Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-02-20 6.9071 EUR 62,799.6285 UNI 7.1606 EUR 6.7072 EUR 7.1606 EUR 6.9940 EUR
2024-02-19 7.1011 EUR 19,479.4206 UNI 7.0816 EUR 6.9984 EUR 7.2151 EUR 7.1518 EUR
2024-02-18 7.1375 EUR 46,876.1868 UNI 7.2380 EUR 7.0174 EUR 7.4000 EUR 7.0936 EUR
2024-02-17 7.0566 EUR 38,869.6809 UNI 6.8996 EUR 6.8600 EUR 7.2385 EUR 7.1773 EUR
2024-02-16 6.9889 EUR 50,235.6108 UNI 7.0000 EUR 6.7875 EUR 7.1340 EUR 6.8981 EUR
2024-02-15 6.8016 EUR 54,087.3701 UNI 6.4404 EUR 6.4404 EUR 6.9692 EUR 6.9692 EUR
2024-02-14 6.3758 EUR 13,307.3849 UNI 6.2478 EUR 6.1971 EUR 6.4438 EUR 6.3931 EUR
2024-02-13 6.2635 EUR 13,901.9747 UNI 6.3500 EUR 6.1550 EUR 6.3574 EUR 6.2380 EUR
2024-02-12 6.2126 EUR 24,702.1041 UNI 6.1580 EUR 6.0043 EUR 6.3422 EUR 6.3179 EUR
2024-02-11 6.1316 EUR 15,928.3637 UNI 6.0994 EUR 6.0522 EUR 6.2846 EUR 6.1904 EUR
2024-02-10 6.0655 EUR 26,157.4538 UNI 6.1016 EUR 5.9643 EUR 6.1762 EUR 6.1044 EUR
2024-02-09 6.0453 EUR 49,249.2225 UNI 5.8578 EUR 5.8578 EUR 6.1846 EUR 6.1593 EUR
2024-02-08 5.9109 EUR 14,866.4580 UNI 5.9302 EUR 5.8567 EUR 5.9598 EUR 5.8804 EUR
2024-02-07 5.9047 EUR 19,350.3663 UNI 5.8342 EUR 5.7810 EUR 6.0000 EUR 5.9627 EUR
2024-02-06 5.8445 EUR 23,608.5823 UNI 5.5861 EUR 5.5861 EUR 5.9977 EUR 5.8402 EUR
2024-02-05 5.6030 EUR 11,277.2976 UNI 5.5492 EUR 5.4802 EUR 5.6704 EUR 5.5395 EUR
2024-02-04 5.6044 EUR 10,957.1812 UNI 5.6490 EUR 5.5405 EUR 5.6787 EUR 5.5926 EUR
2024-02-03 5.6965 EUR 6,843.0304 UNI 5.6932 EUR 5.6254 EUR 5.8155 EUR 5.6605 EUR
2024-02-02 5.7078 EUR 21,315.3783 UNI 5.5598 EUR 5.5598 EUR 5.7965 EUR 5.6770 EUR
2024-02-01 5.5425 EUR 16,695.3105 UNI 5.5687 EUR 5.4500 EUR 5.5983 EUR 5.5499 EUR
2024-01-31 5.5911 EUR 13,547.9376 UNI 5.7671 EUR 5.4576 EUR 5.8215 EUR 5.5477 EUR
2024-01-30 5.7596 EUR 19,727.2585 UNI 5.6637 EUR 5.6523 EUR 5.8479 EUR 5.7805 EUR
2024-01-29 5.5701 EUR 10,029.9393 UNI 5.4922 EUR 5.4386 EUR 5.6675 EUR 5.6621 EUR
2024-01-28 5.5140 EUR 9,025.1414 UNI 5.5157 EUR 5.4324 EUR 5.5900 EUR 5.4516 EUR
2024-01-27 5.4796 EUR 4,655.3962 UNI 5.4889 EUR 5.4111 EUR 5.5250 EUR 5.5213 EUR
2024-01-26 5.4009 EUR 9,814.9537 UNI 5.3002 EUR 5.2687 EUR 5.4886 EUR 5.4762 EUR
2024-01-25 5.3312 EUR 5,105.5127 UNI 5.3901 EUR 5.1939 EUR 5.3907 EUR 5.3000 EUR
2024-01-24 5.3416 EUR 12,651.5143 UNI 5.3835 EUR 5.2665 EUR 5.4130 EUR 5.3775 EUR
2024-01-23 5.2557 EUR 17,309.2947 UNI 5.5835 EUR 5.1045 EUR 5.6181 EUR 5.3156 EUR
2024-01-22 5.6390 EUR 20,452.2759 UNI 5.8424 EUR 5.4730 EUR 5.8641 EUR 5.5696 EUR
2024-01-21 5.9089 EUR 5,883.6311 UNI 5.9560 EUR 5.8585 EUR 5.9770 EUR 5.8665 EUR
2024-01-20 5.9553 EUR 37,455.4440 UNI 5.8326 EUR 5.7859 EUR 6.0659 EUR 5.9742 EUR
2024-01-19 5.7223 EUR 37,721.3509 UNI 5.8116 EUR 5.5500 EUR 5.8644 EUR 5.8235 EUR
2024-01-18 5.9462 EUR 18,572.3675 UNI 6.2187 EUR 5.7403 EUR 6.2515 EUR 5.8225 EUR
2024-01-17 6.2186 EUR 15,877.4159 UNI 6.2695 EUR 6.1400 EUR 6.3334 EUR 6.1741 EUR
2024-01-16 6.2559 EUR 37,765.2468 UNI 6.1053 EUR 6.1004 EUR 6.3665 EUR 6.3127 EUR
2024-01-15 6.0167 EUR 25,835.6077 UNI 5.7738 EUR 5.7720 EUR 6.1499 EUR 6.0731 EUR
2024-01-14 5.9859 EUR 10,046.8426 UNI 6.0631 EUR 5.8119 EUR 6.0829 EUR 5.8589 EUR
2024-01-13 6.0401 EUR 19,103.2906 UNI 6.0101 EUR 5.8524 EUR 6.1220 EUR 6.0787 EUR
2024-01-12 6.1173 EUR 31,190.1433 UNI 6.2086 EUR 5.8000 EUR 6.3376 EUR 6.0446 EUR
2024-01-11 6.1290 EUR 38,463.8805 UNI 5.9858 EUR 5.9408 EUR 6.3752 EUR 6.1601 EUR
2024-01-10 5.7568 EUR 62,094.2521 UNI 5.5000 EUR 5.4643 EUR 6.1534 EUR 5.9870 EUR
2024-01-09 5.3842 EUR 31,402.0731 UNI 5.7066 EUR 5.2088 EUR 5.7278 EUR 5.4862 EUR
2024-01-08 5.5097 EUR 33,866.1397 UNI 5.4899 EUR 5.2000 EUR 5.6936 EUR 5.6891 EUR
2024-01-07 5.6546 EUR 16,508.9723 UNI 5.7689 EUR 5.4216 EUR 5.8982 EUR 5.4352 EUR
2024-01-06 5.7806 EUR 11,841.8151 UNI 5.8879 EUR 5.5201 EUR 5.8971 EUR 5.8023 EUR
2024-01-05 5.8921 EUR 18,820.7993 UNI 5.9859 EUR 5.6508 EUR 6.0893 EUR 5.8612 EUR
2024-01-04 5.9914 EUR 41,914.9148 UNI 5.9068 EUR 5.8643 EUR 6.1323 EUR 6.0058 EUR
2024-01-03 6.0768 EUR 81,641.4608 UNI 6.5678 EUR 5.4002 EUR 6.7491 EUR 5.9213 EUR
2024-01-02 6.7889 EUR 35,744.1734 UNI 6.8860 EUR 6.5413 EUR 7.0000 EUR 6.5765 EUR