Crypto exchange Coinbase Pro

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2022-03-05 8.2300 EUR 4,651.2660 UNI 8.0200 EUR 8.0000 EUR 8.3400 EUR 8.2300 EUR
2022-03-04 8.0600 EUR 24,787.0660 UNI 8.6200 EUR 7.9400 EUR 8.6200 EUR 8.0600 EUR
2022-03-03 8.6800 EUR 2,519.9070 UNI 8.8700 EUR 8.5400 EUR 9.1100 EUR 8.6800 EUR
2022-03-02 9.1000 EUR 7,115.9890 UNI 9.1300 EUR 8.9700 EUR 9.5000 EUR 9.1000 EUR
2022-03-01 9.2500 EUR 27,344.2500 UNI 9.4200 EUR 9.0600 EUR 9.7000 EUR 9.2500 EUR
2022-02-28 9.3100 EUR 12,893.1090 UNI 8.7300 EUR 8.4000 EUR 9.3600 EUR 9.3100 EUR
2022-02-27 8.5800 EUR 15,217.5600 UNI 7.8400 EUR 7.7400 EUR 9.0000 EUR 8.5800 EUR
2022-02-26 8.0700 EUR 3,273.4670 UNI 8.4000 EUR 7.9700 EUR 8.4000 EUR 8.0700 EUR
2022-02-25 8.3200 EUR 7,190.0110 UNI 7.8900 EUR 7.5900 EUR 8.3200 EUR 8.3200 EUR
2022-02-24 7.8200 EUR 12,709.7070 UNI 7.7100 EUR 6.7100 EUR 8.0800 EUR 7.8200 EUR
2022-02-23 7.9100 EUR 7,307.7030 UNI 7.8700 EUR 7.7200 EUR 8.3400 EUR 7.9100 EUR
2022-02-22 7.8100 EUR 11,184.7420 UNI 7.5000 EUR 7.2300 EUR 7.9000 EUR 7.8100 EUR
2022-02-21 7.7700 EUR 8,593.7760 UNI 8.2300 EUR 7.6800 EUR 8.5800 EUR 7.7700 EUR
2022-02-20 8.3500 EUR 5,555.8810 UNI 8.7400 EUR 8.1300 EUR 8.7800 EUR 8.3500 EUR
2022-02-19 8.8400 EUR 9,882.0310 UNI 9.1300 EUR 8.6400 EUR 9.2000 EUR 8.8400 EUR
2022-02-18 9.0000 EUR 4,658.4860 UNI 9.1800 EUR 8.9200 EUR 9.4000 EUR 9.0000 EUR
2022-02-17 9.1900 EUR 4,658.0920 UNI 9.9000 EUR 9.0200 EUR 9.9000 EUR 9.1900 EUR
2022-02-16 10.0000 EUR 7,512.8780 UNI 10.1000 EUR 9.5000 EUR 10.1500 EUR 10.0000 EUR
2022-02-15 10.0400 EUR 6,906.5050 UNI 9.5500 EUR 9.4400 EUR 10.0500 EUR 10.0400 EUR
2022-02-14 9.4400 EUR 5,707.0050 UNI 9.0700 EUR 8.9300 EUR 9.4400 EUR 9.4400 EUR
2022-02-13 9.1100 EUR 5,527.5410 UNI 9.3800 EUR 9.0700 EUR 9.5500 EUR 9.1100 EUR
2022-02-12 9.3400 EUR 2,822.0410 UNI 9.3800 EUR 9.2000 EUR 9.6700 EUR 9.3400 EUR
2022-02-11 9.2900 EUR 6,583.4880 UNI 10.0000 EUR 9.1800 EUR 10.2400 EUR 9.2900 EUR
2022-02-10 10.0700 EUR 7,022.0010 UNI 10.7100 EUR 9.9900 EUR 10.8000 EUR 10.0700 EUR
2022-02-09 10.8300 EUR 8,815.7210 UNI 10.5600 EUR 10.2300 EUR 11.0400 EUR 10.8300 EUR
2022-02-08 10.3700 EUR 9,773.0000 UNI 10.5900 EUR 10.1000 EUR 11.2900 EUR 10.3700 EUR
2022-02-07 10.7900 EUR 15,710.2640 UNI 10.1300 EUR 9.9700 EUR 11.0200 EUR 10.7900 EUR
2022-02-06 10.0500 EUR 6,221.7100 UNI 9.9000 EUR 9.6700 EUR 10.1100 EUR 10.0500 EUR
2022-02-05 9.8700 EUR 13,041.0540 UNI 9.7600 EUR 9.7200 EUR 10.5000 EUR 9.8700 EUR
2022-02-04 9.5900 EUR 10,425.7700 UNI 9.0700 EUR 9.0700 EUR 9.7100 EUR 9.5900 EUR
2022-02-03 9.0100 EUR 9,637.7880 UNI 9.3400 EUR 8.7300 EUR 9.3600 EUR 9.0100 EUR
2022-02-02 9.3500 EUR 9,349.3690 UNI 9.9200 EUR 9.2300 EUR 10.0100 EUR 9.3500 EUR
2022-02-01 9.9000 EUR 15,211.9650 UNI 10.5000 EUR 9.8200 EUR 10.5600 EUR 9.9000 EUR
2022-01-31 10.4900 EUR 11,485.3190 UNI 9.6600 EUR 9.2600 EUR 10.6100 EUR 10.4900 EUR
2022-01-30 9.6800 EUR 12,032.6440 UNI 10.0000 EUR 9.5900 EUR 10.2700 EUR 9.6800 EUR
2022-01-29 9.9200 EUR 10,714.9190 UNI 9.6600 EUR 9.5200 EUR 10.0600 EUR 9.9200 EUR
2022-01-28 9.5400 EUR 4,535.6590 UNI 9.2600 EUR 8.8700 EUR 9.6000 EUR 9.5400 EUR
2022-01-27 9.1700 EUR 8,803.2910 UNI 9.3800 EUR 8.8400 EUR 9.7700 EUR 9.1700 EUR
2022-01-26 9.4600 EUR 13,145.5890 UNI 9.3100 EUR 9.2400 EUR 10.3900 EUR 9.4600 EUR
2022-01-25 9.3500 EUR 6,178.2180 UNI 9.3900 EUR 9.2000 EUR 9.6900 EUR 9.3500 EUR
2022-01-24 9.4000 EUR 12,318.7960 UNI 9.9400 EUR 8.4500 EUR 9.9900 EUR 9.4000 EUR
2022-01-23 10.1300 EUR 6,018.7270 UNI 10.0400 EUR 9.6000 EUR 10.5500 EUR 10.1300 EUR
2022-01-22 9.8100 EUR 16,474.5280 UNI 11.2600 EUR 9.1600 EUR 11.4800 EUR 9.8100 EUR
2022-01-21 11.1400 EUR 11,800.5510 UNI 12.7900 EUR 10.8900 EUR 12.9300 EUR 11.1400 EUR
2022-01-20 12.9200 EUR 4,181.2780 UNI 13.3200 EUR 12.7900 EUR 14.2400 EUR 12.9200 EUR
2022-01-19 13.3500 EUR 2,219.0670 UNI 14.2700 EUR 13.3500 EUR 14.3400 EUR 13.3500 EUR
2022-01-18 14.1800 EUR 16,018.0320 UNI 14.6900 EUR 13.8000 EUR 15.5500 EUR 14.1800 EUR
2022-01-17 14.5700 EUR 5,297.7300 UNI 15.6300 EUR 14.2600 EUR 15.7600 EUR 14.5700 EUR
2022-01-16 15.6500 EUR 21,307.3120 UNI 14.4000 EUR 14.3400 EUR 15.9000 EUR 15.6500 EUR
2022-01-15 14.4700 EUR 3,696.2310 UNI 13.8800 EUR 13.8100 EUR 14.6700 EUR 14.4700 EUR