Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-04-25 0.0029 BTC 2,224.8839 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0030 BTC 0.0029 BTC
2018-04-24 0.0031 BTC 3,684.8324 GAS 0.0032 BTC 0.0027 BTC 0.0033 BTC 0.0028 BTC
2018-04-23 0.0032 BTC 4,053.3876 GAS 0.0032 BTC 0.0031 BTC 0.0033 BTC 0.0032 BTC
2018-04-22 0.0029 BTC 5,560.2470 GAS 0.0029 BTC 0.0027 BTC 0.0032 BTC 0.0032 BTC
2018-04-21 0.0027 BTC 3,140.2036 GAS 0.0028 BTC 0.0026 BTC 0.0029 BTC 0.0028 BTC
2018-04-20 0.0029 BTC 3,592.4029 GAS 0.0028 BTC 0.0028 BTC 0.0030 BTC 0.0028 BTC
2018-04-19 0.0028 BTC 3,590.5598 GAS 0.0026 BTC 0.0026 BTC 0.0028 BTC 0.0028 BTC
2018-04-18 0.0026 BTC 2,677.3312 GAS 0.0025 BTC 0.0025 BTC 0.0027 BTC 0.0026 BTC
2018-04-17 0.0025 BTC 1,812.7860 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0025 BTC 0.0025 BTC
2018-04-16 0.0024 BTC 2,061.0271 GAS 0.0024 BTC 0.0024 BTC 0.0025 BTC 0.0025 BTC
2018-04-15 0.0024 BTC 2,675.0936 GAS 0.0024 BTC 0.0024 BTC 0.0025 BTC 0.0025 BTC
2018-04-14 0.0023 BTC 2,005.8959 GAS 0.0023 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0024 BTC
2018-04-13 0.0023 BTC 1,799.4380 GAS 0.0023 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-04-12 0.0023 BTC 5,311.6599 GAS 0.0024 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-04-11 0.0024 BTC 4,634.5961 GAS 0.0023 BTC 0.0023 BTC 0.0025 BTC 0.0024 BTC
2018-04-10 0.0022 BTC 3,044.0686 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0023 BTC 0.0023 BTC
2018-04-09 0.0022 BTC 1,674.7338 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0023 BTC 0.0022 BTC
2018-04-08 0.0022 BTC 3,245.1431 GAS 0.0021 BTC 0.0021 BTC 0.0024 BTC 0.0022 BTC
2018-04-07 0.0021 BTC 2,751.2151 GAS 0.0021 BTC 0.0021 BTC 0.0022 BTC 0.0021 BTC
2018-04-06 0.0022 BTC 2,891.5716 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0022 BTC 0.0021 BTC
2018-04-05 0.0022 BTC 1,986.1683 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0023 BTC 0.0022 BTC
2018-04-04 0.0022 BTC 2,525.7906 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0023 BTC 0.0022 BTC
2018-04-03 0.0023 BTC 2,409.2250 GAS 0.0022 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0022 BTC
2018-04-02 0.0022 BTC 1,168.4242 GAS 0.0022 BTC 0.0022 BTC 0.0023 BTC 0.0022 BTC
2018-04-01 0.0022 BTC 694.6549 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0023 BTC 0.0022 BTC
2018-03-31 0.0023 BTC 745.3608 GAS 0.0023 BTC 0.0022 BTC 0.0023 BTC 0.0022 BTC
2018-03-30 0.0023 BTC 1,593.4633 GAS 0.0022 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-03-29 0.0023 BTC 1,643.3031 GAS 0.0022 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-03-28 0.0023 BTC 1,329.9860 GAS 0.0024 BTC 0.0022 BTC 0.0025 BTC 0.0022 BTC
2018-03-27 0.0024 BTC 1,155.7038 GAS 0.0023 BTC 0.0023 BTC 0.0025 BTC 0.0024 BTC
2018-03-26 0.0024 BTC 2,327.3860 GAS 0.0024 BTC 0.0023 BTC 0.0025 BTC 0.0024 BTC
2018-03-25 0.0026 BTC 1,513.9152 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0027 BTC 0.0025 BTC
2018-03-24 0.0025 BTC 1,743.2432 GAS 0.0026 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-03-23 0.0025 BTC 959.6914 GAS 0.0024 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0026 BTC
2018-03-22 0.0026 BTC 1,281.6835 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0024 BTC
2018-03-21 0.0027 BTC 2,830.1414 GAS 0.0026 BTC 0.0025 BTC 0.0029 BTC 0.0026 BTC
2018-03-20 0.0027 BTC 2,502.7584 GAS 0.0026 BTC 0.0024 BTC 0.0030 BTC 0.0026 BTC
2018-03-19 0.0025 BTC 2,391.2759 GAS 0.0023 BTC 0.0023 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-03-18 0.0022 BTC 2,415.1968 GAS 0.0022 BTC 0.0020 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-03-17 0.0023 BTC 1,613.2063 GAS 0.0024 BTC 0.0021 BTC 0.0024 BTC 0.0022 BTC
2018-03-16 0.0025 BTC 2,645.8804 GAS 0.0024 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0024 BTC
2018-03-15 0.0024 BTC 2,658.9357 GAS 0.0025 BTC 0.0023 BTC 0.0025 BTC 0.0024 BTC
2018-03-14 0.0025 BTC 2,307.3102 GAS 0.0025 BTC 0.0023 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-03-13 0.0026 BTC 2,925.5016 GAS 0.0027 BTC 0.0025 BTC 0.0027 BTC 0.0025 BTC
2018-03-12 0.0027 BTC 2,030.9129 GAS 0.0028 BTC 0.0026 BTC 0.0028 BTC 0.0027 BTC
2018-03-11 0.0028 BTC 2,300.4252 GAS 0.0028 BTC 0.0028 BTC 0.0029 BTC 0.0028 BTC
2018-03-10 0.0029 BTC 1,084.4663 GAS 0.0029 BTC 0.0027 BTC 0.0030 BTC 0.0028 BTC
2018-03-09 0.0029 BTC 6,694.9463 GAS 0.0027 BTC 0.0027 BTC 0.0032 BTC 0.0030 BTC
2018-03-08 0.0027 BTC 3,087.2215 GAS 0.0028 BTC 0.0025 BTC 0.0028 BTC 0.0027 BTC
2018-03-07 0.0029 BTC 5,783.5171 GAS 0.0030 BTC 0.0027 BTC 0.0031 BTC 0.0028 BTC