Crypto exchange Coinbase Pro

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: UNI-EUR
12...9101112
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-14 13.8900 EUR 4,038.4200 UNI 13.5000 EUR 13.2500 EUR 13.9500 EUR 13.8900 EUR
2022-01-13 13.5800 EUR 4,281.1910 UNI 14.2100 EUR 13.4600 EUR 14.4300 EUR 13.5800 EUR
2022-01-12 14.1800 EUR 5,141.2240 UNI 14.1700 EUR 14.1200 EUR 14.5800 EUR 14.1800 EUR
2022-01-11 14.0200 EUR 3,258.2260 UNI 13.2300 EUR 13.2300 EUR 14.3800 EUR 14.0200 EUR
2022-01-10 13.4100 EUR 13,091.4960 UNI 13.8400 EUR 13.0000 EUR 14.5500 EUR 13.4100 EUR
2022-01-09 13.9500 EUR 5,621.3400 UNI 13.1900 EUR 13.1800 EUR 14.3300 EUR 13.9500 EUR
2022-01-08 13.2300 EUR 4,229.2530 UNI 13.8800 EUR 12.8500 EUR 14.2700 EUR 13.2300 EUR
2022-01-07 13.8600 EUR 5,774.9440 UNI 15.1900 EUR 13.5100 EUR 15.1900 EUR 13.8600 EUR
2022-01-06 15.1000 EUR 6,597.9390 UNI 15.0400 EUR 14.2500 EUR 15.2000 EUR 15.1000 EUR
2022-01-05 15.3900 EUR 30,013.3580 UNI 16.0900 EUR 14.4200 EUR 17.5100 EUR 15.3900 EUR
2022-01-04 16.2500 EUR 7,094.6120 UNI 16.4300 EUR 15.6900 EUR 16.9600 EUR 16.2500 EUR
2022-01-03 16.1700 EUR 9,231.9080 UNI 16.2400 EUR 15.8300 EUR 16.8900 EUR 16.1700 EUR
2022-01-02 16.2700 EUR 3,491.3600 UNI 15.3500 EUR 15.0300 EUR 16.2700 EUR 16.2700 EUR
2022-01-01 15.2200 EUR 1,757.2630 UNI 15.1800 EUR 14.8600 EUR 15.4500 EUR 15.2200 EUR
2021-12-31 15.0200 EUR 5,314.2860 UNI 15.8000 EUR 14.8000 EUR 16.4700 EUR 15.0200 EUR
2021-12-30 15.6800 EUR 8,843.9180 UNI 15.0800 EUR 14.7100 EUR 15.8000 EUR 15.6800 EUR
2021-12-29 15.0200 EUR 17,180.7900 UNI 16.5000 EUR 14.9300 EUR 17.2300 EUR 15.0200 EUR
2021-12-28 16.4400 EUR 22,012.8680 UNI 16.8000 EUR 15.7600 EUR 17.5700 EUR 16.4400 EUR
2021-12-27 17.0500 EUR 12,335.8540 UNI 16.5200 EUR 16.4500 EUR 17.8100 EUR 17.0500 EUR
2021-12-26 16.4900 EUR 8,338.4520 UNI 15.4000 EUR 14.8100 EUR 16.6400 EUR 16.4900 EUR
2021-12-25 15.3500 EUR 2,340.2980 UNI 15.4900 EUR 15.1500 EUR 15.7800 EUR 15.3500 EUR
2021-12-24 15.4800 EUR 9,826.1510 UNI 16.0000 EUR 15.2500 EUR 16.3500 EUR 15.4800 EUR
2021-12-23 16.0600 EUR 22,693.9740 UNI 14.2700 EUR 14.2100 EUR 16.0600 EUR 16.0600 EUR
2021-12-22 14.2000 EUR 6,112.3330 UNI 13.3300 EUR 13.3100 EUR 14.2700 EUR 14.2000 EUR
2021-12-21 13.3100 EUR 5,767.6900 UNI 12.9100 EUR 12.7100 EUR 13.3500 EUR 13.3100 EUR
2021-12-20 12.8300 EUR 5,776.9620 UNI 13.2600 EUR 12.4100 EUR 13.4500 EUR 12.8300 EUR
2021-12-19 13.4500 EUR 2,755.0690 UNI 13.7500 EUR 13.2000 EUR 14.1400 EUR 13.4500 EUR
2021-12-18 13.8900 EUR 7,009.9970 UNI 13.5200 EUR 13.0900 EUR 14.3200 EUR 13.8900 EUR
2021-12-17 13.1700 EUR 5,746.9960 UNI 12.7300 EUR 12.1800 EUR 13.1700 EUR 13.1700 EUR
2021-12-16 12.7400 EUR 4,103.8130 UNI 13.6100 EUR 12.7000 EUR 13.6100 EUR 12.7400 EUR
2021-12-15 13.5000 EUR 5,258.4960 UNI 13.2800 EUR 12.6300 EUR 13.7400 EUR 13.5000 EUR
2021-12-14 13.2900 EUR 2,038.5920 UNI 12.4800 EUR 12.3800 EUR 13.3900 EUR 13.2900 EUR
2021-12-13 12.6900 EUR 6,530.2320 UNI 14.1500 EUR 12.2200 EUR 14.1500 EUR 12.6900 EUR
2021-12-12 14.1300 EUR 3,062.2230 UNI 14.0000 EUR 13.5400 EUR 14.3100 EUR 14.1300 EUR
2021-12-11 14.0600 EUR 3,634.9390 UNI 13.4000 EUR 13.2700 EUR 14.8200 EUR 14.0600 EUR
2021-12-10 13.7000 EUR 7,303.5780 UNI 14.3900 EUR 13.5000 EUR 14.6300 EUR 13.7000 EUR
2021-12-09 14.6200 EUR 7,068.2560 UNI 16.5300 EUR 14.3000 EUR 16.5300 EUR 14.6200 EUR
2021-12-08 16.4200 EUR 13,695.0960 UNI 15.2200 EUR 15.0600 EUR 16.4500 EUR 16.4200 EUR
2021-12-07 15.2000 EUR 8,302.2150 UNI 15.3100 EUR 15.0600 EUR 15.6900 EUR 15.2000 EUR
2021-12-06 15.2800 EUR 7,341.6030 UNI 14.3300 EUR 13.4500 EUR 15.3800 EUR 15.2800 EUR
2021-12-05 14.6500 EUR 5,878.0620 UNI 15.3500 EUR 14.1100 EUR 15.4500 EUR 14.6500 EUR
2021-12-04 15.3800 EUR 21,771.5260 UNI 17.7100 EUR 12.3500 EUR 17.7500 EUR 15.3800 EUR
2021-12-03 17.7000 EUR 15,277.0800 UNI 19.8400 EUR 17.1800 EUR 20.4000 EUR 17.7000 EUR
2021-12-02 19.9000 EUR 14,924.7540 UNI 18.4700 EUR 18.1500 EUR 20.3600 EUR 19.9000 EUR
2021-12-01 18.5800 EUR 8,320.1040 UNI 18.7100 EUR 18.3800 EUR 19.7000 EUR 18.5800 EUR
2021-11-30 18.6200 EUR 10,675.3450 UNI 17.9400 EUR 17.3300 EUR 18.9100 EUR 18.6200 EUR
2021-11-29 18.0200 EUR 5,673.3370 UNI 17.8700 EUR 17.4400 EUR 18.1800 EUR 18.0200 EUR
2021-11-28 17.8500 EUR 14,801.2700 UNI 17.2300 EUR 16.3700 EUR 17.9300 EUR 17.8500 EUR
2021-11-27 17.2000 EUR 3,030.6330 UNI 17.1100 EUR 17.0300 EUR 17.8000 EUR 17.2000 EUR
2021-11-26 17.2100 EUR 10,952.4800 UNI 19.1100 EUR 16.6600 EUR 19.1100 EUR 17.2100 EUR
12...9101112