Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-05-03 4.7780 EUR 5,515.1431 UNI 4.7821 EUR 4.7110 EUR 4.8751 EUR 4.8627 EUR
2023-05-02 4.8358 EUR 3,784.0801 UNI 4.8617 EUR 4.8032 EUR 4.8707 EUR 4.8524 EUR
2023-05-01 4.8808 EUR 9,428.4736 UNI 4.9560 EUR 4.8050 EUR 4.9760 EUR 4.8464 EUR
2023-04-30 5.0769 EUR 4,683.6510 UNI 5.0880 EUR 4.9450 EUR 5.1420 EUR 4.9902 EUR
2023-04-29 5.0656 EUR 2,736.7941 UNI 5.0222 EUR 4.9978 EUR 5.1045 EUR 5.1007 EUR
2023-04-28 4.9946 EUR 4,041.1316 UNI 5.0152 EUR 4.9568 EUR 5.0487 EUR 5.0166 EUR
2023-04-27 4.9615 EUR 12,638.9586 UNI 4.8916 EUR 4.8557 EUR 5.0663 EUR 5.0452 EUR
2023-04-26 4.9114 EUR 16,369.7678 UNI 4.9856 EUR 4.6600 EUR 5.1397 EUR 4.8392 EUR
2023-04-25 4.8658 EUR 8,731.7963 UNI 4.8322 EUR 4.7671 EUR 4.9818 EUR 4.9549 EUR
2023-04-24 4.8824 EUR 4,754.4696 UNI 4.9495 EUR 4.8036 EUR 5.0050 EUR 4.8579 EUR
2023-04-23 4.9843 EUR 6,154.0902 UNI 5.0289 EUR 4.8552 EUR 5.0720 EUR 4.9425 EUR
2023-04-22 5.0182 EUR 3,887.8071 UNI 4.9766 EUR 4.9684 EUR 5.0711 EUR 5.0318 EUR
2023-04-21 5.0839 EUR 8,632.6686 UNI 5.3122 EUR 4.9282 EUR 5.3122 EUR 4.9537 EUR
2023-04-20 5.2756 EUR 6,633.6058 UNI 5.3850 EUR 5.1800 EUR 5.4227 EUR 5.2771 EUR
2023-04-19 5.5011 EUR 10,107.8892 UNI 5.7517 EUR 5.3000 EUR 5.9100 EUR 5.3324 EUR
2023-04-18 5.7049 EUR 8,933.8366 UNI 5.5991 EUR 5.5697 EUR 5.8059 EUR 5.7617 EUR
2023-04-17 5.6302 EUR 8,490.0012 UNI 5.7266 EUR 5.5539 EUR 5.7354 EUR 5.6465 EUR
2023-04-16 5.7434 EUR 14,892.9618 UNI 5.6940 EUR 5.5920 EUR 5.8737 EUR 5.7840 EUR
2023-04-15 5.7217 EUR 7,119.7134 UNI 5.6886 EUR 5.6629 EUR 5.8061 EUR 5.7199 EUR
2023-04-14 5.7287 EUR 19,362.1205 UNI 5.6363 EUR 5.5864 EUR 5.8394 EUR 5.7484 EUR
2023-04-13 5.5837 EUR 8,768.2883 UNI 5.4083 EUR 5.3777 EUR 5.6553 EUR 5.6119 EUR
2023-04-12 5.3480 EUR 9,202.8553 UNI 5.4000 EUR 5.2668 EUR 5.4467 EUR 5.3797 EUR
2023-04-11 5.5191 EUR 5,087.5795 UNI 5.5373 EUR 5.4316 EUR 5.5748 EUR 5.4390 EUR
2023-04-10 5.4892 EUR 4,632.3987 UNI 5.4277 EUR 5.3711 EUR 5.5555 EUR 5.5485 EUR
2023-04-09 5.4118 EUR 4,614.7823 UNI 5.4590 EUR 5.3629 EUR 5.4651 EUR 5.4570 EUR
2023-04-08 5.5054 EUR 3,493.6290 UNI 5.4880 EUR 5.4200 EUR 5.5544 EUR 5.4458 EUR
2023-04-07 5.5119 EUR 5,037.3391 UNI 5.5635 EUR 5.4614 EUR 5.5752 EUR 5.5216 EUR
2023-04-06 5.6179 EUR 4,390.8349 UNI 5.7086 EUR 5.5453 EUR 5.7170 EUR 5.5705 EUR
2023-04-05 5.7169 EUR 10,734.9022 UNI 5.6139 EUR 5.5960 EUR 5.7859 EUR 5.7143 EUR
2023-04-04 5.5911 EUR 5,103.7205 UNI 5.4534 EUR 5.4093 EUR 5.6619 EUR 5.6166 EUR
2023-04-03 5.4611 EUR 3,717.6816 UNI 5.4995 EUR 5.3643 EUR 5.5819 EUR 5.4560 EUR
2023-04-02 5.5119 EUR 5,601.1089 UNI 5.6399 EUR 5.4525 EUR 5.6399 EUR 5.4893 EUR
2023-04-01 5.6416 EUR 2,796.5491 UNI 5.5952 EUR 5.5554 EUR 5.7120 EUR 5.6220 EUR
2023-03-31 5.5182 EUR 8,604.6346 UNI 5.4183 EUR 5.4079 EUR 5.6330 EUR 5.6104 EUR
2023-03-30 5.4466 EUR 5,708.1818 UNI 5.4875 EUR 5.3590 EUR 5.5909 EUR 5.4176 EUR
2023-03-29 5.4983 EUR 5,450.7309 UNI 5.3975 EUR 5.3975 EUR 5.5522 EUR 5.5006 EUR
2023-03-28 5.2901 EUR 3,543.3052 UNI 5.2143 EUR 5.1777 EUR 5.4256 EUR 5.3696 EUR
2023-03-27 5.2547 EUR 7,678.0640 UNI 5.3765 EUR 5.1220 EUR 5.3951 EUR 5.1918 EUR
2023-03-26 5.3675 EUR 3,349.3836 UNI 5.3093 EUR 5.3093 EUR 5.4496 EUR 5.3772 EUR
2023-03-25 5.4244 EUR 19,864.8077 UNI 5.4804 EUR 5.2920 EUR 5.4984 EUR 5.3310 EUR
2023-03-24 5.5525 EUR 8,568.1924 UNI 5.7791 EUR 5.4180 EUR 5.8045 EUR 5.4830 EUR
2023-03-23 5.7673 EUR 8,970.4115 UNI 5.5958 EUR 5.5628 EUR 5.9226 EUR 5.7605 EUR
2023-03-22 5.7359 EUR 8,465.7463 UNI 5.9727 EUR 5.4769 EUR 5.9893 EUR 5.5877 EUR
2023-03-21 5.9016 EUR 4,136.2313 UNI 5.7715 EUR 5.6900 EUR 6.0498 EUR 5.9751 EUR
2023-03-20 6.0308 EUR 6,377.0707 UNI 6.0742 EUR 5.7895 EUR 6.1638 EUR 5.8060 EUR
2023-03-19 6.1362 EUR 5,732.9379 UNI 6.1321 EUR 6.0214 EUR 6.2800 EUR 6.1710 EUR
2023-03-18 6.0781 EUR 10,929.2380 UNI 6.0120 EUR 5.8929 EUR 6.1967 EUR 6.0590 EUR
2023-03-17 5.8048 EUR 10,409.2214 UNI 5.5571 EUR 5.5507 EUR 5.9630 EUR 5.9630 EUR
2023-03-16 5.5682 EUR 31,246.3058 UNI 5.5942 EUR 5.4675 EUR 5.6426 EUR 5.5697 EUR
2023-03-15 5.6994 EUR 18,170.9758 UNI 5.8910 EUR 5.4390 EUR 5.9612 EUR 5.5685 EUR