Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
123...1920
Date Price Volume Open Low High Close
2023-09-26 4.0273 EUR 1,049.8430 UNI 4.0302 EUR 4.0302 EUR 4.0692 EUR 4.0395 EUR
2023-09-25 4.0066 EUR 3,408.8097 UNI 3.9871 EUR 3.9500 EUR 4.0511 EUR 4.0131 EUR
2023-09-24 3.9931 EUR 3,675.9578 UNI 4.0172 EUR 3.9640 EUR 4.0459 EUR 3.9640 EUR
2023-09-23 4.0220 EUR 5,231.3343 UNI 4.0396 EUR 3.9779 EUR 4.0420 EUR 4.0172 EUR
2023-09-22 3.9863 EUR 2,232.9576 UNI 3.9801 EUR 3.9450 EUR 4.0132 EUR 4.0001 EUR
2023-09-21 4.0084 EUR 1,801.5253 UNI 4.1047 EUR 3.9669 EUR 4.1135 EUR 3.9773 EUR
2023-09-20 4.0862 EUR 4,121.6301 UNI 4.1042 EUR 4.0610 EUR 4.1355 EUR 4.0947 EUR
2023-09-19 4.1391 EUR 2,915.8819 UNI 4.0984 EUR 4.0984 EUR 4.1831 EUR 4.1346 EUR
2023-09-18 4.1038 EUR 6,409.1799 UNI 3.9960 EUR 3.9960 EUR 4.1738 EUR 4.0907 EUR
2023-09-17 4.0261 EUR 2,775.2991 UNI 4.0480 EUR 3.9763 EUR 4.1075 EUR 3.9895 EUR
2023-09-16 4.0755 EUR 4,971.9702 UNI 4.0766 EUR 4.0392 EUR 4.1207 EUR 4.0630 EUR
2023-09-15 4.0328 EUR 2,298.2261 UNI 4.0148 EUR 3.9768 EUR 4.0916 EUR 4.0912 EUR
2023-09-14 4.0152 EUR 7,959.9889 UNI 4.0210 EUR 3.9639 EUR 4.0688 EUR 4.0433 EUR
2023-09-13 3.9703 EUR 6,265.4456 UNI 3.8911 EUR 3.8911 EUR 4.0114 EUR 3.9691 EUR
2023-09-12 3.9496 EUR 7,076.8859 UNI 3.8190 EUR 3.8172 EUR 4.0085 EUR 3.9234 EUR
2023-09-11 3.8408 EUR 8,786.1248 UNI 3.9199 EUR 3.7630 EUR 3.9608 EUR 3.8032 EUR
2023-09-10 3.9351 EUR 7,813.0316 UNI 4.0000 EUR 3.8894 EUR 4.0161 EUR 3.9550 EUR
2023-09-09 4.0547 EUR 1,018.1215 UNI 4.0813 EUR 4.0276 EUR 4.0813 EUR 4.0521 EUR
2023-09-08 4.1259 EUR 9,788.9783 UNI 4.1771 EUR 4.0340 EUR 4.1771 EUR 4.0870 EUR
2023-09-07 4.1959 EUR 10,167.0484 UNI 4.1573 EUR 4.1240 EUR 4.2278 EUR 4.2168 EUR
2023-09-06 4.1329 EUR 8,749.8435 UNI 4.0871 EUR 4.0500 EUR 4.1914 EUR 4.1507 EUR
2023-09-05 4.0022 EUR 15,386.3901 UNI 4.1211 EUR 3.9705 EUR 4.1211 EUR 4.0780 EUR
2023-09-04 4.1016 EUR 5,059.1668 UNI 4.1132 EUR 4.0619 EUR 4.1500 EUR 4.0704 EUR
2023-09-03 4.1208 EUR 5,228.4645 UNI 4.0811 EUR 4.0582 EUR 4.1427 EUR 4.0901 EUR
2023-09-02 4.0034 EUR 6,077.4707 UNI 3.9525 EUR 3.9525 EUR 4.0787 EUR 4.0595 EUR
2023-09-01 4.0075 EUR 4,843.3191 UNI 4.0246 EUR 3.9290 EUR 4.0694 EUR 3.9443 EUR
2023-08-31 4.1293 EUR 19,434.6280 UNI 4.2237 EUR 3.9838 EUR 4.3041 EUR 4.0317 EUR
2023-08-30 4.3001 EUR 3,084.6656 UNI 4.4125 EUR 4.2459 EUR 4.4128 EUR 4.2601 EUR
2023-08-29 4.3731 EUR 20,417.1342 UNI 4.3120 EUR 4.2206 EUR 4.4872 EUR 4.4375 EUR
2023-08-28 4.2375 EUR 9,851.8609 UNI 4.2745 EUR 4.2036 EUR 4.3785 EUR 4.3100 EUR
2023-08-27 4.3198 EUR 4,061.2099 UNI 4.2841 EUR 4.2791 EUR 4.3584 EUR 4.3479 EUR
2023-08-26 4.2440 EUR 11,970.8355 UNI 4.2178 EUR 4.2061 EUR 4.2995 EUR 4.2800 EUR
2023-08-25 4.2405 EUR 4,639.9000 UNI 4.2812 EUR 4.1920 EUR 4.3029 EUR 4.2147 EUR
2023-08-24 4.3524 EUR 6,103.0269 UNI 4.3539 EUR 4.2574 EUR 4.4306 EUR 4.2838 EUR
2023-08-23 4.3836 EUR 4,876.0785 UNI 4.3193 EUR 4.2895 EUR 4.4706 EUR 4.3757 EUR
2023-08-22 4.2377 EUR 9,675.2806 UNI 4.3784 EUR 4.1800 EUR 4.3784 EUR 4.2060 EUR
2023-08-21 4.4047 EUR 5,205.4351 UNI 4.5113 EUR 4.3581 EUR 4.5240 EUR 4.3901 EUR
2023-08-20 4.4999 EUR 6,050.5358 UNI 4.5300 EUR 4.4810 EUR 4.5440 EUR 4.5041 EUR
2023-08-19 4.5289 EUR 2,155.7534 UNI 4.5237 EUR 4.4750 EUR 4.5830 EUR 4.5213 EUR
2023-08-18 4.5545 EUR 15,408.4618 UNI 4.5917 EUR 4.4761 EUR 4.6395 EUR 4.5559 EUR
2023-08-17 4.7300 EUR 49,075.3996 UNI 4.9893 EUR 4.2500 EUR 5.0583 EUR 4.5799 EUR
2023-08-16 5.0548 EUR 17,412.5626 UNI 5.4453 EUR 4.8760 EUR 5.4501 EUR 4.9622 EUR
2023-08-15 5.6262 EUR 7,850.8071 UNI 5.7437 EUR 5.4430 EUR 5.7501 EUR 5.4441 EUR
2023-08-14 5.7017 EUR 4,677.0727 UNI 5.5762 EUR 5.5573 EUR 5.8133 EUR 5.7585 EUR
2023-08-13 5.6152 EUR 4,285.5421 UNI 5.6605 EUR 5.5353 EUR 5.6605 EUR 5.5826 EUR
2023-08-12 5.6409 EUR 4,737.2026 UNI 5.6454 EUR 5.5911 EUR 5.7050 EUR 5.6608 EUR
2023-08-11 5.5893 EUR 42,890.2432 UNI 5.6273 EUR 5.5555 EUR 5.6418 EUR 5.6418 EUR
2023-08-10 5.6758 EUR 17,228.4947 UNI 5.6952 EUR 5.5960 EUR 5.7549 EUR 5.6397 EUR
2023-08-09 5.6151 EUR 20,697.4836 UNI 5.5502 EUR 5.5030 EUR 5.7262 EUR 5.7092 EUR
2023-08-08 5.4509 EUR 7,062.1498 UNI 5.3290 EUR 5.3016 EUR 5.6074 EUR 5.5260 EUR
123...1920