Crypto exchange Bitvavo

Market Uniswap (UNI) / EUR

Identifier on Bitvavo: UNI-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2021-06-04 21.8742 EUR 27,738.0613 UNI 23.3150 EUR 20.7520 EUR 23.3150 EUR 22.1360 EUR
2021-06-03 23.4126 EUR 16,771.5297 UNI 22.4720 EUR 22.1060 EUR 24.0820 EUR 23.5000 EUR
2021-06-02 22.9160 EUR 14,730.0845 UNI 22.4510 EUR 21.6540 EUR 23.5620 EUR 22.7590 EUR
2021-06-01 22.1295 EUR 32,665.3056 UNI 23.0820 EUR 21.2660 EUR 23.5530 EUR 22.3430 EUR
2021-05-31 21.5092 EUR 34,895.0306 UNI 20.9330 EUR 19.3050 EUR 23.1800 EUR 23.1600 EUR
2021-05-30 20.5794 EUR 35,798.3389 UNI 18.8210 EUR 17.9090 EUR 21.8990 EUR 21.0240 EUR
2021-05-29 19.9719 EUR 35,780.3014 UNI 21.2320 EUR 17.9590 EUR 22.6640 EUR 18.7130 EUR
2021-05-28 21.9398 EUR 38,030.8099 UNI 23.2420 EUR 20.4710 EUR 24.1130 EUR 20.8610 EUR
2021-05-27 23.4959 EUR 39,629.6596 UNI 24.1450 EUR 21.4940 EUR 24.5800 EUR 23.1470 EUR
2021-05-26 21.7602 EUR 50,903.9408 UNI 20.6990 EUR 20.1370 EUR 23.6880 EUR 23.5950 EUR
2021-05-25 19.3056 EUR 52,050.2956 UNI 20.2360 EUR 16.8000 EUR 21.8870 EUR 21.0570 EUR
2021-05-24 18.2390 EUR 56,375.1650 UNI 13.8040 EUR 13.6350 EUR 20.8550 EUR 20.1720 EUR
2021-05-23 13.4722 EUR 24,294.1370 UNI 16.5510 EUR 10.7150 EUR 17.3980 EUR 13.8110 EUR
2021-05-22 16.9666 EUR 11,763.1572 UNI 18.0960 EUR 15.1500 EUR 18.4190 EUR 17.0700 EUR
2021-05-21 18.8904 EUR 25,072.9864 UNI 21.6610 EUR 15.4920 EUR 22.8570 EUR 17.8610 EUR
2021-05-20 21.5379 EUR 23,051.4912 UNI 19.8860 EUR 16.7810 EUR 23.5910 EUR 21.6040 EUR
2021-05-19 20.5841 EUR 61,790.9744 UNI 28.7170 EUR 6.8001 EUR 29.1200 EUR 20.7600 EUR
2021-05-18 28.9125 EUR 16,557.5113 UNI 27.4740 EUR 27.0050 EUR 30.0000 EUR 28.4260 EUR
2021-05-17 28.2435 EUR 30,420.8315 UNI 30.1230 EUR 26.2850 EUR 30.7890 EUR 27.1690 EUR
2021-05-16 29.9998 EUR 20,306.2934 UNI 30.2280 EUR 27.6010 EUR 32.5550 EUR 29.9320 EUR
2021-05-15 32.1566 EUR 15,527.9097 UNI 33.3250 EUR 30.0010 EUR 34.8360 EUR 30.2590 EUR
2021-05-14 32.3876 EUR 11,910.2079 UNI 30.9340 EUR 30.7870 EUR 33.8500 EUR 33.2980 EUR
2021-05-13 31.2265 EUR 22,446.0262 UNI 30.6330 EUR 28.1880 EUR 34.0840 EUR 30.7220 EUR
2021-05-12 34.5359 EUR 52,058.3769 UNI 31.7020 EUR 31.4800 EUR 36.6100 EUR 33.3140 EUR
2021-05-11 30.6173 EUR 19,398.9566 UNI 29.7790 EUR 29.2820 EUR 32.9200 EUR 31.3640 EUR
2021-05-10 31.6523 EUR 22,811.5825 UNI 32.5340 EUR 27.8230 EUR 34.0200 EUR 30.1040 EUR
2021-05-09 32.4526 EUR 12,663.4223 UNI 33.4620 EUR 31.5620 EUR 33.5550 EUR 32.5510 EUR
2021-05-08 33.3096 EUR 15,775.0145 UNI 32.7920 EUR 32.3480 EUR 34.3480 EUR 33.3380 EUR
2021-05-07 33.2404 EUR 34,052.0401 UNI 33.4420 EUR 31.7450 EUR 34.1770 EUR 32.7550 EUR
2021-05-06 34.5119 EUR 42,903.9328 UNI 35.3360 EUR 33.0090 EUR 37.2500 EUR 33.6660 EUR
2021-05-05 36.0252 EUR 34,677.4614 UNI 36.0170 EUR 34.5890 EUR 37.3670 EUR 35.1870 EUR
2021-05-04 35.3376 EUR 28,243.7688 UNI 35.1320 EUR 33.2000 EUR 37.2190 EUR 36.2600 EUR
2021-05-03 35.8780 EUR 26,887.9046 UNI 35.4950 EUR 34.2400 EUR 37.5000 EUR 35.2560 EUR
2021-05-02 34.8243 EUR 19,342.0788 UNI 33.4260 EUR 32.7860 EUR 37.1000 EUR 35.1320 EUR
2021-05-01 33.3593 EUR 13,903.1767 UNI 33.7780 EUR 32.6150 EUR 34.3330 EUR 33.1730 EUR
2021-04-30 33.4862 EUR 26,748.5894 UNI 33.9360 EUR 32.5210 EUR 34.7180 EUR 33.6960 EUR
2021-04-29 34.3701 EUR 21,127.5456 UNI 35.4160 EUR 32.6800 EUR 36.3380 EUR 34.0400 EUR
2021-04-28 34.2260 EUR 32,209.5927 UNI 33.0450 EUR 31.2600 EUR 35.9090 EUR 34.8190 EUR
2021-04-27 32.7690 EUR 21,408.6222 UNI 31.6170 EUR 30.9520 EUR 34.3420 EUR 32.6790 EUR
2021-04-26 29.6708 EUR 20,826.4302 UNI 28.5340 EUR 28.3020 EUR 31.5520 EUR 31.3550 EUR
2021-04-25 27.3911 EUR 25,682.2703 UNI 25.1150 EUR 24.8830 EUR 29.0000 EUR 28.2300 EUR
2021-04-24 26.0641 EUR 15,414.2221 UNI 27.2890 EUR 24.8850 EUR 27.7130 EUR 25.5950 EUR
2021-04-23 26.6153 EUR 29,636.3098 UNI 28.2270 EUR 24.6010 EUR 30.0000 EUR 26.8270 EUR
2021-04-22 30.2420 EUR 48,510.2763 UNI 28.0680 EUR 27.2470 EUR 31.9540 EUR 29.1240 EUR
2021-04-21 28.3462 EUR 27,606.1517 UNI 26.6990 EUR 25.4730 EUR 30.3440 EUR 28.4240 EUR
2021-04-20 25.2430 EUR 19,562.1682 UNI 26.2220 EUR 23.5000 EUR 28.5390 EUR 26.5500 EUR
2021-04-19 26.5897 EUR 17,510.8050 UNI 28.0000 EUR 24.5680 EUR 29.8680 EUR 26.5570 EUR
2021-04-18 27.1296 EUR 18,233.0179 UNI 29.3140 EUR 22.4020 EUR 30.3960 EUR 29.4970 EUR
2021-04-17 30.2961 EUR 17,680.6279 UNI 30.4080 EUR 29.2000 EUR 31.3670 EUR 30.0800 EUR
2021-04-16 30.4596 EUR 18,297.3257 UNI 31.6280 EUR 28.7400 EUR 31.8640 EUR 30.9060 EUR