Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-12-06 5.6356 EUR 38,200.3555 UNI 5.8031 EUR 5.5400 EUR 5.8193 EUR 5.5761 EUR
2023-12-05 5.7198 EUR 43,655.2087 UNI 5.6336 EUR 5.5345 EUR 5.8799 EUR 5.8035 EUR
2023-12-04 5.6249 EUR 69,231.7767 UNI 5.5772 EUR 5.4048 EUR 5.8000 EUR 5.5974 EUR
2023-12-03 5.5879 EUR 20,566.0204 UNI 5.6554 EUR 5.4700 EUR 5.7439 EUR 5.5679 EUR
2023-12-02 5.6075 EUR 28,487.4835 UNI 5.5292 EUR 5.5096 EUR 5.7145 EUR 5.6495 EUR
2023-12-01 5.5430 EUR 17,331.8952 UNI 5.4461 EUR 5.4457 EUR 5.5974 EUR 5.5385 EUR
2023-11-30 5.4133 EUR 23,259.7868 UNI 5.4726 EUR 5.3552 EUR 5.4780 EUR 5.4102 EUR
2023-11-29 5.6314 EUR 23,395.3128 UNI 5.6092 EUR 5.4618 EUR 5.7985 EUR 5.4869 EUR
2023-11-28 5.7183 EUR 89,419.6236 UNI 5.7415 EUR 5.5594 EUR 5.9872 EUR 5.6022 EUR
2023-11-27 5.6049 EUR 83,734.8460 UNI 5.6529 EUR 5.4051 EUR 5.7510 EUR 5.6651 EUR
2023-11-26 5.5402 EUR 53,343.8977 UNI 5.6585 EUR 5.3332 EUR 5.6811 EUR 5.6313 EUR
2023-11-25 5.6674 EUR 84,117.8693 UNI 5.6365 EUR 5.5419 EUR 5.7657 EUR 5.6559 EUR
2023-11-24 5.7338 EUR 131,367.2886 UNI 5.8127 EUR 5.5694 EUR 6.0587 EUR 5.6390 EUR
2023-11-23 5.7415 EUR 176,372.0375 UNI 5.6066 EUR 5.5731 EUR 5.9056 EUR 5.8283 EUR
2023-11-22 5.3629 EUR 325,894.1342 UNI 4.4338 EUR 4.4338 EUR 5.7965 EUR 5.6135 EUR
2023-11-21 4.6042 EUR 19,321.8073 UNI 4.7740 EUR 4.4500 EUR 4.8000 EUR 4.5640 EUR
2023-11-20 4.8010 EUR 13,776.7741 UNI 4.8118 EUR 4.6997 EUR 4.8928 EUR 4.7529 EUR
2023-11-19 4.6883 EUR 18,758.7911 UNI 4.6106 EUR 4.5412 EUR 4.8093 EUR 4.8093 EUR
2023-11-18 4.6445 EUR 17,541.3617 UNI 4.6852 EUR 4.4235 EUR 4.7176 EUR 4.6386 EUR
2023-11-17 4.6815 EUR 21,770.9089 UNI 4.7701 EUR 4.4638 EUR 4.9317 EUR 4.6732 EUR
2023-11-16 4.9554 EUR 31,160.8742 UNI 4.9748 EUR 4.7205 EUR 5.1471 EUR 4.8089 EUR
2023-11-15 4.8619 EUR 29,633.6670 UNI 4.6723 EUR 4.6723 EUR 4.9700 EUR 4.9502 EUR
2023-11-14 4.6775 EUR 31,245.6698 UNI 4.8433 EUR 4.4709 EUR 4.9586 EUR 4.6605 EUR
2023-11-13 5.0518 EUR 24,655.9576 UNI 5.0749 EUR 4.8710 EUR 5.2540 EUR 4.9143 EUR
2023-11-12 5.0637 EUR 14,554.3662 UNI 5.0518 EUR 4.8917 EUR 5.1739 EUR 5.1176 EUR
2023-11-11 5.0449 EUR 33,866.8716 UNI 4.9664 EUR 4.8492 EUR 5.1800 EUR 5.0589 EUR
2023-11-10 4.8854 EUR 58,987.2574 UNI 4.8053 EUR 4.7580 EUR 5.0369 EUR 4.9255 EUR
2023-11-09 4.7432 EUR 87,199.4656 UNI 4.8231 EUR 4.4044 EUR 5.0241 EUR 4.7220 EUR
2023-11-08 4.8448 EUR 30,205.3321 UNI 4.6050 EUR 4.5745 EUR 4.9251 EUR 4.8532 EUR
2023-11-07 4.6268 EUR 29,372.5018 UNI 4.7551 EUR 4.4651 EUR 4.7551 EUR 4.6146 EUR
2023-11-06 4.6847 EUR 65,483.9390 UNI 4.4546 EUR 4.3600 EUR 4.8103 EUR 4.7809 EUR
2023-11-05 4.4307 EUR 48,673.5432 UNI 4.3766 EUR 4.3300 EUR 4.5778 EUR 4.4445 EUR
2023-11-04 4.3943 EUR 24,880.6562 UNI 4.3077 EUR 4.3077 EUR 4.4620 EUR 4.4139 EUR
2023-11-03 4.3491 EUR 78,880.8121 UNI 4.4265 EUR 4.2338 EUR 4.4569 EUR 4.3530 EUR
2023-11-02 4.4401 EUR 205,964.9781 UNI 4.5292 EUR 4.2102 EUR 4.6396 EUR 4.4095 EUR
2023-11-01 4.3760 EUR 250,201.3263 UNI 3.9141 EUR 3.8100 EUR 4.5943 EUR 4.5335 EUR
2023-10-31 3.8982 EUR 28,235.3590 UNI 3.9504 EUR 3.7800 EUR 4.0007 EUR 3.9165 EUR
2023-10-30 3.9586 EUR 53,618.0140 UNI 3.9523 EUR 3.8626 EUR 4.1000 EUR 3.9415 EUR
2023-10-29 3.9374 EUR 18,527.7192 UNI 3.8678 EUR 3.8226 EUR 3.9910 EUR 3.9475 EUR
2023-10-28 3.8676 EUR 13,733.9636 UNI 3.8172 EUR 3.8144 EUR 3.9120 EUR 3.8539 EUR
2023-10-27 3.8327 EUR 18,487.1483 UNI 3.8747 EUR 3.7499 EUR 3.9224 EUR 3.8105 EUR
2023-10-26 3.9852 EUR 40,495.1868 UNI 3.9461 EUR 3.8050 EUR 4.1452 EUR 3.8990 EUR
2023-10-25 3.9752 EUR 29,747.3095 UNI 3.9664 EUR 3.9112 EUR 4.0923 EUR 3.9388 EUR
2023-10-24 4.0556 EUR 31,525.3940 UNI 4.1340 EUR 3.9030 EUR 4.2007 EUR 3.9944 EUR
2023-10-23 4.0554 EUR 22,412.9332 UNI 3.9884 EUR 3.9570 EUR 4.1500 EUR 4.0890 EUR
2023-10-22 3.9317 EUR 5,070.8093 UNI 3.9200 EUR 3.8621 EUR 4.0081 EUR 3.8994 EUR
2023-10-21 3.8442 EUR 5,906.3550 UNI 3.7473 EUR 3.7473 EUR 3.9216 EUR 3.9018 EUR
2023-10-20 3.8015 EUR 8,180.6275 UNI 3.7134 EUR 3.7134 EUR 3.8806 EUR 3.7736 EUR
2023-10-19 3.6920 EUR 7,839.8955 UNI 3.7238 EUR 3.6700 EUR 3.7238 EUR 3.7101 EUR
2023-10-18 3.7216 EUR 21,332.2947 UNI 3.6778 EUR 3.6421 EUR 3.7701 EUR 3.7266 EUR