Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-20 6.7931 EUR 7,980.1845 UNI 6.7331 EUR 6.5484 EUR 6.8844 EUR 6.8423 EUR
2023-02-19 6.7510 EUR 20,867.2364 UNI 6.5172 EUR 6.4718 EUR 7.2000 EUR 6.7926 EUR
2023-02-18 6.5146 EUR 10,755.4982 UNI 6.2978 EUR 6.2870 EUR 6.6765 EUR 6.5461 EUR
2023-02-17 6.2231 EUR 15,043.7206 UNI 6.0682 EUR 6.0574 EUR 6.3845 EUR 6.3055 EUR
2023-02-16 6.3580 EUR 13,628.2235 UNI 6.4853 EUR 6.1187 EUR 6.5552 EUR 6.1276 EUR
2023-02-15 6.2789 EUR 11,500.0385 UNI 6.1301 EUR 6.0751 EUR 6.4908 EUR 6.4772 EUR
2023-02-14 6.0079 EUR 7,174.4218 UNI 5.8320 EUR 5.8180 EUR 6.1301 EUR 6.1301 EUR
2023-02-13 5.8033 EUR 8,871.0756 UNI 5.9440 EUR 5.6991 EUR 5.9683 EUR 5.8383 EUR
2023-02-12 6.0875 EUR 3,890.4123 UNI 6.0690 EUR 5.9091 EUR 6.1508 EUR 5.9457 EUR
2023-02-11 5.9987 EUR 3,642.9244 UNI 5.9503 EUR 5.9306 EUR 6.0950 EUR 6.0815 EUR
2023-02-10 5.9413 EUR 7,555.2925 UNI 5.8722 EUR 5.8462 EUR 6.0358 EUR 5.9511 EUR
2023-02-09 6.1195 EUR 12,925.1112 UNI 6.3668 EUR 5.8421 EUR 6.3895 EUR 5.9303 EUR
2023-02-08 6.3973 EUR 12,321.0262 UNI 6.5185 EUR 6.1500 EUR 6.5682 EUR 6.3506 EUR
2023-02-07 6.3788 EUR 9,274.6955 UNI 6.2017 EUR 6.2011 EUR 6.5066 EUR 6.5066 EUR
2023-02-06 6.3509 EUR 13,633.1766 UNI 6.4127 EUR 6.2267 EUR 6.4614 EUR 6.2987 EUR
2023-02-05 6.4580 EUR 22,292.4608 UNI 6.6862 EUR 6.2734 EUR 6.7802 EUR 6.3960 EUR
2023-02-04 6.7109 EUR 12,881.1640 UNI 6.5444 EUR 6.5096 EUR 6.8044 EUR 6.7223 EUR
2023-02-03 6.5142 EUR 17,150.6267 UNI 6.5603 EUR 6.3900 EUR 6.6988 EUR 6.5495 EUR
2023-02-02 6.5575 EUR 28,410.0419 UNI 6.1921 EUR 6.1785 EUR 6.8897 EUR 6.6229 EUR
2023-02-01 6.0069 EUR 8,870.8567 UNI 6.0445 EUR 5.7971 EUR 6.2829 EUR 6.2210 EUR
2023-01-31 6.0349 EUR 5,392.2960 UNI 6.0019 EUR 5.9437 EUR 6.1150 EUR 6.0000 EUR
2023-01-30 6.1366 EUR 10,600.9606 UNI 6.3914 EUR 5.8606 EUR 6.4400 EUR 5.9586 EUR
2023-01-29 6.3354 EUR 20,907.3829 UNI 6.1071 EUR 6.0487 EUR 6.4260 EUR 6.3820 EUR
2023-01-28 6.1439 EUR 6,837.2767 UNI 6.3519 EUR 6.0423 EUR 6.3618 EUR 6.0760 EUR
2023-01-27 6.2209 EUR 10,917.7827 UNI 6.1898 EUR 6.0830 EUR 6.3248 EUR 6.2934 EUR
2023-01-26 6.0721 EUR 13,044.3688 UNI 6.0531 EUR 5.9499 EUR 6.2264 EUR 6.2210 EUR
2023-01-25 5.8459 EUR 14,380.4655 UNI 5.7853 EUR 5.6150 EUR 6.1416 EUR 5.9645 EUR
2023-01-24 6.1035 EUR 21,817.3401 UNI 6.1958 EUR 5.7129 EUR 6.2584 EUR 5.7541 EUR
2023-01-23 6.2458 EUR 15,748.6012 UNI 6.3539 EUR 6.1510 EUR 6.4114 EUR 6.1798 EUR
2023-01-22 6.3534 EUR 19,086.1470 UNI 6.1484 EUR 6.1107 EUR 6.5415 EUR 6.3717 EUR
2023-01-21 6.1715 EUR 15,678.7746 UNI 6.1558 EUR 6.0370 EUR 6.2859 EUR 6.2599 EUR
2023-01-20 5.8150 EUR 9,080.3799 UNI 5.6739 EUR 5.5991 EUR 6.0880 EUR 6.0770 EUR
2023-01-19 5.6612 EUR 6,275.6955 UNI 5.6050 EUR 5.5522 EUR 5.7070 EUR 5.6685 EUR
2023-01-18 5.8816 EUR 31,851.2422 UNI 5.8751 EUR 5.5259 EUR 6.2814 EUR 5.6233 EUR
2023-01-17 6.0156 EUR 14,819.0481 UNI 6.0390 EUR 5.9000 EUR 6.1120 EUR 5.9248 EUR
2023-01-16 6.0541 EUR 27,845.4148 UNI 6.1349 EUR 5.8200 EUR 6.1938 EUR 6.0700 EUR
2023-01-15 6.0444 EUR 8,320.8708 UNI 6.1206 EUR 5.8912 EUR 6.1565 EUR 6.0969 EUR
2023-01-14 6.0833 EUR 36,201.8284 UNI 5.8120 EUR 5.8120 EUR 6.4042 EUR 6.1190 EUR
2023-01-13 5.7408 EUR 10,776.2309 UNI 5.6921 EUR 5.5798 EUR 5.8620 EUR 5.7730 EUR
2023-01-12 5.5952 EUR 12,080.5084 UNI 5.4578 EUR 5.4524 EUR 5.7111 EUR 5.6717 EUR
2023-01-11 5.3068 EUR 4,012.1402 UNI 5.3819 EUR 5.2169 EUR 5.4626 EUR 5.4567 EUR
2023-01-10 5.3690 EUR 5,110.9745 UNI 5.4440 EUR 5.3067 EUR 5.4467 EUR 5.3761 EUR
2023-01-09 5.4214 EUR 3,875.0792 UNI 5.2327 EUR 5.2327 EUR 5.5370 EUR 5.3728 EUR
2023-01-08 5.1287 EUR 3,939.2934 UNI 5.0350 EUR 5.0350 EUR 5.1824 EUR 5.1703 EUR
2023-01-07 5.1400 EUR 3,364.1324 UNI 5.1844 EUR 5.0712 EUR 5.2100 EUR 5.0751 EUR
2023-01-06 5.0907 EUR 6,891.7971 UNI 5.0889 EUR 4.9960 EUR 5.1742 EUR 5.1661 EUR
2023-01-05 5.1362 EUR 2,756.9503 UNI 5.2140 EUR 5.0938 EUR 5.2163 EUR 5.1198 EUR
2023-01-04 5.2284 EUR 15,405.4761 UNI 5.0989 EUR 5.0989 EUR 5.2734 EUR 5.1774 EUR
2023-01-03 5.0453 EUR 4,900.2685 UNI 5.0391 EUR 4.9970 EUR 5.1301 EUR 5.0603 EUR
2023-01-02 4.9692 EUR 38,992.6890 UNI 4.9030 EUR 4.8382 EUR 5.1103 EUR 5.0208 EUR