Crypto exchange Kucoin

Market Gas (GAS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: GAS-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-07-05 0.0022 BTC 6,467.6741 GAS 0.0023 BTC 0.0020 BTC 0.0025 BTC 0.0021 BTC
2018-07-04 0.0021 BTC 7,706.8116 GAS 0.0019 BTC 0.0019 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-07-03 0.0019 BTC 4,407.2563 GAS 0.0018 BTC 0.0017 BTC 0.0025 BTC 0.0020 BTC
2018-07-02 0.0018 BTC 2,039.9682 GAS 0.0017 BTC 0.0017 BTC 0.0019 BTC 0.0018 BTC
2018-07-01 0.0016 BTC 1,069.1959 GAS 0.0016 BTC 0.0015 BTC 0.0019 BTC 0.0017 BTC
2018-06-30 0.0016 BTC 579.0726 GAS 0.0016 BTC 0.0015 BTC 0.0016 BTC 0.0016 BTC
2018-06-29 0.0015 BTC 2,358.9633 GAS 0.0016 BTC 0.0015 BTC 0.0016 BTC 0.0016 BTC
2018-06-28 0.0016 BTC 2,760.7126 GAS 0.0016 BTC 0.0015 BTC 0.0017 BTC 0.0016 BTC
2018-06-27 0.0016 BTC 6,334.6485 GAS 0.0016 BTC 0.0016 BTC 0.0017 BTC 0.0016 BTC
2018-06-26 0.0016 BTC 4,720.4450 GAS 0.0017 BTC 0.0016 BTC 0.0017 BTC 0.0016 BTC
2018-06-25 0.0017 BTC 1,893.5255 GAS 0.0017 BTC 0.0016 BTC 0.0018 BTC 0.0017 BTC
2018-06-24 0.0017 BTC 966.3246 GAS 0.0017 BTC 0.0016 BTC 0.0018 BTC 0.0017 BTC
2018-06-23 0.0018 BTC 1,215.4127 GAS 0.0019 BTC 0.0017 BTC 0.0019 BTC 0.0017 BTC
2018-06-22 0.0019 BTC 952.7217 GAS 0.0019 BTC 0.0018 BTC 0.0020 BTC 0.0019 BTC
2018-06-21 0.0019 BTC 1,215.0541 GAS 0.0020 BTC 0.0018 BTC 0.0020 BTC 0.0019 BTC
2018-06-20 0.0020 BTC 1,217.0778 GAS 0.0020 BTC 0.0019 BTC 0.0020 BTC 0.0020 BTC
2018-06-19 0.0020 BTC 2,057.0052 GAS 0.0021 BTC 0.0020 BTC 0.0021 BTC 0.0020 BTC
2018-06-18 0.0021 BTC 540.3775 GAS 0.0020 BTC 0.0020 BTC 0.0021 BTC 0.0021 BTC
2018-06-17 0.0020 BTC 582.3411 GAS 0.0020 BTC 0.0020 BTC 0.0021 BTC 0.0020 BTC
2018-06-16 0.0020 BTC 445.3591 GAS 0.0021 BTC 0.0020 BTC 0.0021 BTC 0.0020 BTC
2018-06-15 0.0021 BTC 1,469.1711 GAS 0.0021 BTC 0.0020 BTC 0.0022 BTC 0.0021 BTC
2018-06-14 0.0021 BTC 1,398.2407 GAS 0.0022 BTC 0.0021 BTC 0.0022 BTC 0.0021 BTC
2018-06-13 0.0021 BTC 3,429.9250 GAS 0.0021 BTC 0.0020 BTC 0.0022 BTC 0.0022 BTC
2018-06-12 0.0023 BTC 1,846.6108 GAS 0.0023 BTC 0.0021 BTC 0.0023 BTC 0.0021 BTC
2018-06-11 0.0023 BTC 1,786.1384 GAS 0.0023 BTC 0.0022 BTC 0.0024 BTC 0.0023 BTC
2018-06-10 0.0023 BTC 1,503.4199 GAS 0.0024 BTC 0.0022 BTC 0.0025 BTC 0.0023 BTC
2018-06-09 0.0025 BTC 1,984.2722 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0024 BTC
2018-06-08 0.0025 BTC 897.3879 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-06-07 0.0025 BTC 957.8798 GAS 0.0026 BTC 0.0025 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-06-06 0.0026 BTC 1,580.1971 GAS 0.0025 BTC 0.0025 BTC 0.0028 BTC 0.0026 BTC
2018-06-05 0.0025 BTC 1,097.7538 GAS 0.0025 BTC 0.0025 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-06-04 0.0026 BTC 1,362.6392 GAS 0.0027 BTC 0.0025 BTC 0.0027 BTC 0.0026 BTC
2018-06-03 0.0027 BTC 970.2741 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0028 BTC 0.0027 BTC
2018-06-02 0.0027 BTC 1,579.2516 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0028 BTC 0.0028 BTC
2018-06-01 0.0027 BTC 1,888.6244 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0028 BTC 0.0028 BTC
2018-05-31 0.0028 BTC 3,600.1284 GAS 0.0026 BTC 0.0026 BTC 0.0029 BTC 0.0028 BTC
2018-05-30 0.0026 BTC 2,707.4063 GAS 0.0026 BTC 0.0025 BTC 0.0027 BTC 0.0026 BTC
2018-05-29 0.0025 BTC 2,110.7530 GAS 0.0025 BTC 0.0025 BTC 0.0026 BTC 0.0026 BTC
2018-05-28 0.0025 BTC 976.7687 GAS 0.0024 BTC 0.0024 BTC 0.0025 BTC 0.0025 BTC
2018-05-27 0.0025 BTC 1,468.3548 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0025 BTC
2018-05-26 0.0025 BTC 877.9249 GAS 0.0026 BTC 0.0025 BTC 0.0027 BTC 0.0025 BTC
2018-05-25 0.0025 BTC 1,217.9803 GAS 0.0026 BTC 0.0025 BTC 0.0026 BTC 0.0026 BTC
2018-05-24 0.0026 BTC 2,206.9335 GAS 0.0025 BTC 0.0024 BTC 0.0027 BTC 0.0026 BTC
2018-05-23 0.0025 BTC 1,761.8644 GAS 0.0026 BTC 0.0024 BTC 0.0026 BTC 0.0026 BTC
2018-05-22 0.0026 BTC 2,013.8613 GAS 0.0027 BTC 0.0025 BTC 0.0027 BTC 0.0025 BTC
2018-05-21 0.0028 BTC 1,994.3523 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0028 BTC 0.0027 BTC
2018-05-20 0.0028 BTC 1,647.0152 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0029 BTC 0.0028 BTC
2018-05-19 0.0028 BTC 893.8632 GAS 0.0027 BTC 0.0027 BTC 0.0028 BTC 0.0028 BTC
2018-05-18 0.0027 BTC 1,327.3908 GAS 0.0028 BTC 0.0027 BTC 0.0028 BTC 0.0027 BTC
2018-05-17 0.0027 BTC 3,784.6847 GAS 0.0028 BTC 0.0026 BTC 0.0029 BTC 0.0028 BTC