Crypto exchange Coinbase Pro

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-09 5.4300 EUR 2,090.4560 UNI 5.4500 EUR 5.3600 EUR 5.4500 EUR 5.4300 EUR
2023-04-08 5.4300 EUR 1,259.6960 UNI 5.4800 EUR 5.4300 EUR 5.5600 EUR 5.4300 EUR
2023-04-07 5.5200 EUR 986.9700 UNI 5.5500 EUR 5.4600 EUR 5.5600 EUR 5.5200 EUR
2023-04-06 5.5900 EUR 3,433.1730 UNI 5.7000 EUR 5.5500 EUR 5.7100 EUR 5.5900 EUR
2023-04-05 5.7200 EUR 5,797.5590 UNI 5.7500 EUR 5.6700 EUR 5.7900 EUR 5.7200 EUR
2023-04-04 5.6500 EUR 2,849.8370 UNI 5.4100 EUR 5.4100 EUR 5.6600 EUR 5.6500 EUR
2023-04-03 5.4300 EUR 1,199.6400 UNI 5.4200 EUR 5.3600 EUR 5.5800 EUR 5.4300 EUR
2023-04-02 5.4600 EUR 3,234.2980 UNI 5.6100 EUR 5.4400 EUR 5.6100 EUR 5.4600 EUR
2023-04-01 5.6300 EUR 2,097.0180 UNI 5.6100 EUR 5.5700 EUR 5.7600 EUR 5.6300 EUR
2023-03-31 5.6000 EUR 1,121.1250 UNI 5.4400 EUR 5.4300 EUR 5.6500 EUR 5.6000 EUR
2023-03-30 5.4200 EUR 2,920.2280 UNI 5.6000 EUR 5.3800 EUR 5.6000 EUR 5.4200 EUR
2023-03-29 5.4800 EUR 1,330.0110 UNI 5.4000 EUR 5.4000 EUR 5.5400 EUR 5.4800 EUR
2023-03-28 5.3700 EUR 6,746.2090 UNI 5.2100 EUR 5.1600 EUR 5.4100 EUR 5.3700 EUR
2023-03-27 5.1900 EUR 5,067.8380 UNI 5.3600 EUR 5.1200 EUR 5.3800 EUR 5.1900 EUR
2023-03-26 5.3800 EUR 2,344.0410 UNI 5.3500 EUR 5.3300 EUR 5.4600 EUR 5.3800 EUR
2023-03-25 5.3200 EUR 2,775.5670 UNI 5.4700 EUR 5.2900 EUR 5.5000 EUR 5.3200 EUR
2023-03-24 5.4700 EUR 2,676.3970 UNI 5.8000 EUR 5.4200 EUR 5.8000 EUR 5.4700 EUR
2023-03-23 5.7500 EUR 8,824.2770 UNI 5.5800 EUR 5.5100 EUR 5.9200 EUR 5.7500 EUR
2023-03-22 5.5800 EUR 4,917.6850 UNI 5.9600 EUR 5.4600 EUR 5.9700 EUR 5.5800 EUR
2023-03-21 5.9500 EUR 6,341.6710 UNI 5.8300 EUR 5.6500 EUR 6.0200 EUR 5.9500 EUR
2023-03-20 5.7700 EUR 3,300.0100 UNI 6.0700 EUR 5.7700 EUR 6.1500 EUR 5.7700 EUR
2023-03-19 6.1300 EUR 8,478.0220 UNI 6.1100 EUR 6.0400 EUR 6.2800 EUR 6.1300 EUR
2023-03-18 6.0800 EUR 7,119.3560 UNI 6.1000 EUR 5.9800 EUR 6.2000 EUR 6.0800 EUR
2023-03-17 5.9900 EUR 4,178.6210 UNI 5.6600 EUR 5.6600 EUR 6.0000 EUR 5.9900 EUR
2023-03-16 5.5800 EUR 2,252.2920 UNI 5.6000 EUR 5.5000 EUR 5.6400 EUR 5.5800 EUR
2023-03-15 5.5600 EUR 4,206.8740 UNI 5.8700 EUR 5.5000 EUR 5.9300 EUR 5.5600 EUR
2023-03-14 5.9100 EUR 16,304.2550 UNI 5.6300 EUR 5.6100 EUR 6.1400 EUR 5.9100 EUR
2023-03-13 5.6200 EUR 9,497.5350 UNI 5.5700 EUR 5.3000 EUR 5.7900 EUR 5.6200 EUR
2023-03-12 5.4600 EUR 4,039.2990 UNI 5.1000 EUR 5.0700 EUR 5.4800 EUR 5.4600 EUR
2023-03-11 5.1000 EUR 7,128.8610 UNI 5.3400 EUR 4.9600 EUR 5.4600 EUR 5.1000 EUR
2023-03-10 5.3100 EUR 6,677.9460 UNI 5.4100 EUR 5.0200 EUR 5.4100 EUR 5.3100 EUR
2023-03-09 5.4000 EUR 3,795.9600 UNI 5.8100 EUR 5.3100 EUR 5.8300 EUR 5.4000 EUR
2023-03-08 5.7900 EUR 5,775.1090 UNI 6.1100 EUR 5.7800 EUR 6.1400 EUR 5.7900 EUR
2023-03-07 6.0900 EUR 795.3910 UNI 5.9300 EUR 5.9300 EUR 6.1200 EUR 6.0900 EUR
2023-03-06 5.9300 EUR 1,015.3820 UNI 6.0100 EUR 5.9000 EUR 6.0300 EUR 5.9300 EUR
2023-03-05 5.9500 EUR 1,347.5470 UNI 5.8000 EUR 5.7700 EUR 6.0000 EUR 5.9500 EUR
2023-03-04 5.7600 EUR 1,562.0750 UNI 5.9200 EUR 5.7300 EUR 5.9400 EUR 5.7600 EUR
2023-03-03 5.8900 EUR 11,217.7120 UNI 6.2300 EUR 5.7600 EUR 6.2300 EUR 5.8900 EUR
2023-03-02 6.2600 EUR 888.1090 UNI 6.4700 EUR 6.2000 EUR 6.4700 EUR 6.2600 EUR
2023-03-01 6.3700 EUR 1,216.9780 UNI 6.1600 EUR 6.1600 EUR 6.4200 EUR 6.3700 EUR
2023-02-28 6.2000 EUR 933.4980 UNI 6.0900 EUR 6.0900 EUR 6.2200 EUR 6.2000 EUR
2023-02-27 6.0700 EUR 1,466.5580 UNI 6.2400 EUR 6.0100 EUR 6.2700 EUR 6.0700 EUR
2023-02-26 6.3000 EUR 2,621.2830 UNI 6.1600 EUR 6.1600 EUR 6.3000 EUR 6.3000 EUR
2023-02-25 6.0700 EUR 2,839.8510 UNI 6.2300 EUR 5.9800 EUR 6.2800 EUR 6.0700 EUR
2023-02-24 6.2300 EUR 6,450.9230 UNI 6.5400 EUR 6.1400 EUR 6.6200 EUR 6.2300 EUR
2023-02-23 6.5200 EUR 1,455.0600 UNI 6.5300 EUR 6.4500 EUR 6.6300 EUR 6.5200 EUR
2023-02-22 6.5500 EUR 7,042.4170 UNI 6.6100 EUR 6.3300 EUR 6.6200 EUR 6.5500 EUR
2023-02-21 6.5800 EUR 5,277.6020 UNI 6.9100 EUR 6.4800 EUR 6.9600 EUR 6.5800 EUR
2023-02-20 6.8800 EUR 4,047.7260 UNI 6.7800 EUR 6.6100 EUR 6.8900 EUR 6.8800 EUR
2023-02-19 6.7700 EUR 24,894.9470 UNI 6.5300 EUR 6.5100 EUR 7.0700 EUR 6.7700 EUR