.0050 BTC 0.0045 BTC 0.0054 BTC 0.0046 BTC
2018-01-18 0.0052 BTC 5,918.3857 GAS 0.0054 BTC 0.0047 BTC 0.0055 BTC 0.0050 BTC
2018-01-17 0.0050 BTC 7,877.1068 GAS 0.0047 BTC 0.0039 BTC 0.0057 BTC 0.0055 BTC
2018-01-16 0.0055 BTC 7,492.9287 GAS 0.0052 BTC 0.0047 BTC 0.0064 BTC 0.0047 BTC
2018-01-15 0.0061 BTC 20,545.4135 GAS 0.0054 BTC 0.0046 BTC 0.0075 BTC 0.0052 BTC
2018-01-14 0.0053 BTC 16,841.3555 GAS 0.0044 BTC 0.0041 BTC 0.0070 BTC 0.0054 BTC
2018-01-13 0.0041 BTC 5,938.9856 GAS 0.0038 BTC 0.0037 BTC 0.0045 BTC 0.0044 BTC
2018-01-12 0.0039 BTC 6,594.3517 GAS 0.0037 BTC 0.0037 BTC 0.0042 BTC 0.0038 BTC
2018-01-11 0.0037 BTC 4,388.0341 GAS 0.0041 BTC 0.0035 BTC 0.0041 BTC 0.0037 BTC
2018-01-10 0.0038 BTC 4,930.2019 GAS 0.0040 BTC 0.0034 BTC 0.0042 BTC 0.0040 BTC
2018-01-09 0.0041 BTC 10,007.6848 GAS 0.0039 BTC 0.0037 BTC 0.0047 BTC 0.0040 BTC
2018-01-08 0.0034 BTC 8,753.5929 GAS 0.0032 BTC 0.0031 BTC 0.0041 BTC 0.0040 BTC
2018-01-07 0.0032 BTC 7,409.2896 GAS 0.0032 BTC 0.0030 BTC 0.0034 BTC 0.0032 BTC
2018-01-06 0.0029 BTC 7,333.2027 GAS 0.0027 BTC 0.0027 BTC 0.0035 BTC 0.0030 BTC
2018-01-05 0.0025 BTC 6,770.6483 GAS 0.0024 BTC 0.0019 BTC 0.0034 BTC 0.0027 BTC
2018-01-04 0.0026 BTC 2,796.1967 GAS 0.0023 BTC 0.0023 BTC 0.0031 BTC 0.0024 BTC
2018-01-03 0.0024 BTC 2,809.9079 GAS 0.0023 BTC 0.0020 BTC 0.0027 BTC 0.0024 BTC
2018-01-02 0.0023 BTC 2,371.4925 GAS 0.0025 BTC 0.0020 BTC 0.0027 BTC 0.0023 BTC
2018-01-01 0.0024 BTC 1,709.1102 GAS 0.0022 BTC 0.0022 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
12...464748