Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-08-24 0.0009 BTC 1,869.9089 GAS 0.0009 BTC 0.0008 BTC 0.0009 BTC 0.0008 BTC
2018-08-23 0.0009 BTC 10,225.7264 GAS 0.0007 BTC 0.0007 BTC 0.0009 BTC 0.0009 BTC
2018-08-22 0.0007 BTC 2,766.8407 GAS 0.0008 BTC 0.0007 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC
2018-08-21 0.0008 BTC 954.6860 GAS 0.0008 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC
2018-08-20 0.0008 BTC 974.2019 GAS 0.0008 BTC 0.0008 BTC 0.0009 BTC 0.0008 BTC
2018-08-19 0.0009 BTC 1,075.9949 GAS 0.0008 BTC 0.0008 BTC 0.0009 BTC 0.0008 BTC
2018-08-18 0.0009 BTC 1,555.0854 GAS 0.0009 BTC 0.0008 BTC 0.0010 BTC 0.0008 BTC
2018-08-17 0.0009 BTC 3,112.2675 GAS 0.0008 BTC 0.0007 BTC 0.0010 BTC 0.0009 BTC
2018-08-16 0.0007 BTC 1,908.8043 GAS 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC
2018-08-15 0.0007 BTC 2,622.8406 GAS 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0007 BTC
2018-08-14 0.0007 BTC 3,409.3904 GAS 0.0007 BTC 0.0006 BTC 0.0007 BTC 0.0006 BTC
2018-08-13 0.0007 BTC 3,109.4457 GAS 0.0008 BTC 0.0006 BTC 0.0008 BTC 0.0007 BTC
2018-08-12 0.0008 BTC 2,267.1651 GAS 0.0008 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC 0.0008 BTC
2018-08-11 0.0008 BTC 5,170.7665 GAS 0.0009 BTC 0.0008 BTC 0.0009 BTC 0.0008 BTC
2018-08-10 0.0009 BTC 1,264.0439 GAS 0.0010 BTC 0.0008 BTC 0.0010 BTC 0.0009 BTC
2018-08-09 0.0010 BTC 1,060.2717 GAS 0.0010 BTC 0.0010 BTC 0.0011 BTC 0.0010 BTC
2018-08-08 0.0011 BTC 1,860.5740 GAS 0.0012 BTC 0.0010 BTC 0.0012 BTC 0.0010 BTC
2018-08-07 0.0011 BTC 1,124.9011 GAS 0.0011 BTC 0.0011 BTC 0.0012 BTC 0.0011 BTC
2018-08-06 0.0012 BTC 543.5852 GAS 0.0012 BTC 0.0011 BTC 0.0012 BTC 0.0011 BTC
2018-08-05 0.0012 BTC 739.9294 GAS 0.0012 BTC 0.0011 BTC 0.0012 BTC 0.0012 BTC
2018-08-04 0.0012 BTC 1,052.8597 GAS 0.0011 BTC 0.0011 BTC 0.0012 BTC 0.0012 BTC
2018-08-03 0.0011 BTC 707.6061 GAS 0.0011 BTC 0.0011 BTC 0.0012 BTC 0.0011 BTC
2018-08-02 0.0011 BTC 2,010.6624 GAS 0.0012 BTC 0.0011 BTC 0.0012 BTC 0.0011 BTC
2018-08-01 0.0012 BTC 1,063.2302 GAS 0.0012 BTC 0.0012 BTC 0.0012 BTC 0.0012 BTC
2018-07-31 0.0012 BTC 1,168.4039 GAS 0.0012 BTC 0.0012 BTC 0.0012 BTC 0.0012 BTC
2018-07-30 0.0012 BTC 1,948.1645 GAS 0.0012 BTC 0.0012 BTC 0.0013 BTC 0.0012 BTC
2018-07-29 0.0012 BTC 401.4811 GAS 0.0013 BTC 0.0012 BTC 0.0013 BTC 0.0013 BTC
2018-07-28 0.0013 BTC 505.6288 GAS 0.0013 BTC 0.0012 BTC 0.0013 BTC 0.0013 BTC
2018-07-27 0.0012 BTC 1,287.2756 GAS 0.0012 BTC 0.0012 BTC 0.0013 BTC 0.0013 BTC
2018-07-26 0.0012 BTC 1,418.4164 GAS 0.0013 BTC 0.0012 BTC 0.0013 BTC 0.0012 BTC
2018-07-25 0.0013 BTC 877.7542 GAS 0.0013 BTC 0.0012 BTC 0.0013 BTC 0.0013 BTC
2018-07-24 0.0013 BTC 907.0520 GAS 0.0013 BTC 0.0012 BTC 0.0014 BTC 0.0013 BTC
2018-07-23 0.0013 BTC 890.1157 GAS 0.0014 BTC 0.0013 BTC 0.0014 BTC 0.0014 BTC
2018-07-22 0.0014 BTC 316.3064 GAS 0.0015 BTC 0.0014 BTC 0.0015 BTC 0.0014 BTC
2018-07-21 0.0015 BTC 757.6188 GAS 0.0014 BTC 0.0014 BTC 0.0015 BTC 0.0015 BTC
2018-07-20 0.0015 BTC 2,237.9429 GAS 0.0015 BTC 0.0014 BTC 0.0015 BTC 0.0014 BTC
2018-07-19 0.0016 BTC 2,853.5108 GAS 0.0017 BTC 0.0014 BTC 0.0017 BTC 0.0015 BTC
2018-07-18 0.0017 BTC 2,834.2275 GAS 0.0017 BTC 0.0016 BTC 0.0018 BTC 0.0017 BTC
2018-07-17 0.0017 BTC 1,191.3974 GAS 0.0018 BTC 0.0017 BTC 0.0018 BTC 0.0017 BTC
2018-07-16 0.0018 BTC 1,670.7818 GAS 0.0017 BTC 0.0017 BTC 0.0018 BTC 0.0018 BTC
2018-07-15 0.0017 BTC 825.8981 GAS 0.0017 BTC 0.0017 BTC 0.0017 BTC 0.0017 BTC
2018-07-14 0.0017 BTC 488.7842 GAS 0.0017 BTC 0.0016 BTC 0.0017 BTC 0.0017 BTC
2018-07-13 0.0018 BTC 1,198.0048 GAS 0.0017 BTC 0.0017 BTC 0.0019 BTC 0.0017 BTC
2018-07-12 0.0017 BTC 711.0690 GAS 0.0016 BTC 0.0016 BTC 0.0017 BTC 0.0017 BTC
2018-07-11 0.0017 BTC 2,320.5369 GAS 0.0017 BTC 0.0016 BTC 0.0018 BTC 0.0017 BTC
2018-07-10 0.0017 BTC 4,361.8550 GAS 0.0018 BTC 0.0016 BTC 0.0020 BTC 0.0017 BTC
2018-07-09 0.0019 BTC 1,681.6845 GAS 0.0020 BTC 0.0018 BTC 0.0020 BTC 0.0018 BTC
2018-07-08 0.0021 BTC 1,648.1222 GAS 0.0020 BTC 0.0020 BTC 0.0022 BTC 0.0020 BTC
2018-07-07 0.0020 BTC 1,158.3750 GAS 0.0020 BTC 0.0019 BTC 0.0024 BTC 0.0020 BTC
2018-07-06 0.0020 BTC 1,432.0809 GAS 0.0020 BTC 0.0019 BTC 0.0021 BTC 0.0020 BTC